РОЗДІЛ  II

 

ІСНУВАННЯ  НАЙВИЩОГО

РОЗУМНОГО  ТВОРЦЯ

ВСТАНОВЛЕНО

 

Не повязаний з Біблією доказ,
   розглянутий у світлі здорового
   розуму 
Непереконлива теорія 
Розсудлива теорія 
Виявлення Божого характеру 
Розсудливі висновки.

 

 

Universe1.jpg (19596 bytes)
The Orion Nebula

Galalxy7.jpg (15528 bytes)

    НАВІТЬ з точки зору скептика, поміркований та щирий пошук невідомого в світлі того, що вже відоме, поведе неупередженого розумного дослідника в напрямку правди. 

    Але, безсумнівно, без прямого обявлення планів та намірів Бога, люди можуть лише наблизитись до правди і прийти до невизначених висновків. Давайте на хвилинку відкладемо Біблію і глянемо на речі лише з точки зору розуму.

    Якщо хтось, оглядаючи небо при допомозі телескопа чи просто очима, бачить всю велич створеного його симетрію, красу, порядок, гармонію та різноманітність і при цьому сумнівається, що Творець всього цього набагато перевищує його самого і в мудрості, і в силі, або якщо хтось хоч на хвилинку може припустити, що такий порядок виник випадково, без участі Творця, то він настільки втратив здібність міркувати чи знехтував нею, що Біблія справедливо називає такого безумним (у кого бракує здорового глузду, або хто ним нехтує).

Безумний говорить у серці своїм: 
Нема Бога!

Effects must be produced by competent causes

wpe5D0.jpg (5171 bytes)

Intricate in construction, exquisitely beautiful in form and texture, each speaks of a wisdom and skill above the human.

wpe5AE.jpg (4221 bytes)

    Як би там не було, принаймні ця частина Біблії є правдивою, з чим мусить згодитися кожний тверезий розум, бо само по собі зрозуміло, що не буває наслідку без вагомої причини. 

    Кожна рослина, кожна квіточка говорить красномовніше від всяких слів на цю тему. Складна будова, вишукана краса форми і тканини кожної з них говорять про надлюдську мудрість та майстерність. 

    Яким же короткозорим є безглуздя, що чваниться людською здібністю та винахідливістю, приписуючи сліпому випадку порядок, узгодженість і гармонію природи; що визнає закони природи, в той же час заперечуючи існування її розумного Законодавця.

Flower1A.jpg (22009 bytes)Flower3.jpg (5060 bytes)Flower19.jpg (14432 bytes)
Flower12.jpg (6348 bytes)Flower13.jpg (16464 bytes)Flower15.jpg (7608 bytes)
Flower18.jpg (18493 bytes)Flower14.jpg (14290 bytes)Flower21.jpg (37722 bytes)


   
Ті, хто заперечує існування розумного Творця, твердять, що єдиним богом є природа, і що саме з неї розвинулись всі форми тварин та рослин без участі розуму, під дією так званого закону виживання найбільш пристосованих в процесі еволюції.

Does the evolution theory lack proof?

* Деяким нашим читачам хочемо пояснити, що такі зміни, як перетворення гусені в метелика, не є зміною природи: гусінь є лише личинкою, вилупленою з яйця метелика.

butterfly3A.jpg (2818 bytes)

    Цій теорії бракує доказів, бо навколо себе ми бачимо різноманітні творива, що мають постійну форму, яка не розвивається у вищі природи. І хоч ті, хто підтримує цю теорію, робили неодноразові спроби, їм жодного разу не вдалося ні змішати різні види, ні вивести нову постійну різновидність. Не відомо жодного випадку, де б відбулась зміна одного роду в інший.*

    Хоч існують риби, що можуть на якусь хвилину вживати свої плавці, як крила, і вилітати з води, а також жаби, що можуть співати, проте ніхто ніколи не чув, щоб вони перемінились на птахів. І хоч є деякі тварини, котрі чимось трохи нагадують людину, немає абсолютно ніякого доказу, що людина розвинулась з таких створінь.

    Навпаки, дослідження доказують, що хоч і можуть бути розвинуті різні різновидності в межах одного і того ж виду, все ж неможливо змішати різні види, або розвинути один з одного. З цієї ж причини не можна вважати спорідненими осла і коня, хоч вони і подібні між собою. Всім добре відомо, що їхній спільний нащадок є недосконалим і не може розмножуватись.

Bird1A.jpg (2652 bytes)

"...And every winged fowl after his kind:
and God saw
that it was good."
Genesis 1:21

Is evolution
a fact today?

SheepA.jpg (3297 bytes)

"And God made the beast of the earth
after their kind, and every thing that creepeth upon the earth after his kind:
and God saw
that it was good."
Genesis 1:25

    Звичайно, коли б нерозумна природа була творцем чи рушієм еволюції, то вона б і далі продовжувала цей процес. Тоді не існувало би постійних видів, оскільки без розуму ніщо не могло б дійти до постійного стану.

    Еволюція і сьогодні була б реальністю, і ми бачили б кругом себе, як риби стають птахами, а мавпи людьми. Отже, ми приходимо до висновку, що ця теорія суперечить як людському розуму, так і Біблії, оскільки твердить, що розумні істоти були створені якоюсь силою, позбавленою розуму.

    Ми можемо коротко розповісти про одну теорію створення (виключаючи людину) шляхом еволюції, до якої в нас немає серйозних заперечень. Ця теорія припускає, що різноманітні існуючі тепер види є постійними і незмінними, коли говорити про природу чи рід. 

    І хоча нинішні види можуть розвинутись до набагато вищого рівня, і навіть до досконалості, все ж вони завжди залишатимуться тими самими. Далі, ця теорія припускає, що жоден із цих постійних видів не був створений таким, а ще в глибокій давнині розвинувся із землі в поступовому процесі еволюції з однієї форми в іншу. 

    Ці процеси, підпорядковуючись божественно встановленим законам, - де важливу роль відігравали зміна їжі та клімату, - могли продовжуватись аж до встановлення постійних видів в їх теперішньому вигляді. 

    Дальші зміни є неможливими, оскільки кінцева ціль Творця в цьому відношенні, очевидно, була досягнута. Хоч кожне із різноманітних сімейств рослин чи тварин здатне вдосконалюватись чи погіршуватись, жодне з них не може перейти в інший вид чи сімейство, або вийти з іншого. 

    І хоча кожне із них може досягти досконалості в межах власної постійної природи, все ж задум Творця щодо кожного виду був завершений і дальші зміни в цьому відношенні неможливі.

Back of all the intricate machinery of nature is the hand of its
great Author,
the intelligent, omnipotent God.

DNA.jpg (8562 bytes)

    Існує думка, що перші рослини і тварини, від яких походять теперішні постійні різновидності, вимерли ще перед створенням людини. Цю теорію підтверджують знайдені глибоко під землею скелети, а також скамянілі тварини і рослини, які зараз вже не існують. 

     Цей погляд не ігнорує і не заперечує біблійного вчення про те, що людина була безпосереднім та досконалим творінням, створеним на розумовий і моральний образ її Творця, а не розвинулась в процесі еволюції, як це, можливо, відбулось із іншими створіннями. 

     Цей погляд в жодному сенсі не суперечить, а, навпаки, підтримує біблійне твердження про те, що сама природа в її нинішньому вигляді вчить, що її впорядкувала Розумна Істота, і що Вона була її першопричиною. 

     Хай людський розум як може просліджує відомі вже факти в напрямку розумних та вагомих причин, віддаючи належне законам природи в кожному випадку, але за всім цим складним механізмом природи криється рука її великого Автора, розумного і всемогутнього Бога.

Design1A.jpg (3113 bytes)

God is the Creator and Designer
of nature.


Design5A.jpg (3055 bytes)

    Отже, ми впевнено заявляємо, що існування Розумного Творця це абсолютно очевидна правда, докази якої ми бачимо як кругом себе, так і в нас самих. Ми діло рук Його, і кожна властивість людського розуму та тіла говорить про дивовижну майстерність, незбагненну для нас. 

     Він Розробник і Творець того, що ми називаємо природою. Ми стверджуємо, що Він впорядкував і встановив закони природи, красою та гармонію діяльності котрих ми милуємось та захоплюємось. 

     Ми інстинктивно шануємо і поклоняємось Тому, Чия мудрість спланувала, а сила тримає та керує Всесвітом, Чия мудрість та сила так безмірно  перевищують наші власні.

Design3A.jpg (2835 bytes)    Design2A.jpg (3680 bytes)     Design4A.jpg (3735 bytes)

The grandest thing created is not superior to its Creator.

Universe2.jpg (12849 bytes)

    Усвідомлення існування такого могутнього Бога може викликати страх перед Його всемогутньою силою, якщо не побачити в Ньому милосердя та доброти, якими Він володіє настільки ж, як і силою.

    Про цей факт ми повністю запевнені тим самим доказом, котрий підтверджує Його існування, силу та мудрість. Ми змушені визнати не тільки те, що Бог існує і що Його сила та мудрість набагато перевищують наші власні, але розум змушує нас визнати й те, що найбільша із створених речей не може бути вищою від свого Творця. 

     Отже ми вимушені зробити висновок, що найбільший прояв людської доброти та милосердя поступається в можливостях перед добротою та милосердям нашого Бога, як і поступаються людська мудрість та сила.

    Ось так ми отримуємо уявлення про характер та якості великого Творця. Він мудрий, справедливий, люблячий і могутній, а можливості Його достоїнств, без сумніву, є незрівнянно ширшими, ніж можливості Його найвищого створіння.

What should the creature expect of such a being?

 

 

Universe3.jpg (19444 bytes)

    Далі: прийшовши до такого логічного висновку відносно існування і характеру нашого Творця, давайте спробуємо дізнатись, чого ми можемо сподіватись від такої Істоти?

    Насувається відповідь, що вже саме володіння такими якостями логічно доказує їх використання. Божа сила повинна застосовуватись, і застосовуватись в гармонії з Його власною природою мудро, справедливо і милосердно. 

    Якими не були б засоби, вжиті для цієї мети, якою не була б діяльність Божої сили, кінцевий результат повинен відповідати природі та характеру Бога, а кожен крок мусить бути схвалений Його безмежною мудрістю.

    Ну що може бути розсудливішим, ніж таке застосування сили, яке ми бачимо у створенні незліченних світів навкруг нас, і в чудовій різноманітності самої землі?

    Що може бути розумнішим, ніж створення людини, наділеної розумом і розсудливістю, здібністю оцінювати працю свого Творця та розмірковувати про Його майстерність про Його мудрість, справедливість, силу і любов? Все це є розумним, і все це повністю відповідає вже відомим нам фактам.

The zenith of God’s earthly creation is man, to whom He will reveal His plans.

Bible10HandsA.jpg (2600 bytes)

    А тепер останнє наше твердження. Хіба не логічно припустити, що така надзвичайно розумна і добра Істота, створивши творіння, здібне зрозуміти свого Творця і Його план, буде спонукана Своєю любовю та справедливістю задовольнити потреби природи цього творіння, даючи йому певне обявлення?

    І хіба не логічно припустити, що Бог може надати людині всю необхідну їй інформацію відносно мети її існування і відносно Своїх  планів про її майбутнє? А тепер запитаємо з іншого боку. 

    Хіба не виглядало б нерозумним припущення, що, створивши таке створіння, як людину, та наділивши її розумом, що тягнеться до майбутнього, такий Творець не дав би їй жодного обявлення Своїх планів, щоб заспокоїти її бажання?

    Такий підхід був би нерозумним, оскільки суперечив би характеру, який ми справедливо приписуємо Богу, а також суперечив би властивій поведінці Істоти, керованої справедливістю та любовю.

ManSonA.jpg (5256 bytes)

"What is man,
that thou art mindful of him?
And the son of man, that thou visitest him?"
Psalms 8:4

    Якщо б припустити, що при створенні людини Божественна Мудрість вважала би недоцільним дати їй знання про її майбутню долю та її участь в планах Творця, тоді, безперечно, Божественна Справедливість і Божественна Любов наполягли б на обмеженні можливостей тої істоти, щоб її не мучили і не бентежили постійні сумніви, страхи та незнання. 

    І, як наслідок, Божественна Сила була б вжита згідно таких обмежень. Але вже той факт, що людина наділена здібністю оцінити обявлення Божественного плану, зрозуміле в поєднанні із знанням характеру її Творця, є достатнім приводом сподіватись, що Бог дасть таке обявлення в такому часі та таким способом, який схвалений Його Мудрістю. 

    Отже, навіть якщо б ми не знали Біблії, то з огляду на ці міркування розум змусив би нас сподіватись і шукати таке обявлення, яким вважає себе Біблія. Більше того, звертаючи увагу на порядок та гармонію всього творіння, на те, як у величній процесії планети і системи дотримуються часу і місця, ми не можемо не прийти до висновку, що такі незначні порушення, як землетруси, урагани і т.п., є признаками поки що недосконалої взаємодії різних елементів нашої планети. 

    Прохання про запевнення в тому, що остаточно на землі все стане таким досконалим та гармонійним, як і в небі, з деяким поясненням, чому цього немає тепер, для думаючих людей не є нерозумними. А для Творця, Чия мудрість, сила і милосердя очевидні, не є нерозумним відповісти на ці прохання. 

    Отже, ми повинні сподіватись, що обявлення, котрого ми шукаємо, міститиме в собі і таке запевнення, і таке пояснення.

Hourglass1A.jpg (2010 bytes)     Підтвердивши слушність сподівання обявлення Божої волі та плану відносно нашого роду, в наступному розділі ми досліджуватимемо загальний характер Біблії, яка, власне, вважає себе тим обявленням. 

    І якщо вона представляє характер Бога в повній згоді з тим, про що (як щойно розглядалось) говорить нам розум, то нам прийдеться погодитись, що таким чином Біблія сама доказує, що вона є тим необхідним та слушно очікуваним обявленням від Бога. І тоді ми повинні прийняти її свідчення як таке. 

     Якщо вона від Бога, то її вчення, ставши повністю зрозумілими, відповідатимуть Його характеру, який як нас запевняє розум є досконалим в мудрості, справедливості, любові та силі.

 

Ви, розуми допитливі, у мандрах

Вивчаючі усі дива створіння,

Признайте врешт сліди усюди Божі

Й схиліться перед Ним у поклонінні.

 

Ви, розуми допитливі, у мандрах

Вивчаючі усі дива створіння,

Признайте врешт сліди усюди Божі

Й схиліться перед Ним у поклонінні.

 

 

Сонце над усім

Яке ж безглуздя це кричить безвірний критик
З презирством та з премудрими очима, -
Коли форт форту, пост постові повторяє
Сигнал бій барабана незупинний,
Коли по всій землі, під дзвін церковних дзвонів,
Ранковий барабанний бій такт відбиває, 
Мрії про мир плекать в озброєному світі,
Про меч, що якимсь дивом плугом стати має,
І про народи, що спяніли вже від крові,
Котрі ставатимуть зєднатись в братства слові,
Як пяні відзиваючись на поклик, що в Матвія.

***

Спиніть-но самовладця, звівши барикади
З оливкового листя і прийнятих рішень;
Прибийте зброю гострими Писань віршами 
Й словами спробуйте здолати флот скоріше.
Все рівно й далі галасуючі мільйони 
З собою будуть славу воїн скрізь тягати,
Шапки перед сміливцями знімати будуть 
І хусточками на прощання їм махати.
Далі співак затягне пісню про відвагу, 
Далі геройство сильних буде прославлятись;
Рожевий та гладкий священик в пелерині
Вином напучування буде напувати
Аудиторію, оздоблену мечами,
Щоб зброєю вони закон любові скрізь вершили,
І захищатиме Церква Державу і Держава Церкву,
Обоє вірячи, що правда є лише на боці сили.

***

Ти не зважай на ці пастки, о жменько вірних, 
Доводячи правдивість Божих слів священних.
Ти вірою сягаєш дальше злого часу, 
І над пустинею злих чинів сьогоденних
Спокійне бачиш майбуття, одіте в зелень, 
Із ніжними гористими струмками.
Йди далі шляхом, котрим зве іти сумління,
Хоч мудрі світу кивають своїми головами.
Бо жодна правда із небес сюди не сходить
Без скептика презирливих насмішок:
Перечать їй, висміюють, та скоро зійде
Вона, немов роса і сонце над цим світом.

- Уайтер

 

To Return to Home Page
click on Chart

HomeSymbol.jpg (6039 bytes)

Send E-Mail to