4 Neljäs Luku.

CH3WorldsEpochs.gif (7271 bytes)

Aikakausia Ja Armotalouksia

wpe740.jpg (5709 bytes)

Aikakausia Ja Hallituksia, Jotka Ovat Viitoitetut Jumalan Suunnitelman Kehityksessä.

– Jumalan suunnitelma määrätty 
   ja järjestelmällinen. 
– Maailman historian kolme 
   suurta ajanjaksoa. 
– Niiden ominaiset piirteet. 
»Maa pysyy iankaikkisesti. » 
– Tuleva maailma, uudet taivaat 
   ja uusi maa. 
– Näiden suurien ajanjaksojen
   alaosastoja. 
– Siten ovat Jumalan suunnitelman
   oleelliset pääpiirteet selvitetyt. 
– Kun järjestys ymmärretään,
   avaantuu silmämme sopusoinnulle.
– Totuudenssanan oikea jakaminen.

 

God’s finished work will declare his infinite wisdom and power

 

 

God’s dealings with men are not haphazard

     [73] Samoinkuin moni arvostelee tyhmyydessään väärin suuren Rakentajan kykyä ja asiantuntemusta hänen keskeneräisen työnsä mukaan, niin on monta, jotka tietämättömyydessään arvostelevat väärin Jumalaa hänen keskeneräisen työnsä mukaan; mutta kun kerran pahan karkea rakennusteline roskineen, mikä on sallittu ihmisen kasvattamiseksi, ja mikä lopulta tarkoittaa hänen parastaan, on poistettu, on Jumalan täydennetty työ julistava koko maailmalle hänen ääretöntä viisauttaan ja voimaansa, ja hänen suunnitelmansa huomataan täydellisesti sopusointuiseksi hänen olentonsa ihanien ominaisuuksien kanssa.

Jumalan aikeen järkähtämättömyys.

     Koska Jumala ilmoittaa itsellään olevan järkähtämättömästi määrätyn tarkoituksen ja että hänen aikomuksensa toteutuvat, niin on meidän velvollisuutemme hänen lapsinaan ahkerasti tutkia, mitkä nämä suunnitelmat lienevät, jotta meidät havaittaisiin olevan sopusoinnussa niiden kanssa.  

     Kuule miten voimakkain sanoin Jehova selittää tarkotuksensa järkähtämättömyyden:

God1.jpg (7649 bytes)

 »Herra Sebaot on vannonut, [74] sanoen:  totta totisesti, niinkuin minä ajattelin, niin se tapahtuu, ja niinkuin minä päätin, niin se käy»

»Herra Sebaot on päättänyt; ja kuka sen kumoo?» 

»Minä olen Jumala eikä kukaan muu, Jumala, jonka vertaista ei ole … minun neuvoni pysyy ja kaikki, mitä minun mieleeni on, teen minä … Minä olen sen puhunut ja minä myös sen esiin tuon; minä olen sen aikonut ja minä teen myös sen.» (Jesaja 14:24, 27; 46:9-11.)

     Kuinka tilapäiseltä ja arvoituksen tapaiselta Jumalan menettelytapa ihmiseen nähden tuntuneekin, täytyy sentähden niiden, jotka uskovat hänen sanansa todistukseen, tunnustaa, että hänen alkuperäinen ja muuttumaton suunnitelmansa on järjestelmällisesti kulkenut ja kulkee edelleen yhä täytäntöään kohti.

DarknessA.jpg (4511 bytes)

"For, behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people..."
Isaiah 60:2

     Kun suuren osan ihmiskuntaa, hapuillen tietämättömyyden pimeydessä, täytyy odottaa Jumalan suunnitelmien todellista kehitystä, ennenkuin he voivat käsittää jumalallisen arkkitehdin ihanan luonteen, niin on Jumalan lapsilla etuoikeus uskossa ja kynttilänsä valossa nähdä ennustettu tuleva kirkaus ja sen kautta käsittää muuten salaperäinen menettelytapa menneisyydessä ja nykyisyydessä. 

     Jumalan lapsina ja perillisinä, innostuneina luvatuun perintöön, käännymme sentähden Isämme sanan puoleen, jotta oppisimme siinä esitettyjen suunnitelmien ja niiden erikoisosien mukaan käsittämään hänen tarkoituksensa. 

     Siitä opimme, että Jumalan suunnitelma ihmiseen nähden käsittää kolme suurta aikakautta, alkaen ihmisen luomisesta ja jatkuen loppumattomaan tulevaisuuteen.  Pietari ja Paavali kutsuvat näitä aikajaksoja »kolmeksi maailmaksi», joita koetamme selittää seuraavalla piirroksella.  [75]

History can be divided into three great periods of time

Suuria, ,,maailmoiksi” kutsuttua, aikakausia.

CH3WorldsAA.gif (6840 bytes)

Silloinen Maailma  Nvkyinen Paha Maailma Tuleva Maailma

»silloiseksi maailmaksi». 
– 2 Pietarink. 3:6.

     Nämä kolme suurta aikakautta esittävät Jumalan huolenpidon kolmea eri ilmestystä. Ensimäistä näistä, luomisesta vedenpaisumiseen, hoitivat enkelit, ja Pietari kutsuu sitä

»silloiseksi maailmaksi». 
– 2 Pietarink. 3:6.

»nykyiseksi pahaksi maailmaksi»
– Galatal. 1:4; 2 Pietarink. 3:7

     Toinen suuri aikakausi, vedenpaisumisesta Jumalan valtakunnan perustamiseen, on Saatanan, »tämän maailman ruhtinaan», rajoitetun vallan alaisena ja sitä kutsutaan sentähden

»nykyiseksi pahaksi maailmaksi»
– Galatal. 1:4; 2 Pietarink. 3:7

»tulevaksi maailmaksi» »jossa vanhurskaus asuu».  
–Hebrealaisille 2:5; 2 Pietarink. 3:13.

     Kolmas on »iankaikkinen aika» eli maailma (Jesaja 45:17) Jumalan hoidon alaisena, Jumalan valtakunta, ja sitä kutsutaan 

»tulevaksi maailmaksi» »jossa vanhurskaus asuu».  
  Hebrealaisille 2:5; 2 Pietarink. 3:13.

The Three Worlds
CH3WorldsEpochs.gif (7271 bytes)
1st     2nd   3rd
     Ensimäinen näistä aikakausista eli »maailmoista», jota enkelit hallitsivat, teki vararikon; toinen, ollen Saatanan, anastajan, vallan alaisena, on todellakin ollut »paha maailma»; mutta kolmannesta tulee vanhurskauden ja siunauksen aika kaikille maan sukukunnille.

Evil has been permitted to dominate
"THE PRESENT EVIL WORLD"

 

Doctor.jpg (3395 bytes)
Sickness

 

wpe647.jpg (4459 bytes)
Death Bed

     Kaksi viimeistä näistä »maailmoista» mainitaan erittäin tarkasti, ja mitä edellisestä sanotaan on jyrkässä ristiriidassa sen kanssa, mitä sanotaan jälkimäisestä. Nykyistä eli toista aikakautta kutsutaan »nykyiseksi pahaksi maailmaksi», ei sentähden, ettei siinä olisi mitään hyvää, vaan koska pahalla on hallitseva asema.

»Me ylistämme ylönkatsojat onnellisiksi; sillä jumalattomuuden harjoittajat menestyvät ja pelastuvat, vaikka kiusaavat Jumalaa.» (Malakia 3:15.)

     Kolmatta maailmaa eli aikakautta kutsutaan [76] »tulevaksi maailmaksi» »jossa vanhurskaus asuu», ei sentähden, ettei pahaa siellä löytyisi, vaan siksi, että paha ei ole valta-asemassa. Pahan poistaminen tapahtuu vähitellen, ja tähän työhön tarvitaan kaikki ensimäiset tuhat vuotta. Pahalla ei silloin ole ylivaltaa, ei se menesty. Silloin ei paha enää kukoista, vaan silloin

»kukoistakoon vanhurskas» (Psalmi 72:7), 

»kuuliaiset saavat maan hyvyyttä syödä» (Jesaja 1:19), ja 

»pahat hävitetään».  – Psalmi 37:9.

 

 

Steven.jpg (13526 bytes)
Stoning of Steven

     Tämän mukaan on seuraava armotalous niin erilainen, että se melkein kaikissa kohdissaan on nykyiselle vastakohtana. Herramme sanat osoittavat miksi on ero nykyisen ja tulevan hallituksen välillä. 

     Koska hän on tulevan maailman ruhtinas eli hallitsija, niin menestyvät silloin vanhurskaus ja totuus, kun sitävastoin nyt, kun Saatana on nykyisen pahan maailman ruhtinas (hallitsija) paha menestyy ja kukoistaa. 

     Koska, kuten Jeesus sanoo, tämän maailman ruhtinaalla »ei ole mitään» hänessä – eikä hänen seuraajiinsa nähden muuta harrastusta kuin vastustaa, kiusata, suututtaa ja kohdella heitä pahasti (Johannes 14:30; 2 Korinttol. 12:7) – niin täytyy kaikkien niiden, jotka nykyisessä pahassa maailmasa eli aikakaudessa tahtovat elää jumalisesti, kärsiä vainoa pahojen kukoistaessa niinkuin viheriöitsevä puu. – 2 Timoteukselle 3:12; Psalmi 37:35.

Jesus said, "My kingdom is not of this world"
John 18:36

Satan rules now –
He is "The god
of this world."
2 Corinthians 4:4

Valtakunta perustetaan maan päälle tätä seuraavassa maailmassa.

     Jeesus sanoi: »Minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta», ja ennenkuin tuleva aika eli »tuleva maailma» tulee, ei Kristuksen valtakunta hallitse maata. Ja sentähden opettaa Herra meitä toivomaan ja rukoilemaan: 

»Tulkoon sinun Valtakuntasi: tapahtukoon sinun tahtosi maankin päällä».  

     Saatana [77] on herra, joka hallitsee tämän maailman pimeydessä, ja siksi »pimeys peittää maan ja synkeys kansat». Hän hallitsee nyt ja tekee työtään uppiniskaisuuden lapsissa. Efessolaisille 2:2; 6:12.

"...the kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of his Christ; and he shall reign for ever and ever."
Revelation 11:15

Jesus7A.jpg (3410 bytes)

     Suuren arkkitehdin suunnitelmassa ihmisen pelastukseksi täytyy olla erittäin tärkeä osa, joka ei vielä ole täysin kehittynyt – muuten olisi uusi ruhtinas ja uusi hallitus kauan sitten alkanut toimintansa. 

     Miksi tämä siirrettiin tuonnemmaksi, määrättyyn aikaan asti, ja millä tavalla Saatanan johtama, pahan nykyinen valta on muuttuva Kristuksen johtamaksi vanhurskauden vallaksi, ovat mieltäkiinnittäviä asioita, joita edempänä tarkemmin käsittelemme. 

     Riittäön, kun nyt sanomme, että tämän maailman valtakunnat, joita Saatana nyt hallitsee, tulevat aikanansa Herran ja hänen voideltunsa omaksi. (Ilmestysk. 1:15.) Yhteys osottaa, että siirtyminen tapahtuu yleisen ahdistuksen ajan kautta. Siihen viittasi Jeesus sanoessaan:

»Eihän kukaan voi mennä sisään väkevän taloon ja ryöstää hänen kalujaan, jollei hän ensin sido tuota väkevää; vasta sitten hän ryöstää hänen talonsa.» (Markus 3:23-27.)

     Siten näemme, että Saatana sidotaan ensin, ennenkuin Kristuksen vanhurskauden- ja rauhanhallitus voi astua voimaan. Saatanan sitominen on sentähden uuden hallituksen ensimäinen työ. – Ilmestysk. 20:2.

 

Heavens –
Powers of spiritual control

Earth –
Human governments and social arrangements

"...we according to His promise, look for a new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness."
2 Peter 3:13

EarthRedA.jpg (2364 bytes)

Maailmat häviävät, mutta – 
maa pysyy iankaikkisesti.

     Ei pidä unhottaa, että maa on kaikkien näiden »maailmoiden» ja hallitusten näyttämönä, ja että, vaikka aikakaudet ja hallitukset vaihtuvatkin, niin pysyy maa kuitenkin –

»maa pysyy iankaikkisesti». (Saarnaaja 1:4.)

     Pietari käyttää samaa kuvaa ja kutsuu kutakin näistä aikakausista erityisiksi taivaiksi ja maaksi. Tässä kuvaa sana taivaat korkeampia [78] henkisiä eli hallitsevia valtoja, ja maa merkitsee inhimillistä hallitus- ja yhteiskuntajärjestystä.  

     Ensimäiset taivaat ja maa, eli silloinen asiain järjestys, loppui vendenpaisumuksessa, sitten kun se oli tehnyt tehtävänsä. Mutta luonnollinen taivas (pilvet ja ilmapiiri) ja luonnollinen maa eivät hävinneet; ne jäivät jälelle. Samoin häviää nykyinen maailma (taivaat ja maa) suurella pauhinalla, tulen ja sulatuksen kautta – sekasorron, hädän ja hajoamisen kautta. 

     Tuo väkevä (Saatana), silloin kun hänet sidotaan, taistelee valtansa säilyttämiseksi. Nykyinea hallitus- ja yhteiskuntajärjestys lakkaa, mutta ei luonnollinen taivas ja maa. Nykyisten taivaitten (hengellisten hallitsevien valtojen) täytyy väistyä »uusien taivaitten» – Kristuksen hengellisen ylivallan tieltä. 

     Nykyinen maa (inhimillinen yhteiskunta sellaisena kuin Saatana sitä nykyään hallitsee) täytyy (kuvaannollisessa merkityksessä) sulata ja hajota »Herran päivän» alussa, joka on »palava kuten pätsi». (Malakia 4:1.)

    Sitä seuraa »uusi maa», s.o. yhteiskuntajärjestys, joka on luotu sopusointuun maan uuden hallitsijan – Kristuksen  kanssa. Vanhurskaus, rauha ja rakkaus vallitsevat ihmisten keskuudessa, kun nykyiset järjestelmät ovat vaihdetut uuteen, parempaan Valtakuntaan, jonka perustuksena on mitä ankarin vanhurskaus.

Apostle Paul and Apostle John saw prophetic visions of
"THE WORLD
TO COME"

 John2.jpg (16231 bytes)
Apostle John
on the
Isle of Patmos

  Kolmas maailma on 
Kristuksen vallan alainen.

     Paavali sai nähdä vilahdukselta tulevan hallituksen eli niinkuin hän kutsuu sitä, »paratiisin». Hän sanoo, että hänet »temmattiin» (hän ei tietänyt, tapahtuiko se ruumiiseen tai henkeen tai kumpaankin nähden, sillä kaikki tuntui hänestä niin todelliselta) ajan virrassa eteenpäin uusien asiain järjestykseen, »uuteen taivaaseen», ja niinollen »kolmanteen taivaaseen». 

     Siten hän näki, miten asiat järjestyvät Kristuksen henkisessä hallituksessa, asiat [79] joita hän ei saanut kertoa. (2 Korinttol. 12:2-4.) Epäilemättä olivat nämä samoja asioita, joita Johannes myöhemmin näki, ja joita hänen sallittiin ilmaista kuvauksissa seurakunnalle, joita kuvauksia voidaan ymmärtää ainoastaan siinä määrin kuin oikea aika on käsillä. 

Johanneksen vei se ilmestys, jonka Herra antoi hänelle Patmos-saarella, henkinäyssä tämän kristillisen aikakauden ja sen kirkon ja valtion vaihtelevien kohtaloiden kautta, aina nykyisen pahan maailman eli aikakauden loppuun, ja siinä hän näki profetallisessa näyssä Saatanan sidottuna, 

     Kristuksen hallitsemassa, ja uuden taivaan ja maan perustettuna; sillä ensimäinen taivas ja maa olivat kadonneet. – Ilmestysk. 21:1.

Ajanjaksoja ja talouksia.

     Me huomaamme nyt ne jaksot, joihin nämä suuret aikakaudet ovat jaetut, kuten alempana oleva piirros osottaa.

CHDispensationsEpochs.gif (9051 bytes)
Silloinen Maailma Nyryinen Maailma
Patr Ajanjakso Juutalain Ajanjakso Evankeel Ajanjakso
Tuleva Maailma
Tuhatvuot Ajanjakso Tulevat Ajanjaks

THE FIRST WORLD
was from Adam’s fall to the flood

 

THE SECOND WORLD
started with Noah and included three ages

 

THE THIRD WORLD
starts with Christ’s second advent and has no end

    Ensimäisellä näistä suurista aikakausista (»maailmoista») ei ollut mitään alaosastoja: Jumalan menettelytapa ihmisiä kohtaan ei muuttunut koko tänä aikakautena, 

    Aadamin lankeemuksesta vedenpaisumukseen asti Jumala oli antanut ihmisille lakinsa, joka oli kirjoitettu hänen luontoonsa; mutta kun hän oli langennut syntiin, antoi Jumala hänen jossakin määrin seurata taipumuksiaan, jotka menivät alaspäin, »aina siihen, mikä oli pahaa», jotta ihminen siten ymmärtäisi oman hulluutensa, ja Jumalan viisaus hänen vaatiessaan ehdotonta kuuliaisuutta tulisi ilmeiseksi. 

    Tämä hallitus päättyi vedenpaisumukseen, joka hävitti kaikki, lukuunottamatta uskovaista [80] Noaa ja hänen perhettään. 

    Ensimäinen hallitus teki havainnolliseksi ei ainoastaan synnin onnettomat seuraukset, vaan näytti myös, että synnin taipumus kulki alaspäin suurempaan alennukseen ja kurjuuteen, sekä osoitti Jehovan väliintulon välttämättömyyden, jos koskaan saataisiin takasin ihmisen »kadonnut» – alkuperäinen tila.


Patriarchal Age

 

 

 

Passover.jpg (4528 bytes)
Jewish Age

      Toinen aikakausi eli »nykyinen maailma» käsittää kolme ajanjaksoa, joista kukin vie Jumalan suunnitelmaa askeleen eteenpäin pahan hävittämiseksi. Jokainen askel on edellistä korkeampi ja vie suunnitelmaa eteenpäin ja lähemmäksi täytäntöään.

    Kolmas suuri aikakausi – »tuleva maailma» – johon kuuluu Kristuksen toisen tulemisen jälkeinen aika, käsittää tuhatvuotisen valtakunnan tuhatvuotisen ajanjakson eli »kaiken kohdalleen- (ennalleen-) asettamisen ajan», sekä sitä seuraavat toiset »tulevat», joiden suhteen ei ole mitään yksityiskohtia ilmoitettu. Nykyiset ilmestykset käsittelevät ihmisen täydellistä kohottamista synnin vallasta eikä sitä iankaikkista kirkkautta, mikä sitte seuraa.

    Ensimäistä ajanjaksoa »nykyisessä maailmassa» me kutsumme patriarkkainajanjaksoksi eli hallitukseksi, koska tänä kautena Jumalan menettelytapa ja suosio koski ainoastaan muutamia harvoja yksityisiä henkilöitä, samalla kuin muu osa ihmiskuntaa jotakuinkin kokonaan sivuutettiin. 

    Sellaisia suosituita henkilöitä, olivat patriarkat Nooa, Aabraham, Iisak ja Jaakob. Kukin näistä näkyi järjestyksessään olleen Jumalan suosiossa. Jaakobin kuollessa loppui tämä ajanjakso eli menettelytapa. 

    Vasta Jaakobin kuollessa kutsuttiin hänen jälkeläisiään »Israelin kahdeksitoista sukukunnaski», ja Jumala tunnusti heidät yhtenä kokonaisuutena »omaisuuden kansakseen», ja kuvaannollisten uhrien kautta olivat he kuvaannollisessa merkityksessä »pyhä kansa», eroitetut muista kansoista erityistä tarkoitusta varten, jonkatähden he saivat nauttia erityistä suosiota.

    [81] Tätä Jumalan suunnitelman määrättyä aikaa, joka alkoi tällöin ja loppui Kristuksen kuolemaan, me kutsumme juutalaiseksi ajanjaksoksi eli lakitaloudeksi. Tänä aikakautena siunasi Jumala erityisesti tätä kansaa. Hän antoi heille lakinsa, hän teki erityisen liiton heidän kanssaan, hän antoi heille tabernakkelin, jonka shekina-kirkkaus kaikkein pyhimmässä esitti Jehovan läsnäoloa heidän johtajanaan ja kuninkaanaan. 

    Heille lähetti hän profettansa ja viimein Poikansa, Jeesus teki ihmeensä ja opetti heidän keskuudessaan eikä tahtonut itse mennä toisten luo eikä sallinut oppilaittensakaan mennä ympärillä olevien kansojen keskuuteen. Hän lähetti heidät sanoen: 

»Älkää lähtekö pakanain luo, älkääkä menkö mihinkään samarialaisten kaupunkiin, vaan menkää ennemmin niiden kadonneiden lammasten tykö, jotka ovat Israelin huonetta». (Matteus 10:5, 6.) 

Ja jälleen hän sanoi: »Minua ei ole lähetetty muiden kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö.» (Matteus 15:24.)

     Tämä heidän suosimisensa erityisenä kansana loppui, kun he hylkäsivät ja ristiinnaulitsivat Jeesuksen, mikä selviää Jeesuksen sanoista, kun hän viisi päivää ennen ristiinnaulitsemistaan julisfi: 

»Teidän huoneenne jää teille autioski.» – Matteus 23:38.

Pentecost2.jpg (15319 bytes)
Gospel Age

Kristillinen talous alkoi Jeesuksen kuolemalla.

    Silloin, Jeesuksen kuolemassa, alkoi uusi ajanjakso, evankeliumiaika eli kristillinen armohallitus, jolloin julistettaisiin iloista sanomaa vanhurskauttamisesta, ei ainoastaan juutalaisille vaan kaikille kansoille, sillä Jeesus Kristus maistoi Jumalan armosta kuoleman kaikkien puolesta. 

    Tänä evankeliumikautena löytyy myös luokka, joka on kutsuttu erityiseen suosioon, jolle on annettu erityisiä lupauksia, ja tähän kuuluvat ne, jotka uskon kautta vastaanottavat Jeesuksen Kristuksen Lunastajanaan ja Herranaan [82] ja vaeltavat hänen jäljissään. 

    Evankeliumin sanomaa on julistettu ylt’ympäri maata lähemmä tuhannen yhdeksänsadan vuoden kuluessa, niin että nyt voidaan sanoa, että sitä on enemmän tai vähemmän saarnattu kaikille kansoille

    Se ei ole kääntänyt kansoja – sillä ei ollut sitä tarkoitusta tänä aikakautena; mutta se on sieltä ja täältä, kuten Jeesus ennusti (Luukas 12:32), valinnut muutamia kaikkiaan »pienen lauman», jolle Isä on nähnyt hyväksi antaa Valtakunnan aikana, joka seuraa tätä.

Koko ihmiskunnan ennalleenasettaminen siinä maailmassa, joka seuraa tätä. Apost. Teot. 3:19-21.

    Tämän aikakauden kanssa loppuu »nykyinen paha maailma», ja huomaa tarkoin, mitten Jumalan syvät aikomukset kaikesta huolimatta ovat varmasti menneet eteenpäin varman ja määrätyn suunnitelman mukaan, täsmällisessä aikajärjestyksessä, jonka hän on määrännyt, vaikka hän nykyään antaakin pahan hallita näennäisesti asialleen vahingoski! 

    Tä män ajanjakson lopussa ja sitä seuraavan tuhatvuotisajan sarastuksessa sidotaan Saatana ja hänen valtansa kukistetaan, mikä on valmistus Kristuksen valtakunnan perustamiselle ja tulevan maailman alkamiselle, jossa »vanhurskaus asuu».

TIChild1.jpg (15517 bytes)
Millennial Age

     Tuhatvuotinen valtakunta on Ilm. 20:4 mainitun aikakauden yleinen nimitys. Se käsittää ne tuhat vuotta, jolloin Kristus hallitsee, muodostaen »tulevan maailman» ensimäisen ajanjakson. 

    Tuhatvuotiskauden aikana asetetaan kaikki se ennalleen, joka Aadamin lankeemuksen kautta menetettiin (Apost. teot 3:19-21), ja ennen sen loppua ovat kaikki kyyneleet poispyyhityt. 

    Sen rajojen toisella puolella tulevissa autuaallisissa ajanjaksoissa, ei kuolemaa ole enää oleva, ei myöskään itkua, eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. (Ilmestysk. 21:4.) Jumalan ilmestykset eivät ulotu kauemmaksi, ja siihen me pysähdymme. [83]

Each age has its part to accomplish progressively

     Me olemme tässä luoneet ainoastaan katsauksen tämän aikakausisuunnitelman ulkopiirteisiin. Kuta enemmän sitä tutkimme, sitä paremmin huomaamme sen täydellisen sopusoinnun, ihanuuden ja järjestyksen. Joka aikakaudella on tehtävänsä, joka on välttämätön Jumalan suunnitelman täydelliseksi kehittymiseksi yhtenä kokonaisuutena. 

    Suunnitelma on eteenpäin kulkeva suunnitelma, joka vähitellen kehittyy aikakaudesta aikakauteen, ylöspäin ja eteenpäin jumalallisen arkkitehdin alkuperäisen suunnitelman suuremmoista täyttymistä kohti, tämän arkkitehdin »tehdessä kaikki oman tahtonsa neuvon mukaan». (Efessolais. 1:11.)

Machine.jpg (14744 bytes)
As an intricate machine would confuse a child, so God’s plan appears confusing to an uninformed mind.

     Ei ainoakaan näistä aikakausista ole hetkeäkään liian lyhyt tai liian pitkä täyttääkseen tehtävänsä. Jumala on viisas hallitsija sekä aikaan että varoihin nähden, vaikkakin hänen mahdollisuutensa oval äärettömät, eikä mikään valta, kuinka ilkeämielinen lieneekään, hetkeksikään voi hidastuttaa tai estää hänen suunnitelmiaan. Kaikki, sekä paha että hyvä, vaikuttaa Jumalan johdossa ja hallinnossa hänen tahtonsa toteuttamiseksi.

     Oppimattomalle ja kehittymättömälle järjelle, joka voi nähdä ainoastaan vähän Jumalan suunnitelman monimutkaisesta koneistosta, näyttää kaikki sekaiselta, epäselvältä ja epäonnistuneelta, samoinkuin lapsen mielestä monimutkainen koneisto kokonaisuudessaan tai osissaan. 

    Sen kypsymättömälle ja kehittymättömälle ymmärrykselle on asia käsittämätön, ja pyörien ja hihnojen vastakkaisiin suuntiin kulkevat liikkeet ovat pelkkää sekasotkua. Mutta kypsyys ja lähempi tutkiminen osoittaa, että näennäinen sekaannus on ihana sopusointu, joka tuottaa hyviä tuloksia. Kone oli totisesti onnistunut laitos yhtähyvin ennenkuin lapsi käsitti sen käynnin, kuin jälkeenkinpäin. 

    Niinkuin Jumalan suunnitelma nyt ja aikakausien kuluessa on ollut menestyksellisessä toiminnassa, niin on ihminenkin saanut riittävän kasvatuksen, jotta hän käsittäisi, ei ainoastaan [84] sen monimutkaisen tavan, jolla se työskentelee, vaan voisi myös nauttia sen siunatuista tuloksista.

"Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth."
2 Timothy 2:15

Bible16Student.jpg (2762 bytes)

Scriptures that belong to one age, do not always apply to another.

On tarpeellista pitää muistissa aikakaudet ja niiden erityiset omituisuudet.

    Kun me jatkamme Jumalan suunnitelman tutkimusta, niin on välttämätöntä, että pidämme muistissa nämä ajanjaksot ja nilden erityiset omituisuudet ja tarkoitukset, sillä ei missään niistä yksiksensä voi suunnitelmaa nähdä, vaan ainoastaan kaikissa yhteisesti, samoinkuin ei yksi rengaskaan, muodosta ketjua, vaan useat renkaat toisiinsa liitettyinä muodostavat ketjun. 

    Me saamme oikeat käsitykset suunnitelmasta kokonaisuudessaan, jos otamme varteen jokaisen yksityisen osan huomattavat piirteet, ja sillätavoin me kykenemme jakamaan totuuden sanaa oikealla tavalla.

    Sitä, mitä sanassa sanotaan toisesta aikakaudesta, tai taloudesta, ei saa sovelluttaa toiseen, sillä se, mitä yhdestä ajasta ei ole aina totta kun on kysymys toisesta. Nykyajassa esimerkiksi olisi väärin sanoa, että Herran tunteminen täyttää koko maan, tai että olisi tarpeetonta sanoa lähimäiselleen: Tun ne Herra. (Jesaja 11:9; Jeremia 31:34.) 

    Tämä ei ole totta nykyiseen aikakauteen nähden eikä voi tulla todeksi, ennenkuin Herra tulonsa jäikeen on perustanut Valtakuntansa, sillä tänä aikakautena on ollut monta harhaan vievää petosta, ja meille sanotaan, että vieläpä juuri aikakauden lopussa, »viimeisinä päivinä», … pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen. (2 Timoteukselle 3:1, 13.) 

    Messiaan hallituksesta on se tulos, että tieto ja vanhurskaus peittävät maan, niinkuin vesi peittää meren pohjan.

     Samankaltainen ja yhtä tavallinen erehdys on luulla, että Jumalan valtakunta on nyt perustettu ja [85] hallitsee maata, ja että hänen tahtonsa tapahtuu kansojen keskuudessa. Tämä on selvästi kaukana totuudesta, sillä tämän maailman valtakuntia ylläpitää ja rikastuttaa sorto, vääryys ja petos niin suuressa määrässä kuin enentyvä valistus sen sallii. 

    Saatanan, joka nyt vielä on »tämän maailman ruhtinas», täytyy ensin tulla sidotuksi, ja niiden valtakuntien, joita hän nyt hallitsee, tulla Herran ja hänen voideltunsa omiksi, kun hän ottaa suuren valtansa ja hallitsee.

 


PKGirlBending.jpg (18531 bytes)

Eiko Syommein Riemastuisi

Eikö syömmein riemastuisi Sanastansa kirkkaasta,
Joka meille ilmoittaapi Pelastuksen armosta –
Jonk’ on Herra valmistellut Maailmalle aikanaan,
Jok’ on kauvan kuljeskellut Synneissänsä, murheissaan.

Eikö syömmein riemastuisi Nähdessänsä virlaavan
Valtaistuimelta virran Raikkaan, kirkkaan, puhtahan;
Jonka laineet virvoittaapi Korpimaankin kuihtuvan,
Kuoleman myös karkoittaapi, Vapaast’ juottaa janoovan.

Eikö syömmein riemastuisi Kiitostansa laulellen
Kun saan uskon simät luoda Eedenihin uutehen,
Jossa kansa vapahdettu Vankilasta kuoleman,
Nauttii terveyttä, rauhaa, Omaa onnen kirkkahan.

[86]
Eikö syömmein riemastuisi Näkemistä ihmeistään:
Oppineet kun kaikk’ on kansat Toinen toistaan lempimään.
Kiitoslaulut sointuisimmat Korkeuksiin nousevat
Sydämistä miljoonista, Jotk’ on riemun täyttämät.

Mutta riemuin suureneepi, Siioniin kun katselen.
Karitsan nään siellä kauniin Joukkoinensa säteillen,
Jonka osti ihmisistä Esikoiseks’ Herralleen;
Nyt on aina onnellinen, Puhdas, kallis Vljäleen.

Täällä kuoloon asti kulki Verisissä jäljissään.
Otsallaan nyt loistaa merkki Kirkkahilla säteillään,
Vljän kutsun kuuli kerran Varhaisessa koitossa.
Pälvön kirkkaan lailla paistaa Morsiusvaatteet kullassa.

Vljän-kanssa yhdistetty Kruunu elon päässänsä,
Perinnön tuon suuremmoisen Saapi jakaa kanssansa.
Oi, sä armo ihmeenlainen, Joka Kristuksessa on!
Kiitos hälle, jonka rakkaus Ompi aivan-pohjaton.

 

To Return to Home Page
click on Chart

HomeSymbol.jpg (6039 bytes)

Send E-Mail to 
 
English Only