РОЗДІЛ  I

 НІЧ  ГРІХА  НА  ЗЕМЛІ  ЗАКІНЧИТЬСЯ

РАНКОМ  РАДОСТІ

Ніч плачу і ранок радості 
Два способи пошуку правди 
Спосіб, застосований в цій праці 
Мета даної праці 
Різниця між побожним дослідженням Святого
   Письма та небезпечною звичкою припущення 
Мета пророцтв 
Дві точки зору на теперішній релігійний стан світу 
Єгипетська темрява 
Веселка обітниці 
Стежка справедливого веде вперед 
Причина великого відступництва 
Реформація 
Ця ж сама причина знову стоїть на заваді 
   дійсному прогресу 
Досконалість знання не є справою минулого, 
   а справою майбутнього

 

wpe5AF.jpg (2183 bytes)
Буває увечері плач, а радість на ранок
(Пс. 30: 6)

     ЗАГОЛОВОК цієї серії досліджень Божественний план віків вказує на послідовність у Божественному задумі, передбачену і впорядковану нашим Богом. Ми віримо, що науки Божого обявлення виявлять свою красу і гармонійність саме з цієї, а не з жодної іншої точки зору.

    Період, в якому було дозволене зло, став для людства темною ніччю. Його ніколи не забути. Але славний день праведності і божественної ласки, що має бути запроваджений Месією, Котрий зійде, як Сонце Справедливості, і яскраво та повністю освітить все і всіх, несучи зцілення і благословення, більш ніж компенсує жахливу ніч плачу, зітхання, болю, хвороб та смерті, в якій так довго було стогнуче створіння. 

Буває увечері плач, а радість на ранок! (Пс. 30: 6)

PKGoldenAge.jpg (7440 bytes)

What is the world
waiting for?

    Все створіння, стогнучи і болісно страждаючи, ніби інстинктивно очікує, тужить і надіється на той день, називаючи його Золотим Віком. Однак люди ідуть наосліп, тому що не знають великих та славних намірів Єгови. Їхнє найвище уявлення про цей вік є далеким від дійсності.

    Великий Творець готує гостину із страв ситих, яка здивує Його створіння і перевищить все те, чого вони в міру своєї уяви могли би просити чи сподіватись. І всім Своїм допитливим створінням, які спостерігають за довжиною, шириною, висотою і глибиною Божої любові, що перевищує всяке сподівання, Він пояснює:

Бо ваші думки не Мої це думки, а дороги Мої то не ваші дороги, говорить Господь. Бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги Мої за ваші дороги, а думки Мої за ваші думки (Іс. 55: 8, 9).


StarSunA.jpg (1891 bytes)
The Sun of Righteousness reveals "present truth" now due.

    В цій праці ми намагатимемось (надіємось, що успішно) гармонійніше, гарніше і розумніше, ніж загально прийнято, показати зацікавленим і безстороннім читачам план Бога як він стосується Його минулої, теперішньої і майбутньої діяльності і як висвітлює її. Проте ми рішуче заперечуємо, що це є результатом неординарної мудрості чи особливих здібностей автора цього твору. Це світло Сонця Справедливості в цьому зорінні Тисячолітнього Дня відкриває ці речі як теперішню правду, котру нині можуть зрозуміти щирі чисті серцем.


What is a reasonable foundation for faith?

    В звязку з поширеним скептицизмом фундамент правдивої релігії, як і самої Правди, часто піддається сумніву навіть щирими людьми. Ми намагались настільки відкрити цей фундамент Боже Слово, на якому повинна будуватись всяка віра, щоб вселити довіру і впевненість у його свідченні навіть невіруючому. 

     І ми старались це зробити способом, що промовив би до розуму і міг бути прийнятий ним як фундамент. Тоді на цьому фундаменті ми намагались будувати вчення Святого Письма таким чином, щоб, наскільки це можливо, чисто людська розсудливість могла провірити його площини і кути згідно найточніших норм справедливості, вказаних нею.


Objective:

A plan consistent with God’s character and
harmonizing conflicting Scriptures

    Ми віримо, що Святе Письмо відкриває послідовний і гармонійний план, котрий, ставши зрозумілим, мусить вабити до себе кожне посвячене сумління. І тому ми публікуємо цю працю з надією допомогти дослідникам Божого Слова, подаючи для цього ряд думок, які узгоджуються одна з одною і з натхненним Словом. 

     Ті, хто приймає Біблію як відкриття Божого Слова (а ми звертаємось особливо до таких), погодяться, звичайно, що якщо вона натхненна Богом, то її вчення як цілісність повинні обявляти план, що є гармонійним і послідовним сам в собі, і узгоджується та відповідає характеру його Божественного Автора. 

     Як шукачі правди ми повинні мати на меті отримати повну гармонійну цілість обявленого Богом плану. І як діти Божі ми маємо підставу сподіватись цього, бо згідно обітниці дух правди вестиме нас до цілої Правди (Ів. 16: 13) 


Methods of study:

1. Investigate all
    religious beliefs
             or
2. Study God’s
    Word

    Як дослідникам нам доступні два методи. Один це шукати серед всіх поглядів, яких тримаються різноманітні церковні секти, і брати з кожного той елемент, який вважатимемо правдою, але це нескінченне заняття. 

     Проблема, з якою ми можемо стикнутися, керуючись цим методом, полягає в тому, що якщо наше міркування викривлене та перекручене, або ми маємо якогось роду упередження (а хто не має?), то це перешкодить нам зробити правильний вибір, і тоді ми можемо вибрати неправду, а правду відкинути. 

     Крім того, приймаючи цей метод, ми багато би втратили, тому що Правда просувається вперед і світить все більше та більш аж до повного дня всім тим, хто її шукає і ходить в її світлі. Тим часом різноманітні вчення численних сект залишаються незмінними та нерухомими, як багато століть назад. 

     Кожне з них мусить містити в собі велику частину неправди, тому що кожне з них в певних важливих відношеннях суперечить іншим.


Bible13StudentA.jpg (2641 bytes)

    Цей метод може привести до лабіринту плутанини та замішання. Другий метод полягає в очищенні нашого розуму від всякого упередження і в усвідомленні того, що ніхто не може дізнатись про Божі плани більше, ніж Він відкрив у Своєму Слові, і що воно було дано людям лагідного та покірного серця. 

     Якщо ми будемо такими і щиро та ревно шукатимемо лише його керівництва та настанов, то його Великий Автор приведе нас до його зрозуміння (у відповідному для цього часі), використовуючи різноманітні божественно призначені засоби (див. Еф. 4: 11-16).


Is there truth
in tradition?


All religious teaching should guide the student
to Scripture

Bible7GenevaA.jpg (3397 bytes)
Geneva Bible

    Ця праця спеціально призначена як допомога для такого роду дослідників. Ви побачите, що опирається вона виключно на Святе Письмо, залучаючи світську історію лише для підтвердження виконання біблійних тверджень. 

     Свідченням же сучасних теологів тут не надається жодної ваги, оминаються також і твердження так званих перших отців. Багато з них свідчили у згоді з представленими тут думками, але ми вважаємо, що загальною помилкою теперішнього часу і всіх часів є те, що люди вірять в певні доктрини тому, що в них вірили інші, кому вони довіряють. 

     Зрозуміло, що це є плодотворним ґрунтом для неправди, адже багато добрих людей вірили в неправду і вчили її з абсолютно чистим сумлінням (Дії 26: 9). 

     Шукачі правди повинні очистити свої посудини з каламутної води традиції і наповнити їх біля джерела Правди Божого Слова. І не треба надавати ваги жодному релігійному вченню, якщо воно не веде шукача Правди до того джерела.


Thorough orderly study is necessary in the science
of Divine revelation


Bible12StudentA.jpg (2662 bytes)

    Навіть для загального і поспішного огляду цілої Біблії та її вчень ця книга є надто малою. Але, усвідомлюючи поспіх сьогодення, ми старались бути настільки стислими, наскільки могла дозволити  важливість нашої теми.

     Ми хотіли би звернути увагу зацікавленого дослідника на те, що самий поверхневий перегляд цього твору не виправдає його сподівань збагнути силу та гармонію представленого тут плану і доказів Святого Письма. 

    Ми старались від початку й до кінця представити різні фрагменти Правди не тільки зрозумілою мовою, але й в такому порядку, який дав би змогу всім групам читачів ясно зрозуміти тему і загальний план. Якщо будь-яка наука, для того щоб її зрозуміти, вимагає всестороннього і впорядкованого вивчення, то тим більше цього вимагає наука Божого обявлення.

    А в цій праці це вдвічі необхідніше, бо вона є не лише трактатом на тему божественно обявлених правд, але й дослідженням цієї теми з зовсім іншої наскільки нам відомо точки зору, ніж в будь-якій іншій праці. 

     Ми не маємо за що виправдовуватись, коли трактуємо багато тем, зазвичай знехтуваних християнами, а саме: прихід нашого Господа, пророцтва і символізм Старого та Нового Заповітів. Не повинна представлятись ні прийматись жодна теологічна система, яка пропускає чи недобачає найважливіших рис вчень Святого Письма. 

     Проте ми надіємось, що читач побачить велику різницю між, з одного боку, серйозним, розсудливим та шанобливим дослідженням пророцтв та інших писань в світлі звершених історичних фактів, щоб зробити висновки, з якими посвячений здоровий розум може згодитися, і, з другого боку, дуже поширеною практикою загального припущення, яке у випадку божественного пророцтва надто схильне давати волю необдуманим теоріям та неясним фантазіям.

     Ті, хто піддається цій небезпечній звичці, переважно стають пророками (?), замість того, щоб бути дослідниками пророцтв.


Bible10HandsA.jpg (2600 bytes)
    Немає благороднішого заняття (яке ще й облагороджує), ніж шанобливе дослідження обявлених Божих намірів на що бажають дивитися ангели (1 Петр. 1: 12). 

     Божа мудрість забезпечила нас пророцтвами про майбутнє, як і багатьма твердженнями відносно теперішнього та минулого. І цей факт сам по собі є докором з боку Єгови за нерозумність деяких Його дітей, які, виправдовуючи своє незнання і недбалість у вивченні Його Слова, говорять: Вистарчає пятого розділу Матвія, щоб когось спасти.


Object of prophecy:

To acquaint
the child of God
with his Father’s plans

    Також ми не повинні припускати, що пророцтва були дані лише для того, щоб задовольнити цікавість відносно майбутнього. Їхня мета полягає в тому, щоб ознайомити посвячену Божу дитину з планами її Отця, викликавши тим самим її цікавість та прихильність до цих планів, і дати можливість їй дивитись як на теперішнє, так і на майбутнє з Божої точки зору. 

     Зацікавлена таким чином Господньою працею, вона зможе служити духом і зрозумінням не лише як слуга, але і як дитина та спадкоємець. Обявлення таким особам того, що буде, протидіє впливу того, що є тепер. Наслідком старанного дослідження може бути тільки зміцнення віри і заохочення до святості.

Bible30Chart.jpg (7199 bytes)

 

    В незнанні Божого плану повернення людства з гріха та його наслідків, а також під впливом фальшивої ідеї, що номінальна церква в її теперішньому стані є єдиним виконавцем цього плану, стан сьогоднішнього світу після майже девятнадцяти століть проповідування Євангелії є таким, що викликає серйозні сумніви в кожному думаючому розумі, обманутому таким чином. 

Is the church’s mission
to convert the world?

    А такі сумніви важко усунути чимось іншим, крім Правди. Фактично, для кожного уважного спостерігача мусить бути очевидною одна з двох речей: або церква дуже помилилась, думаючи, що її завданням в теперішньому часі і в її теперішньому стані є навернення світу, або Божий план зазнав невдачі. Яку ж сторону цієї дилеми ми приймемо? Багато прийняло і, без сумніву, ще більше прийме останню, відкрито чи приховано поповнюючи ряди невіря. Тому одним із завдань цього тому є допомогти всім, хто так справді помиляється.
    На шістнадцятій сторінці ми представляємо діаграму, опубліковану Лондонським Місіонерським Товариством, а пізніше Жіночою Пресвітеріанською Місіонерською Радою в США. Вона називається Німе звернення від імені іноземних місій. 

    Ця діаграма розповідає нам сумну історію про темряву і незнання того Єдиного Імені під небом і серед людей, через яке ми повинні спастись.

 

 

wpeCB.jpg (32100 bytes)

  Heathen

Moham- 
medans 
Jews    Roman
Catholics
Greek
Catholics
Protes-
tants
856
millions
170 
millions
8
millions
190
millions
84
millions
116
millions

                                      
                                                                                                


EarthinSpace3.jpg (5921 bytes)

Relative Percentages
of World Population
Classified According to Religion

YEAR: 1881 1981
Heathen 60.5% 63.9%
Mohammedan 12% 13.3%
Jews 0.5% 0.3%
Roman Catholics 13.0% 13.1%
Eastern Orthodox 6.0% 1.7%
Protestants 8.0% 7.7%

Non-Christian Population in 1881 - 72.5%
Non-Christian Population in 1981 - 77.3%

 

 

Totem.jpg (3687 bytes)

 

 

Nearly 2/3 of the world’s population are still heathen

 

 

Budda1.jpg (2949 bytes)

    The Watchman орган Християнської Юнацької Спілки Чикаго, опублікувавши цю саму діаграму, прокоментував її так:

    Деякі мають дуже невиразне та невизначене уявлення про духовний стан світу. Ми чуємо про славну пробуджувальну працю тут і за кордоном, про нові місіонерські зусилля в різноманітних напрямах, про те, як одна країна за другою відкриваються для прийняття Євангелії, а також про великі суми грошей, посвячених на її розповсюдження. І нам здається, що для євангелізації  народів землі робляться всі відповідні зусилля.

    Сьогодні (написано в 1886 р.) населення землі нараховує 1 424 000 000  чоловік. Вивчаючи діаграму, ми побачимо, що переважну більшість населення близько двох третіх становлять абсолютні язичники, решта ж є, переважно, послідовниками Магомета, або членами тих великих відступницьких церков, чия релігія є просто християнізованим ідолопоклонством. Про цих останніх важко сказати, що вони дотримуються або навчають Євангелії Христа. 

    Та й говорячи навіть про 116 мільйонів номінальних протестантів, ми повинні памятати, що значна їх частина в Німеччині, Англії і США впала в невіру, в темряву, можливо ще більшу, ніж язичництво. Багато з них або засліплені забобонами, або поглинуті крайнім неуцтвом.

Отже, в той час, коли 8 мільйонів євреїв все ще відкидають Ісуса з Назарета, і коли більш ніж 300 мільйонів тих, хто носить Його Імя, відступило від Його віри, 170 мільйонів поклоняється Магометові, а більшість із решти людства до сьогоднішнього дня визнають культ неживих речей, своїх предків, мертвих героїв або ж самого диявола.

Отже, всі так чи інакше поклоняються і служать твориву, замість Творця, Котрий є навіки благословенним Богом над всіма. Хіба не достатньо всього цього, щоб засмутити серця думаючих християн?

Budda2A.jpg (5870 bytes)     Дійсно, це дуже сумна картина. І хоча відтінки діаграми відображають різницю між язичниками, магометанами та євреями, всі вони подібні між собою абсолютним незнанням Христа. Дехто на перший погляд міг би припустити, що виражений тут погляд відносно пропорції християн у світі є надто похмурий і, скоріше, перебільшений. 

    Але ми думаємо навпаки. Все це показує номінальне християнство в найбільш яскравих кольорах яких тільки можливо. Наприклад, цифра 116 000 000, що зображує тут кількість протестантів, далеко перевищує їхнє справжнє число. Ми гадаємо, що лише 16 мільйонів більш менш виражали б кількість дорослих членів церкви. 

    Що ж до оцінки малого стада, посвячених в Христі Ісусі, тих, хто поступає не по тілу, а по Духу, то боїмось, навіть цифра 1 000 000 була б надто щедрою. Треба памятати:  значна частина членів церкви, що завжди включається в загальний підрахунок, це малі діти та немовлята. 

    І особливо це стосується європейських країн. В багатьох з них діти вважаються членами церкви вже з раннього дитинства.

Is there hope
for past multitudes?
wpe5B8.jpg (2730 bytes)

     Але якою б темною не виглядала ця картина, все ж вона не в силі відобразити ту темряву, в якій знаходиться деградоване людство. Вищепоказана діаграма показує лише сьогоднішнє покоління. 

     А коли ми усвідомимо собі, що протягом шести тисяч років століття за століттям на землі перейшли величезні маси людей, майже всі з яких були окутані цим же невірям та гріхом, то яким же похмурим стає це видовище! Із загальноприйнятої точки зору це дійсно жахлива картина.

     Різноманітні сьогоднішні віровчення твердять, що всі ці мільярди людей, незнаючі Єдиного Імені під небесами, через яке ми можемо бути спасенні, знаходяться на прямій дорозі до вічних мук. Мало цього, вони вчать, що і всіх 116 000 000 протестантів за винятком дуже незначного числа святих чекає ця ж сама участь. 

     Тоді не дивно, чому всі, хто вірить в такі жахливі речі відносно планів та намірів Єгови, є такими ревними в прискоренні місіонерської праці. Дивує лиш те, що вони через це не впадають в розпач. Якщо б ми вірили такому вченню, наше життя було б позбавлене всякої радості, і всі яскраві пейзажі природи покрилися б мороком.

What is the fate
of the heathen?
    Для  доказу, що ми правильно трактуємо так звану теорію Ортодоксії про долю язичників, процитуємо витяг із згаданої вже брошури Німе звернення від імені іноземних місій, де була опублікована діаграма. Ось її заключне речення: Проголошуйте Євангелію величезним масам народів за кордоном мільярду душ, вмираючих у безнадійності без Христа по 100 000 осіб щоденно.
    І хоча ця перспектива з точки зору людських вірувань є досить похмурою, Святе Письмо представляє набагато яскравіший образ. І його пояснення якраз і є метою цього твору. Одержавши знання Слова, ми вже не можемо вірити, що великий Божий план спасіння коли-небудь зазнав чи зазнає якоїсь невдачі. 

     І яке величезне полегшення повинна відчути стурбована Божа дитина, зауваживши, що пророк Ісая передбачив саме такий стан речей і засоби його виправлення. Ось що він говорить:


DarknessA.jpg (4505 bytes)

 

   Бо темрява землю вкриває, а морок народи, та сяє Господь над тобою, і слава Його над тобою зявляється! І підуть народи за світлом Твоїм (Іс. 60: 2, 3). 

    В цьому пророцтві велику темряву освітлює веселка обітниці: І підуть народи [всі народи землі в загальному] за світлом Твоїм.

     Не лише Церква задумувалась про триваючу нужду і темряву світу, та про повільний розвиток правди, але й сам світ пізнав та відчув свій стан. 

    Подібно до темряви, що огорнула Єгипет, ця темрява дійсно відчутна. На доказ цього зверніть увагу на зміст наступних рядків, взятих із одного філадельфійського журналу.

    Проміння божественної правди, спрямоване з Божого Слова, ще не розвіяло в свідомості поета ні сумніву, ні суму, підсиленого протиріччями різноманітних напрямків:

Життя велика таємниця! Нині
Хто скаже, нащо Богові ця бідна глина?
Вміло сформована Його рукою:
Розум, матерія, душа і вперта воля;
Та родиться вона, щоб лиш померти, 
Тож де ти, дихання швидкоминуче, де ти?
Ніхто із нескінченних мас народу,
Що жили, вмерли і страждали в світі довго, 
Не повертає, не розповідає
Про те майбутнє, що тебе й мене чекає.
Ми молимо, о Боже, просвіти нас, 
Пролий на шлях проміння ясне і веди нас;
Проміння не для віри, а видіння,
Що розжене нічний туман й темряви тіні, 
Цей сумнів і цей страх, і це тремтіння, 
Цю думку, що затьмарює благословення.
Невтомний розум, з розмахом сміливим,
Вже відкидає догми, що існують нині, 
Котрих обридлі секти вчать і школи, 
Щоб навязати розуму свої закони.
Ми прагнемо про Тебе правду знати, 
Яке становище ми будем в Тебе мати?
Яку роль в цьому плані, поясни нам,
Відіграє Творець всесильний і людина?
Завісу забери з очей осліплих
І знову  владно накажи: Хай буде світло!
Відкрий цю таємницю Твого трону  
Шукаємо ми в темряві це невідоме. 

На це ми відповідаємо:

 Життя розкрита таємниця скаже нині,
Що то за радість Богові в цій бідній глині,
Вміло сформованій Його рукою
І на Його подобу в розумі та волі!
І родиться вона, не щоб померти -
Друге народження замінить вирок смерті,
Бо є Один зі всіх могутніх воїнств,
Що жив, помер і вистраждав найбільше болю,
Котрий воскрес й підтвердив Божий замір
Оте майбутнє, що мені з тобою дане.
Він Свого Слова променем сіяє
І світло на наш шлях яскраве проливає,
Проміння віри, точне, мов видіння,
Що розчиня нічний туман й темряви тіні, 
Цей сумнів і цей страх, і це тремтіння,
Цю думку, що затьмарює благословення.
О, Господи, ці розуми із розмахом сміливим,- 
Що відкидають догми, що панують нині,
Яких обридлі секти вчать і школи,
Щоб навязати розуму свої закони, -
Хай прагнуть й можуть вже про Тебе правду знати,
Яке становище ми в Тебе будем мати, 
Яку роль в цьому плані так предивно
Відіграє Творець всесильний і людина.
Завіса піднімається і відкриває
Для тих, хто в світлі неземнім перебуває,
Ту славну таємницю Його трону, 
Закриту від віків, та вже тепер відому.

    І саме такі благословення спливають тепер на світ завдяки виявленню божественних намірів та обявленню Його Слова. Ми надіємось, що і цей том є частиною цього благословення та обявлення.

 

 

PKLamplighter.jpg (9159 bytes)

Lamplighter

    Ті, хто відвернеться від всяких людських теорій і посвятить свій час на дослідження Святого Письма, не без здорового розуму, до вживання котрого нас заохочує Бог (Іс. 1: 18), побачать благословенну веселку обітниці, що вже появляється на небесах. 

     Було б помилкою навіть припустити, що особи без віри і без оправдання (що є наслідком віри) можуть ясно розуміти правду. Вона не для них. Псалмоспівець говорить: Світло правди сіється для справедливого (Пс. 97: 11). 

     Для Божої дитини є приготовлений світильник, світло якого розсіває найбільшу темряву на її шляху. Для моєї ноги Твоє слово світильник, то світло для стежки моєї (Пс. 118: 105). 

     Але лише путь праведних ніби те світло ясне, що світить все більше та більше аж до повного дня! (Прип. 4: 18) Насправді немає ні одного справедливого нема праведного ні одного (Рим. 3: 10). 

     Клас, до кого стосуються вищезгадані слова, це оправдані з віри. Лише вони радіють привілеєм ходити по тій стежці, яка стає все щораз яснішою, щоб бачити не лише відкриття Божого плану, але й майбутні речі. 

Patriarchs, prophets, apostles and saints
have walked in increasing light

    Хоч це і правда, що стежка кожного віруючого є достатньо світлою, все ж особливе застосування цього вищезгаданого твердження відноситься до справедливих (оправданих) як класу.

    Патріархи, пророки, апостоли та святі як минулого, так і теперішнього ходили в цьому зростаючому світлі. І це світло і далі постійно зростатиме, проходячи крізь сьогодення, аж до повного дня. 

     Це одна суцільна стежка і одне безперервно зростаюче світло. А те світло це Божественне Свідоцтво, яке світить тоді, коли на це приходить відповідний час.

    Отже веселіться у Господі і тіштеся праведні, сподіваючись виповнення цієї обітниці. В більшості людей так мало віри, що вони не сподіваються більшого світла. І через своє невіря та байдужість вони залишаються в темряві хоча могли б ходити в зростаючому світлі.

    Дух Божий, дарований Церкві, щоб вести її до Правди, вдасться до записаних речей і відкриє їх для нас. Ми не потребуємо більше нічого, крім записаного, тому що тільки Святе Письмо може зробити нас мудрими для спасіння через віру, яка є в Христі Ісусі (2 Тим. 3: 15).

"The morning cometh"
– for all the world

Joy5A.jpg (2198 bytes)

    Хоча ще досі темрява землю вкриває, а морок народи, все ж світ не залишатиметься в такому стані завжди. Ми запевнені, що настав ранок (Іс. 21: 12).

    Як звичайному сонцю Бог велить тепер світити на праведних та неправедних, так і в Тисячолітньому дні Сонце Праведності світитиме для користі всього світу і висвітлить таємниці темряви (1 Кор. 4: 5). Воно розвіє шкідливі випари зла і принесе життя, здоровя, мир та радість.

    Дивлячись назад на минуле, ми бачимо, що тоді світло світило досить тьмяно. Обітниці минулих віків були неясними і невизначеними. Дані Аврааму та іншим, і образно зображені в Законі та церемоніях тілесного Ізраїлю, вони були лише тінями і давали невиразні поняття про чудові і милосердні наміри Бога.

Jewish hope

Jesus20SimeonF.jpg (4872 bytes)

 

    Із настанням днів Ісуса світло збільшується. До цього часу найвищим  сподіванням була надія, що Бог пошле Визволителя, Котрий спасе Ізраїль від його ворогів і підніме його до стану найголовнішого народу землі. 

     А тоді, коли Ізраїль стане сильним та впливовим, Бог використає його як Свого представника в справі благословення всіх народів землі. Умови та вимоги, запропоновані цьому народу як спадкоємцю Божого Царства, настільки відрізнялась від його сподівань, а перспектива осягнення обіцяної величі як вибраного класу виглядала (із зовнішньої, людської точки зору) такою неправдоподібною, що всі, за винятком небагатьох, були засліплені по відношенню до цього послання. 

     Їхня сліпота та неприязнь до нього зросли ще більше, коли в процесі реалізації Божого плану настав відповідний час для розширення цього послання і для запрошення взяти участь в обіцяному Царстві. Це запрошення стосується кожного створіння під небом, котре, завдяки поступу в вірі, вважатиметься дитиною вірного Авраама і спадкоємцем даної йому обітниці.

Church’s hope

Jesus40Teaching.jpg (5587 bytes)

    А коли після дня Пятидесятниці Євангелія, яку навчав Ісус, стала зрозумілішою, Церква побачила, що благословення для світу повинні носити тривалий характер, побачила також і те, що для виконання цих намірів Царство має бути духовним і складатись з дійсних ізраїльтян, малої черідки, вибраної з-поміж євреїв та язичників і піднесеної до духовної природи та сили. 

    Тому читаємо, що Ісус вивів на світло життя і нетління Євангелією (2 Тим. 1: 10). І від часів Ісуса, як Він і передбачав, світло почало світити ще яскравіше:

Я ще маю багато сказати вам, та тепер ви не можете знести. 

А коли прийде він, той дух правди, він вас попровадить до цілої правди ... і що має настати, звістить вам (Ів. 16: 12, 13).

Clergy developed

wpe5BC.jpg (3553 bytes)

    Але після того, як апостоли заснули, настав час, коли більшість членів Церкви почала нехтувати Божим світильником і звертатись за керівництвом до людських вчителів. А ці вчителі, переповнившись гордістю та пихою і  привласнивши собі титули та посади, почали панувати над Божою спадщиною. 

     І так поступово зявився особливий клас, названий духовенством, який вважав себе (і якого вважали інші) відповідним провідником у справах віри і щоденного життя, але осторонь Божого Слова. Ось так з бігом часу, внаслідок надмірної пошани до доктрин людей, здатних помилятися, і нехтування Слова непомильного Бога, розвинулась велика система папства.

Reformation –
a bold and blessed strike for liberty and the Bible

ReformerLuther2B.jpg (20377 bytes)

Martin Luther
at Diet of Worms

    Це нехтування Правдою привело до справді серйозних та негативних наслідків. Всім відомо, що не тільки Церква, але й весь цивілізований світ був майже повністю поневолений цією системою, навчившись сліпо шанувати людські традиції та вірування.

    І щоб звільнитись з цього рабства і повернутись до свободи та Біблії, був зроблений надзвичайно сміливий і благословенний крок, відомий всім як Реформація.

    Бог збудив відважних захисників Свого Слова, серед котрих були Лютер, Цвінглі, Меланхтон, Вікліф, Нокс та інші. Вони звернули увагу на той факт, що папство відклало Біблію вбік і замінило її церковними декретами та догмами, і вказали на деякі його помилкові вчення та церемоніали, доводячи, що ті збудовані на людських традиціях, протилежних до правди та протидіючих Божому Слову. 

    Вони разом із своїми прихильниками були названі протестантами, оскільки протестували проти папства,  стверджуючи, що тільки Боже Слово є єдиним взірцем віри та діяльності.

 

ReformerLutherB.gif (7319 bytes)
Martin Luther
1483-1546, Germany

ReformerTyndale.jpg (7263 bytes)
William Tyndale
1484-1536, England

ReformerHussB.gif (5276 bytes)
John Huss
1369-1415, Bohemia

ReformerWycliffeB.gif (11063 bytes)
John Wycliffe
1324-1384, England

 

 

 

 

 

Noah1.jpg (4514 bytes)
Noah Building
the Ark

Noah3.jpg (4053 bytes)
Noah, Preacher of Righteousness

    Багато вірних душ в дні Реформації ходили в світлі, в міру того як воно тоді світило. Але від цього часу протестанти зробили не надто великий поступ, бо замість ходити в світлі, вони затримались біля своїх улюблених лідерів, воліючи бачити те, що бачать вони і нічого більше. 

    Вони поставили межі для свого поступу на дорозі Правди, загороджуючи (з крупинкою правди, яку мали) велику кількість помилок, взятих від матері-церкви. 

     Більшість християн відчуває забобонну пошану до цих сформованих багато років тому віровчень, вважаючи, що ніхто не може знати про Божий план більше, ніж знали реформатори.

    Ця помилка обійшлась дорого, адже крім тих небагатьох важливих основ правди, котрі були тоді віднайдені в смітті неправди, є важливі аспекти правди, котрі постійно стають актуальними, а ці християни відгородились від них стінами своїх віросповідань. 

    Наприклад: в дні Ноя було правдою (правдою, котра вимагала віри від всіх, хто хотів би тоді ходити в світлі), що незабаром настане потоп, тоді як ні Адам, ні інші про це нічого не знали. Коли б ми сьогодні проповідували настання потопу, то це зовсім не було б проповідуванням правди. 

     Є інші епохальні правди, які постійно стають актуальними. І якщо ми будемо ходити в світлі світильника, то знатимемо про них. Отже, якщо ми маємо лише те світло, яке було відоме кількасот років тому, і не більше, то до певної міри ми є в темряві.
Bible11Student.jpg (4033 bytes)

    Боже Слово це велика комора з харчем для голодних мандрівників, подорожуючих дорогою світла. Для дітей там є молоко, а для більш розвинутих тверда страва (1 Петр. 2: 2; Євр. 5: 14).

    Крім цього, ця комора наповнена їжею, відповідною до різних пір та обставин. Ісус сказав, що вірний управитель повинен давати дому віри їжу своєчасно виносити нове і старе із своєї скарбниці (Лк. 12: 42; Мт. 13: 52).

Bible33Tyndale.jpg (18877 bytes)
Tyndale Bible

    Таких речей неможливо винести з жодного сектантського віровчення чи скарбниці. Ми могли б винести дещо старе і добре з кожного, але нічого нового. 

     Правда, котра знаходиться у вченнях різноманітних сект, настільки прикрита і перемішана з помилками, що її природна краса і дійсна вартість залишаються невидимими. Ці різні віровчення постійно конфліктують між собою і стикаються. 

     І оскільки кожне з них заявляє, що його основою є Біблія, то вина за плутанину думок та очевидну розбіжність кладеться на Боже Слово. Це і дало початок загальновідомому прислівю: Біблія це стара скрипка, на якій можна грати будь-яку мелодію.

"...be ready always to give an answer to every man that asketh you
a reason of the hope that is in you with meekness
and fear."
I Peter 3:15

Bible14A.jpg (3066 bytes)

    Як виразно показана в цьому невіра наших часів. А її причиною є, з одного боку, неправильне представлення людськими традиціями Божого характеру та Його Слова і, з другого боку, зріст інтелекту, який не бажає схилятись в сліпому та забобонному поклонінні перед людськими поглядами, а вимагає підстави нашої надії. І вірний дослідник Слова повинен бути завжди готовим та здібним пояснити і обґрунтувати цю підставу. 

     Тільки Боже Слово може зробити людину мудрою, і воно є корисним для навчання, для настанови і т.п., щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова (1 Петр. 3: 15; 2 Тим. 3: 15-17). 

     Лише ця єдина скарбниця вміщає невичерпні запаси і нових, і старих речей своєчасну поживу для дому віри. Напевно жоден, хто вірить словам Святого Письма, що путь праведних ніби те світло ясне, що світить все більш та більш аж до повного дня, не буде стверджувати, що цей повний досконалий день настав в часи Лютера. 

     А якщо ще не настав, то ми добре робимо, коли пильнуємо наш світильник, як світильник, що світить у темному місці, аж поки почне розвиднятися (2 Петр. 1: 19).

 

LampC.jpg (8481 bytes)

    Але недостатньо усвідомлювати, що ми знаходимось на стежці світла. Ми повинні ходити в світлі, продовжуючи йти вперед, щоб це світло, яке не зупиняється, не пройшло і не залишило нас в темряві. Проблема багатьох полягає в тому, що вони сидять, а не прямують дорогою світла.

    Візьміть в руки симфонію і перегляньте вірші зі словами сидіти та стояти, а тоді порівняйте їх із віршами, де зустрічаються слова ходити і бігати, і ви побачите велику різницю. 

     Люди сидять в темряві та із злоріками, а також стоять на дорозі грішних, але ходять в світлі та біжать по нагороду (Іс. 42: 7; Пс. 1: 1; Євр. 12: 1).

"All scripture
is given by inspiration of God,
and is profitable
for doctrine,
for reproof,
for correction,
for instruction
in righteousness."
II Timothy 3:16

Bible8A.jpg (2412 bytes)

    Досконалість знання не належить до минулого, а до майбутнього надіємось, дуже скорого майбутнього. І поки ми не усвідомимо цього, ми не будемо готовими розуміти і очікувати нових відкриттів плану нашого Отця. 

    Так, ми постійно повертаємось до слів пророків та апостолів, щоб дізнатись все про теперішнє і про майбутнє, але не тому, що вони завжди розуміли Божі плани та наміри краще від нас, а тому, що Бог вживав їх як Своїх речників, щоб сповіщати нам і всій Церкві Християнського Віку правду про Його плани, тільки-но прийде час на цю правду.

     Цей факт повністю доказаний апостолами. Ап. Павло говорить нам, що Бог ознайомив християнську Церкву з таємницею (секретом) Своєї волі, яку Він задумав в Своєму розумі і ніколи перед тим не обявляв, хоч і записав незрозумілими виразами. 

     Але ці записи не могли бути зрозумілими, поки не прийшов належний час, щоб очі нашого зрозуміння відчинились для усвідомлення високого поклику, призначеного виключно для віруючих Християнського Віку (Еф. 1: 9, 10, 17, 18; 3: 4-6). 

     Це нам досить ясно доказує, що ні пророки, ні ангели не розуміли значення висловлюваних ними пророцтв. Ап. Петро говорить нам, що коли вони стурбовано запитували про значення цих пророцтв, Бог відповів їм, що правда, закрита в їх пророцтвах, призначена не для них, а для нас в Християнському Віці. 

     І апостол вмовляє Церкву зміцняти свою надію на дальшу ласку (милість, благословення) в цьому напрямку, тобто на ще більші знання Божих планів (1 Петр. 1: 10-13).


PeterB.gif (14724 bytes)

Apostle Peter

 

    Хоч Ісус обіцяв Церкві, що вона буде ведена до цілої правди, зрозуміло, що це відкриття мало бути поступовим. 

    І хоч Церква апостольських часів була вільною від багатьох помилок, що виникли в часи папства і під його впливом, все ж ми не можемо думати, що рання Церква бачила Божий план мак глибоко і ясно, як це можливо тепер. 

    Зрозуміло також, що не всі апостоли мали однаковий рівень знання Божого плану, хоча всі їхні листи були писані під Божим керівництвам і натхненням, як і пророчі слова. І як приклад існування тоді такої різниці в знанні пригадаймо собі тимчасову непослідовність ап. 

    Петра та інших апостолів, за винятком ап. Павла, коли Євангеліє почало проповідуватись язичникам (Дії 10: 28; 11: 1-3; Гал. 2: 11-14). Нерішучість ап. Петра була прямою протилежністю впевненості ап.

   Павла, яку останньому вселяли слова пророків, Божа діяльність в минулому, а також особисто відкриті йому обявлення.

PaulB.gif (10829 bytes)

Apostle Paul

 

    Без сумніву, ап. Павло мав багатші обявлення, ніж інші апостоли. Про ці обявлення йому не було дозволено говорити не тільки Церкві, але навіть іншим апостолам він не міг їх повністю і ясно відкрити (2 Кор. 12: 4; Гал. 2: 2). 

    Але ми можемо бачити надзвичайну цінність цих обявлень та видінь для цілої Церкви. Бо хоча йому і не було дозволено розповідати про те, що він бачив, ні виявляти всіх подробиць відомих йому Божих таємниць, повязаних з майбутніми віками, все ж те, що він бачив, додало більшої сили, певного відтінку і глибини значенню його слів. 

    А слова ці, в світлі наступних фактів, виконаних пророцтв і під керівництвом Духа, ми можемо оцінити набагато більше, ніж перша Церква.

JohnB.gif (9186 bytes)

Apostle John

   Щоб підтвердити вищесказані слова, ми звернемось до останньої книги Біблії Обявлення, написаної біля 96 р. н.е. Вступні слова цієї книги повідомляють нас про те, що вона є особливим обявленням тих речей, які раніше були незрозумілими. 

    Це переконливо доказує нам, що, принаймні, аж до цього часу Божий план не був повністю обявленим. І  ніколи раніше аж до теперішнього часу ця книга не була тим, на що вказувала її назва відкриттям, обявленням

    Коли говорити про ранню Церкву, то, правдоподібно, ніхто не розумів жодної частини цієї книги. Навіть ап. Іван, який бачив ці видіння, напевне, не розумів значення того, що бачив. 

    Він був і пророком, і апостолом, і хоч, як апостол, він розумів і навчав про те, що було тоді своєчасною поживою, як пророк він говорив про речі, які мали давати поживу в майбутньому часі для челядників.

 

Bible6RuthsA.jpg (7134 bytes)

    Під час християнського віку деякі святі, досліджуючи цю символічну книгу, намагались зрозуміти майбутнє Церкви. І, безсумнівно, всі, хто її читав і зрозумів хоч частину її вчення, одержали обіцяне благословення (Об. 1: 3). 

    Ця книга відкривалась саме для таких. А в часи Реформації вона дуже допомогла Лютеру зрозуміти, що папство чиїм сумлінним слугою він був дійсно є антихристом, про котрого згадує апостол, і ми тепер бачимо, що його історія займає значну частину цього пророцтва.

    Ось так поступово Бог відкриває Свою правду і обявляє надзвичайні багатства Своєї ласки. Отже, світла сьогодні набагато більше, ніж в будь-який попередній період історії Церкви.

Красу ще більшу ми побачим 

І світло ще ясніше.

Beauties.jpg (14495 bytes)

 

To Return to Home Page
click on Chart

HomeSymbol.jpg (6039 bytes)

Send E-Mail to