Index

СПИСОК БІБЛІЙНИХ ЦИТАТ

до

ДОСЛІДЖЕНЬ СВЯТОГО 
ПИСЬМА, ТОМ І

 

БУТТЯ

1: 26, 31.......... 174

1: 27............... 171

2: 4................. 139

2: 9, 16, 17...... 209

2: 17 ....... 140, 154

3: 15............ 57, 98

3: 22........ 120, 209

5.................... 160

5: 1................. 201

7: 13............... 221

12: 3................. 58

13: 14-17......... 293

18: 1, 2............ 183

18: 18............... 58

19: 24............. 110

19: 36-38.......... 42

22: 18............... 58

26: 4................. 58

38.................... 43

49: 10............... 43

49: 28............... 78

ВИХІД

5: 4-23............ 336

12: 30-36......... 336

12: 49............... 50

18: 13-26.......... 47

19: 17-25.......... 55

21: 26, 27.......... 53

22: 20-23.......... 53

22: 25............... 50

23: 4, 5............. 51

23: 9................. 53

23: 12............... 51

24: 12............... 53

26: 30............... 53

ЛЕВИТ

1: 1................... 54

19: 13............... 53

19: 14............... 53

19: 17............... 55

19: 32............... 53

19: 33, 34..... 50, 53

24: 22............... 50

25: 9, 13-23, 27-30..
 ........................
50

25: 36, 37.......... 50

26: 14-16......... 125

ЧИСЛА

11: 16, 17, 24-30 47

26: 52-56.......... 50

ПОВТОРЕННЯ 
ЗАКОНУ

1: 15................. 47

1: 16, 17............ 49

1: 17................. 48

5: 1-5................ 55

9: 9-11.............. 53

12: 19............... 52

14: 27............... 52

18: 15............... 78

18: 15, 19.......... 58

22: 10............... 51

24: 14, 15.......... 53

25: 4................. 51

26: 5................. 78

28: 1-14.......... 125

28: 15-32......... 125

31: 9-27............ 43

31: 10-13.......... 50

ІСУСА НАВИНА

23: 6-11, 12-16 125

СУДДІВ

3: 9-11............ 142

6: 11-22.......... 183

13: 30............. 183

1 САМУЇЛА

8: 6-22.............. 48

10: 19............. 125

15: 3............... 111

1 ЦАРІВ

18: 4, 10, 17, 18. 54

18: 40............... 55

19: 10............... 54

1 ХРОНІК

16: 16, 17.......... 78

16: 31-34......... 147

29: 23............. 248

2 ХРОНІК

13: 8............... 248

НЕЕМІЇ

2: 17............... 125

6: 7................... 55

ЙОВА

14: 10, 21.. 209,210

38: 7............... 220

ПСАЛМИ

1: 1................... 25

2: 1-6, 10-12.... 272

2: 8................. 308

2: 8-12..... 256, 303

5: 5................. 118

8: 4-9.............. 191

8: 6................. 175

8: 6, 7............. 247

8: 6-9....... 174, 179

9: 27............... 125

11: 5-7............ 303

16: 10............... 58

17: 15............. 222

24: 3, 4............ 301

25: 14............. 171

27: 5 ...............125

30: 6................... 9

34: 8............... 182

34: 14, 15........ 309

34: 20............. 125

34: 21............... 58

37: 9................. 67

37: 35............... 68

39: 12............. 209

41: 1............... 125

45: 7............... 303

45: 17............. 294

46: 2-6............ 323

46: 7............... 323

46: 7-11.......... 323

46: 9-11.......... 333

48: 2............... 295

49: 8, 16.......... 172

49: 15........ 60, 303

50: 3............... 323

50: 5............... 142

72: 7................. 67

72: 8............... 283

76: 11............. 250

77: 19............. 171

78: 70, 71........ 248

88: 4............... 125

89: 33............. 303

91................... 338

94: 13............. 125

97: 2-6............ 323

97: 11............... 20

98: 9............... 143

107: 26............ 125

107: 39............ 125

110: 1............... 92

110: 2-6.......... 323

110: 5............. 308

112: 6............. 291

119: 18............ 349

119: 105............ 20

141: 5............. 125

149: 8, 9.......... 261

ПРИПОВІСТІ

4: 18................. 20

15: 3............... 145

ЕКЛЕЗІАСТА

1: 4................... 69

7: 14............... 125

7: 29............... 171

9: 10........ 106, 210

11: 3............... 105

12: 14............. 145

ІСАЇ

1: 18............. 20,58

1: 67................. 67

1: 26............... 294

2: 3.......... 256, 297

8: 20............... 163

11: 9 ....75, 217, 302

13: 1-11.......... 324

14: 14............. 189

14: 24-27.......... 66

19: 22............. 256

21: 12............... 21

26: 9............... 342

28: 17............. 303

28: 21............... 61

32: 1............... 269

33: 2-14, 15-24 338

35: 1-6............ 161

35: 8............... 215

35: 8, 9..... 205, 215

35: 9............... 217

35: 10............. 218

40: 5................. 59

42: 1-7.............. 59

42: 7................. 25

45: 7............... 125

45: 11, 12, 18... 191

45: 17............... 67

46: 9-11............ 66

49: 6................. 59

52: 7............... 341

52: 9............... 297

53: 4............... 230

53: 3-7.............. 58

53: 8, 9, 11........ 58

53: 11............. 132

53: 12............... 58

55: 8, 9............. 10

55: 11............... 95

60: 2, 3............. 18

61: 1............... 112

61: 2........ 218, 308

62: 10............. 217

63: 1-4............ 308

65: 18............. 297

65: 20...... 144, 242

66: 10-12......... 297

ЄРЕМІЇ

3: 17............... 297

3: 22, 23.......... 256

16: 19............... 59

24: 5-7............ 109

30: 18............. 294

31: 28............. 109

31: 29, 30. 109, 143

31: 29-34......... 333

31: 31............. 142

31: 34........ 75, 215

32: 40-42......... 109

33: 6-16.......... 109

38: 6................. 54

48: 16............. 125

51: 2............... 125

ПЛАЧ

1: 21............... 125

ЄЗЕКІЇЛЯ

7: 10-19.......... 315

11: 19............. 333

16: 48-54, 55... 112

16: 48-63......... 111

18: 4........ 128, 143

21: 30-32......... 248

36: 25, 36........ 333

36: 26............. 310

37: 11-14......... 108

ДАНИЇЛА

2: 31-45.......... 252

2: 35............... 260

2: 37-43... 252, 253

2: 44. 262, 270, 308

2: 43, 44, 45 254, 255

4: 22............... 274

7: 2-7.............. 257

7: 7, 8............. 258

7: 9, 13, 14, 22, 27..
......................
308

7: 11, 12.......... 260

7: 13, 14, 27..... 261

7: 14, 17, 27..... 270

7: 27............... 283

9: 24-27.......... 223

9: 26................. 58

10: 6, 10, 15, 17 183

10: 13............. 184

12: 1............... 307

12: 1, 4, 10...... 168

12: 3........ 291, 292

12: 4, 1............ 337

ОСІЇ

6: 1................. 256

14: 5............... 256

ЙОІЛА

2: 9-16............ 324

АМОСА

3: 2............ 97, 221

3: 6................. 125

МИХЕЯ

5: 2................... 58

 

АВАКУМА

2: 1-3, 13, 14..... 61

3: 2-11.............. 61

СОФОНІЇ

1: 7-9, 14-18.... 315

2: 2, 3............. 334

3: 8, 9...... 316, 333

ОГІЯ

2: 7................. 266

ЗАХАРІЇ

1: 15............... 125

9: 11............... 112

11: 12............... 58

14: 1, 6, 7.......... 61

14: 9............... 303

МАЛАХІЇ

1: 11................. 59

3: 1-3.............. 320

3: 15.......... 67, 257

3: 15, 18.......... 217

4: 1............ 69, 319

4: 2.......... 210, 322

МАТВІЯ

1: 2-16.............. 42

1: 21............... 107

3: 2................. 273

3: 16, 17.......... 179

4: 9................. 251

4: 17............... 273

5: 35............... 295

7: 13, 14.......... 20

7: 15................. 55

8: 16, 17.......... 230

8: 22........ 150, 289

10: 5, 6........ 72, 97

10: 7............... 273

10: 26............. 303

11: 23, 24........ 110

12: 40............... 61

13: 43........ 86, 322

13: 38, 39, 41, 49 237

13: 41-43......... 239

13: 52............... 24

14: 5................. 55

15: 2-9.............. 55

15: 24.......... 72, 97

16: 27............. 103

19: 30............. 293

22: 21............. 266

22: 37-39......... 317

22: 37-40......... 247

23: 38........ 72, 223

24: 14............... 91

24: 21, 22........ 307

24: 38, 39.......... 61

24: 45............. 349

24: 45, 46........ 319

25: 31............. 345

25: 31-46.. 138, 144

25: 34............. 305

25: 46............. 291

26: 64............... 93

28: 18............. 289

28: 20............... 89

МАРКА

3: 22-27............ 69

5: 30............... 230

10: 23............. 284

12: 30, 31.......... 45

ЛУКИ

2: 1................. 253

2: 10............... 104

2: 10, 11.......... 107

2: 32................. 59

3: 14............... 341

3: 15............... 273

3: 17, 21, 22..... 229

3: 22............... 224

3: 23, 31, 33, 34. 42

3: 38............... 225

4: 1, 18............ 224

4: 19............... 218

4: 43............... 274

6: 19............... 230

6: 22............... 347

8: 1................. 274

8: 10............... 128

9: 2................. 273

10: 27............. 136

12: 32 72, 235, 274 

12: 42............... 42

12: 47, 48........ 303

13: 30............. 293

14: 11............. 189

14: 23............. 195

16: 16............. 277

17: 20-30......... 276

17: 26............... 61

17: 29............. 110

19: 10............. 177

19: 11............. 274

19: 11-15......... 283

19: 12............. 249

19: 44............... 79

21: 24............. 249

21: 26............. 333

21: 34, 35.......... 90

22: 29, 30........ 274

24: 21............... 80

24: 21, 25-27... 274

ІВАНА

1: 9................. 104

1: 14............... 178

1: 18............... 288

1: 29......... 103,157

3.................... 277

3: 5, 6............. 278

3: 6................. 182

3: 8................. 231

3: 13............... 282

3: 16............... 104

3: 17............... 255

3: 36............... 107

5: 22........ 137, 142

5: 26. 186, 187, 211

5: 28, 29.......... 147

5: 44............... 214

12: 31............. 250

14: 3................. 89

14: 26............... 80

14: 30........ 68, 250

15: 5................. 82

16: 8-11.......... 309

16: 12, 13..... 22, 80

16: 13............... 11

16: 33............. 214

17: 5............... 203

17: 16............. 269

17: 22............. 211

19: 36............... 58

20: 19, 26........ 231

ДІЇ

1: 6................... 93

1: 6, 7........ 80, 275

2: 31................. 58

3: 17.................. ііі

3: 20............... 154

3: 19-21............73,
108, 162, 191, 222

3: 20, 21............ 89

3: 21.......... 94, 241

3: 22.......... 78, 243

3: 23. 107, 243, 303

4: 12............... 101

4: 19............... 266

5: 29............... 266

5: 31............... 142

7: 5................. 293

9: 7................. 184

10: 28............... 27

10: 37, 38........ 223

10: 38........ 81, 224

10: 45............. 224

11: 1-3.............. 27

11: 1-18............ 59

11: 9................. 80

15: 6............... 278

15: 14............... 92

15: 14-16.......... 81

17: 11............. 348

17: 31...... 127, 139

24: 25............. 309

26: 9................. 12

РИМЛЯН

1: 28........ 263, 308

2: 6, 10, 11...... 298

2: 14 .............. 101

3: 10 ................ 20

3: 10, 19, 20..... 101

5: 1, 8 ............ 232

5: 10, 12, 17-19, 21...................... 162

5: 12............... 171

5: 12, 17-19 124, 128

5: 14.............. 124

5: 17................. 61

5: 17-19 58, 131, 300

5: 18, 19.................
..........108, 156, 177

6: 8.......... 202, 213

6: 10, 11.......... 197

6: 23............... 128

8: 9................. 227

8: 11............... 197

8: 13, 14.......... 213

8: 17 59, 86, 196, 212

8: 18............... 292

8: 19............... 306

8: 19-22..... 88, 162

8: 21............... 302

8: 21, 22.......... 147

8: 22, 19..... 98, 251

8: 23-25.......... 197

8: 24............... 107

8: 28-31.......... 193

8: 30............... 194

8: 31-34.......... 295

8: 33, 34.......... 157

9: 16............... 190

9: 20, 21.......... 190

9: 20............... 187

10: 13, 14........ 101

11: 2............... 108

11: 17............. 292

11: 22............. 278

11: 23, 24........ 299

11: 25, 26........ 108

11: 25-33......... 300

11: 26-29......... 113

11: 28-33......... 108

12: 1..................... 142, 
196, 226, 237, 294, 309

12: 2............... 198, 269

13: 1........ 250, 252

13: 1-7............ 266

13................... 247

14: 9........ 142, 149

14: 14, 17. 284, 285

15: 4............... 252

16: 20........ 98, 306

1 КОРИНТЯН

2: 6-14.............. 84

2: 7................. 305

2: 8............... ііі, 85

2: 13............... 182

2: 14............... 181

3: 11............... 295

3: 12-15.......... 320

3: 18............... 347

4: 5................... 21

4: 8................. 286

4: 10-17.......... 287

5: 5................. 214

6: 2................. 146

6: 3................. 289

12: 12-28.......... 82

14: 1-6.............. 55

15: 13-22.......... 60

15: 21............. 178

15: 22...... 106, 129

15: 24............. 305

15: 25............. 144

15: 25, 26. 121, 222

15: 25-28......... 304

15: 27............. 261

15: 28............. 308

15: 38, 44........ 191

15: 38-49......... 181

15: 44, 52. 200, 235

15: 49............. 198

15: 53, 54........ 186

2 КОРИНТЯН

1: 21................. 81

3: 6................. 305

4: 8-10............ 347

4: 17............... 211

5: 14............... 289

5: 17............... 227

6: 1................. 236

6: 2................. 139

8: 12............... 143

11:3.................. 61

11: 14............. 259

12: 2-4.............. 70

12: 4................. 27

12: 7................. 68

12: 9............... 214

ГАЛАТ

1: 4................... 67

2: 2................... 27

2: 2, 12, 14........ 80

2: 11-14............ 27

3: 15-18............ 84

3: 16................. 84

3: 27, 29............ 85

3: 29...... 82, 97, 29

4...................... 85

4: 28................. 85

ЕФЕСЯН

1: 4, 5............. 193

1: 9, 10, 17, 18... 26

1: 10. 219, 242, 289

1: 11.......... 73, 167

1: 13, 14... 197, 202

1: 14............... 247

1: 20, 21.......... 134

1: 22................. 82

2: 2............ 68, 250

2: 7................. 219

2: 7-12............ 292

2: 8................. 100

2: 19............... 267

3: 4-6................ 26

3: 9................... 88

4: 11-16............ 12

5: 25-30............ 82

6: 12................. 68

ФИЛИПЯН

2: 7, 8............. 178

2: 8, 9. 84, 178, 179

2: 10........ 283, 289

3: 8-15............ 218

3: 21................. 92

4: 11............... 341

КОЛОСЯН

1: 18.......... 82, 197

1: 20............... 289

1: 26................. 77

1: 27.......... 81, 211

3: 4................... 86

1 СОЛУНЯН

2: 16............... 229

5: 2, 3............. 334

2 СОЛУНЯН

2: 13............... 299

2: 14............... 211

1 ТИМОФІЯ

2: 3-6.............. 126

2: 4................. 106

2: 4-6.............. 131

2: 5, 6............. 104

2: 6................. 178

2: 14... 61, 123, 124

4: 10............... 106

5: 24............... 145

6: 6-12............ 341

6: 14-16.......... 210

6: 15............... 139

6: 16........ 186, 288

2 ТИМОФІЯ

1: 10... 22, 204, 206

2: 11, 12..... 86, 212

2: 12........ 196, 288

2: 13............... 118

3: 1-4................ 90

3: 1, 13............. 75

3: 12................. 68

3: 13................. 90

3: 15................. 21

3: 15-17............ 25

4: 8.......... 215, 287

ТИТА

1: 12................. 55

ЄВРЕЇВ

1: 3................. 211

1: 3-5.............. 176

1: 4................. 203

1: 9................. 303

1: 14............... 182

2: 5............ 67, 220

2: 7................. 175

2: 7-9.............. 179

2: 9..... 97, 104, 344

2: 14........ 121, 187

2: 16............... 178

3: 1................. 222

3: 5, 6............. 145

3: 8, 9............. 139

4: 1................. 195

5: 14................. 24

6: 4-8.............. 321

6: 6................. 198

6: 18............... 118

7: 19........ 225, 229

9: 11............... 301

9: 11-20............ 79

10: 1........ 222, 229

10: 4............... 221

10: 8-18............ 79

10: 16............. 142

10: 20............. 207

10: 26-31......... 321

10: 31............. 305

10: 38, 39........ 107

11: 13, 39, 40... 293

11: 19............. 155

11: 32-38.......... 54

11: 39, 40........ 288

11: 40............... 93

12: 1................. 25

12: 26-29......... 321

13: 5............... 341

ЯКОВА

1: 18........ 194, 196

2: 5................. 284

2: 10............... 101

2: 23............... 228

4: 4................. 214

5: 1-4.............. 314

5................. 303   

1 ПЕТРА

1: 2-4.............. 346

1: 1-4 186, 196, 203, 222

1: 5-11............ 321

1: 10, 11.......... 284

1: 19................. 25

2: 1................... 55

2: 9................. 103

2: 16................. 61

3: 6................... 67

3: 6,7.............. 319

3: 7................... 67

3: 10-13.......... 319

3: 10,13........... 335

3: 13................. 67

1 ІВАНА

1: 9................. 157

2: 1................. 137

2: 2................. 157

2: 15............... 214

2: 27................. 81

2: 29............... 278

3: 1..... 85, 278, 347

3: 2... 182, 200, 211

3: 9................. 278

4: 7................. 278

4: 8................. 104

5: 1, 18............ 278

5: 18............... 196

ЮДИ

11.................... 61

23................... 320

ОБЯВЛЕННЯ

1: 3................... 28

1: 7................... 90

2: 10............... 284

2: 26, 27... 256, 303

3: 17, 18.......... 287

3: 21.................... 
....
91, 223, 256, 288

4: 11............... 118

5: 12................. 60

7: 9-17............ 214

7: 14, 15.......... 241

10: 7................. 87

11: 15............... 68

11: 17, 18........ 324

11: 18............... 94

12: 9.......... 61, 258

14: 1............... 195

14: 14............. 238

16: 17-20......... 336

17: 2........ 268, 270

17: 3-5............ 268

17: 14...... 195, 270

18: 7............... 268

18: 21............. 313

19: 6, 7, 9. 240, 241

19: 7............ 87, 98

19: 11-19......... 270

19: 15, 19........ 324

19: 17............. 315

20: 1-3............ 324

20: 2............ 61, 69

20: 3............... 146

20: 4............ 73, 91

20: 5............... 288

20: 6. 197, 285, 288

20: 9......................
242,
291, 303, 320

20: 11-13......... 345

20: 15............. 144

21: 1................. 70

21: 3-5............ 162

21: 4.......... 73, 192

21: 8........ 107, 144

21: 24-26......... 296

22: 12-20.......... 90

22: 17... 97, 98, 157

 

 

To Return to Home Page Click on Chart
Contact by Email

English Only