Romanian

Traducerea în Românește

Vezi Tabelul cu Conținutul mai jos

Planul Divin al Veacurilor

CHDPAHomeUse.jpg (23752 bytes)

Clic pe Litere pentru o Explicație a Hartei

 

 

Prefața Autorului

 Clic pe Poze pentru a Merge la Capitolele Planului Divin al Veacurilor. 

Noaptea de păcat a pământului se va termina cu o dimineață de bucurie

TIJoy4F.jpg (2836 bytes)

Existența unui Creator suprem și inteligent, stabilită

 

TICreatorF.jpg (3196 bytes)

Biblia ca descoperire divină, privită în lumina rațiunii
 

Bible32SunsetR.gif (30938 bytes)

Epocile și dispensațiile marcate în desfășurarea Planului divin

CH3WorldsEpochs.gif (7271 bytes)

CHDispensationsEpochs.gif (9051 bytes)

„Taina ținută ascunsă de veacuri și de generații, dar descoperită acum sfinților Săi.”

TIBrideAF.jpg (3070 bytes)

Întoarcerea Domnului nostru — obiectivul ei, restabilirea tuturor lucrurilor
 

TIReturnAF.jpg (4053 bytes)

Permisiunea răului și relația acesteia cu Planul lui Dumnezeu

TIPermissionEvilAF.jpg (4871 bytes)

Ziua de judecată


 

Judgment1.gif (17728 bytes)

Răscumpărare și restabilire

 

TIJesus7Planet.jpg (8461 bytes)

Natura spirituală și umană, separate și distincte

TINaturesAF.jpg (2609 bytes) 

Cele trei căi: calea cea lată, calea cea îngustă, calea cea mare

TI3WaysAF.jpg (3656 bytes)

Explicarea schiței reprezentând Planul Veacurilor

TIChartRuths2.jpg (11917 bytes) 

Împărățiile acestei lumi

TIKingWorldImage.jpg (18864 bytes)

Împărăția lui Dumnezeu

 

TIChild1.jpg (15520 bytes)

Ziua lui IehovaTIPKBirds.jpg (4629 bytes)
Gânduri conclusive

TIConcludingAF.jpg (2920 bytes)

  Trimiteți E-mail 
cu întrebări sau
comentarii referitoare
la această pagină