Planul Divin al Veacurilor

 

STUDII ÎN SCRIPTURI

 

Prefața autorului

 

Autorul și editorii doresc să recunoască public favoarea lui Dumnezeu care le-a permis să se identifice cu răspândirea acestui volum și cu rezultatele lui — lumină, bucurie, pace, legătură cu Dumnezeu pentru multe suflete înfometate, însetate, tulburate. Prima ediție în forma prezentă a apărut în 1886. De atunci a urmat o ediție după alta, în succesiune rapidă și în douăzeci de limbi diferite, până când acum sunt aproape cinci milioane de exemplare în mâinile oamenilor din toată lumea.

Nu putem spera că toate aceste cărți au fost citite; dar scrisorile care vin continuu ne asigură că ele lucrează cu putere în inima și mintea oamenilor de pretutindeni. Mii de oameni ne scriu că au fost influențați unii care nu acordau nici o atenție Bibliei ca revelație divină pentru omenire. Alții scriu că au fost atei sau aproape atei, deoarece înainte nu L-au cunoscut pe Dumnezeul cel adevărat și Planul Veacurilor cel adevărat, și că n-au putut accepta, aprecia sau venera persoanele puse de obicei în fața lor în crezuri.

Cu mai bine de cinci ani înainte de publicarea acestui volum, am publicat în esență același material sub altă denumire și diferit prezentat. Cartea aceea era intitulată „Hrană pentru creștinii cugetători”. Stilul ei era diferit, prin aceea că în primul rând ataca eroarea o dărâma, iar apoi în locul ei înălța structura Adevărului. În cele din urmă am învățat că acesta nu era cel mai bun mod că unii se alarmau văzându-și erorile căzând și nu reușeau să citească destul de mult ca să prindă o lucire a frumoasei structuri a Adevărului în locul erorilor dărâmate.

((ii))

Volumul prezent a fost scris dintr-un punct de vedere opus. Prezintă Adevărul, îi arată puterea și frumusețea, iar apoi sugerează îndepărtarea erorii, nu numai ca nedorită, dar absolut inutilă și foarte dăunătoare. În acest fel cititorul Planului Divin al Veacurilor găsește la fiecare pas o întărire a credinței și o mai mare apropiere de Domnul, și, prin urmare, o încredere că este pe calea cea bună. După ce Adevărul este văzut, tot mai mult se observă că erorile sunt absurde, fără valoare, dăunătoare, și sunt cu bucurie abandonate.

Marele adversar, desigur, n-are deloc iubire pentru ceva ce deschide ochii poporului lui Dumnezeu, ceva ce crește respectul pentru cartea lui Dumnezeu și risipește încrederea în crezurile omenești. De aceea, marele adversar, după cum ne-am fi putut aștepta, este foarte împotriva acestei cărți. Puțini își dau seama de puterea și șiretenia lui Satan; puțini își dau seama de sensul cuvintelor apostolului cu privire la acest „prinț al întunericului” care se preface într-un slujitor al luminii pentru a lupta împotriva Adevărului și a-i nimici influența. Puțini își dau seama că adversarul nostru cel viclean caută să folosească pe cei mai buni, cei mai energici și cei mai influenți din poporul lui Dumnezeu, pentru a împiedica strălucirea luminii și pentru a ține Planul Divin al Veacurilor departe de popor.

Puțini își dau seama că de când a început formarea crezurilor, anul 325 d. Cr., practic n-a existat studiu biblic timp de o mie două sute șaizeci de ani. Puțini își dau seama că în acel timp crezurile s-au fixat în mințile a milioane de oameni, încătușându-i în erori îngrozitoare și orbindu-i în privința caracterului divin de Înțelepciune, Dreptate, Iubire și Putere. Puțini își dau seama că de la Reformă de când Biblia a început să revină în mâinile poporului reformatorii, bine intenționați dar înșelați, au fost orbiți și dezavantajați de erorile trecutului și unul după altul au ((iii)) servit pentru a ține poporul în întuneric. Puțini își dau seama că studiul biblic adevărat, așa cum s-a practicat în Biserica timpurie, în zilele apostolilor, numai acum a revenit pentru cei care studiază Biblia.

În edițiile de început ale acestui volum a fost folosit titlul „Aurora Mileniului”; dar am constatat că unii au fost înșelați prin aceasta, gândind că este un roman. Pentru ca nimeni să nu poată fi înșelat și nimeni să nu cumpere fiind astfel înșelat, mai târziu am adoptat titlul serial prezent, „Studii în Scripturi”, pe care nimeni nu-l poate înțelege greșit.

Ne-au venit multe întrebări în legătură cu motivul pentru care aceste cărți nu se pot găsi în librării. Răspunsul nostru ar fi că, deși librarii ar fi bucuroși să aibă aceste cărți, există anumiți religioși zeloși care nu le-ar permite vânzarea amenințând cu boicotul. Acest lucru a părut la început ca un mare dezastru ca și cum puterea adversarului ar fi permisă să împiedice răspândirea Adevărului. Dar Dumnezeu a condus cu îndurare această acțiune, așa încât astăzi, probabil, nici o altă carte nu are așa o circulație largă și stabilă ca și acest volum. Cei care din prejudecată au refuzat să citească această carte și au luptat împotriva ei, au făcut așa fiindcă au crezut falsități, denaturări.

Multe din aceste cărți au fost arse de oameni care niciodată nu le-au citit, dar care au fost influențați de denaturări. Întocmai așa a fost în Evul Mediu cu urmașii lui Isus care au suferit martiriu. Da, însuși Isus a suferit din partea celor care nu L-au înțeles pe El și învățăturile Lui, după cum Sf. Petru în mod accentuat declară: „Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa, ca și mai-marii voștri” (Faptele 3:17); „căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei”. 1 Corinteni 2:8.

Dar dacă vrăjmașii acestei cărți au fost amarnici, nedrepți, nesinceri, prietenii ei sunt în aceeași măsură ((iv)) calzi și zeloși. Milioanele de exemplare din mâinile oamenilor au ajuns aproape toate prin prietenii acestei cărți, care, din iubire de Adevăr, și-au dat timpul și energia pentru circulația ei largă. În timp ce scriem aceste rânduri, avem cunoștință despre faptul că aproximativ șase sute de creștini din toate categoriile sociale „au lăsat toate” afacerile, chemarea și ambițiile pământești, ca să poată slăvi pe Domnul și să binecuvânteze pe sfinții Săi înfometați, punându-le acest volum în mâini. Printre aceștia sunt doctori, profesori, infirmiere, predicatori, bărbieri, mecanici, oameni de toate condițiile, care, atinși ei înșiși în inimă de iubirea lui Dumnezeu, sunt nerăbdători să ducă binecuvântarea și la alte inimi și minți.

Cărțile se vând la un preț mic, și acești colportori care le duc publicului de abia își scot cheltuielile. Totuși ei se bucură cu atât mai mult cu cât uneori au privațiuni și sunt socotiți vrednici de a suferi unele inconveniențe și lipsuri pentru Domnul, pentru Adevăr și pentru Frați. Lucrarea cea bună merge înainte, Mesajul Vieții în Cristos trece din mână în mână. Randamentul prezent al acestui volum este enorm. Fie ca binecuvântarea lui să fie proporțional tot atât de mare în zilele viitoare ca și în trecut. Autorul și editorii nu pot cere mai mult.

Cu cele mai bune urări pentru toți cititorii,
Servul vostru în Domnul,
Charles Taze Russell
Brooklyn, N.Y.,
1 Octombrie, 1916

 

Pentru a va intoarce la pagina principala, clic pe Harta.  

Trimiteti E-Mail la
 
cu intrebari sau comentarii referitoare
 la aceasta pagina.