Planul Divin al Veacurilor

CHDPAChapt12.jpg (40885 bytes)

Chart

 

Veacuri (Perioade de Timp)

CHDispensationsA.gif (9253 bytes)

                                                                                                        Intoarcere la Pagina Principala

                                                                                                                      Intoarcere la Harta de la Inceputul Paginei

A Lumea Care a Fost --
Prima Dispensatie
2 Petru 3:6, Genesa 6:11-13
B Lumea Rea Prezenta --
A doua Dispensatie
Galateni 1:4, Maleahi 3:15
C Lumea Viitoare --
A treia Dispensatie
Evrei 2:5, 2 Petru 3:13, Efeseni 1:10
D Veacul Patriarhala Faptele Apostolitor 7:8
E Veacul Iudeu Deuteronomul 7:6, Psalmii 147:19-20
F Veacul Evanghelic Marcu 1:14-15, Faptele Apostolitor 15:14, Matei 24:14
G Veacul Mesianic 1 Corinteni 15:25, Apocalipsa 20:1-6
H Veacuile Viitoare Efeseni 2:7, 3:21
f Necazul lui Israel in Secerisul Iudeic:
Separarea Graului de Pleava
Luca 3:16-17
S Necazul Lumii in Secerisul Evanghelic:
Separarea Graului de Neghina
Matei 13:30,38-40, Apocalipsa 14:15,18
T Perioada de Testare a Lumii de Catre Satan: Separarea Oilor de Capre Matei 25:31-32, Apocalipsa 20:7-10,
14-15, 1 Corinteni 15:26

 

 

Planuri (Pasi Spre Glorie)

                                                                                                                                          Intoarcere la Pagina Principala

                                                                                                                      Intoarcere la Harta de la Inceputul Paginei

K Starea de glorie divina si putere de guvernare Filipeni 2:9-11, Apocalipsa 3:21
L Starea de nastere spirituala Ioan 3:8, 1 Ioan 3:2
M Starea de concepere de spirit Romani 12:1, 1 Petru 1:3-4
N Starea de favoare a lui Dumnezeu (pentru omenire) Iacov 2:23, Romani 5:8-9, 19
P Starea de favoare tipica a lui Dumnezeu Leviticul 16:30, Evrei 9:7-10
R Starea de pacat si depravare Romani 5:12, Isaia 64:6, Romani 3:10

 

 

Piramide (Clase de Oameni):

                                                                                                                                          Intoarcere la Pagina Principala

                                                                                                                      Intoarcere la Harta de la Inceputul Paginei

a Adam in perfectiune Genesa 1:27,31
b Adam cazut si posteritatea sa, inainte de potop Genesa 6:5
c Vrednicii din vechime ca indivizi Romani 4:2-3,  Evrei 11
d Omenirea de la Potop la Varsta Mesianica Romani 5:12, 1 Ioan 5:19
e Israelul carnal indreptatit tipic ca natiune Leviticul 16:33-34, Evrei 10:1

 

 

Christos

                                                                      Intoarcere la Pagina Principala

                                                                                                                      Intoarcere la Harta de la Inceputul Paginei

g Isus la varsta de 30 de ani, ca om perfect Evrei 10:5, Ioan 1:29-32
h Isus, conceput de spirit la Iordan Matei 3:13-17, Evrei 4:15
i Isus, inviat ca fiinta spirituala Matei 28:18, Ioan 5:26
k Isus, 4 de zile dupa inviere, in glorie divina Faptele Apostolitor 1:9, Evrei 9:24
l Isus, in Varsta Evanghelica, asezat cu Tatal pe tron Evrei 6:20, Apocalipsa 3:21

 

 

Crestinii in Varsta Evanghelica

                                                                    Intoarcere la Pagina Principala

                                                                                                                    Intoarcere la Harta de la Inceputul Paginei

m Clasa celor conceputi de spirit care devin Turma Mare 1 Corinteni 3:11,15
n Clasa celor conceputi de spirit care devin Mireasa lui Christos Romani 12:1-2, 1 Petru 2:9-10,
Galateni 5:22-25
p Credinciosii care nu s-au consacrat deplin Marcu 9:41, Faptele Apostolitor 26:27-28, Matei 22:14
q "Lupii in haine de oaie" care merg la biserica, care nu cred, ipocriti Zaharia 11:16, Matei 7:15, 15:8-9

 

 

In timpul Secerisului Evanghelic

                                                                    Intoarcere la Pagina Principala

                                                                                                                     Intoarcere la Harta de la Inceputul Paginei

r Isus, la a doua venire Ioan 14:3, 1 Tesaloniceni 4:16
s Turma Mica, separata de Babilon Apocalipsa 18:1-5, 1 Tesaloniceni 4:16-17
t Turma Mare, nu obtine rasplata suprema Matei 25:1-3,5-8,11-12,
1 Corinteni 3:13,15
u Babilon, cea mai mare parte a bisericii nominale, in cadere; unii raman pe planul N, altii cad mai jos Apocalipsa 3:15-16, 16:19
v Babilon, elementul hipocrit al bisericii nominale, cazand pe planul R cu necredinciosii Apocalipsa 18:2, Matei 24:51
w Christosul glorificat, cap si corp Apocalipsa 19:7-8, 21:2

 

 

In Decursul Veacului Milenar

                                                                    Intoarcere la Pagina Principala

                                                                                                                    Intoarcere la Harta de la Inceputul Paginei

x Clasa lui Christos gloricata, domnind Juda 14-15, Apocalipsa 3:21, 20:4-6
y Clasa Turmei Mari Apocalipsa 7:9-10,13-17, 19:1
z Israelul carnal restaurat si in putere Romani 11:25-29, Zaharia 8:13-23
W Omenirea restaurata la perfectiune si armonie cu Dumnezeu Apocalipsa 21:1-4, Isaia 35

 

Pentru o explicatie detailata, clic pe "Harta Varstelor"

Intoarcere la Pagina Principala