15 VIIDESTOISTA LUKU.
Jehovan Päivä

TIPKDayJHV.jpg (12601 bytes)

»Jehovan päivä», »koston päivä»
»vihan päivä»
– Suuron hädän aika. 
– Sen syy. 
– Raamatun todistus siitä. 
– Sen tuli ja myrsky, sen horuttaminen 
ja sulattaminen osoitetaan kuvannollisiksi. 
– Daavidin todistus. 
– Johanneksen todistus. 
– Nykyinen asema ja tulevaisuus-suunnitelmat, 
sellaisina kuin ne esiintyvät molemmille 
vihollismielisille leireille, kapitalisteille 
ja työmiehille. 
– Parannuskeino, joka ei tahdo onnistua. 
– Tämän todistaminen. 
– Pyhien asema hädän aikana ja 
heidän oikea suhteensa siihen

 

TIDayJHV3.jpg (2121 bytes)

 

 

 

"And except
those days should
be shortened,
there should
no flesh be saved;
but for the elect’s sake those days shall be shortened."
Matthew 24:22

 

 

Christ will be
the General
of Jehovah.

Jesus42EstelleCloudsF.jpg (3416 bytes)

     HERRAN (Jehovan) päiväksi» kutsutaan sitä ajanjaksoa, jolloin Jumalan valtakunta Kristuksen hallitessa vähitellen perustetaan maan päälle, jolloin tämän maailman valtakunnat häviävät ja Saatanan valta ja vaikutus ihmisten yli sidotaan.  Sitä kuvataan kaikkialla äärimmäisen hädän, ahdistuksen ja sekasorron synkäksi päiväksi, joka kohtaa ihmissukua.  

     Eikä ole ihme, jos mullistus, joka saa sellaisen kantavuuden ja vaatii niin suuria muutoksia, saa aikaan hätää.  Pienet vallankukmoukset ovat kaikkina aikoina aiheuttaneet hätää: mutta tämä joka tulee paljon suuremmaksi kuin mitkään edelliset, synnyttää hädän ajan, jonka kaltäista ei ole ollut aina siitä asti kuin ihmisiä on ollut olemassa – eikä myöskään koskaan tämän jälkeen tule olemaan. – Daniel 12:  1; Matteus 24:  21, 22.

     Sitä kutsutaan »Jehovan päiväksi», koska Kristus kuninkaallisella nimellä ja vallalla on läsnä Jehovan edustajana ja ottaa haltuunsa kaiken johdon tänä hädän aikana.  Hän on kuitenkin pikemmin Jehovan sotapäällikkö, joka laskee valtansa alle kaikki, kuin rauhanruhtinas, joka siiunaa kaikki.  

     Sitä mukaa kuin väärät ja epätäydelliset käsitykset ja järjestelmät kukistuvat, kohoitetaan kuitenkin uuden kukninkaan lippu, ja lopulta tunnustavat kaikki hänet kuninkaaitten kuninkaaksi ja kuknnioittavat häntä.  Siten esittävät profetat Kristuksen vallan perustamisen Jehovan [354] työksi:  

»Minä annan pakanat perinnöksesi ja maailman ääret omiksesi».  (Psalmi 2:  8.)  

»Niiden kuningasten päivinä on taivaan Junmala valmistava valtakunnan».  (Daniel 2: 44)  

     Vanhaikäinen istuutui, ja hänen eteensä vietiin eräs, joka oli ihmisen pojan kaltainen, ja tälle annettiin valta, jotta kaikki valtakunnat palvelisivat ja tottelisivat häntä.  (Daniel 7:  9:13, 14, 22, 27.)  Paavali selittää tämän lisäksi, että kun Kristus on täyttänyt hallituksensa tarkoituksen, 

»silloin itse Poikakin on alistuva sen [Isän] alle, joka on alistanut hänen allensa kaikki».  –1 Korinttol.  15: 28.

 

Law1.jpg (2385 bytes)

 

 

 

God has
established
certain laws
in harmony
with which
He operates.

     Tätä aikakautta kutsuttaan  »meidän Jumalamme koston päiväksi» ja »vihan päiväksi».  (Jesaja 61:  2; 63:  1 – 4 ; Psalmi 110: 5.)  Kuitenkin on suuri erehdys luulla, että tämä merkitsisi kirjaimellista vihaa tai jumalallista pahuutta.  Jumala on märännyt lait, joiden mukaan hän toimii.  

     Jos joku jostakin syystä tulee ristiriitaan näiden kanssa, niittää hän rangaistuksen tai vihan omasta menettelytavastaan.  Mutamaa harvaa lukuunottamatta, on ihmissuku aina hylijännyt Jumalan heille antamat neuvot, ja kuten olemme osoittaneet, hän on antanut heidän kulkea omia teitään ja unohtaa Jumalan ja hänen neuvonsa.  (Roomal. 1:  28.) 

     Siten rajoitti hän erityisen huloenpitonsa.  Aabrahamiin ja hänen jäkeläisiinsä, jotka tunnustivat haluavansa kulkea hänen teillään ja palvella häntä.  Heidän uppiniskaisuutensa kokonaisena kansana ja heidän sydämensä epärehellisyys Jumalaa kohtaan ei ainoastaan luonnollisella tavalla estänyt heitä vastaanottamasta Messiasta, vaan valmisti ja vei heidät yhtä lulonnollisesti siihen hätään, joka lopetti heidän kansallisen olemassaolonsa.

 

 

 

Trouble1.jpg (2122 bytes)
The "time of trouble" will be
the natural consequence of unrighteousness.

     Ja siten on se valo, jolla Kristuksen totinen seurakunta (ne, joiden nimet ovat kirjoitetut taivaissa) on valaisset maailmaa evankeliumikautena, todistanut sivistyneelle maailmalle, mikä ero on oikean ja väärän, hyvän ja pahan välillä, sekä tulevasta ajasta, [355] jolloin toinen palkitaan ja toinen rangaistaan.  (Johannes 16: 8 – 11; Apost. Teot 24: 25.)

    Tällä olisi ollut suuri vaikutus ihmisiin, jos he olisivat ottaneet vaarin Herran opetuksesta, mutta, tavallisuutensa mukaan ollen itsepäisiä, on heillä ollut hyvin vähän hyötyä Raamatun neuvoista, ja hätä Herran päivänä johtuu tästä laiminlyömisestä.  

     Sitä voidaan myöskin sanoa Jumalan vihaksi, jos paha johtuu hänen neuvojensa ylönkatsomisesta vääryyden rangaistuksena.  Toisessa valossa katsottuna on kuitenkin hätä, joka kohtaa maailmaa, luonnollinen eliitsestään seuraava synnin tulos, jonka tuloksen Jumala ennakolta näka.  Tästä hädästä olisivat hänen neuvonsa, jos niitä olisi toteltu, suojeleet sen.

The world
has disregarded God’s counsel.

 

The "voice of avarice"
--Get all you can...

Money3.jpg (3389 bytes)

Messiaan valtakunnan aikana ei voima eikä ahneus, vaan rakkaus 
päättää, mikä on oikein.

     Kun Jumalan sanoma seurakunnalle on ollut: »Antakaa ruumiinne eläväksi uhriksi»  (Roomal. 12: 1), niin on hänen sanomansa maailmalle ollut: 

»Varjele kielesi pahasta ja huulesi vilppiä puhumasta, vältä pahaa ja tee hyvää, etsi rauhaa ja tavoita sitä. »  (Psalmi 34: 14, 15.)

     Ainoastaan harvat ovat ottaneet vaarin jommasta kummasta sanomasta.  Ainoastaan pieni lauma on antautunut uhriksi, ja mitä maailmaan tulee, on se, joskin se on ottanut tunnuslauseekseen:  »Rehellisyys maan perii», ylimalkaan laiminlyöyt sen noudattamisen.  

     Pikemmin on se kuunnellut himon ääntä: Koeta saada niin paljon kuin voit rikkautta, kunniaa ja valtaa tässä maailmassa.  On yhden tekevää, miten sen saavutat tai kuka menettää voittosi kautta. Sanalla sanoen, ahdistus Herran päivänä ei tulisi eikä voisi tulla, jos Jumalan lain periaatteita olisi jossakin määrin noudatettu.  

     Tämä laki on lyhykäisyydessää: Sinun tunlee rakastaa Herraa Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja lähimmäistäsi niinkuin itsäsi.  (Matteus 22:  37 – 39.)  [356] Koska turmeltunut eli lihallinen mieli sotii tätä Jumalan lakia vastaan eikä tottele sitä, on hätä yhtä luonnollinen seuraus kuin elonkorjuu kylvöstä.

love2f.jpg (3705 bytes)

The selfish, stony heart of man
will become
a heart of flesh.

     Kaukana siitä, että lihallinen eli turmeltunut mieli rakastaisi lähimmäistään niinuin itseään, on se aina ollut itsekäs ja ahne ja usein tehnyt väkivaltaa ja murhia saadakseen itselleen sitä, joka oikeastaan kuulluu toisille.  

     Miten itsekkäisyys ilmeneekään, on periaate aina sama, muuittuen jonkunverran syntyperän, kasvatuksen ja ympäristön vaikkutuksesta.  Maailman kaikkien aikakausien aikana on se ollut sama ja pysyy aina sinä, kunnes Messiaan rautaisen hallituksen voiman kautta, ei valta eikä voitonhimo, vaan rakkaus päättää, mikä on oikein, saattaen sen voimaan.  

     Ihmiset pakoitetaan tähän, kunnes kaikki ovat saaneet oppia tuntemaan vanhurskaudellisen ja rakkaudellisen hallituksen etuisuuden verrattuna itsekkääseen voiman hallitukseen, kunnes ihmisen itsekäs, kivikova sydän totuuden ja vanhurskauden auringon vaikutuksesta vielä kerran on tullut sellaiseksi kuin se oli, kun Jumala selitti sen »sangen hyväksi» – lihasydämeksi. – Hesekiel 36: 26.

 

 

How did the
change from Godlike love
to selfishness
come about?

 

 

PKSustenance1.jpg (8404 bytes)

Sustenance became the principal aim
and interest of life.

      Jos lomme katseemme taaksepäin, niin voimme ilman vaikeutta nähdä, miten ihmisessä jumalallinen rakkaus ja hyväntahtoisuus muuttui kovaksi itsekkäisyydeksi.  Ne seikat, jotka aikaansaavat itsekkäisyyden, kohtasivat ihmisen, niinpian kuin hän tottelemattomuutensa kautta menetti Jumalan suosion ja karkoitettiin kodistaan Eedenissä, jossa hänen kaikki tarpeensa oli runsaati tyydytetty.  

     Kun meidän tuomitut ensimäiset vanhempamme menivät ulos Eedenistä ja alkoivat olemassaolon taistelun, koettaen pidentää elämäänsä äärimmäiseen rajaansa asti, kohtasi heitä heti ohdakkeet ja orjantappurat ja hedelmätön maaperä, ja taistelu kiakkea tätä vastaan aikaansai väsymystä ja sen otsan hien, jonka kaiken Herra oli edeltäpäin sanonut.  

     Vähitellan alkoivat henkiset ja siveelliset ominaisuudet kuihtua har joituksen [357] puutteesta, kun sitävastoin alhaisemmat ominaisuudet säilyivät alituisen harjoituksen kautta.  Toimeentulo tuli elämän tärkeimmäksi päämääräksi ja harrastukseksi, ja työn hinta tuli siksi mittapuuksi, jonka mukaan kaikki muut harrastukset arvosteltiin, ja mammonasta tuli maan herra.  

     Voimmeko siis ihmetellä, että ihminen tällaisten olosuhteitten vallitessa tuli itsekkääksi, voitonpyyntiseksi ja omaa parastaan katsovaksi, jokainen pyrkien saamaan haltuunsa niin paljon kuin mahdollista – ensin sitä, mikä oli välttämätöntä ja sitten mammonan lahjoittamaa kunniaa ja ylellisyyttä.  Tämä kaikki on johtunut luonnollisesta taipumuksesta, jota Saatana suuresti on käyttänyt hyväkseen.

The veil
of ignorance
and superstition
is now
being lifted.

 

Wealth brings
many evils
and some
blessings.

PKPalace1.jpg (7039 bytes)

Tietämättömyyđen ja 
taikauskon harsoa nosietaan.

     Kun maailma on ollut tietomättömyyden, rotuennakkoluulojen ja kansallisuusylpeyden j. n. e. vallassa ovat sen suuret rikkaudet kuluneina aikakausina olleet ylimalkaan muutamien harvojen –  hallitsijain – käsissä.  

     Näitä kohtaan, jotka ovat olleet ikäänkuin heidän kansallisuutensa edustajia, ovat kansat osottaneet orjankaltaista tottelevaisuutta.  He ovat olleet ylpeitä ja innostuneita näiden rikkauksista, aivan kuin ne olisivat olleet heidän omiaan.  

     Mutta kun lähestyi aika, jolloin Jehova aikoi asettaa kaiken ennalleen Messiaan kautta, alkoi hän kohoittaa tietämättömyyden ja taikauskon harsoa nykyaikasten apuneuvojen ja keksintöjen kautta.  Tällöin alkoi kansan yleinen kohoittaminen ja hallisijoitten valta väheni.  Maailman rikkaudet eivät enää ole sen kuninkaitten, vaan pääasialliset kansan käsissä.

     Vaikka rikkaus tuokin mukanaan paljon pahaa, tuo se myöskin mukanaan useita siunauksia: rikkaat saavat paremman kasvatuksen.  Siten nousevat he henkissessä suhteesa köyhemmä kansan yläpuolelle ja tulevat suuremmassa tahi vähemmässä [358] määrässä kosketukseen ruhtinashuoneitten kanssa.  

     Sentähden on olemassa ylimystö, jolla on sekä rahaa että sivistystä tukemmassa sen ahnaita pyrkimyksiä kaiken voittamiseksi, mikä suinkin vaan on mahdollista.  Maksoi mitä maksoi, he tahtovat olla eturivissä.

PKStudent1.jpg (7433 bytes)

As people
take advantage
of educational facilities, they
begin to think
for themselves.

      Kun valistus leviää ja kansat käyttävät hyväkseen nykyisiä runsaita tilaisuuksia sivistykseen, alkavat he ajatella omin päin.  Sisäisen itsekunnioituksen ja itsekkäisyyden perustuksella, jota kannustaa hitunen puolinaisia tietoja – toisinaan hyvin vaarallinen asia – kuvittelevat he keinoja ja tapoja, joilla kaikkien ja erityisesti heidän omia etujaan voidaan edistää ja parantaa sen vähemmistön kustannuksella, joiden käsissä omaisuus nykyään on.  

     Moni sellainen uskoo epäilemättä vilpittömästi, että mammonanpalvelijoitten (heidän toiselta puolen ja rikkaiden toiselta puolen) ristiriitaiset harrastukset voitaisiin helposti ja oikeudenmukaisesti tasoittaa, ja epäilemättä on heillä se tunne, että jos he olisivat rikkaitta, he olisivat paljoa ihmisystävällisempiä ja täysin halukkaita rakastamaan lähimäistää niinkuin itseään.

    Mutta he pettävät itsensä selvästi, sillä ne ovat todellakin harvat, jotka nykyisessä tilassaan osoittavat tällaista mieltä, ja ne, jotka vähässä eivät uskollisesti käytä tämän maailman hyvää, eivät olisi uskollisia, jos heillä olisi suuremmat rikkaudet.  Kokemus vahvistaa tämän, sillä muutamat kovasydämisimmistä rikkaitten joukossa ovat sillaisia, jotka äkkiä ovat kohonneet vaatimattomasta asemasta.

Hospital.jpg (12234 bytes)
Hospitals

Library.jpg (4945 bytes)
Libraries

      Vaikka me emme tietenkään puolusta minkään luokan ahneutta ja omaa etuaan katsovaa itsekkäisyyttä, vaan päinvastoin mitä suurimmassa määrässä moitimme sitä, niin on toiselta puolen aivan paikallaan huomauttaa, että niitä laitoksia, joita on rakennettu sairaita, avuttomia ja köyhiä varten, kuten turvakoteja, sairaaloita, köyhäinhuoneita, lainakirjastoja ja muita erilaisia toimenpiteitä, pikemmin [359] suuria joukkoja kuin rikkaita varten, pääasiallisesti kannatetaan rikkaitten varoilla, lahjoituksilla ja avustuksilla.

     Rikkaiden joukossa olevat hyväsydämiset ja ihmisystävälliset henkilöt ovat melkein aina olleet tällaisten laitosten alkuunpanijoita.  Näiden asiain hoitamiseen ei köyhemmällä luokalla ole tavallisesti aikaa eikä ylimalkaan tarvittavaa tietoa ja harrastusta saattaakseen niitä menestykselliseen toimintaan.

There has been
a growing
opposition between
the wealthy
and labor.

 

Capital vs. Labor

PKLaborers1.jpg (8453 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

The increase of
knowledge and
liberty brings
discontent.

 

      Kuitenkin todistavat meidän pävaämme kasvavasta jännitykesestä rikkaitten ja työtätekevien luokkien välillä – kasvavasta katkeruudesta työntekijöitten puolelta ja kasvavasta vakaumukesta rikkaitten keskuudessa, että ainoastaan lain voimakas käsivarsi voi suojella sitä, minkä he luulevat oikeuksikseen.   

     Siksi lähenevät rikkaat yhä enemmän hallituksia, je työtätekevät joukot, jotka alkavat ajatella, että lait ja hallitukset ovat olemassa rikkaitten avustamiseksi ja köyhien sortamiseksi, kallistuuvat yhä enemmän sosialidemokratiaan, kommunismiin ja anarkismiin, luullen, että he tällä tavalla parhaiten ajavat asiaasa, käsittämättä, että huonoin ja kallein hallitus on parempi kuin ei mikään hallitus.

     Moni raamatunpaikka osoittaa selvästi, että tämä on sen hädän luonne, jossa nykyiset siviili-, yhteiskunnalliset ja uskonnolliset järjestelmät häviävät.  Juuri tähän johtaa enenevä tieto ja vapaus ihmisen henkisen, siveellisen ja ruumiillisen epätäydellisyynäitä raamatunkohtia.  Tässä voimme kiinnittää huomion muutamiin harvoihin monien jokossa.  

     Ohimennen humautamme lukijoillemme, että monet Vanhan testamentin ennustukset, joissa Egyptillä, Babylonilla ja Israelilla on niin humattava sija, eivät tarkoittaneet ainoastaan ensimäistä kirjaimellista vaan myöskin toista ja suurempaa täyttymistä.  Siten täytyy esim,  ennustus Babylonin lankeemisesta j. n. e. näyttää suurimmassa määrässä liiotellulta, [360] ellemme ajattele niin hyvin kuvannollista kuin kirjaimellista Baabelia.

       Ilmestyskirja sisältää ennustuksia, jotka kirjoitettiin paljon sen jäkeen kuin todellinen Babylon oli raunioina, ja jotka siis soveltuvat ainoastaan kuvannolliseen Babyloniin.  Mutta suuri yhtäläisyys profetain sanojen kanssa, jotka nähtävästi kohdistettiin suorastaan kirjaimelliseen Babyloniin, osoittaa siis, että nämä erityisessä merkityksessä koskivat kuvannollista Babylonia.  

     Tässä suuremmassa toteutumisessa esittää Egypti maailmaa, Babylon esittää nimiseurakuntaa, jota kutsutaan kristillisyydeksi, kun taas Israel, kuten olemme osoittaneet, usein esittää koko maailmaa sen vanhurskautetussa tilassa, johon se tulee – sen ihannaa kuninkaallista papistoa, sen pyhiä levittoja sekä sen uskovaa ja valvovaa kansaa, joka on vanhurskautettu sovintouhrin perustuksella ja saatettu sovintoon Jumalan kanssa.

      Israelille luvataan siunaukset, Egyptille vaivat ja voimmakkaalle Babylonille ihmeellinen, täydellinen ja iankaikkinen kukistus.  Suuren myllynkiven tavoin heitetään se mereen (Ilmestysk. 18: 21), eikä sitä koskaan ennalleenaseteta, vaan se saa osakseen iankaikkisen ylenkatseen.


 

 Egypt.jpg (14193 bytes)
Egypt = World
To receive plagues


 

Babylon2.jpg (61901 bytes)
Babylon = Nominal Church
To be overthrown and destroyed


 

ISTemple2.jpg (8529 bytes)
Israel = Justified World
To receive blessings of reconciliation with God

PKCries1.jpg (5485 bytes)

 

"Behold, the hire
of the laborers
who have reaped down your fields,
which is of you
kept back
by fraud,
crieth;

"And
the cries
of them
which
have reaped
are entered
unto the ears
of the Lord
of Sabaoth."
James 5:4

 

Erityinen hätä niille, jotka ovat koonneet aarteita näinä viimeisinä päivinä.

     Apostoli Jaakob viittaa tähän hädän päivään ja selittää, että se on tulos taistelusta pääoman ja työn välillä.  Hän sanoo:

»Kuulkaa nyt, te rikkaat:  itkekää ja vaikeroikaa sitä kurjuutta, joka on teille tulossa.  Teidän rikkauteene on mädännyt [on menettänyt arvonsa], ja teidän vaatteenne ovat koin syömät; kultaane ja hopeanne on ruostunut, ja niiden ruoste on oleva todistuksena teitä vastaan ja syövä lihanne ninkkuin tuli.

»Olette koonneet aarteita näinä viimeisinä päivinä.  Katso työmiesten palkka, jonka olette heiltä, vainioittenne niittäjiltä, pidättäneet, huutaa, ja [361] leikkuumiesten valittelut ovat tunkeneet Herran Sebaotin korviin».  (Jaakob 5: 1 – 4.)

     Hän lisää, että se luokk, koka joutuu vaikeuksiin, on tottunut ylellisyyksiin, jotka suurimmaksi osaksi ovat saavutetut toisten kustannuksella, joiden joukossa oli muutamia vanhurskaita.  Näiltä viimeksimainituilta on puserrettu ulos heidän elämänsäkin, koska he eivät tehneet vastarintaa.  

     Apostoli kehoittaa »veljiä» kärsivällisinä tyytymään osaansa, muodostui se sitten minkälaiseksi tahansa, ja katsomaan ylöspäin odottaen vapahudsta Herran kautta.  Juuri tämä asianintila voidaan nyt nähdä lähestyvän, ja ulkona maailmassa, niiden keskuudessa, jotka ovat valveilla »menehtyvät ihmiset peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä kohtaa maapiiriä. »  

     Kaikki tietävät, että nykyaika koettaa painaa työpalkkoja alaspäin, paitsi siellä, missä hinnat keinotekoisesti pysytetään korkealla tai kohoitetaan työmiesten liittojen, lakkojen j. n. e. kautta.  Katsoen joukkojen nykyiseen ajatustapaan voivat kaikki nähdä, että on ainoastaan ajan kysymys, milloin kärsivällivällisyys on saavuttanut huippunsa ja kapina varniasti on seurauksena.  

     Tämä tekee pääoman levottomaksi, ja se otetaan silloin pois liikkeistä ja teollisuudesta ja sijoitetaan holveihin ja aarrekammioihin, jossa se omistajansa suureksi harmiksi itse kuluttaa itsensä niiden menojen kautta, jotka johtuvat sen suojelemisesta, sen ollessa jouilaan.  Tämä puolestaan varmasti aikaansaa yleisen epävarmuuden, vararikkoja ja liike-elämän lamautumisen, koska liikkeet pääasialliesesti toimivat luotolla.  

     Tästä kaikesta seuraa luonnollisesti, että kymmenet tuhannet, jotka työllään ansaitsevat jokapäiväisen leivän, tulevat työttömiksi, ja maailma tulee täyteen kulesksijoita ja sellaisia herkilöitä, jotka tarpeittensa tyydyttämiseksi eivät välitä mistään laeista.  

     Silloin tapahtuu profetan kuvauksen mukaan (Hesekiel 7: 10 – 19):  Ostaja älköön iloitko ja myyjä älköön surko, sillä hätä kohtaa kaikkia, eikä omaisuukaikki [362] delle löydy mitään varmuutta.  Silloin  kädet riipuvat velttoina, ollen voimattomat hädän auttamisessa.  

     Hopeansa he heittävät kaduille ja kullan pitävät saastaisena.  Heidän hopeansa ja kultansa eivät voi pelestaa heitä Herran vihan päivänä.


BreadLine.jpg (15941 bytes)
1930 Bread Line NYC


Unemployment.jpg (9696 bytes)
1931 4 Million Jobless


SoupLine.jpg (10542 bytes)
1933 Soup Line

 

 

 

"They
shall cast
their silver
in the streets,
and their gold
shall be
removed;

"Their silver
and their gold
shall not be able
to deliver them
in the day
of the wrath
of the LORD..."
Ezekiel 7:19

     Älköön unohdettako, että vaikkakin Israelin kansallisen olemassaolon viimeiset neljäkymmentä vuotta muodostivat hädän ajan, tämän kansan »koston päivän», joka päättyi heidän kansallisen olemassaolonsa täydellisellä tuhoamisella, heidän vihanpäivänsä oli kuitenkin ainoastaan varjo eli kuva vielä suuremmasta ja laajakantoisemmasta hädästä, joka kohtaa nimkristikuntaa, samoinkuin heidän kansansa historia sinä aikana, jolloin he olivat Jumalan suosion esineenä, oli esikuva evankeliumikaudesta, joka etempänä ratkaisevasti todistetaan.  

     Kaikki näkevät niinmuodoin, minkätähden nämä ennustukset Herran päivästä kohdistettiin enemmaän tai vähemmän suoranaisesti Israeliin ja Jerusalemiin, vaikkakin eri kohtien yhteydestä selviää, että niiden täydellinen toteutuminen käsitää koko ihmiskunnan.

    Ottakaamme toinen profetallinen todistus (Sefanja 1: 7 – 9, 14 – 18): »Herra on valmistanut teurasuhrin, hän on pyhittänyt kutsuttunsa».  

     [Vertaa Ilmestysk.  19:  17.]   

»Ja on tapahtuva Herran teurastuspäivänä, että minä etsiskelen ruhtinaita ja kuninkaan poikia ja kaikkia, jotka pukevat itsensä muukalaisten vaatteisiin; ja minä etsiskelen kaikkia, jotka kynnyksen ylitse hyppäävät sinä päivänä, jotka täyttävät Herransa huoneen väkivallalla ja petoksella».  

wpe141.jpg (40776 bytes)
Destruction of
Jerusalem - 70 A.D.
A picture of trouble
upon Christendom

     Tämä ei osoita ainoastaan, että rikkaus ja valta kukistuu tänä hädän aikana, vaan myöskin, että ne, jotka silloin toimivat taivaan välikappaleina nykyisten järjestelmien tuhoamisessa, saavat rangaistuksensa yhtä epäoikeutetusta ja väärästä menttelytavastaan; sillä tuleva hätä kohtaa kaikkia luokkia ja saatava kaikki ihmiset ahdistukseen.
[363]

The trouble involves
all classes.

Czar.jpg (7431 bytes)
March 1917
Czar Nicholas II of Russia abdicates

Bolshevik3.jpg (24151 bytes)
November 1917
Bolshevik
Revolution

Bolshevik1.jpg (9885 bytes)

Bolshevik2.jpg (12498 bytes)

Bolshevik4.jpg (18643 bytes)

BerlinWall2.jpg (50094 bytes)
November 10, 1989
Berlin Wall,
symbol of Communist
oppression,
comes down

Ceausescu.jpg (22291 bytes)
December 25, 1989
Communist Dictator Nicolae Ceausescu executed

Herran päivä on läsnä, se lähestyy sangen kiireesti.

»Herran suuri päivä on lähellä, se lähestyy sangen kiireesti.  Kuule, se on Herran päivä!  haikeasti huutavat silloin sankarit.  

»Se päivä on vihan päivä, hädän ja ahdistuksen päivä, häviön ja hävityksen päivä, pimeyden ja sumun päivä.  [epävarmuus ja synkät aavistukset ahdistuksen ohella], pilven [hädän] ja synkeyden päivä, pasunan [sitsemännen vertauskuvallisen pasunan, joka kaikuu koko tänä hädän päivänä – jota myös kutsutaan Jumalan pasunaksi, koska se liittyy tämän Herran päivän tapauksiin] ja sotahuudon päivä varustettuja kaupunkeja ja korkeita linnoja vastaan [voimakkaitten ja hyvin varustettujen hallitusten äänekkäitä ja toisiaan vastassa olevia tuomion julistuksia].  

»Ja minä saatan ihmisille ahdistuksen, niin että he kulkevat niinkuin sokeat [hapuillen tietämättömyydessä, tietämättä mitä heidän tulee tehdä], sillä Herraa vastaan he ovat syntiä tehneet; ja heidän verensä vuodatetaan niinkuin tomu ja heidän lihansa niinkuin loka.  

»Ei heidän hopeansa eikä heidan kultansakaan voi heitä pelastaa Herran vihan päivänä [vaikkakin rikkaus ennen voi varustaa heidät kaikella yiellisyydellä ja mukavuudella], ja hänen kiivautensa tulessa kuluu koko maa.  Sillä äkillisen lopun hän tekee kaikista maan [rikkaista] asukkaista».  

     [Tämä hävitys tuhoaa rikkaat siinä merkityksessä, että he lakkaavat olemasta rikkaita, vaikka se epäilemättä myöskin merkitsee monen ihmiselämän menettämistä kaikissa luokissa].

     Me emme seuraa profettoja heidän yksityiskohdissaan, kun he eri puolita kuvaavat tätä hädän päivää, vaan tahdomme lyhykäisyydessä tutkia loppuun asti profan viimeksi viittaaman ajatuksen, nimittäin että profan viimeksi viittaaman ajatuksen, nimittäin että Jumalan kiivauden tulessa kuluu koko maa.  Profetta palaa tähän samaan tuleen (Sefanja 3:  8, 9), sanoen: 

 

"For then will I turn to the people
a pure language,
that they may
all call upon the name of the LORD,
to serve him with one consent."
Zephaniah 3:9


Bible10HandsA.jpg (2600 bytes)


The fire
of God’s zeal
is symbolic,
not a literal fire.

»Odottakaa minua, sanoo Herra, [364] kun minäkin aikanani nousen saaliille, sillä minun oikeuteni on koota kansat yhteen, kunnes minä saatan valtakunnat kokoon, vuodattaakseni heidän (valtakuntien) päällensä minun kiivauteni, koko minun vihani tulen.  

[Yhteinen harrastus vastustaa nykyisiä hallituksia, lähentää nyt yhä enemmän maan kaikkia kansoja; ja siitä seuraa valtakuntien liittyminen yhteisen varmuuden saamiseksi, joten hätä koskee kaikkia valtakuntia, ja kaikki lankeevat]; sillä minun kiivauteni tulessa koko maa kulutetaan. 

»Sillä silloin [valtakuntien kukistumisen jälkeen, nykyisen yhteiskuntajärjestyksen hävittyä hädän tulessa] minäteen kansain huulet puhtaiksi [annan puhtaan sanan – jota inhimillinen perimätieto ei ole saastuttanut], että he kaikki avuksensa huutaisivat Herran nimeä ja palvelisivat häntä yksimielisesti. »

Tulta käytetään vertauskuvaamaan häđän päivän kiivautta.

     Tämä Jumalan kiivauden tuli on syväsisältöinen vertauskuva, joka osoittaa sen hädän ja hävityksen suuren voiman, joka kohtaa koko maata.  Se, ettei tällä tarkoiteta kirjaimellista julta, kuten muutamat luulevat, ilmenee selvästi siitä, että kansat ovat jälellä sen jälkeen ja tulevat siunatuiksi.  

     Se, että pyhät eivät muodosta jälellejäänyttä kansaa, selviää siitä tosiasiasta, että ne silloin kääntyvät ja palvelevat Herraa, kun sitävastoin pyhät jo ovat kääntyneet.*

 

 

 

 

 

Other symbols
in Scripture.

*)  Me huomautamme tämän sen käsityksen vastapainoksi, jonka mukaan tuli olisi kirjaimellinen ja maa sulaisi kirjaimellisessa merkityksessä j. n. e. 

   Ne, jotka niin ajattelevat, väittävät, saađakseen ylläolevan sopusointuun olettamuksensa kanssa, että pyhät muođostavat sen «kansan« joka tässä mainitaan, ja kun maa on sulannut ja jälleen jäähtynyt, palaavat he takasin maan päälle asuakseen siinä, istuttaakseen viinitarhoja ja syöđäkseen niiđen sađosta ja nauttiakseen kauvan käsiensä töitten heđelmästä.  

   He pitävät tätä nykyistä lyhyttä elämää maan päällä kasvautksena [365] ja valmistuksena maan omistamiseksi ja unohtavat, että tällaisen valmistuksen tulos menisi aivan hukkaan sen tuhatvuotisen tai vielä pitemmän kokemusken avaruuđessa heiđän ođottaessaan maan jäähytymistä – heiđän oppinsa mukaan. 

   Tämä on vakava erehđys, joka johtuu Herran, aposteolien ja profettain kuvien, vertausten, vertauskuvien ja arvoitusten tapaisten lausuntojen liian kirjaimellisesta sovelluttamisesta.  

   Jatkaen tätä eksytystä yhä eđellen väittävät he, ettei ole vuoria eikä meerta tämän tulen jälkeen, koska he eivät voi nähđä, että kaikki nämä, samoin kuin tuli, ovat esikuvia.

Mtn6.jpg (3151 bytes)
Mountains = Kingdoms

     Kaikkialla Raamatussa, missä maata käytetään vertauskuvallisesti, meritsee se yhteiskuntaa: vuoret merkitsevät valtakuntia; taivaat henkisiä hallituksia; meri rauhattomia, kuohuvia, tyytymättömiä kansanjoukkoja.  

     Tuli merkitsee kaiken sen tyhjäksitekemistä, joka poletaan – koski se sitten lustetta, roskaa, maata (yhteiskuntajärjestelmiä) tai mitä tahansa.  Ja kun tulikivi vertauskuvassa liitetään tuleen, kasvaa hävityksen merkitys, sillä ei mikään vaikuta tappavammin kaikkiin elämän muotoihin kuin tulikiven höyryt.

Sky1.jpg (15638 bytes)

Heavens =
Spiritual Powers

EarthGrn1.jpg (8339 bytes)

Earth = Society

Sea2.jpg (6073 bytes)

Seas = Restless
Masses of People

Fire.jpg (10661 bytes)

Fire = Destruction
Brimstone = Deadly Destruction

 

Peter’s
symbolic
prophecy

 

Flood.jpg (8363 bytes)

     Jos me tämä mielessämme tarkastamme Pietarin vertauskuvallista ennustusta vihan päivästä, niin huomaamme sen olevan täydellisessä sopusoinnussa profettain todistusten kanssa.  Hän sanoo:

 »Vesitulvaan hukkui silloinen maailma.  (Kirjaimellinen maa tai kirjaimellinen taivas ei silloin lakannet olemasta, vaan silloinen hallitus eli asiain järjestys, joka oli ennen vedenpausumiusta, hävisi).  Mutta nykyiset taivaat ja maa (nykyinen talous) ovat samalla hänen (jumalallisen vallan) sanallaan säätetyt, tulelle tallennetut».  

     Se seikka, että vesi oli kirjaimellista, johtaa muutamat uskomaan, että tulen täytyy myöskin olla kirjaimellinen, mutta tämä ei mitenkään ole seuras.  

     Todelliset kivet muodostivat kerran Jumalan temppelin, mutta tämä ei muuta sitä seikkaa, ettei seurakuntaa, joka on todellinen temppeli, ja joka on rakennettu henkiseksi huoneeksi, pyhäksi temppeliksi, [366] ole rakennuttu maallisista aineista.  

     Nooan arkki oli myös kirjaimellinen, mutta se oli esikuva Kristuksesta ja siitä voimasta hänessä, joka täyttää jälleen ja uudelleen järjestää yhteiskunnan.

 

"World That Was" =
Social Order
before the Flood

Temple of God
=
True Church

Noah's Ark
=
Christ

Present Heavens
and Earth
=
Present Ecclesiastical and Social Order


Flood1.jpg (4137 bytes)


wpe762.jpg (3598 bytes)


Noah2A.jpg (3653 bytes)

 


SandSeaF.jpg (2141 bytes)

 

The symbolic
heavens
and earth
will pass away
in the great trouble.

"Nevertheless
we,
according
to his promise, look for
new heavens
and
a new earth, wherein
dwelleth
righteousness."
II Peter 3:13

Earth1.jpg (8558 bytes)
"...the earth
abideth
for ever."
Ecclesiastes 1:4

Peter.jpg (15486 bytes)
Apostle Peter

John.jpg (16054 bytes)
Apostle John

Paul.jpg (16151 bytes)
Apostle Paul

 

The Prophet Malachi’s symbols

FireBlk.jpg (3066 bytes)

Vertauskuvalliset taivaat ja vertauskuvallinen maa 
häviävät suuressa häđässä.

Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas [huomaamatta] ja silloin taivaat [nykyiset vallat ilmas a, joiden päämies eli ruhtinas on Saatana] katovat ryskeellä ja alkuaineet hajovat kuumuudesta ja maa [yhteiskunnalliset järjestykset] ja kaikki mikä siinä on tehty [ylpeys, luokkaero, ylimystö, kuninkuus] palavat . . . Taivaat hehkuen hajovat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat!  

Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita [uutta henkistä valtaa – Kristuksen valtakuntaa] ja uutta maata [uutta maallista yhteiskkuntaa, joka on järjestetty uudelle perustukselle – rakkauden ja oikeuden perustukselle väkivallan ja sorron asemasta].  – 2 Pietarink.  3:  6, 7, 10 – 13.

    Tulee muistaa, että muutamat apostoleista olivat myös profettoja – erittäin  Pietari, Johnannes ja Paavali.  Kun he apostoleina olivat Jumalan puhetorvia selittäessään ennen eläneitten profettain lausuntoja seurakunnan rakennukseksi, käytti Jumala heitä myöskin profettoina ennustaakseen tulevia asiota, jotka sitä myöten kuin niiden täyttymisen aika tulee ovat  »ruokaa aikanaan» uskon huonekunnalle.  

     Tämän jakamiseksi herättää Jumala aikanansa tarkoitukseen soveltuvia palveliijoita eli selittäjiä.  (Katso Herran esitystä tästä asiasta – Matteus 24: 45, 46.)

       Profettoina apostolit pantiin eli elvytettiin kirjoittamann asioita, joiden aika ei silloin vielä ollut tullut, ja joita he sentähden, samoin kuin Vanhan testamentin profetatkin (1 Pietarink. 1:  12, 13), voivat ymmärtää ainoastaan epätäydellisesti.  Heidän sanojaan niinkuin näidenkin, johdettin ja valvottiin kumminkin [367] erityisesti, joten heidän sanoillaan on sellainen ajatuksen syvyys, jota he eivät ajatelleet, kun he käyttivät niitä.  

     Täten johtaa ja ruokkii Jumala itse alituisesti seurakuntaa, käytti hä sitten puhetorvenaan ketä tahansa.  Tämän ajatuksen täytyy antaa suurempaa uskallusta ja luottamusta Jumalan sanaan, huolimatta sen muutamien puhetorvien puutteellisuuksista.

Ylimielisyys ja sorto kulutetaan kokonaan.

    Profetta Malakia (4: 1) puhuu tästä Herran päivästä käyttäen samallaista vertauskuvaa.  Hän sanoo: 

»Sillä katso, se päivä tulee, palava niinkuin pätsi, ja kaikki ylönkatsojat ja kaikki jumalattomat tulevat akanoiksi, ja heidät on polttava tuo tuleva päivä . . . niin ettei se jätä heille juurta eikä oksaa».   

     Ylpeyden ja jokaisen muun syyn, josta voisi johtua pöyhkeyttä ja sortoa, hävittää suuri hätä Herran päivänä ja tätä seuraava kurinpito tuhatvuotiskautena, jonka viimeistä toimenpidettä kuvataan Ilmestysk.  20: 9

Haughtiness
and oppression
will be entirely consumed.

     Mutta vaikka ylpeys (joka kaikissa muodoisaan on syntinen ja inhoittava) kokonaan hävitetään, ja kaikki ylpeät ja ne, jotka haluavat harjoittaa pahaa, tuhotaan täydelleen, niin ei siitä seuraa, ettei tällä luokalla olisi toivoa kääntymisestä ja parantumisesta.  

     Ei, kiitetty olkook Jumala: kuk Jumalan vanhurskauden vihan tuli palaa, tahtoo tuomari antaa tilaisuuden muutamien tempaamiseksi tuosta kuluttavasta tulesta (Juuda 23), ja ainoastaan ne, jotka ylönkatsovat sen avun, joka heille tarjotaan, hukkuvat ylpeydessään, koska he ovat tehneet olemuksensa osaksi jokaisen uudistuksen vastustamisen.

 

 

 

TabAltar1.jpg (8735 bytes)

     Sama profetta antaa toisen kuvauksen tästä päivästä (Malakia 3: 1-3), jossa hän jälleen tulen kuvassa esittää, miten Herran kansa puhdistetaan ja siunataan ja viedään lähelle häntä, kun eksytyksen [368] kuona palaa pois:  

»Liiton enkeli, jota te haluatte; katso hän tulee, sanoo Herra Sebaot.  Mutta kuka voi kestää hänen tulemisensa päivää ja kuku voi seisoa (kestää koetusta), kun hän ilmaantuu?  

»Sillä hän on niinkuin sulattajan tuli ja niinkkuin pesijän saippua.  Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean; ja hän puhdistaa Levin pojat [esikuvia uskovaisista, joista ensimäiset eli etevimmät kuuluivat kuninkaalliseen papistoon] ja kirkastaa heidät niinkkuin kullan ja niinkuin hopean.  Silloin he tuovat Herralle ruokauhria vanhurskaudessa».

Symbolic fire
will utterly destroy every error.

 

 

Gold, Silver and Precious Gems symbolize Divine Truths and Corresponding Character

GemGold.jpg (8860 bytes)
GemRuby.jpg (2894 bytes)
GemBlu.jpg (3446 bytes)
GemOrg.jpg (5045 bytes)
GemGrn.jpg (6010 bytes)
GemPurp.jpg (5350 bytes)
GemDia.jpg (3812 bytes)

     Paavali mainitsee tästä samasta tulesta ja puhdistuksesta, jonka esineenä uskovaiset ovat Herran päivänä (1 Korinttol. 3:  12—15), tehden sen tavalla, joka täydellisesti osoittaa, että vertauskuvallinen tuli hävittää kaiken ekstyksen ja puhdistaa uskon.  

     Selitettyään, että hän tarkoittaa ainoastaan niitä, jotka rakentavat uskonsa ainoalle tunnustetulle perustukselle, Jeesuksen Kristuksen suorittamalle lunastustyölle, hän sanoo:  

»Jos joku rakentaa [luonteen] tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä [jumalallisista totuuksista] ja vastaavia luonteenominaisuuksia, tai] puusta heinistä tai oljista [ihmisten arveluitten ja ennakkoluulojen eksytyksistä ja vastaavaa epävarmaa luonnetta] niin kunkin teko on tuleva näkyviin [todellinen luonne on paljastuva]; sillä se päivä on saattava sen ilmi, koska se tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva minkälainen kunkin telo on».  

     Varmaankin täytyy kaikkein ennakkoluuloisimmankin myöntää, että tuli, joka koettelee henkistä työtä, ei ole kirjaimellinin tuli; mutta tuli on sopiva vertauskuva, jota käytetää kuvaamaan sen asiaintilan täydellistä tuhoamista, jota kuvataan puulla, heinillä ja oljilla, kun sitävastoin sama tuli ei kykene hävittämään sitä uskon ja luonteen rakennusta, joka on rakennetu jumalallisen totuuden kullasta, hopeasta ja jalokivistä sekä perustettu Kristuksen lunastusuhrin kalliolle.

     [369] Paavali osoittaa tämän sanoesaan:  »Jos jonkun tälle perustukselle [Kristukselle] rakentama rakennus kestää, on hän saava palkan.  [Hän saa palkkansa sen mukaan kuinka uskollinen hän on rakentamisessa, aina sen mukaan kuinka hän on käyttänyt totuutta kehittääkseen totista luonnetta – puettuna Jumalan koko sota-asuun], mutta jos jonkun rakennus palaa poroksi, joutuu hän vahinkoon [menettäen palkan uskottomuutensa tähden] mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikäänkuin tulen läpi» – kärventyneenä, itsensä polttaneena ja säkähtyneenä. 

     Kiakki, jotka rakentavat Kristuksen lunastuksen kallioperustukselle, ovat varmassa asemassa: Ei kukaan, joka luottaa Kristuksen vanhurskauteen verhonaan, joudu kokonaan häpeään. Ainoastaan ne, jotka tahallaan  hylkäävät hänet ja hänen työnsä, saatuaan selvän, täyden tiedon siitä, ovat vaarassa joutua toiseen kuolemaan. – Hebrealais.  6:  4 – 8; 10: 26 – 31.

A storm
symbolizes
the trouble
of the Day
of the Lord.

SkyStorm4.jpg (4875 bytes)
SkyStorm5.jpg (12579 bytes)SkyStorm6.jpg (25061 bytes)
SkyStorm7A.jpg (2681 bytes)

Jumalamme on kuluttavainen tuli.

     Vielä eräällä tavalla kerrotaan vertauskuvallisesti tästä hädästä Herran päivänä.   Apostoli osoittaa (Hebreal. 12: 26-29), että lakiliiton antaminen Siinailla kuvasi uuden liiton toimeenpanemista maailmassa tuhatvuotiskauden eli Kristuksen hallituksen alussa.  

    Hän sanoo, että esikuvassa Jamalan ääni tärisytti kirjaimellista maata, mutta että kän nyt on luvannut sanoen:  »Vielä kerran [viimeisen kerran] minä järkytän maan, jopa taivaankin».  

    Apostoli liittää tähän selityksen, sanoen:  »Tuo [lausunto vielä kerran], osoittaa, että ne, jotka jäkkyvät, koska ovat luotuja [tehdyt, väärät, epätodet], tulevat muuttumaan, jotta ne, jotka eivät järky [ainoastaan todet, vanhurskaat asiat] pysyisivät.  Siispä, koska saamme valtakunnan, joka ei järky, oikaamme kiitollisia ja sitten palvelkaamme Jamalaa, hänelle mielihyväksi, [370] phyhällä kunnioituksella ja pelolla; sillä (niinkuin on kirjoitettu) meidän Jumalamme on kuluttava tuli.»  

    Täten me näemme, että apostoli käyttää myrskyä kuvaamaan hätää tänä Herran päivänä, jota hän ja toiset muualla kuvaavat tulella.  Samat tapaukset, joita tuli kuvaa, esiintyvät tässä, nimittäin kaikkien väärien käsitysten poistaminen sekä uskovaisista että maailmasta.  

     Silloin poistuvat eksytykset Jumalan suunnitelman, luonteen ja sanojen suhteen, samoin kuin väärät käsitykset yhteiskunnallisista ja siviili-suhteista.  On todellakin hyvä asia, että kaikki vapautuvat näistä tekeleistä, jotka suureksi osaksi ovat johtuneet ihmisen omista turmeltuneista taipumuksista, samoin kuin Saatanan, vanhurskauden ilkeämielisen vihollisen, viekkaasta kekseliäsyydestä.  

     Mutta tämä poistaminen tulee kaikille kalliiksi.  Siitä tulee kovin kuuma tuli, hirmuinen myrsky, synkkä hädän yö, joka on ennen vanhurskauden valtakunnan ihanaa kirkkautta, joka ei koskaan järky.  Silloin tulee tuhatvuotinen päivä, jolloin vanhurskauden aurinko paistaa kaikessa loistossaan ja voimassaan, siuanten ja parantaen sairaan ja kuolevan mutta lunastetun maailman.  – Vertaa Malkia 4:  2 ja Matteus 13: 43.

SkyStorm8.jpg (5131 bytes)

A dark night
of trouble
will precede the glorious brightness of the kingdom
of righteousness.

 

The Psalmist David vividly describes this Day
of Trouble.

"God is our refuge and
strength,
a
very present
help
in trouble.

Mtn7.jpg (5232 bytes)
Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea;
Sea3.jpg (6339 bytes)
Though the waters thereof roar and be troubled,
Mtn8.jpg (6583 bytes)
Though the mountains shake with the swelling thereof. Selah."
Psalms 46:1-3

Toisia elokkaita kuvauksia tulen, myrskyn ja pimeyđen vertauskuvissa.

     Daavid, profetta, jonka psalmeissa Jumala suvaitsi ennustaa niin paljon Herrastamme hänen ensimäisessä tulemisessaan, kertoo muutamia eläviä kuvauksia hädän päivästä, jonka kautta Kristuksen hallitus pystytetään, ja hän käyttää kertomuksissaan vaihdellen näitä erilaisia vertauskuvia – tulta, myrskyä ja pimeyttä.  

     Niin esimerkiksi hän sanoo:  

» Meidän Jumalamme tulee, eikä vaikene; tuli kuluttaa hänen edellänsä ja hänen ympärillänsä  myrskyää ankarasti» .  (Psalmi 50:3.)

» Pilvi ja pimeys on hänen [371] ympärillänsä, vanhurskaus ja oikeus ovat hänen istuimensa perstus.  Tuli käy hänen edellänsä ja polttaa hänen vihollisiaan ylt’ympäri.  Hänen leimauksensa valistavat maan piirin; maa näkee sen ja vapisee.  Vuoret sulavat niinkuin meden vaha Herran edessä, koko maailman Herran edessä.  [Uudet] taivaat julistavat [silloin] hänen vanhurskauttansa, ja kaikki kansat näkevät hänen kunniansa. »   (Psalmi 97: 2 – 6.)

 »Kansat kohisevat ja valtakunnat horjuvat.  Hän antaa äänensä kuulua ja maa sulaa. »  (Psalmi 46: 7.) 

 » Vallitse vihollistesi keskelä . . . Herra on sinun oikealla kädeläsi, on musertava kuninkaita vihansa päivänä.  Hän on tuomitseva pakanain keskellä, täynnä on maa kaatuneitten ruumiita; hän musertaa avaran (monen, englant. Raamat.  Käännös) maakunnan päät [hallitsijat]».  (Psalmi 110:  2 –6.)

 » Jumala on meillä turvana . . .Sentähden emme pelkää, vaikka maa (yhteiskunta) mullistuisi ja vuoret (valtakunnat) meren pohjaan (rauhattomiin kananjoukkoihin) kaatuisivat.  Pauhatkoot, kuohukoot sen vedet (raivosta), täriskööt vuoret sen pauhusta . . .  Jumala auttaa sitä (morsianta, uskollista pientä laumas) aamun koittaessa! » (Psalmi 46: 2 – 6.) 

     Samassa psalmissa, värsyissä 7 – 11, esitetään samoja tapauksia toisilla vertauskuvilla:  

» Kansat kohisevat ja valtakunnat horjuvat; hän antaa äänensä kuulua, ja maa [yhteiskunta] sulaa.  Herra Seebaot on meidän  kanssamme, Jaakobin Jumala on meidän linnamme» . 

      Tarkastaessaan hädän tulosta tämän jälkeisenä aikana hän liittää: 

» Tulkaa, katsokaa Herran suuria töitä, joka tekee hävitykset maan päällä.  Lakatkaa [entisistä teistänne, te kansat ] ja tietäkää, että minä olen Jumala, ylhäinen kansain keskellä, hyhäinen maan päällä». 

   » Uusi maa»  eli uusi yhteiskuntajärjestys kohottaa Jumalan ja hänen lakinsa kaikkea hallitsevaksi ja johtavaksi.

The Book of Revelation is
a symbolical prophecy.

Rev19A.jpg (5021 bytes)
Two-edged
Sword
out of
His Mouth

Rev19B.jpg (19994 bytes)
Kings
of Earth
Make War

Rev19C.jpg (18599 bytes)
Beast cast into
a lake of fire.

     Raamatun viimeinen vertauskuvallinen ennustus [372] todistaa meille vielä, että Herran päivä on suuri hädän päivä [kuitenkaan ei kirjaimellisen maan polttamisen päivä] joka hävittää pahan kaikkine muotoineen.  

     Viitaten siihen aikaan, jolloin Herra ottaa suuren valtansa ja hallitsee, kuvataan myrskyä ja tulta seuraavalla tavalla:  

» Ja pakanakansat ovat vihastuneet, mutta sinun vihasai on tullut» . (Ilmestysk. 11: 17, 18.) 

     Ja jälleen:  » Ja hänen suustansa läksi terävä miekka, jolla hän on lyövä kansoja.  Ja hän on kaitseva heitä rautaisella sauvalla, ja hän polkee kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivastuksen viinikuurnan . . .  Ja minä näin [vertauskuvallisen] pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajokkonsa kokoontuneina sotiakseen hevosen seljässä istuvan kanssa ja hänen sotajoukkonsa kanssa.  Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä profetta; . . . molemmat he elävältä heitettiin tulijärveen, joka tulikiveä palaa».  – Iimestysk. 19: 15, 19, 20.


The variety of symbols helps us appreciate the various features of the Day of the Lord.

     Me emme voi tässä ryhytä tutkimaan näitä vertauskuvia – »petoa», »väärää profetta», »kuvaa», »tulijärveä», »hevosta» j. n. e, j. n. e., vaan viittaamme tässä erääseen seuraavaan osaan.  

     Me huomautamme tässä ainoastaan, että nuo suuret taistelut ja maan viinpuitten korjaaminen, joihin tässä kuvataan nykyinen aikakausi loppuvaksi ja tuhatvuotiskausi alkavaksi [Ilmestysk.  20:  1 – 3], ovat ainoastaan toisia vertauskuvia, jotka merkitsevät samoja suuria, rauhattomia tapauksia, joita toisaala kutsutaan tuleksi, myrskyksi, järkyttämiseksi j. n. e. Ilmestyskijan taistelu- ja viinikuurna-esikuvien yhteydessä huomattakoon hämmästyttävä yhtäläsyys Joelin 2: 9 – 16 ja Jesajan 13: 1 – 11 kanssa, jotka paikat kertovat samoista tapauksista toisten kuvien kautta.

      Raamatussa käytetty esikuvin vaihteleva moninaisuus auttaa meitä saamaan täydellisemmän ja selvemmän käsityksen tämän suuren ja merkillisen Herran päivän eri puolista.
[373]

Pride
on the
one side-- Ignorance
and bigotry
on the other

Armageddon.jpg (8292 bytes)

 

Nykyinen asema.

     Me jätämme profetalliset lausuunot tämän päivän suhteen ottaaksemme erityisesti huomioon aseman nykyisen kehityksen maailmassa, sellaisena kuin me nyt näemme sen muodostuvan nopeasti lähestyvää taistelua varten – taistelua, jonka, kuk sen hirmuinen huippu on saavutettu, täytyy tulla lyhyeksi, sillä mutoin suku hukkuisi. 

     Molemmat taistelevat puolueet ovat jo näkyvissä.  Rikkaus, yltäkylläisyys ja ylpeys vallitsee toisella puolella, ja laajakantoinen köyhyys, tietämättömyys, sokeus uskonnollisissa asiossa sekä syvä, loukattu oikeuden tunne toisella puolella.  Itsekäitten vaikuttimien johtamina järjestävät nyt molemmat puolet koko sivistyneessä maailmassa taisteluvoimiaan. 

     Meidän silmillämme, jotka ovat voidellut totuudella, voimme nähdä, katsoimme mihin tahansa, miten meri ja lainnet raivoavat, lyövät ja vaahtoavat vuoria vastaan, joka osottautuu anarkistien ja tyytymättömien uhkauksissa ja murhayrityksissä; ja niiden luku kasvaa lakkaamatta.  

     Me huomaamme myöskin, että hankkaus yhtieskunnan eri puolueitten eli elementtien välillä alkaa nopeasti lähestyä sitä kohtaa, jota profetta kuvaa, jolloin maa [yhteiskunta] syttyy tuleen ja elementit sulavat ja hajoavat molemmin puolin kehitetystä kuumuudesta.

PKPoverty1.jpg (12606 bytes)

The two rival parties --
wealth
and poverty

The wealthy
feel a right
to the fruit
of their efforts.

     Luonnollisesti on henkilöille ylimalkaan vaikeaa, kuuluivat he tässä taistelussa kummalle puolelle tahansa, toimia vastoin omia harrastuksiaan, tapojaan ja kasvatustaan.  Rikkaat arvelevat, että heillä on oikeus suurempaan osaan tämän maailman hyvyyttä kuin mitä heille suhteellisesti kuuluisi. 

     Heidän mielestään on heillä oikeus ostaa työtä ja kaikkea muuta mahdollisimman halpaan hintaan, oikeus ponnistustensa tulokseen ja oikeus käyttää niin ymmärrystään, että jää jotakin ylitse, ja säästöt lisääntyvät, huolimatta siitä, kutka sen kautta pakoitetaan raahustamaan [374] elämän läpi mitä pienimmillä mukavuuksilla, omistamatta toisinaan edes välttämättömintäkään.  

     He ajattelevat näin:  Sitä ei voida välttää.  Tuotanto ja kysyntä on se laki, jonka täytyy olla määräävänä.  Rikkaita ja köyhiä on aina ollut maailmassa. 

     Jos yleinen varallisuus aamulla jaettaisiin tasan, olisivat muutamat tuhlaavaisuuden tai puuttuvan huolenpidon kautta köyhät ennen iltaa, kun toiset, varovaisemmat ja viisaammat, olisivat rikkaita. 

     Sitä paitsi, päättävät he syyllä, olisi odotettavissa, että henkilöt, joilla on suurempi kyky, ryhtyisivät suunnattomiin yrityksiin, jotka vaatisvat tuhansien palveuukseen ottamista, joutuen siten vaaraan menettää paljon, ellei olisi mahdollisuutta voittoon tai joihinkin etuihin.

PKArtisan1.jpg (8001 bytes)

Artisan and
the laborer

 

All
should be
useful
to others.

 

Both labor
and capital
have benefited
from increased
  knowledge and
inventions.

 

     Tehtaiden työmiehet ja päivätyöläiset sanovat sitävastoin:  Me näemme tosin, että työllä on meidän aikoinamme enemmän etuja edellisiin aikoihin nähden, että siitä maksetaan paremmin ja että se siten aikaansaa suurempia mukvuuksia.  Mutta tämä on ainoastaan niinkuin sen pitääkin olla.  

     Se on kauvan ollut tästä suljettuna, ja on ainoastaan kohtuullista, että se saa osan niistä eduista, joita meidän päivämme keksinnöt, havainnot, enenevaä tieto j. n. e. tarjoavat.  Me pidämme ruumiillista työtä kunniakkaana, ja se on, jos siihen liittyy oikea tieto, sivistys, rehellisyys ja luonteen lujuus, yhtä arvokasta kuin mikä muu ammatti tahansa. 

     Toiselta puolen pidämme työttömyyttä häpeänä kelle tahansa, olipa hänen lahjakkaisuutensa tai toimensa minkälainen tahansa.  Ansaitakseen arvonantoa ja kunniotusta, täytyy jokaisen jossakin suhteessa olla hyödyksi toisille. 

     Mutta vaikka me näemmekin parannuksen nykyisessä asemassamme ja edistymisen henkisessä, yhteiskunnallisessa ja taioudellisessa suhtessaa,  niin on tämä, niin paljon kuin me huomaamme, pikemmin tulos yhteensattuvista olosuhteista kuin suoranainen tulos joko meidän tai työnantajain [375] puolelta.  

     Me näemme, että meidän ja kaikkien parantunut asema on tulos suuresta edistymisestä tiedoissa, keksinnöissä j. n. e., erittäinkin viimeksi kuluneiden viiden vuosikymmenen aikana. 

     Nämä tulivat niin nopeasti, että sekä pääoma että työ kohosivat ja saatettin korkeampaan tasoon, ja jos me näkisimme vuoksen jollakin tavalla edellen nousevan ja auttavan kaikkla, tuntisimme itsemme tyytyväisiksi; mutta nykyään olemme surulliset ja rauhattomat, koska emme näe tätä.  

     Me nämme, että vuoksi alkaa kääntyä, ja vaikka se nyt kohoittaa monta korkealle vieden heitä varmasti ja turvallisesti mukavuuden, loiston ja hyvinvoinnin rannalle, niin eivät joukot ole niin turvatussa asemassa, vaan ovat vaarassa vaipua samaan tasoon kuin ennen, tai vielä alemmarksi, nyt alkavan luoteen aikana.

     Sentähden pidämme tärkeänä tarttua johonskin, joka voi taata nykyisen asemmamme ja jatkuvan edistyksemme, ennenkuin on liian myöhäistä.

 

 

 

The organization
of labor.

 

PKSpinners.jpg (60757 bytes)

     Esittääksemme asian toisin sanoin, näemme me (teollisuus- ja kaivostyömiehet), että vaikka koko ihmiskunta onkin saanut suuren osansa aikamme  siunauksista, niin on kuitenkin niillä, jotka suuremman liikekyvyn, perinnön tai petoksen ja epärehellisyyden kautta ovat saaneet haltuunsa kymmeniä tuhansia ja miljoonia, ei ainoastaan tätä etua toisiin verraten, vaan he ovat koneellisten keksintöjen apuneuvoilla tilaisuudessa lisäämään rikkautensa kasvamista suhteellisesti työpalkkojen vähenemiseen nähden.  

     Me näemme, että ellemme ryhdy suojelemaan työmiesten kasvavaa lukua yksinoikeuden kasvavaa voimaa vastaan, jonka käytettävänä ovat työtä säästävät koneet j. n. e., niin tuo kylmäverinen laki, jota kutsutaan tuotannoksi ja kysynnäksi, nielee kokonaan meidät.  

     Me järjestymme ja ryhdymme suojelustoimenpiteisiin pikemmin tuota uhkaavaa onnettomuutta vastaan kuin nykyisiä olosuhteita vastaan.  Joke päivä kasvaa meidän joukkomme sekä luonnollisen [376] lisääntymisen että maahan muuttamisen kautta, ja joka päivä kasvaa myöskin työtäsäätävien koneitten luku. 

     Jos siis luonnollinen laki tuotanto ja kysyntä, saa ehkäisemättä jatkua, niin johtaa se pian työn takasin siihen asemaan, jossa se oli sata vuotta sitten, ja jättää kaikki aikamme etuudet pääoman käsiin.  Juuri tätä me koetamme ehkäistä.

One invention has followed another very rapidly.

Yksi mies voi nykyään toimittaa niin paljon kuin viisi miestä ennen.

     Jo kauvan on käsitetty, että todellisilla siiunauksilla on taipumus ajan pitkään vaikuttaa pahaa, ellei niitä ohjata viisaitten ja oikeudenmukaisten lakien kautta, mutta nopeus, jolla keksintö on seurannut toistaan, ja siitä johtunut lisätty työn kysyntä työtäsäästävien koneitten hankkimiseksi on ollut niin suuri, että asiain lopullinen järjestely on lykätty tuonnemmaksi, ja maailma on sen sijaan purjehtinut täyttä vauhtia arvopaperien, työhintojen, omaisuuden lisäyksen, lainojen ja aatteiden lakkaamattomassa – nousussa, josta vastavaikutuksen täytyy kohta alkaa.

Supply outruns
demand.

PKDrillBits1.jpg (18505 bytes)

Machinery enables one man to accomplish
as much as many did formerly

     Viime vuosina on valmistettu suunnattomat määrät kikenlaisia maanviljelystyökaluja, jotka aiheuttavat, että yksi mies kykenee suorittamaan yhtä paljon työtä kuin viisi ennen. 

     Tällä on kaksinkertainen vaikutus:  ensiksi voidaan hoitaa kolmekertaa niin suurta pinta-alaa, joka antaa työtä kolmelle entisen viiden asemesta ja jättää siten kaksi muuta etsimään toisaalta työtä ja lisäämään siten kilpailua; toiseksi voivat ne, jotka jäävät jälelle korjata yhtä suuren sadon, kuin viisitoista ilman niitä olisi tehnyt.

     Samanlaisia ja suurempia muutoksia aikaansaadaan toisilla toiminta-aloilla samanlaisista syistä, esim, rauta- ja terästeollisuuden alalla.  Tämän kasvaminen on ollut niin suunnaton, että palvelukseen otettujen lukua on mitä suurimmassa määrässä lisätty, [377]vaikkakin koneet ovat tehneet yhdelle miehelle mahdolliseksi suorittaa niin paljon juin kahdelletoista ennen. 

     Eräs seurauksista on, että näiden sunnattomien tehtaitten tuotantokyky tulee olemaan enemmän kuin riittavä nykyistä suurta kysyntää varten, ja kysyntä, sen sijaan että se edelleen kasvaisi, tulee todennäköisesti vähenemään, sillä maailmassa on kohta rautateitä enemmän kuin nykyää tarvitaan, ja vuotuiset korjaukset voisivat todennäköisesti puolet nykyisistä tehtaista suorittaa.

Over-production and
unemployment

     Meidät saatetaan siten kosketukseen ihmeellisen aseman kanssa, jolloin on liikatuotanto, josta toisinaan johtuu sekä pääoman että työn toimettomuus, samalla kuin toisilta puuttuu sitä työtä, joka tekee heidät kykeneviksi hankkimaan mikä onvälttämätöntä sekä ylellisyysesineitä ja siten poistamaan liikatuotantoa. 

     Sekä liikatuotanto että työpuute lisääntyvät ja vaativat jonkinlaisia parannuskeinoja, joita yhteiskunna parantajat etsivät, mutta joita potilas ei tahdo käyttää.

"Boom"
and
inflation --
Reaction
and
recession

     Kun me sentäden (jatkaa työmies), käsitämme, että siinä määrin kuin tuotanto kasvaa kysyntää suuremmaksi, kilpailu humattavasti vähentää pääoman ja koneitten voittoa ja rikkaat koko maailmassa tulevat murheellisiksi voittojen pienenemisen tähden vieläpä muutamissa tapauksissa voivat kärsiä toppiota voittojen asemasta, niin uskomme kuitenkin, että sen luokan, joka on niittänyt noususta suurimmat edut, tulisi myöskin kärsiä enimmän taantumuksesta, jottei joukkojen tarvitsisi kärsiä sentähden niin paljon. 

     Tässä tarkoituksessa ja näistä syistä koettavat työmiehet saavutta seuraavia tuloksia, jos mahdollista lainsäädännön kautta, tai myös – maissa, joissa jostakin syystä joukkojen ääntä ei kuula tai heidän harrastuksensa jätetään huomioon ottamatta – väkivallan ja laittomuuden kautta:

Labor demands

 

 

 

 

 

 

 

 

The great
railroad
systems

 

*)  Amerikassa ja useissa toisissa maissa ovat rautatiet joko kokonaan tai suureksi osaksi yksityisten hallussa.
Suom. huom.

 

 

 

 

 

Farmers.jpg (25192 bytes)

     Ehdotetaan, että työpäivä, päiväpalkkoja alentamatta lyhennettäisiin työ vaikeuden mukaan tai [378] siinä määrin kuin tarvitaan teknillistä taitavuutta, jotta sen kautta voitaisiin antaa työtä suuremmalle henkilöjoukolle kuitenkaan lisäämättä työntuloksia ja siten helpotettaisiin tulevaa liikatuotantoa tekemällä suurempi joukko ostokykyiseksi.  

     Ehdotetaan, että korkokanta määrättäisiin ja rajoitettaisiin nykyistä paljon pienemmäksi, jotta lainanantajat pakotettaisiin suurempaan myöntyväisyyteen lainanottajia eli köyhempiä luokkia kohtaan, elleivät he tahdo, että heidän pääomansa makaavat käyttämättöminä ja ruostuvat. 

     Ehdotetaan, että rautatiet joko tulisivat kansan omaisuudeksi,*)  jolloin niitä hoitaisivat sen palvelijat, virkamiehet tai myös, että lainlaadinnan kautta niiden oikeuksia rajoitettaisiin, niiden hintoja alennettaisiin j. n. e. sekä liike järjestettäisiin  siten, että ne paremmin palvelisivat yleisöä.  

     Niinkuin asiat nyt ovat, ovat rautatiet, jotka rakennettiin aikana, jolloin työn arvo oli nousemassa, sen sijaan että olisivat vähentäneet liikepääomaa ja siten mukautuen sen yleisen arvonlaskemisen kanssa, joka on tapahtunut muilla liikealoilla, monistaneet liikepääomansa kaksin- tai kolminkertaisiksi (tavallisesti n. k. osakkeitten vesttämisen kautta), ilman että niiden todellista arvoa on lisätty. 

PKTrain1.jpg (11303 bytes)

     Sittä johtuu, että suuret rautatieyhtiöt koettavat maksaa korkoja ja osuuksia oblikationilainoille ja osakkeille, joiden yhteenlaskettu arvo keskimäärin on neljä kertaa suurempi kuin se määrä, minkä ne tulisivat maksamaan, jos ne nyt rakennettaisin. 

     Tästä seuraa, että yleisö joutuu kärsimään. Maanviljelijä saa maksaa kalliit kuetushinnat ja pitää toisinaan edullisempana käyttää viljaa polttoaineena.  Siten nousee kansan elintarpeitten hinta, ilman että maanviljelijä voittaa mitään. 

    Tämän epäkohdan poistamiseksi ehdotetaan, että rautatiet maksaisivat ossakkeiden omistajille noin neljä prosenttia niiden nykyisen arvon mukaan, sen sijaan että nyt on maksettu neljästä kahdeksaan prosenttiin niiden kolmen- à nelinkertaisen arvon mukaan, kuten monet nyt tekevät, ja johon he hankkivat varat kilpailun ehkäisemiseksi yhteenliittymisen kautta.

Management proposes

 

 

 

 

StockMarket.jpg (19131 bytes)

StockMarket2.jpg (17970 bytes)

Yhđistykset asettuvat pian samaan asemaan suuren yieisön suhteen kuin Englannin ylimykset ja Euroopan korkea aatelisto.

     Me tiedämme hyvin, sanoo työmies, että niistä, jotka omistavat vesitettyjä rautatie- ja muita osakkeita, näyttää tämä tulon vähennys heidän maksamilleen pääomilleen hirmuiselta ja tuntuu kipeämmältä kuin hampaan poistaminen.  

     He pitävät tätä hirmuisena oikeuksiensa (?) polkemisena, kun eivät saa käyttää kansan heille myöntämiä oikeuksia puristaaksen mahdottomia, arvopaperien keinotteluun perustuvia voittoja ja he asettuvat kykynsä mukaan tätä vastaan.  Mutta meidän mielestämme heidän pitäisi olla kiitollisia, että yleisö on niin hellävarainen, eikä vaadi heitä palauttamaan niitä miljoonia dollareja, jotka he tällä tavalla ovat omistaneet itselleen.  

     Me tunnemme, että aika on tullut, jolloin joukkojen täytyy saada tasaisempi osuus tämän siunauksista-rikkaan ajan siunauksista.  Tässä tarkoituksessa on välttämätöntä lainsäädännön kautta rajoittaa kaikkia saaliinhimoisia liittoja, jotka ylpeilevät sillä tavalla ja niillä rahoilla, jotka he ovat kansalta saaneet, sekä lain kautta pakoittaa heitä palvelemaan yleisöä kohtuullisella hinnalla. 

     Muulla tavalla eivät nämä kohtalon siunaukset voi tulla joukkojen hyväksi.  Vaikka suuret liitot, jotka edustavat pääomaa, ovat suuressa määrässä siunaukseksi ja hyödyksi, niin näemme kuitenkin päivittäin, että ne ovat kulkeneet sen kohdan ohi, jolloin ne olivat [379] hyödyksi. 

     Ne ovat nyt tulemaisillaan kansan herroiksi, ja ellei niitä hillitä, vievät ne kohta työmiehen köyhyyteen ja orjuuteen. Liitot, joihin kuuluu suuri joukko enemmän tai vähemmän raharikkaita henkilöitä, alkavat pian saada saman aseman suureen yleisöön nähden Amerikassa, kuin Englannin loordit ja koko Europan korkea aateli sikäläisissä maissa, ollen yllämainitut liitot vaan paljon mahtavammat.

Laborers1.jpg (25680 bytes)      Voittaaksemme tarkoitusperämme, jatkavat työmiehet, tarvitsemme järjestöjä.  Meillä täytyy olla joukkojen myötävaikutus, sillä muutoin emme koskaan voi tehdä mitään niin suunnatonta voimaa ja vaikutusta vastaan. 

     Ja vaikka olemmekin järjestyneet yhdistyksiin j. n. e., ei saa kuitenkaan luulla, että meidän tarkoituksenamme olisi anarkia tai vääryys mitään luokkaa kohtaan.  Me, kansan suuri enemmistö, haluamme aivan yksinkertaisesti suojella meidän ja lapsiemme oikeuksia asettamalla kohtuullisia rajoituksia niille, joiden rikkaus ja voima muutoin voisi murskata meidät – rikkaus ja voima joka, jos sitä käytettäisiin oikein ja rajoitettaisiin, voisi tulla laajalle ulottuvaksi siunaukseksi kailkille. 

     Sanalla sanoen lopettavat he, me tahtoisimme, pakoittaa kuuliasuuteen kultaista sääntöä kohtaan:

»Mitä te tahdotte, että ihmiset tekisivät teille, se tehkää myös heille». 

Wage Workers organize for reform
Laborer4.jpg (28361 bytes)
Laborer3.jpg (19826 bytes)
Laborer5.jpg (46012 bytes)
Laborer6.jpg (23497 bytes)

     Kaikille asianomaisille olisi onneksi, jos sellaiset järkevät ja kohtuulliset keinot onnistuisivat, jos rikkaat tyytyisivät nykyisiin voittoihinsa ja toimisivat yhdessä kansan suuren joukon kanssa saadakseen aikaan yleisiä ja pysyväisiä parannuksia kaikkien luokkien asemassa, jos työmieht tyytyisivät kohtuullisiin vaatimuksiin, ja jos kultaista sääntöä, rakkautta ja oikeutta, siten harjoitettaisiin. 

     Mutta nykyisessä asemassaan eivät ihmiset hyvällä tahdo noudattaa tätä sääntöä.  Ja vaikkakin maailman työmiesten joukossa löytyy muutamia, jotka olisvat [381] järkeviä ja oikeudenmukaisia mielipiteissään, niin eivät useimmat ole sellaisia, vaan ovat vaatimuksissaan jyrkkiä, kohtuuttomia ja häikäilemättömiä mahdottomin asti. 

     Jokainen myöntymys kapitalistien puolelta nostaa ainoastaan sellaisia vaatimuksia, ja kaikki, jotka tunevat asian, tietävät, että tietämättömien köyhien julkeus on kahta vertaa suurempi ja heidän herruutensa kahta vertaa vaikeampi.

      Samoin on rikkaitten laita – muutamilla on täysi myötätunto työtätekeviä luokkia kohtaan ja he tahtoisivat mielellään osoittaa myötätuntoa ryhtymällä toimenpiteisiin, jotka vähitellen johtaisivat tarpeellisiin parannuksiin; mutta nämä muodostavat pienen vähemmistön ja ovat kokonaan voimattomat liittojen hallitsemiseen nähden sekä lisäksi paljon kiinni omissa asioissaan.

    Jos he ovat kauppiata tai tehtailijoita, eivät he voi lyhentää työpäivää tai lisätä palkollisten palkkoja, sillä kilpailu veisi heidät pian alakynteen,, ja tästä johtuisi taloudellisia onnettomuuksia ja vaikeuksia heille itselleen, velkojilleen ja työmiehilleen.

What causes
the great trouble
of the "Day of Jehovah"?

 

Itsekkäisyys ja sokeus hallitsevat enemmistöä molemmin puolin.

     Täten näemme luonnollisen syyn suureen hätään »Jehovan päivänä».  Kummallakin puolen hailitsee enemmistöa itsekkäisyys ja sokeus muussa paitsi omissa harrastuksissa. 

     Työmiehet järjestyvät ja yhdistävät harrastuksensa, mutta itsekkäisyys turmelee yhtymisen, ja itsekkäät pyyteet johtavat pääsiallisesti jokaista toimimaan ja kiihoittamaan kansaa tähan suuntaan. Tietämätön ja häkäilemätön enemmistö saa vallian käsilinsä, ja parempi luokka tulee kykenemättömäksi hallitsemaan sitä, minkä heidän älykkäisyytensä on järjestänyt.

     Kapitalistit tulevat vakuutetuiksi sittä, että kuta enemmän he antavat perään, sitä enemmän pyydetää, ja kohta he päättävät [382] asettua kaikkia vaatimuksia vastaan.  Tästä seuraa kapina.  Yleinen hälinä ja epäluuloisuus vie pois pääomat julkisista ja yksityisistä yrityksistä, liikkeet lamautuvat, ja taloudellinen vararikko on seurauksena.

     Tuhannet ihmiset, jotka täten jäävät työttömiksi tulevat lopulta raivoisiksi.  Silloin laki ja järjestys häviävät – myrskyävä meri nielee vuoret.  Siten yhteiskuntamaa sulaa ja hallitsevat taivaat (kirkko ja valtio) kukistuvat, ja kaikki ylenkatsojat ja jumalattomat tulevat olemaan olkena.  

The melting
of society

    Silloin huutavat mahtavat katkerasti, rikkaat ulvovat, ja kauhistus ja tuska valtaa kaikki.  Jo nyt on viisaita ja kaukonäköisiä miehiä, jotka menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä kohtaa maanpiiriä, kuten Herra ennusti.  (Luukas 21:  26.) 

     Raamattu osoittaa, että nimikirkot (käsittäen kaikki lahkot) lähenevät tässä yleisessä hajaannuksessa yhä enemmän halltuksia, kadottaen paljon vaikutustaan kansaan kaatuen viimein yhdessä hallitusten kanssa.  Siten syttyvät taivaat [kirkolliset hallitukset] ja hukkuvat suurella pauhinalla.

 

 

 

 

A government which will enforce the principles
of righteousness

     Koko tämä hätä valmistaa ainoastaan maailman sille totuudelle, että kaikki ihmisten suunnitelmat, vaikka he kuinka hyvin niitä järjestäisivät, ovat tuloksettomat, niinkauvan kuin tietämättömyys ja itsekkäisyys ovat johtamassa, halliten enemmistöä.  

     Se vakuuttaa kaikille, että vaikeus voidaan auttaa ainoastaan siten, että pystytetään voimakas ja vanhurskas hallitus, joka pakoittaa kaikki luokat tottelevaisuuten sovelluttaen vanhurskauden periaatteita, kunnes ihmisten kivikova sydän suotuisten olosuhteitten vaikutuksesta muuttuu Jumalan alkuperäisen kuvan kaltaiseksi.

    Juuri tämän on Jumala luvannut tehdä kaikille Kristuksen tuhatvuotishallituksen kautta, jonka hallituksen Jehova perustaa tämän hädän päivän kurituksella ja opetuksilla.  – Hesek. 11:19; 36: 25, 36; Jeremia 31: 29 – 34; Sefanja 3: 9; Psalmi 46: 9 – 11.
[383]

Those who
seek righteousness will suffer less
from fear
and foreboding.

,,Etsikää nôyryyttä!  Kukaties te varjellaan Herran vihan päivänä.“

     Vaikka hädän päivä tuleekin luonnollisena ja välttämättömänä seurauksena ihmisen langenneesta, itsekkäästä tilasta, ja Herra myös täydelleen ennakolta näki ja ennusti sen, tietäessään edeltäkäsin, että kaikki, muutamia harvoja lukuunottamatta, halveksivat hänen lakejaan ja määräyksiään, kunnes kokemus ja pakko aiheuttavat kuuliaisuuden, niin tulee kuitenkin kaikkien, jotka näkevät tulevien asioitten järjestyksen, mukautua ja järjestää asiansa sen mukaan.  

     Me sanomme kaikille hiljaisille  nöyrille maailmassa samoin kuin Kristuksen ruumiissa: 

»Etsikää Herraa, kaikki te nöyrät maassa, jotka hänen oikeutensa pidätte [teette  hänen tahtonsa].  Etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä!  Kukaties te varjellaan Herran vihan päivänä. »  (Sefanja 2: 3.) 

     Ei kukaan voi kokonaan välttää hätää, mutta ne, jotka etsivät vanhurskautta ja harrastavat nöyryyttä omaavat monta etua toisten edellä. 

     Heidän elämäntapansa, heidän ajatus- ja menettelytapansa, samoin kuin heidän myötätuntonsa oikeaa kohtaan, joka tekee heidät kykeneviksi käsittämään asiaintilan sekä Raamatun kuvauksen tästä hädästä ja sen tuloksesta, kaikki vaikuttaa yhteisesti niin, että he kärsivät vähemmän kuin muut – erittäinkin mitä tuskallisiin epäilyksiin ja synkkiin aavistuksiin tulee.

wpe1A3.jpg (13430 bytes)Meek4.jpg (11219 bytes)Meek5.jpg (22743 bytes)wpe1A9.jpg (14057 bytes)Meek7.jpg (18567 bytes)Meek8.jpg (4890 bytes)Meek9.jpg (14527 bytes)

 

Mtn9.jpg (17974 bytes) "Seek ye the LORD, all ye meek of the earth, which have wrought his judgment;
seek righteousness,
seek meekness:
it may be ye shall be hid in the day
of the LORD’s anger."
Zephaniah 2:3
 

 

 

 

 

Society weakens with each new spasm of trouble.

     Tapausten kulku tänä Herran päivänä on hyvin petollinen niille, joilla ei ole Raamatun valoa.  Verrattuna pitkiin menneisyyden aikoihin ja niiden hitaaseen kulkuun tulee tämä päivä nopeasti kuten tuli, joka hävittää akanat (Sefanja 2: 2), mutta ei niin nopeasti kuin salama kirkkaalta taivaalta, kuten muutamat väärin odottavat, luullessaan, että kaikki, mikä on kirjoitettu Herran päivästä, täyttyy kaksikymmentäneljätuntisena päivänä.  

     Se tulee niinkuin »varas yöllä»  siinä merkityksessä, että sen lähestymi-[384]nen maailmalle ylimalkaan on salainen ja huomaamaton.  Tämä päivä on ikäänkuin sarja suonenvedon kaltaisia kouristuksia, ,jotka uudistuvat yhä lyhyemmillä väliajoilla ja aina vaikeimpina, kuta pitemmälle päivä kuluu aina loppuun asti.  Apostoli viittaa tähän sanoessaan:  »Niinkuin raskaan vaimon synnytyskipu. »  (1 Tessalonikal.  5: 2, 3.) 

     Lievennys tulee ainoastaan siten, että syntyy uusi asiain järjestys – uusi taivas [Kristuksen henkinen hallitus] ja uusi maa [uudelleen järjestetty yhteiskunta], jossa vanhurskaus asuu (2 Pietarink. 3: 10, 13), jossa oikeus ja rakkaus tulee voimaan ja itsekkäisyyden sijasta laiksi.

 

 

Labor pangs
in the birth
of a new era

     Joka kerran, kun uuden ajan synnytyskipu kohtaa nykyistä yhteiskuntaruumista, huomataan sen voima ja rohkeus pienemmäksi ja kivut vaikeammiksi. 

     Yhteiskunnan parantajat [valtion taloudenhoitajat] voivat ainoastaan huojentaen ja viisaasti johtaen lieventää välttämättömän synnytyksen kulkua –  valmistaen jälkeenpäin tien itse tapahtumalle.  He eivät voi ehkäistä sitä, vaikka kuinka tahtoisivat, sillä Jumala on määrännyt, että se tapahtuu. 

     Moni yhteiskunnan parantaja on kuitenkin aivan tietämätön todellisen sairauden suhteen ja sen tarpeista ja vaadittavista toimenpiteistä.  Nämä ryhtyvät ehkäiseviin toimenpiteisiin. 

     Joka kerran, kun hädän kohtaus on mennyt ohi, käyttävät he tilaisuutta vahvistaakseen entiseen olotilaan kiinnittävä siteitä lisäten sen kautta tuska, ja vaikkakaan he eivät kauvan voi estää syntymistä, jouduttaa heidän väärä menttelytapansa potilaan kuolemaa; sillä vanha asiain järjestys kuolee koettaessaan aikaansaada uuden.

Se, joka on Moosesta suurempi, suorittaa maailman vapauttamisen.

     Asettakaamme nyt apostolin voimakas kuva syrjään ja käyttäkäämme tavallista kieltä:  – Joukkojen [385] ponnistukset irtautua pääomien ja koneitten vallasta ovat kypsymättömiä ; suunnitelmat ja järjestystoimenpiteet ovat epätäydellisiä ja riittämättömiä, kun ne aikaajottain koettavat tunkeutua  »tuotannon ja kysynnän»  siteitten ja rajoitusten läpi pirstoakseen ne, huomatessaan niiden käyvän heille liian ahtaiksi.  

     Jokainen epäonnistunut yritys lisää pääoman lluottamusta kykyynsä pysyttää asiain uusi järjestys sen nykyisissä rajoissa, kunnes liittojärjestysten ja hallitusten nykyinen vastustusvoima lopullisesti  on saavuttanut äärimmäisen rajansa, jolloin yhteiskuntajärjestyksen kieli katkeaa, laki ja järjestys häviävät, ja laajalle ulottuva anarkia aikaansaa kaiken sen hädän, minkä profetat ovat ennustaneet, »jonka vertaista ei ole maailman alusta tähän asti ollut»  »eikä [Jumalalle kiitos tästä lisäyksestä] tule» tämän jälkeen.

Emancipation
of the world
at the hands
of one
greater than
Moses.

Jesus47Sitting.jpg (4858 bytes)

     Israelin vapautus Egyptistä ja niistä vaivoista, jotka kohtasivat egyptiläisiä, näyttää olevan kuvaus maailman odotettavana olevasta lunastuksesta sen kautta, joka on suurempi kuin Mooses, ja josta Mooses oli esikuva. 

     Tällöin vapautetaan ihmiset Saatanan vallasta ja kaikista niistä keinoista, joita hän on miettinyt pitääkseen ihmisiä synnin ja eksytyksen orjuudessa.  Ja samoin kuin Egyptin vaivoilla oli paaduttava vaikutus, niin pian kuin ne otettiin pois, samoin paaduttaa tilpäinen kipujen lievennys tänä Herran pävänä muutamia, ja he sanovat köyhille, kuten egyptiläiset Israelille:  »Te olette laiskoja» ja sentähden tyytymättömiä, ja he koettavat luultavasti egyptiläisten tavoin lisätä kuormaa.  (2 Mooseksenk.  5: 4 – 23.) 

     Mutta viimein toivovat kaikki sellaiset, kuten Faarao viimeisen vaivansa yönä, että he olisivat kauvan sitten menetelleet sääliväisemmin ja viisaammin.  (2 Mooseksenk. 12: 30 – 33.) 

     Voidaksemme yhä edelleen seurata yhtäläisyyttä, tulee meidän muistaa, että vaikeuksia [386] tänä Herran päivänä kutsutaan »seitsemäksi vihan maljaksi» eli »seitsemäksi viimeiseksi vitsaukseksi», sekä että vasta viimeisen kestäessä tapahtuu suuri maanjäristys (vallankumous), jolloin kaikki vuoret (kuningaskunnat) häviävät.  – Ilmestysk.  16: 17 – 20. 

The Day of Trouble
is right on time -- God’s due time.

     Vielä eräs seikka tämän hädän päivän suhteen on se, että se on tullut juuri oikeana aikanaan – Jumalan oikeana aikana. 

     Tämän teoksen seuraavassa osassa esitetään Vanhan testamentin lain ja profettain todistus samoin kuin Uudessa testamentissa olevat Jeesuksen ja apostolisten profettain todistukset, jotka selvästi ja erehtymättömästi osoittavat, että hädän päivä aikajärjestyksessä on asetettu Messiaan ihanan tuhatvuotishallituskauden alkuun.  Välttämäton valmistus tulevan tuhatvuotiskauden ennalleenasettamistyötä varten jouduttaa juuri hätää.

Society
is unable
to adjust
to new
circumstances.

 

Farmers2.jpg (2827 bytes)

"In the sweat
of thy face shalt thou eat bread,
till thou return unto the ground."
Genesis 3:19

     Pahan kuusituhatvuotisen vallan aikana aina Kristuksen vanhurskaan ja mahtavan hallituksen määrättyyn perustamisaikaan asti olisi langenneille ihmisille ollut vahingoksi, jos he aikamme työtäsäästävin koneitten aikaisemman kehityksen kautta tai muulla tavalla olisivat saanet paljon joutilasta aikaa käytettäväkseen.  

     Kokemus on antanut aihetta sananparteen:  »Laiskuus on paheiden äiti», ja varmentaa siten Jumalan päätöksen viisauden:  »Otsasi hiessä pitää sinun syömän leipääsi, siihen asti kuin maaksi jälleen tulet. » 

     Kaikkien Jumalan toimenpiteitten mukaisesti on tämäkin rakkaudestarikas ja visas, koituen lopulta hänen luotujen olentojensa parhaaksi.  Herran päivän hätä, jonka muodostumisen jo näemme, varmentaa Jumalan toimenpiteitten viisauden; sillä, kuten olemme nähneet, johtuu tämä työtäsäästävien koneitten liikatuotannosta ja eri yhteiskuntaluokkien kykenemättömyydestä mukautus uusien olosuhteiden mukaan, joka on seuraus kaikkien puolueitten itsekkäisyydesta.
[387]  

Had the
knowledge come sooner,
the trouble
would have come sooner.

Jos tieto olisi tullut aikaisemmin, olisi hätäkin Tullut aikaisemmin.

     Järkähtämätön todistus siitä, että nyt on Jumalan oikea aika toimeenpanna asiain uusi järjestys, on se, että hän nyt kohoittaa tietämättömyyden verhoa antaen tiedon ja keksintöjen valon vähitellen virrata yli ihmiskunnan, josta johtuu yllämainitut seuraukset, joka kaikki on edeltäpäin ennustettu.  (Daniel 12: 4, 1.)  

     Jos tieto olisi tullut ennen, olisi hätäkin tullut ennemmin, ja jos yhteiskunta myrskyn ja sulamisen jälkeen olsikin voinut uudelleen järjestäytyä, ei se kuitenkaan olisi ollut sellainen maa (yhteiskuntajärjestys), jossa vanhurskaus olisi hallinnut ja asunut, vaan uusi maa eli järjestelmä, jossa synti ja paheet olisivat tulvineet paljon suuremmassa määrässä kuin nyt. 

     Hyvän oikeudenmukainen jakaminen, jonka työtäsäästävät koneet olisivat aikaansaaneet, olisi vähitellen johtanut yhä lyhempään työaikaan.  Kun langennut ihminen turmeltuneine tapoineen siten olisi vapautunut alkuperäisestä suojeluskilvestään, ei hän olisi voinut käyttää vapauttaan henkiseen, siveelliseen ja ruumiilliseen parannukseen, vaan, kuten menneitten aikojen istoria osoittaa, olisi hänen taipumuksensa vieny hänet irstailuun ja paheisiin.

     Se seikka, että verhoa nyt jossakin määrin kohoitetaan, antaa ihmissuvulle tuhansia mukavuuksia ja valmistaa ennalleenasettamis-aikakauden alusta alkaen aikaa sivistykseen ja siveelliseen ja ruumiilliseen kehitykseen sekä vaatteitten että elannon hankkimiseksi niille joukoille, jotka aikaa myöten herätetään haudoista.  

     Je edelleen aikaansaa tämä sen, että hätä tulee juuri siihen aikaan, jolloin se koituu ihmissuvulle surrimmaksi hyödyksi teroittaessaan sille opetuksen sen omasta kykenemättömyydestä hallita itseää – juuri tuhatvuotispäivän sarastuksessa, jolloin, kuten Herra on järjestänyt, hän, joka lunasti [388] kaikki, ryhtyy siunaamaan heitä rautavaltikan voimakkaassa hallituksessa, antaen heille täyden tiedon ja täyden avun, jotta he sen kautta kautta asetettaisiin ennalleen alkuperäiseen täydellisyyteen ja iankaikkiseen elämään.

"He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty."
Psalms 91:1

Feathers.jpg (10595 bytes)
"He shall cover thee with his feathers,
and under
his wings
shalt thou trust:
his truth
shall be
thy shield
and buckler."
Psalms 91:4

Pyhien velvollisuuđet ja eđut.

     Tärkeä kysymys tänä hädän aikana on pyhien velvollisuus sekä se suhde, johon heidän tulee asettautua molempiin toisiansa vastaan taisteleviin luokkiin nähden, jotka nyt alkavat tulla yhä ilmeisemmiksi.  Muutamien pyhien lihassa oleminen, ainakin jonkun aikaa tässä hädässä, näyttää maldolliselta. 

     Heidän asemansa on kutenkin erilainen kuin muitten, ei kuitenkaan siksi, että he säilyisivät jollakin ihmeellisellä tavalla (vaikka onkin varmasti luvattu, että heidän leipänsä ja vetensä on taattu), vaan siksi, että he Jumalan sanan opettamina eivät ole samassa tuskassa ja toivottomassa pelossa, joka leviää yli koko maailman.  

     He tuntevat hädän Jumalan suunnitelmassa määrätyksi valmistukseksi koko maailman siunaamista varten, ja saavat lohdutusta ja virvoitusta kaiken kestäessä.  Tämä ilmaistaan meille voimakkain sanoin Psalmissa 91 ja Jesajan 33:  2 – 12, 14 – 24.

     Täten jumalallisten vakuutusten siunaamina on pyhien ensimäinen velvollisuus antaa maailman nähdä, että he kaiken hädän ja tyytymättömyyden vallitessa, vieläpä itse kärsiessään hätää, ovat toivoa täynnä, hyvällä mielellä ja aini iloiset ajatellessaan sitä ihanaa loputulosta, jonka Jumala on sanassaan ennustanut.

Dissatisfaction
is widespread.
Rich.jpg (42172 bytes)

Rich2.jpg (33289 bytes)

     Apostoli kirjoittaa, että  »suuri voitto on olla jumalinen ja tyytyä onneensa».  Vaikka tämä aina on ollut totta, niin on sillä kaksinkertainen voima tänä Herran päivänä, jolloin kaikkien maallisten luokkien suurimpana vaivana on tyytymättömyys.  Pyhien tulee olla selvä poikkeus näistä.  

     Ei minään aikana [389] ole tyytymättömyys ollut niin laajalla levinnyt; ja kuitenkaan ei ole ollut ainoatakaan aikaa, jolloin ihmiset olisivat nauttineet niin monista eduista ja siunauksista.  

     Jos katsomme minne tahansa, joko rikkaisiin linnoihin, jotka ovat täynnä mukavuuksia ja ja loistoa, josta Salomo kaikessa loistossaan tuskin tiesi mitään, tai huolellisen ja raittiin työmiehen mukavaan kotiin, jossa huomataan taidokkuutta, hyvinvointia, kauneusaistinmukaista järjestystä ja ylellisyyttä, niin näemme, että nykyajan rikkaat mahdollisuudet ovat paljoin surremmat kuin minkään muun ajan aina luomisesta asti, ja kuitenkin on kansa onnetonta ja tyytymätöntän. 

     Seikka on se, ettei itsekkään, turmeltuneen sydämen halu tunne mitään rajoja.  Itsekkäisyys on niin vallannut kaikki, että katsoessamme ympärillemme, me näemme koko maailman hurjasti rientämässä ja ponnistamassa sadakseen itseleen rikkautta.  

     Kun ainoastaan muutamat harvat onnistuvat pyrkimyksissään, ovat toiset kateellisia ja katkeroituneita, kosta he eivät kuulu noiden onnellisten joukkoon, ja kaikki ovat tytymättömämpiä ja onnettomampia kuin minään edellisenä aikana.

Provide things decent
and needful,
with
contentment.

 

The saints
should take
no part
in the
struggle.

    Mutta pyhien ei pidä  missään suhtessa sekaantua tähän taisteluun.  Heidän vihkiytymislupauksensa sisälsi, että  heidän tuli tavoitella korkeampaa, taivaallista voitto-palkintoa ja rientää  saavuttamaan sitä. 

     Tä stä  johtuu että  he ovat tottumattomat maallisen kipailuun eivä tkä  työskentele hankkiakseen muita maallisia tavaroita kuin mikä  on soveliasta ja välttämätöntä ; sillä  he tarkkaavat Mestarin ja apostolien vaellusta ja heidän antamaansa esikuvaa.

Bible19Jerry.jpg (2955 bytes)

Pyhien on 
,,koottava itsellen aarteita taivaaseen
.

     Sentähden ovat he tyytyväisiä  jumalisuudessaan, ei siksi, ettei heillä olisi kunnianhimoa, vaan koska heidän hunnianhimonsa suuntautuu taivaasen ja [390] heidän harrastuksensa kohdistuu taivaallisten aarteiden kokoamiseen tullakseen rikkaiksi Jumalan edessä. 

     Näitä tarkastellen ja tuntien Jumalan sanassaan ilmoittamat suunnitelmat, ovat he tyytyväisiä siihen maallisen osaan, minkä Jumala heille antaneekin.  Nämä voivat iloiten laulaa:

»Tyydyn kohtalooni ain’,
kun on Herra paimen vain».

     Valitettavasti eivät kaikki Jumalan lapset ole tässä asemassa.  Monet ovat joutuneet siihen tyytymyttömyyteen, joka vallitsee maailmassa, ryöstäen itseltään kaiken elämän ilon, koska he ovat luopuneet Herran askeleista ja liittyneet maailmaan, pyrkien sen osallisuuten – tavoitellen maallisia asiota, joko he sitte voittavat niitä tai ei, joutuen osallisiksi maailman tyytymättömyydestä ja kodottaen samalla sen tyytyväisyyden ja rauhan, jota maailma ei voi antaa eikä ottaa.
 

Bible28JulieUp.jpg (3185 bytes)

 

 

 

 

 

CrossCrown2.gif (7602 bytes)

     Me kehoitamme sentähden pyhiä jättämään ahneuden ja turhuuden taistelun kaikessa tyhjyydessään ja etsimään korkeampia aarteita ja sitä rauhaa, jonka ne lahjoittavat. Me muistutamme heille apostolin sanoja:

»Suuri voittohan jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa onkin.  Emmehän ole maailmaan mitään tuoneet, emme siis voi täältä mitään viedäkään, vaan kun meillä on [välttämätön] elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. 

»Mutta ne, jotka tahtovat rikastua [onnistuivatpa he siinä tai ei], lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmisen turmioon ja kadotukseen. 

»Sillä ahneus on kaikenlaisen pahan juuri [oli se sitten rikkailla tai köyhillä].  Sitä ovat monet himoinneet ja eksyneet pois uskosta ja itsellensä monta tuskaa saattaneet. 

»Mutta, sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista, ja pyri [391] vanhurskauteen, jumalisuuteen, uskoon, rakkauteen, kärsiväisyyteen, sävyisyyteen.

»Taistele uskon jalo taistelu, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja jota varten olet tunnustanut jalon tunnustuksen. » –1 Timoteuks.  6:  6 – 12.

 

"Let your
conversation
be without
covetousness;
and be content
with
such things
as ye have..."
Hebrews 13:5

     Jos pyhät ovat siten esimerkkinä tyytyväisyydestä, iloisesta odotuksesta ja kernaasti taipuvat nykyisiin koetuksiin varmasti toivoen tulevia parempia aikoja, niin antavat sellaset elävinä esimerkkeinä arvokkaita opetuksia maailmalle.  Paitsi heidän esimerkkiään tulisi pyhien neuvojen ympäristölleen olla sopusoinnussa heidän uskonsa kanssa. 

     Heillä pitää olla vähän öljyn ja parantavan balssamin luonnosta itsessään. Heidän tullisi käyttää hyväkseen olosuhteita kohdistaakseen maailman katseen tuleviin aidkoihin saarnaten sille Jumalan tulevasta valtakunnasta sekä viitaten vaikeuksien todelliseen syyhyn ja niiden ainoaan parannuskeinoon.  – Luukas 3: 14; Hebreal. 13:  5; Filippil. 4:  11.

 

 

 

Heralds
of the Kingdom -- Ambassadors
of Peace

 

Mtn5.jpg (8364 bytes)

     Maailmaparka ei huokaa ainoastaan todellisen vaan myöskin luulotellun vaikeutensa ahdistamana, ja erityisesti vaivaa sitä epäluulo, joka johtuu itsekkäisyydestä, turhamaisuudesta ja pyyteistä, jotka eivät anna ihmiselle mitään rauhaa, koska he eivät kokonaan voi tyydyttää niitä.  

     Kun me siis näemme asian molemmat puolet, niin neuvokaamme niitä, jotka ovat halukkaat kuulemaan, olemaan tyytyväisiä siihen, minkä he omistavat ja kärsivällisesti odottamaan, kunnes Jumala aikanaan ja tavallaan antaa heille ne monet siunaukset, jotka hän rakkaudessaan ja viisaudessaan on valmistunut.

     Tutkimala heidän joko todellisia tai luuloteltuja haavojaan ja kärsimiään vääryyksiä sekä aikaansaamalla ärsytystä niissä, me vahingoittaisimme heitä, joita meidän tulisi auttaa ja siunata, ja siten me lisäisimme heidän tyytymättömyyttään ja luonnollisesti heidän hätäänsä.  

     Mutta täyttämällä lähetystyömme ja saarnaamalla hyvistä ajoista sen lunastuksen [392] kautta, joka on suoritettu kaikkien puolesta, ja siitä johtuvista siunauksista, jotka tarjotaan kaikille, olemme valtakunnan oikeita airueita – sen rauhansanansaattajia. 

     Siten on kirjoitettu:  »Kuinka suloiset ovat evankeliumin saarnaajan jalat [Kristusruumiin viimeiset jäsenet] vuorilla [valtakunnissa], joka rauhaa julistaa, hyvää sanomaa saarnaa». – Jesaja 52: 7.

 

Poverty3F.jpg (5316 bytes)

PovertyF.jpg (3105 bytes)

The Kingdom
at hand
is the only
remedy
and hope.

The eminent Kingdom...

     Vaikeudet tänä »Jehovan päivänä». antavat harvinaisen hyvän tilaisuuden julistaa iloisia sanomia tulevasta hyvästä ja siunatut ovat ne, jotka tahtovat seurate Mestarian jälkiä ja olla hyviä samarialaisia, jotka sitovat haavojaja vuodattavat niihin lohdutuksen ja virvoituksen öljyä ja viiniä.  Heillä on vakuutus, ettei heidän työnsä ole turha, sillä kun Herran tuomiot kohtaavat maata, oppivat maan piirin asukkaat vanhurskautta.  – Jesaja 26: 9.  

    Jumalan lasten myötätunnon tulee suureksi osaksi olla, kuten heidän taivaallisen Isänsäkin, sopusoinnussa huokaavan lumakunnan kanssa, joka taistelee jollakin tavalla vapautukseen orjuudesta, vaikkakin heidän tulee, noudattaen Isänsä esimerkkiä, muistaa ja tuntea  myötätuntoa niitä kohtaan näissä taistelevissa luokissa, jotka haluavat olla oikeudenmukaisia ja jalomielisiä, mutta joiden ponnistuksia tässä suunnassa vaikeuttaa ja estää ei ainoastaan heidän langenneen luontonsa heikkoudet vaan myöskin heidän ympäristönsä ja heidän riippuvaisuutensa toisista. 

     Mutta Herran kansalla ei pidä olla mitään myötätuntoa  minkään luokan häikäilemättömiin ja kohtuuttomiin pyyteisiin ja harrastuksiin.  Heidän lausunnoillaan tulee olla aina tyyni ja maltillinen rauhaatarkoittava leima, ellei ole kysymyksessä jokin siveellinen periaate.  Heidän tulee aina muistaa, että tämä on Herran taistelu, sekä ettei valtiollisilla ja yhteiskunnallisilla kysymyksillä ole muuta todellista ratkaisua kuin se, joka Jumalan sanassa on ennustettu. 

     Pyhien velvollisuus on sentähden ennen kaikkea pitää huolta siiä, etteivät he ole Jehovan [393] sotavaunun tiellä, ja sitten »pvsyä hiljaa ja katsoa Jumalan pelastusta» siinä merkityksessä, ettei heidän tehtäväänsä mitenkään kuulu ottaa osaa taisteluun, vaan se on Herran työ toisten välikappaleitten kautta. 

     Ryhtymättä lainkaan tällaisiin asiohin tulee heidän pitää huolta omasta lähetyksestään ja julistaa, että lähellä oleva taivaan valtakunta on kaikkien luokkien ainoa parannuskeino ja toivo.

 

Herra Johdattaa.

Hän johdattaa.  Oi turvaisaa
On tietää:  Herra johdattaa!
Jos missä oon, tie jyrkkenee
Hän voimallansa auttelee.

 

Hän johdattaa, hän johdattaa!
Hän kädellänsä johdattaa.  
Oi, että häntä seuraisin,
Jok’ ystäväin on rakkahin!

 

Jos kuljen kautta korpien
Tai riemun kukkatarhojen,
Kautt’ myrskyjen tai tyynien,
Niin kuljen Herraan turvaten.

[394]

Kun tartun kouraas’ ?auttajain,
Sun tietäs kuljen rohkeest’ ain!
Oon onnellinen matkallain,
Kun Herra johtaa taluttain.

 

Kun sitte loppuu tehtäväin, –
Sun voimas auttoi päivittäin, –
En pelkää kuolon virtaakaan,
Kun sieltäin autat nousemaan.

 

"Be still, and know
that I am God:
I will be exalted
among the heathen,
I will be exalted
in the earth."
Psalms 46:10

wpe1AD.jpg (5803 bytes)

 

To Return to Home Page
click on Chart.


Send E-Mail

English Only