Erittäin Järkevän Luojan Olemassaolo Vahvistettu

 

– Raamatun ulkopuolella olevia todistuksia
   tarkastettu järjen valossa. 
– Paikkansapitämätön oppi. 
– Järkevä oppi. 
– Jumalan luonne osotettu.  
– Järkeviä johtopäätöksiä

 


Universe1.jpg (19596 bytes)
The Orion Nebula

 

 

 

Galalxy7.jpg (15528 bytes)

    Järkevän ja rehellisen tuntemattoman seikan tutkimisen tunnettujen asiain valossa täytyy johtaa ennakkoluulottoman, perehtyneen ajattelijan totuutta kohti, vaikkapa hän olisi epäilijäkin.  Kuitenkin on selvää, että ilman suoranaista Jumalan suunnitelmain ja tarkoituksen ilmoitusta voitaisiin ainoastaan lähestyä totuutta ja saavuttaa ainoastaan epämääräisi tuloksia.  Mutta asettakaamme Raamattu hetkeksi syrjään ja katselkaamme asioita ainoastaan järjen kannalta.

     Se, joka voi kaukoputkella tahi paljain silmin katsoa avaruuteen ja nähdä luomakunnan määrättömyyden, sen sopusuhtaisuuden, ihanuuden, järjestyksen, sopusoinnun ja vaihtelevaisuuden ja joka kuitenkin epäilee, että kaiken tämän Luoja on äärettömän paljon hänen viisautensa ja kykynsä yläpuolella, tai joka voi silmänräpäykseksikään otaksua, että tällainen järjestys johtuisi sattumasta, ilman Luojaa, hän on siinä määrässä kadottanut tai syrjäyttänyt järjen lahjan, että häntä voidaan pitää, niinkuin Raamattu häntä kutsuu, hulluna (sellaisena, jolta puuttuu järki tai joka ei sitä käytä):  

»Tyhmät sanovat sydämessänsä: 
Ei Jumalaa olekaan
». 

Effects must be produced by competent causes

 

wpe5D0.jpg (5171 bytes)

 

 

Intricate in construction, exquisitely beautiful in form and texture, each speaks of a wisdom and skill above the human.

wpe5AE.jpg (4221 bytes)

    Miksi he niin tekevät, jätämme ratkaisematta, mutta niin paljon on Raamatusta ainakin totta, niinkuin jokaisen järkevän ihmisen täytyy havaita, että seurausten täytyy johtua riittävistä sysistä, sillä sehän on eittämätön totuus.  Vieläpä jokainen kasvi ja jokainen kukka antaa kaunopuheliaan todistuksen [60] tässä asiassa.  

     Niiden monimutkainen kokoonpano, muotojen ja kudoksien harvinainen ihanuus puhuvat kaikki korkeammasta viisaudesta ja taidokkuudesta kuin mikä ihmisillä on.  Kuinka lyhytnäköinen onkaan se mielettömyys, joka kehuu ihmisten taitoa ja nerokkaisuutta, pitäen luonnon säännöllisyyden, yhdenmukaisuuden ja sopusoinnun johtuvan pelkästä sattumasta, se, joka tunnustaa luonnon lait, kieltäen samalla luonnolla olevan taitavan Lainsäätäjän.

Flower1A.jpg (22009 bytes)Flower3.jpg (5060 bytes)Flower19.jpg (14432 bytes)
Flower12.jpg (6348 bytes)Flower13.jpg (16464 bytes)Flower15.jpg (7608 bytes)
Flower18.jpg (18493 bytes)Flower14.jpg (14290 bytes)Flower21.jpg (37722 bytes)


   
Muutamat niistä, jotka kieltävät järkevän Luojan olemassaolon, väittävät, että luonto on ainoa jumala, ja että luonnosta lähtevät kaikki eläin- ja kasvielämän kehitysmuodot, ilman että ymmärrys on ne järjestänyt.  Ne ovat, sanovat he, jatkuvan kehityksen kautta alistetut sen lain alle, jonka vaikutuksesta  »voimakkaampi elää kauvemmin kuin heikompi».

Does the evolution theory lack proof?

 

* Muutamien lukijottemme varalle nuomautamme, että sellaiset muutokset, kuin esim, kaalimadon muuttuminen perhoseksi, eivät muuta olennon luontoa: kaalimato ei ole muuta kuin perhosen munasta kuorittu toukka.

 

 

butterfly3A.jpg (2818 bytes)

    Tämä päätelmä kaipaa tukea, sillä ympärillämme näemme, että eri olennoilla on kullakin määrätty luontonsa, joka ei kehity miksikään korkeammaksi luonnoksi; ja vaikka ne, jotka pitävät kiinni tästä opista, ovat tehneet uudistuneita yrityksiä, eivät he koskaan ole keyenneet sekoittamaan eri lajeja tai saamaan aikaan uutta määrättyä lajia.  

     Ei tunneta ainoatakaan tapausta, jolloin joku laji olisi muuttunut toiseksi lajiksi.*)  Vaikkakin on kaloja, jotka voivat käyttää eviään silmänräpäyksen siipinään ja lentää ylös vedestä, ja sammakoita, jotka voivat aulaa niin ei ole koskaan esiintynyt sellaista tapausta, että ne olisivat muuttuneet linnuiksi.  Ja vaikka eläinten joukossa on muutamia, jotka jossain määrin ovat ihmisten kaltaisia, niin ei ole minkäänlaista todistusta siitä että ihminen kehittyi tällaisista olennoista.  

     Päinvastoin esittävät tutkimukset, että vaikkakin samasta lajista voidaan aikaansaada [61] muunnoksia, niin on mahdotonta sekoitta eri lajeja tai toisesta lajista kehittää toinen laji.  Samasta syystä ei voida väittää, että aasi ja hevonen olivat sukua toisilleen, sillä tiedetään hyvin, että niiden jälkeläinen, muuli, on epätäydellinen, eikä voi jatkaa kumpaakaan lajia.


Bird1A.jpg (2652 bytes)

"...And every winged fowl after his kind:
and God saw
that it was good."
Genesis 1:21

 

Is evolution
a fact today?

 

 

 

 

 

 

 

 

SheepA.jpg (3297 bytes)

 

 

 

"And God made the beast of the earth
after their kind, and every thing that creepeth upon the earth after his kind:
and God saw
that it was good."
Genesis 1:25

    Jos sieluton luonto olisi luova eli kehittävä voima, niin se aivan varmaan jatkaisi kehitystä ja mitään määrättyjä lajeja ei silloin olisi, koska ilman ymmärrystä ei mikään voisi saavuttaa määrättyä tilaa.  Kehitys olisi todellisuus tänä päivänä, ja me näkisimme ympärillämme kalojen muuttuvan linnuiksi ja apinain muuttuvan ihmisiksi. Tämän opin huomaamme olevan yhtä paljon ristiriidassa ihmisjärjen kuin Raamatunkin kanssa, kun se väittää, että järkevät olennot on luonut voima, jolta puuttuu järki.

    Siitä opista, joka koskee luomisen tapahtumista kehityksen kuatta (ihmistä lukuunottamatta), jota vasraan meillä ei ole mitään pätevää syytä, teemme seutaavassa lähemmin selvää.  Se otaksuu, että nykyään olemassaolevat eri lajit ovat määrätyt ja muuttumattomat, mitä luontoon ja lajiin tulee, ja vaikkakin nykyiset lajit voidaan kehittää paljon korkeammalle kannalle, vieläpä täydellisyyteensä asti, niin pysyyät kuitenkin nämä lajit samoina.  

     Tämä päätelmä otaksuu edelleen, ette yksikään näistä lajeista olut alkuaan luotu sellaiseksi, vaan kehittyivät ne kaukaisessa muinaisuudessa maasta ja vähitellen tapahtuvan kehityksen kautta muodosta toiseen.  Jumalan määräämien lakien mukaan on tämä kehitys, jossa ravinnon ja ilmaston muutos on ollut tärkeänä tekijänä, mahdollisesti jatkunut, kunnes ne lajit, sellaisina kuin ne nyt esiintyvät, ovat tulleet määrätyiksi, jonka jälkeen muutos on mahdoton, koska Luojan lopullinen tarkoitus tässä suhteesa selvästi on saavutettu.  

     Vaikka kukin näistä eri kasvi- ja eläinsuvuista voi parantua tai huonontua, niin ei kuitenkaan yksikään niistä kykeene [62]  muuttumaan toiseksi eikä johtumaan toisesta suvusta tai lajista.  Vaikka kukin näistä lajeista voi saavuttaa täydellisyyden omassa lajissaan, niin on kuitenkin sitten, kun Luoja luontoon nähden on saavuttanut tarkoituksensa, jatkuva kehitys tässä suhteessa mahdoton.

Back of all the intricate machinery of nature is the hand of its
great Author,
the intelligent, omnipotent God.

 

 

 

 

DNA.jpg (8562 bytes)

    Väitetään, että alkuperäiset kasvit ja eläimet, joista nykyiset määrätyt lajit johtuvat, kuolivat ennen ihmisen luomista.  Nykyään hävinneitten eläinten ja kasvien luurangot ja maatumat, joita on tavattu syvällä maassa, puhuvat tämän asian puolesta.  Tämä käsityskanta ei syrjäytä eikä hylkää Raamatun oppia siitä, että ihminen oli välitön ja täydellinen luomus, Luojansa kuva mitä järkeen ja siveellisyyteen tulee, eikä kehityksen tulos, mikä todennäköisesti oli yhteinen koko muulle luomakunnalle.

     Tällainen käsitys ei millään tavalla heikennä Raamatun väitettä, vaan antaa tukea sille, että luonto, sellaisena kuin se tänään esiintyy, opettaa, että järkevä olento on sen järjestänyt ja ollut sen ensimmäinen alkaja.  

     Johtakoon ihmisjärki parhaan kykynsä mukaan tunnetut tosiasiat mahdollisista ja riittävistä syistä ja menetelköön sen ohella jokaisessa erikoisessa tapauksessa rehellisesti luonnon lakeja kohtaan; mutta luonon monimutkaisen koneiston takana huomataan sen suuren alkuunpanijan jäljet, joka on järkevä, kaikkivaltias Jumala.


Design1A.jpg (3113 bytes)

 

 

God is the Creator and Designer
of nature.

 

 

 

 


Design5A.jpg (3055 bytes)

    Väitämme siis, että järkevän Luojan olemassaolo on selvästi todistettu totuus.  Todistukset ovat ympärillämme, niin, vieläpä omassa itsessämme, sillä me olemme hänen tekonsa.  Jokainen sielun ja ruumiin ominaisuus puhuu ihmeellisestä taitavuudesta, joka on paljon sen yläpuolella, mitä me käsitämme.  

     Ja hän on myös se, joka on suunnitellut ja muodostanut sen, mitä me kutsumme luonnoksi. Me väitämme, että hän järjesti ja määräsi luonnon lait, joiden kaunista ja sopusointuista toimintaa me katselemme ja ihailemme. Häntä, jonka viisaus suunnitteli maailmankaikkeuden, [63] jonka voima ylläpitää ja johtaa sitä, ja jonka viisaus ja valta on niin paljon yläpuolella meidän omaamme, me jumaloimme ja palvomme vaistomaisesti.

Design3A.jpg (2835 bytes)    Design2A.jpg (3680 bytes)     Design4A.jpg (3735 bytes)


 

The grandest thing created is not superior to its Creator.

 

 

 

 

Universe2.jpg (12849 bytes)

    Tämän valtavan Jumalan olemassaolon käsittäminen olisi vaan hänen kaikkivaltiaan voimansa pelkäämistä, ellemme näkisi, että hän on siinä määrin suosion ja hyvyyden täyttämä, että se vastaa hänen voimaansa.  Tästä olemme myöskin täysin vakuutetut niiden samojen seikkojen perustuksella, jotka todistivat hänen olemassaolonsa, valtansa ja viisautensa.  

     Me emme tule pakoitetuiksi ainoastaan siihen lopputulokseen, että on Jumala, ja että hänen valtansa ja viisautensa on äärettömän paljon yläpuolella meidän omaamme, vaan meidän järkemme pakoittaa meitä pitämään itsestään selvänä, että se, mikä luoduissa on suurenmoisinta, ei ole Luojaa suurempi.

    Siksi täytyy meidän päättää, että ihmisten keskuudessa tavattava korkein hyvyyden ja vanhurskauden ilmaus on yhtä paljon pienempi Luojan hyvyyttä ja vanhurskautta, kuin ihmisen viisaus ja kyky ovat hänen viisauttaan ja kykyään pienemmät.  Ja siten on meillä sielumme silmäin edessä Luojan luonne ja ominaisuudet. Hän on viisas, vanhurskas, rakkaudesta rikas ja voimakas, ja hänen ominaisuuksiensa vaikutusala on välttämättömästi paljon laajempi kuin hänen suurenmoisimmankaan luomuksensa.

What should the creature expect of such a being?

 

 

Universe3.jpg (19444 bytes)

     Mutta tehkäämme sitten, kun me nyt olemme saaneet tämän johdonmukaisen lopputuloksen Luojan olemassaolosta ja luonteesta, edelleen kysymys: Mitä tulee meidän odottaa sellaiselta olennolta?  Vastaukseksi tulee, että tällaisten ominaisuuksien omistaminen täydellä syyllä edellyttää niiden harjoittamista ja käyttämistä. 

     Jumalan voimaa täytyy käyttää, käyttää sopusoinnussa hänen luontonsa kanssa, viisaasti, oikeuden mukaisesti ja rakkaudella. Mitä keinoja hän tätä tarkoitusta varten käyttäneekin ja millä tavalla Jumalan [64] voima vaikuttaneekin, täytyy lopullisen tuloksen olla sopusoinnussa hänen luonteensa kanssa, ja hänen äärettömän viisautensa täytyy hyväksyä jokainen askel.

The zenith of God’s earthly creation is man, to whom He will reveal His plans.

 

Bible10HandsA.jpg (2600 bytes)

         Mikä olisikaan järkevämpää kuin siten käyttää voimaa, jonka me näemme ympärillämme luoduissa lukemattomissa maailmoissa ja maan ihmeellisessä vaihtelevaisessa moninaisuudessa?  

     Mikä olisikaan ymmärrettävämpää kuin luoda sellainen olento kuin ihminen joka on järkevä ja arvostelukykyinen käsittämään Luojan työtä ja arvostelemaan hänen taiteellista kykyään – hänen viisauttaan, vanhurskauttaan, voimaansa ja rakkauttaan?

     Kaikki tämä on järkevää ja täydellisessä sopusoinnussa tosiasiain kanssa, jotka me tunnemme.


ManSonA.jpg (5256 bytes)

 

 

 

"What is man,
that thou art mindful of him?
And the son of man, that thou visitest him?"
Psalms 8:4

    Ja nyt tulee viimeinen väitteemme. Eikö olisi järkevää otaksua, että loutuansa olennon, joka voi käsittää Luojansa ja hänen suunnitelmansa, sellainen äärettömän viisas ja hyvä olento rakkautensa ja vanhurskautensa pakoittamana tyydyttäisi tämän olennon kaipuun antamalla sille jonkinlaisen ilmoituksen?  

     Eikö olisi järkevää otaksua, että Jumala antaisi ihmiselle valaistusta hänen olemassaolonsa tarkoituksesta ja suunnitelmistaan hänen tulevaisuutensa suhteen.  Toisekseen kysymme, eikö olisi luonnotonta otaksua, että sellainen Luoja olisi luonut sellaisen olennon kuin ihminen, varustanut hänet ajatuskyvyllä, joka tunkeutuu tulevaisuuteen, eikä kuitenkaan olisi antanut mitään ilmoitusta suunnitelmistaan tyydyttääkseen tyydyttääkseen tätä kaipuuta?  

     Tällainen menettelytapa olisi mahdoton, koska se olisi ristiriidassa sen luonteen kanssa, jonka me ajattelemme Jumalalla olevan, ristiriidassa vanhurskaan ja rakkaudellisen olennon menettelytavan kanssa.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hourglass1A.jpg (2010 bytes)

    Me voimme tehdä sen loppupäätöksen, että jos jumalallinen viisaus olisi ihmisen luomisessa pitänyt tarpeettomana antaa hänelle tietoa hänen tulevasta kohtalostaan ja hänen osuudestaan Luojansa suunnitelmiin, [65] niin olisi sekä jumalallinen viisaus että jumalallinen rakkaus vaatinut, että tämän olennon kyvyt rajoitettu niin, ettei sitä aina vaivaisi ja häiritsisi epäilys, pelko ja tietämättömyys; ja niin ollen olisi jumalallista valtaa käytetty näiden rajoituksien yhteydessä. 

     Se seikka, että ihmisellä on kyky käsittää Jumalan suunnitelman ilmoitus Luojansa tunnustetun luonteen yhteydessä, antaa siis kylliksi riittävän syyn odottaa, että Jumala antaisi sellaisen ilmestyksen sellaisena aikana ja sillä tavalla kuin hänen viisautensa hyväksyisi. Vaikka siis emme tuntisikaan Raamattua, niin huomioonottaen näma seikat järki johtaa meitä odottamaan ja etsimään jotakin sellaista ilmestystä, mikä Raamattu sanoo olevansa. 

     Ja edelleen, kun otamme huomioon sen järjestyksen ja sopusoinnun, joka vallitsee kaikkialla luomakunnassa, kuinka esim. Tähdistöt suurenmoisessa kiertokulussaan noudattavat määrä-aikoja ja –paikkoja, niin emme voi muuta kuin otaksua, että pienemmät säännöttömyydet, niinkuin maanjäristykset, pyörromyrskyt j.n.e., ovat ainoastaan viittauksia siitä, että eri alkuaineitten yhteistoiminta tässä maailmassa nykyään on epätäydellistä. 

     Vakuutus, että kaikki on tuleva vihdoin täydelliseksi ja sopusointuiseksi maan päällä samoin kuin taivaassa, sekä joku selitys siitä, miksikä nyt ei niin ole, ovat kysymyksiä, jotka ajattelevalle ihmiselle ovat luonnollisia samoinkuin niihin vastaaminenkin Luojalle, jonka viisaus, valta ja hyvyys ovat ilmeiset. Siitä syystä tulee meidän odottaa, että etsitty ilmestys käsittäisi tällaisen vakuutuksen ja tällaisen selityksen.

     Kun me nyt olemme osottaneet, miten järkevää on odottaa Jumalan tahdon ja suunnitelman ilmoitusta sukumme suhteen, niin me tutkimme seuraavassa luvussa Raamatun yleistä luonnetta, se kun juuri sanoo olevansa sellainen ilmestys.  

     Ja jos se esittää Jumalan luonteen olevan täydellisessä sopusoinnussa järjen kanssa, kuten ylempänä olemme nähneet, niin meidän [66] silloin täytyy tehdä se johtopäätös, että se sen kautta on todistanut olevansa tarpeellinen ja syyllä odotettu Jumalan ilmestys, ja meidän täytyy silloin ottaa vastaan sen todistus sellaisena ilmestyksenä. 

     Jos se on Jumalasta, täytyy sen oppien, täysin ymmärrettyinä, olla sopusoinnussa hänen luonteensa kanssa, joka, kuten järki vakuuttaa meille, on täydellinen viisaudessa, vanhurskaudessa, rakkaudessa ja vallassa.

 

To Return to Home Page
click on Chart

HomeSymbol.jpg (6039 bytes)

Send E-Mail to 

English Only