Herramme Takaisintulo

Pending

TIReturn1.jpg (13243 bytes)

6 Kuudes Luku

Herramme Takaisintulo Ja Sen Tarkoitus, Kaiken Kohdalleen- (Ennalleen-) Asettaminen

 

– Herramme toinen tuleminen on henkilökohtainen ja
   tapahtuu ennen tuhatvuotiskautta 
– Sen suhde ensimmäiseen tulemiseen 
– Seurakunnan valitseminen ja maailman kääntäminen – Valinta ja vappa armo 
– Toivon vangit 
– Profeettain todistus kohdallen- (ennalleen-)
   asettamisesta 
– Herramme takaisintulo on selvästi Seurakunnan 
   ja maailman toivo.

 

Bible34WycliffeB.jpg (2693 bytes)

»Ja hän jähettäisi teitä varten määrätyn Kristuksen Jeesuksen.

Hänet oli taivaan otettava vastaan ja pidettävä niihin aikoihin, jolloin kaikki kohdalleen (ennalleen) asetetaan, ja joista Jumala on ammoisista ajoista asti puhunut pyhäin profettainsa suun kautta.»  – Apost. teot 3:20, 21.

The second personal coming of Jesus

 

 

Jesus25Candlesticksa.jpg (15908 bytes)
If Jesus has been with the church for 2,000 years, why did he promise to come again?

    LUULEMME, että kaikki, jotka tuntevat Raamattua, myöntävät ja uskovat Herramme tarkoituksen olleen, että hänen opetuslapsensa ymmärtäisivät, että hän tulisi takasin jossakin tarkoituksessa, jollakin tavalla ja jonakin aikana. On totta, että Jeesus sanoi: 

»Katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti» (Matteus 28:20), 

ja henkensä ja sanansa kautta on hän aina ollut seurakunnan kanssa, johtaen, ohjaten, lohduttaen ja ylläpitäen pyhiään kaikissa heidän murheissaan. Mutta vaikka Seurakunta siunatulla tavalla onkin ollut tietoinen siitä, että Herra on tuntenut kaikki sen tiet, ja että hän on alituisesti pitänyt siitä huolta ja rakastanut sitä, niin ikävöi se kuitenkin hänen luvattua henkilökohtaista takasintulemistaan, sillä kun hän sanoi: 

»Ja vaikka menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takasin» (Johannes 14:3), 

niin tarkoitti hän varmasti sillä toista henkilökohtaista tulemista.

Pentecost was NOT the second advent.     Muutamat arvelevat, että hän tarkoitti hengen vuodattamista helluntaina, toiset, että hän tarkoitti Jerusalemin [102] hävitystä j. n. e.; mutta nämä sivuuttavat nähtävästi sen seikan, että Raamatun viimeisessä kirjassa, joka kirjoitettiin kuusikymmentä vuotta helluntain jälkeen ja kaksikymmentä kuusi vuotta Jerusalemin hävityksen jälkeen, hän, joka oli kuollut ja nyt elää, puhuu kysymyksessä olevasta tapauksesta vielä kuuluvana tulevaisuuteen, sanoen: 

»Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minulla mukanani.»

Ja hengen elähyttämä Johannes vastaa: 

»Amen, tule Herra Jeesus!» – Ilmestysk. 22:12, 20.

    Hyvin monet arvelevat, että kun syntinen kääntyy, on se osa Kristuksen tulemista, sekä että hän tällä tavalla jatkaa tulemistaan, kunnes koko maailma on kääntynyt. Silloin, sanovat he, on hän täydelleen tullut.
At the time of our Lord’s second presence, the world will be far from converted to God.

 

Budda3.jpg (3239 bytes)
Buddhism

    He unohtavat nähtävästi Raamatun todistuksen tässa asiassa, joka sanoo aivan päinvastaista mitä he odottavat: ettei maailma Herran toisen tulemisen aikana ole läheskään kääntynyt Jumalan puoleen, että

 »viimeisinä päivinä on tuleva vaiketia aikoja, sillä ihmiset tulevat olemaan itserakkaita…rakastaen nautintoa enemmän kuin Jumalla» (2 Timoteukselle 3:1-4), että »pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen». (Värsy 13.) 

     He unohtavat Mestarin erityisen varoituksen pienelle laumalleen: 

»Pitäkää vaari itsestänne, ettei…se päivä äkkiarvaamatta yllätä teitä; sillä se kohtaa niinkuin paula kaikkia jotka asuvat koko maan pinnalla.» (Luukas 21:34, 35.) 

     Kun jälleen sanotaan: »Kaikki maan sukukunnat parkuvat», kun näkevät hänen tulevan (Ilmestysk. 1:7), voimme olla vakuutetut, ettei tehdä pienintäkään viittausta syntisen kääntymisestä. Parkuvatkohan kaikki syntisen kääntymistä?

    Päinvastoin, jos tämä paikka, kuten melkein kaikki myöntävät, tarkoittaa Kristuksen läsnäoloa maan päällä, niin se opettaa, etteivät kaikki maan päällä rakasta hänen ilmestysään, niinkuin asianlaita olisi, jos kaikki olisivat kääntyneet.

[103] Kristus tulee ennen maailman kääntymistä ja hallitsee juuri kääntääkseen sen.

     Muutamat odottavat todellista Herran tuloa ja läsnäoloa, mutta siirtävät sen ajan kauvas eteen päin väittäessään, että maailma täytyy kääntää seurakunnan vaivannäön kautta sen ollessa nykyisessä tilassaan, ja että sillä tavalla alkaisi tuhatvuotiskausi. 

     He sanovat, että kun maailma on kääntynyt ja Saatana sidottu ja Herran tunteminen täyttää koko maan, ja kun kansat eivät enää opettele sotaa, silloin on seurakunnan työ sen nykyisessä tilassa päättynyt, ja että silloin kun se on täyttänyt tämän suuren ja vaikean tehtävän, lopettaa Herra maan asiat, palkitsemalla uskovaiset ja tuomitsemalla syntiset kadotukseen.

Bible23BecsHands.jpg (2321 bytes)

  

 

Bride8.jpg (1942 bytes)

    Muutamat Raamatunpaikat, temmattuina yhteydestään, näyttävät puhuvan tämän otaksuman puolesta, mutta kun tarkastetaan Jumalan sanaa ja suunnitelmaa kokonaisuudessaan, niin huomataan, että kaikki nämä paikat puhuvat aivan päinvastaisen mielipiteen puolesta, nimittäin että Kristus tulee, ennenkuin maailma on kääntynyt, sekä että hänen hallituksensa tarkoituksena on kääntää maailma, että seurakunta nyt on asetettu koetukselle, ja että voittajain palkintona on ensin tulla kirkastetuiksi ja sitten tulla osallisiksi yhdessä Herran Jeesuksen kanssa siitä hallituksesta, joka on Jumalan määräämä välikappale maailman siunaukseksi ja kaikkien luotujen olentojen saattamiseksi Herran tuntemisen osallisuuteen. 

     Nämä ovat Herran erikoiset lupaukset: 

»Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani.» (Ilmestysk. 3:21.) 

»Ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta.» – Ilmestysk. 20:4.

 

 

 

Witnessing to the world does not imply the conversion of the world.

Witnessing.jpg (2566 bytes)

    On kaksi raamatunkohtaa, joihin ne, jotka väittävät, ettei Herran tuleminen tapahdu, ennenkuin tuhatvuotisen valtakunnan perästä, pääasiassa perustautuvat, [104] ja niihin tahdomme tässä kiinnittää huomiomme. Toinen on: 

»Tämä valtakunnan evankeliumi saarnataan koko maailmassa- todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten loppu tulee.» (Matteus 24:14.) 

     Väitetään, että tämä tarkoittaa maailman kääntämistä ennen evankeliumikauden loppua. Mutta todistaminen maailmalle ei merkitse maailman kääntämistä. Raamatunpaikka ei sano, millä tavalla todistus otetaan vastaan. 

     Tämä todistaminen on jo suoritettu. Vuonna 1861 osottivat raamattuseurain kertomukset, että evankeliumi oli julistettu kaikilla maan kielillä, vaikka maan miljoonat ihmiset eivät olleetkaan ottaneet sitä vastaan. Ei, ei edes puolet maapallolla nykyään elävästä tuhannesta kuudestasadasta miljoonasta ole koskaan kuullut mainittavan Jeesuksen nimeä. Kuitenkin on mainitun lauseen ehto täytetty: evankeliumi on saarnattu koko maailmassa todistukseksi – kaikille kansoille.

What is the main object of the gospel now?      Apostoli sanoo (Apost. teot 15:14), että evankeliumin päätarkoitus tänä aikakautena on »ottaa kansa» Kristuksen nimelle – voittava seurakunta, joka hänen toisessa tulemisessaan yhdistetään häneen ja saa hänen nimensä. Maailmalle todistaminen on tänä aikana sivutarkoitus.

ThroneA.jpg (5952 bytes)

"At [God’s] right hand" – not a location, but authority and power.

 

 

 

 

 

 

 

 Throne1.jpg (9185 bytes)
King Charles II
on his throne

     Toinen raamatunpaikka on: 

»Istu minun oikealle kädelleni siksi kun minä panen vihollisesi sinun jalkaisi astinlaudaksi.» (Psalmi 110:1.) 

     Hapuileva, epämääräinen käsitys tästä lauseesta tuntuu olevan se, että Kristus istuu aineellisella valtaistuimella jossakin taivaassa, kunnes seurakunta on tehnyt kaikki hänelle kuuliaisiksi, ja että hän sitten tulee hallitsemaan. 

     Tämä on väärä käsitys. Tässä ajateltu Jumalan valtaistuin ei ole aineellinen, vaan se tarkoittaa hänen korkeaa valtaansa ja hallitustansa, ja Herra Jeesus on koroitettu osalliseksi tästä hallituksesta. Paavali selittää: 

»Jumala on hänet korkealle koroittanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman.» 

     Hän on antanut hänelle vallan, joka [105] on lähinnä Isän valtaa kaikkia muita korkeampi. Jos Kristus istuu aineellisella valtaistuimella, kunnes hänen vihollisensa on pantu hänen jalkainsa astinlaudaksi (kunnes he kaikki ovat voitetut), niin ei hän voi luonnollisestikaan tulla, ennenkuin kaikki on saatettu hänen valtikkansa alle.

      Mutta jos »oikea puoli» ei merkitse määrättyä paikkaa tai istuinta, vaan niinkuin me väitämme, voimaa, valtaa, herrautta, niin seuraa siitä, että kysymyksessä oleva lause ei millään tavoin vastusta toista raamatunpaikkaa, joka opettaa, että hän sillä vallalla, joka hänellä on, »tekee kaikki itsellensä alamaiseksi». (Filippil. 3:21.) 

     Esim., kun me sanomme, että keisari Wilhelm istuu Saksan valtaistuimella, niin emme silloin ajattele kuninkaanistuinta, jolla hän itse asiassa hyvin harvoin istuu. 

     Kun sanomme, että hän istuu valtaistuimella, niin tarkoitamme, että hän hallitsee Saksaa. Oikea puoli merkitsee parhainta paikkaa, ylhäisintä asemaa eli suurinta suosiota, mikä on lähinnä korkeinta hallitusmiestä. Siten koroitettiin eli asetettiin Bismarck Saksan keisarin oikealle puolelle, ja Joosef oli Faaraon oikealla kädellä Egyptin valtakunnassa – ei kirjaimellisesti, vaan tavallisen puhetavan mukaan. Jeesuksen sanat Kaifaalle sopivat yhteen tämän ajatuksen kanssa: 

»Tästälähin saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä.» (Matteus 26:64.) 

     Hän on oikealla puolella, kun hän tulee, ja hän pysyy oikealla puolella tuhatvuotisen valtakunnan aikana ja aina.

The first advent REDEEMS.

Jesus11Death.jpg (10555 bytes)

The second advent RESTORES.

Ensimäinen tuleminen tapahtui lunastamista – toinen tapahtuu ennalleenasettamista varten.

     Lähemmästä Jumalan ilmoitetun suunnitelman tutkimisesta seuraa laveampi käsitys niinhyvin ensimäisen kuin toisenkin tulemisen tarkoituksesta, ja meidän tulee muistaa, että molemmat tapaukset suhtautuvat [106] toisiinsa saman suunnitelman osina. Ensimäisen tulemisen erityinen tarkoitus oli lunastaa ihmiset; ja toisen tulemisen erityinen tarkoitus on ennalleenasettaa, siunata ja vapauttaa lunastetut.

     Kun Vapahtajamme oli antanut elämänsa lunnaiksi kaikkien edestä, meni hän ylös taivaaseen, esittääkseen tämän uhrin Isälle, tuoden siten sovituksen ihmisen vääryydestä. Hän viipyy siellä ja sallii »tämän maailman ruhtinaan» jatkaa pahan herrautta, kunnes »morsian, Karitsan vaimo» on valittu, jonka, ollakseen tällaisen kunnian arvoinen, täytyy voittaa nykyisen pahan maailman vaikutus. Silloin on se aika tullut, jolloin ihmiskunnan suuri siunaamistyö, jonka hänen uhrinsa on taannut, alkaa, ja hän lähtee siunaamaan maan kaikkia sukukuntia.

     Tosin olisi ennalleenasettamis ja siunaamistyö voinut alkaa heti, niin pian kuin Lunastaja oli suo rittanut lunastushinnan, ja Messiaan tuleminen olisi siinä tapauksessa tapahtunut ainoastaan kerran ja valtakunta ja siunaustyö olisi alkanut heti, kuten apostolit ensin odottivat. (Apost. teot 1:6.) 

     Mutta Jumala on » meitä varten » – kristillistä seurakuntaa varten – »varannut jotakin parempaa».  (Hebrealais. 11:40.) Meidän tähtemme on siis Kristushenkilön hallitus erotettu pään kärsimisen ajasta yhdeksäntoista vuosisadan kautta.

The period between the advents is for the development of the church.

PKBride1.jpg (2763 bytes)

The selection
of the church...

     Tämä aikakausi ensimäisen ja toisen tulemisen välillä, kaikkien lunastamisen ja kaikkien siunaamisen välillä, on aijottu seurakunnan, Kristuksen ruumiin, koettelemista ja valitsemista varten; muuten olisi tapahtunut ainoastaan yksi tuleminen, ja työ, joka suoritetaan hänen toisen läsnäolonsa aikana, tuhatvuotiskautena, olisi seurannut Jeesuksen ylösnousemista. 

     Tai sen sijaan kun sanomme, että toisen tulemisen työ olisi välittömästi seurannut sitä, mikä tehtiin ensimäisessä tulemisessa, niin sanokaamme mieluummin, että ellei Jehova olisi päättänyt valita »pientä laumaa», »Kristuksen ruumista», [107] ei ensimäinen tuleminen olisi sattunut silloin, kun se tapahtui, vaan se olisi tapahtunut toisen tulemisen yhteydessä, ja niin olisi ollut ainoastaan yksi tuleminen. 

     Sillä Jumalalla on selvästi ollut tarkoituksena sallia pahan olla vallassa kuudentuhannen vuoden aikana ja puhdistaa ja asettaa ennalleen kaikki seitsemäntenä vuosituhantena.

The reason for the apparent delay in blessings.      Siten näemme, että Jeesuksen tulo uhrina ja syntisten lunnaina tapahtui juuri niin paljon ennen siunaus ja ennalleenasettamisaikaa kuin tarvittiin hänen »kanssaperillistensä»,  »pienen lauman» valitsemiseksi. Tämä selittää muutamille sen näennäisen viivytyksen Jumalan puolelta, kun hän ei vielä anna niitä siunauksia, jotka ovat luvatut, ja jotka lunastus on valmistanut. Siunaukset tulevat määrättynä aikakautena alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, vaikka – ihanan tarkoituksen tähden – hinta maksettiin paljon aikaisemmin kuin ihmiset olisivat voineet odottaa.
The Church’s mission is to witness.

Witnessing2.jpg (2534 bytes)

 

God has not yet even attempted
the world’s conversion.

     Apostoli ilmoittaa, että Jeesus on ollut poissa maan päältä – taivaassa – koko välillä olevana aikana, hänen taivaaseenastumisestaan ennalleenasettamisajan eli tuhatvuotisajan alkuun asti: 

»Hänet oli taivaan otettava vastaan ja pidettävä niihin aikoihin asti, jolloin kaikki asetetaan kohdalleen (ennalleen)» j. n. e. (Apost. teot 3:21.)

      Kun Raamattu siis opettaa, että Herramme toisen tulemisen tarkoituksena on kaiken ennalleenasettaminen, ja hänen esiintymisensä aikana kansat eivät läheskään ole kääntyneet, vaan että vihastuvat (Ilmestysk. 11:18) ja tekevät vastarintaa, niin täytyy myöntää, että joko seurakunta on lähetystehtävässään epäonnistunut, tai sitten niinkuin olemme väittäneet ja osottaneet, seurakunnalta ei ole vaadittu maailman kääntämistä tänä aikakautena, vaan sen tehtävänä on ollut saarnata evankeliumia koko maailmassa todistukseksi ja Jumalan johdolla valmistua suurta tulevaa tehtäväänsä [108] varten. Jumala ei ole millään tavalla kuluttanut kykyään maailman kääntämiseksi. Päinvastoin, hän ei ole vielä yrittänytkään kääntää maailmaa.

A future restitution for every man, woman and child...

Family5.jpg (1890 bytes)
Family6.jpg (1964 bytes)

     Tämä tuntunee muutamista omituiselta väitteeltä, mutta heidän tulee ajatella, että jos Jumala olisi ryhtynyt tällaiseen työhön, niin olisi hän silminnähtävällä tavalla epäonnistunut siinä, sillä niinkuin olemme havainneet, on ainoastaan vähäpätöinen murto-osa maan tuhansista miljoonista koskaan kuullut siitä ainoasta nimestä, jossa heidän on pelastuminen. 

     Me olemme ainoastaan voimakkain sanoin esittäneet, mitä muutamat etevimmistä lahkoista – baptistit, presbyteriaanit ja muut – uskovat ja opettavat, että nimittäin Jumala nyt valitsee maailmasta »pienen joukon», seurakunnan. He esittävät, että Jumala ei tee mitään muuta kuin että hän valitsee tämän seurakunnan, kun me sitävastoin havaitsemme Raamatun vielä opettavan Jumalan suunnitelman yhdestä seuraavasta askeleesta: maailman ennalleenasettamisesta: joka tapahtuu valitun seurakunnan kautta, sitten kun tämä on tullut täysilukuiseksi ja on kirkastettu. 

     Tämä voittajien »pieni lauma» muodostaa tänä evankeliumikautena ainoastaan sen »siemenen» ruumiin, jossa eli jonka kautta kaikki maan sukukunnat siunataan.

Budda4.jpg (4703 bytes)

Raamatun oppi valinnasta 
ja vapaasta armosta.

     Niiden, jotka väittävät, että Jehova kuudentuhannen vuoden kuluessa on koettanut kääntää maailmaa aina epäonnistuen, täytyy huomata miten vaikeata on sovittaa tällaisia mielipiteitä Raamatun vakuutukseen siitä, että kaikki Jumalan aikomukset täyttyvät, sekä että hänen sanansa ei palaa tyhjänä, vaan menestyy siinä, jota varten se on lähetetty. (Jesaja 55:11.) Se, että maailma ei vielä ole kääntynyt, ja että Herran tunto ei vielä täytä maata, todistaa, ettei sitä vielä ole lähetetty siinä tarkoituksessa.

 

 

Bible25Kindigs.jpg (3221 bytes)
"Rightly dividing the word of truth"

 

Two lines of thought divide Christians:

     [109] Tämä vie meidät kahteen eri ajatukseen, jotka vuosisatoja ovat erottaneet kristityt toisistaan, nimittäin valintaan ja vapaaseen armoon. Ei ainoakaan raamatuntutkija kiellä, ettei näillä molemmilla näennäisesti vastakkaisilla opeilla olisi tukea Raamatussa. Tämän seikan täytyy johtaa meitä heti otaksumaan, että molempien tavalla tai toisella täytyy olla tosia; mutta millään muulla tavalla ei niitä voi yhdistää kuin ottamalla huomioon taivaan lain; järjestyksen, sekä »oikein jakelemalla totuuden sanaa» tämän aineen suhteen. 

     Tämä järjestys, sellaisena kuin se on esitetty aikakausisuunnitelmassa, osottaa selvästi, jos se otetaan varteen, että kun nykyisinä ja menneinä ajanjaksoina on tapahtunut valintaa, niin on niin kutsuttu vapaa armo Jumalan armonosotus maailmaa kohtaan ylimalkaan tuhatvuotiskautena. 

     Jos pidetään, muistissa aikakausien ja armotalouksien eroavat piirteet, joista teimme selkoa eräässä edellisessä luvussa, ja kaikki paikat, jotka tarkoittavat valintaa ja vapaata armoa, tutkitaan ja asetetaan oikaean aikaansa, niin huomataan, että kaikki ne, jotka käsittelevät valintaa, koskevat nykyisiä ja menneitä aikoja, kun sitävastoin ne, jotka opettavat vapaata armoa, soveltuvat täysin lähinnä tulevaan aikakauteen.

Election

Vs.

Free Grace

     Raamatun opin mukaan ei valinta kumminkaan ole mielivaltaista pakottamista tai välttämätön kohtalo, kuten sen puolustajat tavallisesti uskovat ja opettavat, vaan valitseminen tapahtuu kelvollisuuteen ja sopivaisuuteen nähden Jumalan määräämää tarkoitusta varten, sitä varten järjestetyn ajanjakson kuluessa.

     Vapaan armon oppi, jota arminiaanit puolustavat, on paljon suurempi Jumalan armon ilmaus, kuin mitä sen innokkaimmat puolustajat koskaan ovat opettaneet. Jumalan armo eli suosio Kristuksessa on aina vapaa siinä merkityksessä, että se on ansaitsematon; mutta aina ihmisen syntiinlankeemisesta nykyaikaan [110] asti ovat Jumalan armonosotukset rajoittuneet määrättyihin yksityisiin henkilöihin, kansoihin ja luokkiin, kun sitävastoin tulevana aikakautena koko maailma kutsutaan osalliseksi suosionosoituksista, joita silloin tarjotaan ehdoilla joista silloin tehdään selvä kaikille, ja kuka vaan tahtoo, saa silloin tulla juomaan elämän lähteestä ilmaiseksi. – Ilmestysk. 22:17.

ISJewsRead.jpg (3670 bytes)

God’s selection
of Israel is a type of the great work for the world.

 

Jesus29TeachingA.jpg (15833 bytes)
"I am not sent but to the lost sheep of the house of Israel." 
Matthew 10:5,6

 

 

     Kun luomme katsauksen taaksepäin, niin huomaamme, että Aabraham ja muutamat hänen jälkeläisistään valittiin niiksi välikappaleiksi, joiden kautta tulisi luvattu siemen, joka siunaisi maan kaikki kansat. (Galatalais. 3:29.) Me huomaammee myöskin Israelin valitsemisessa kaikkien kansojen keskuudesta Jumalan tarkoituksen esikuvallisesti osottaa, miten tuo suuri työ maailman hyväksi suoritettaisiin. 

     Sen vapautus Egyptistä, sen Kanaa, sen eri liitot, sen lait, sen synti-uhrit rikkomuksien poistamiseksi ja kansan puhdistamiseksi sekä sen papisto tämän kaiken toimeenpanemista varten – kaikki tämän esitti pienoiskoossa ja esikuvallisesti todellista papistoa ja todellisia uhreja ihmismaailman puhdistamiseksi. 

Jumala sanoi, puhuen kansalle: »Teidät vaan minä tunsin kaikista maan sukukunnista.» (Aamos 3:2.)

      Ainoastaan tämän kansan Jumala tunsi, siihen asti kunnes Kristus tuli, niin vieläpä sen jälkeenkin, sillä hänen toimintansa rajoittui heihin, eikä hän sallinut opetuslastensakaan mennä toisten luo – sanoen, kun hän lähetti heidät: 

»Älkäät lähtekö pakanain luo, älkääkä menkö mihinkään samarialaisten kaupunkiin.» 

     Minkätähden niin, Herra? Koska, selitää hän, »minua ei lähetetty muiden kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö. » (Matteus 10: 5, 6; 15:24.) Heitä varten omisti hän koko aikansa aina kuolemaan asti, ja silloin teki hän ensimäisen työnsä maailman hyväksi, silloin kehitti hän ensi kerran vapaan ja rajattoman ylitsevuotavan armonsa, joka »aikanaan» totisesti tulee siunaukseksi kaikille.

God’s gift is unlimited.      [111] Tätä Jumalan suuremmoisinta lahjaa ei rajoitettu kansaan eikä luokkaan. Se ei ollut ainoastaan Israelia varten, vaan koko maailmaa varten, sillä Jumalan armosta maistoi Jeesus Kristus kuoleman kaikkien edestä. – Hebrealais. 2:9.
     Ja nytkin, evankeliumiaikana, tapahtuu armon valinta määrätyssä tarkoituksessa. Muutamia osia maailmaa suosii evankeliumi (joka on vapaa kaikille, jotka kuulevat) enemmän kuin toisia. Luo sil mäys maailmankarttaan ja katso, miten pientä osaa Kristuksen evankeliumi huomatummassa määrässä valaisee eli siunaa. 

     Vertaa itseäsi etuoikeuksinesi ja tietoinesi niihin miljooniin, jotka tänä päivänä ovat pakanuuden pimeydessä, jotka eivät koskaan ole kuulleet kutsumusta eivätkä siis olleet kutsuttuja. Kun kutsuttu joukko (kutsuttuina Jumalan lapsiksi, Jumalan perillisiksi ja Jeesuksen Kristuksen, Herramme kanssaperillisiksi, ja tehneinä kutsumisensa ja valintansa varmaksi) on täysilukuinen, silloin on Jumalan suunitelma maailman pelastamiseksi vasta alussaan.

The Second Adam and the Second Eve

 

Bride2.jpg (3167 bytes)
"The Spirit and the Bride say, Come!"

Toisen Aadamin ja toisen Eevan yhdyttyä alkaa ennalleenasettaminen.

     Vasta sitten kun se on valittu, kehitetty ja korotettu valtaan, rikkipolkee siemen käärmeen pään. »Rauhan Jumala on pian ruhjova Saatanan teidän jalkainne alle.» (Roomalais. 16:20; 1 Mooseksenk. 3:15.) Evankeliumikausi tekee siveän neitseen, uskollisen Seurakunnan, valmiiksi tulevalle yljälleen. 

     Ja aikakauden lopussa, kun hän on »valmistanut itsensä» (Ilmestysk. 19:7), tulee ylkä, ja ne, jotka ovat valmit, menevät hänen kanssansa häihin – toinen Aadam ja toinen Eeva tulevat yhdeksi, ja silloin alkaa ihana ennalleenasettamistyö. Tulevassa armotaloudessa, uudessa maassa ja uudessa taivaassa, ei seurakunta ole enää kihlattu neitsyt, vaan, [112] morsian, ja silloin »henki ja morsian sanovat: Tule! Ja joka kuulee, sanokoon: Tule! Ja joka janoo, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon lahjaksi elämän vettä.» – Ilmestysk. 22:17.

     Evankeliumikausi ei suinkaan lopeta seurakunnan tehtävää, vaan se on ainoastaan tarpeellinen valmistus suurta tulevaisuustyötä varten. Tätä luvattua ja tulevaa siunausta koko luomakunta yhteisesti huokaa ja on ahdistuksessa aina tähän asti, odottaen Jumalan lasten ilmestymistä. (Roomalais. 8:22, 19.) Ja siunattu totuus on, että vapaa armo on mitä täydellisemmässä määrässä varattu Isämme suunnitelmassa ei ainoastaan eläville, vaan myöskin niille, jotka ovat kuolleet. Tämä armo on tuo siunattu tilaisuus tulevana aikakautena.
Those in the tomb are prisoners of hope.

Grave1.jpg (2917 bytes)

     On sellaisia, jotka voivat nähdä jossain määrin niitä siunauksia, joiden aika tulee Herran toisessa tulemisessa, ja jotka jossain määrin käsittävät sen tosiasian merkityksen, että Herra tulee antamaan sen suuren siunauksen, jonka hän osti kuolemallaan, mutta he eivät kuitenkaan kykene näkemään viimeistä totuutta, nimittäin, että niillä, jotka ovat haudoissaan, on yhtä paljon toiveita Messiaan ihanan hallituksen suhteen kuin niilläkin, jotka silloin eivät ole niin täydellisessä katoavaisuuden orjuudessa – kuolemassa. 

     Mutta yhtä – varmasti kuin Jeesus kuoli kaikkien edestä, täytyy myös kaikkien saada ne siunaukset ja tilaisuudet, jotka hän osti omalla kalliilla verellään. Niin ollen täytyy meidän odottaa, että tuhatvuotiskautena siunataan kaikki ne, jotka ovat haudoissaan, samoin kuin nekin, jotka eivät ole niissä; ja tähän me löydämme runsaasti todistuksia, kun katsomme syvemmälle Herran todistukseen asiassa. Jumalan suunnitelman tähden heidän vapauttamisekseen, kutsutaan haudassa olevia »toivon vangeiksi». 

The majority of mankind have never heard of Jesus.

Family7.jpg (4846 bytes)

What has become of the multitudes who have died?

What is their condition?

     Lasketaan, että noin sata neljäkymmentä kolmetuhatta miljoonaa ihmistä on elänyt maan päällä niinä [113] kuutenatuhantena vuotena, jotka ovat kuluneet Aadamin luomisesta. Vapaamielisin laskelma, joka kohtuudella voitaisiin tehdä, ilmaisisi, ettei näistä edes tuhatmiljoonaa olisi Jumalan pyhiä.

      Tämä aulis laskelma antaisi jäännökseksi tuon äärettömän suuren luvun, sata neljäkymmentä kaksituhatta miljoonaa (142,000,000,000), jotka kuolivat uskomatta ja toivomatta siihen ainoaan nimeen, joka on annettu taivaan alla eli ihmisten keskuudessa, ja jossa meidän on pelastuminen. Niin, suurin enemmistö näistä ei ole koskaan tietänyt tai kuullut Jeesuksesta, eikä ole voinut uskoa häneen, josta ei ole kuullut.

     Kysymme, mitä on tullut tästä äärettömän suuresta joukosta, josta numerot antavat aivan riittämättömän käsityksen? Mikä on nyt ja vastaisuudessa heidän tilansa? Eikö Jumala ole järjestänyt mitään toimenpidettä näitä varten, joiden tilan ja olosuhteet hänen on täytynyt ennakolta nähdä? 

     Tai onko hän maailman perustamisesta asti tehnyt kurjan ja säälimättömän toimenpiteen heidän iankaikkiseksi vaivaamisekseen toivottomasti, kuten monet hänen lapsistaan väittävät! 

     Tai onko hänellä suunnitelmansa korkeudessa ja syvyydessä ja pituudessa ja leveydessä vielä varattuna kaikille tilaisuus tulla tuntemaan tuo ainoa nimi ja tottelevaisuuden kautta, mukautumalla ehtoihin, päästä nauttimaan iankaikkisesti kestävää elämää?

 

 

Atheism

 Calvinism

Arminianism

Jumalankielteisyyden, kalvinlaisuuden ja arminialaisuuden käsitykset.

     Näihin kysymyksiin, joita jokainen ajatteleva kristitty tekee itselleen, ja joille hän toivoo totuudenmukaista, sopusoinnussa Jehovan luonteen kanssa olevaa selitystä, annetaan monenlaisia vastauksia.

Jumalankielteisyys vastaa: »Kuolleet ovat iankaikkisesti kuolleita; ei ole mitään tämän jälkeen; he eivät tule koskaan uudestaan elämään.»

[114] Kalvinlaisuus vastaa: »Heitä ei ole valittu pelastukseen. Jumala on ennakolta määrännyt heidät kadotukseen – iankaikkisesti helvettiin – ja seillä he nyt ovat, väännellen tuskissaan, ja sinne he jääväat iankaikkiesesti, ilman toivoa.»

Arminialaisuus vastaa: »Me uskomme, että Jumala antaa monelle anteeksi heidän tietämättömyytensä tähden. Ne, jotka ovat tehneet niin hyvin kuin ovat voineet, ovat varmat osuudestaan  ‘Esikoisseurakuntaan’, vaikka he eivät olekaan koskaan kuulleet puhuttavan Jeesuksesta.»
Christ is the only basis for salvation.

 

Jesus26Peter.jpg (2864 bytes)
Peter's Faith

     Tähän meilipiteeseen liittyvät kaikkien seurakuntien useimmat kristityt (huolimatta siitä, että muutamien uskontunnustukset sanovat päinvastoin), koska heistä kaikki muut käsitykset tuntuvat olevan ristiriidassa Jumalan vanhurskauden kanssa. Mutta Raamattu tukee viimeistä mielipidettä. 

     Opettaako se, että tietämättömyys on pelastuksen perustus? Ei, ainoa pelastuksen perustus, joka Raamatussa mainitaan, on usko Kristukseen lunastajanamme ja Herranamme. 

»Armosta te olette pelastetut uskon kautta (Efessolais. 2:8.)

      Vanhurskauttaminen uskon kautta on koko kristinusko järjestelmän perustus. Kysymykseen: Mitä minun tulee tehdä, jotta pelastuisin? vastaisivat apostolit: 

»Usko Herraan Jeesukseen Kristukseen.» 

»Ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän on pelastuminen.» (Apost. teot 4:12), ja

 »jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimeä, on pelastuva». – Roomalais. 10:13.

 

Paul6.jpg (9786 bytes)
The Gospel sent to the Gentiles

 

Will ignorance save men?

 

Moses7Law.jpg (5152 bytes)
The Law did not bring life to Israel

     Mutta Paavali todistaa, että täytyy kuulla evankeliumia, ennenkuin voi uskoa, sanoen: 

»Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet?»   – Roomalais. 10:14.

[115] Kirjoitettu laki tuomitsi juutalaisen – ja omantunnon laki tuomitsi pakanan.

     Muutamat väittävät, että Paavali opettaa, että tietämättömyys pelastaa ihmiset, kun hän sanoo, että »pakanat, joilla ei ole lakia, … ovat itselleen lakina». (Roomalais. 2:14.) He päättävät tästä, että se laki, jota heidän omatuntonsa vaatii, riittää vanhurskauttamaan heidät. Mutta he ymmärtävät Paavalia väärin. 

     Hän todistaa ainoastaan, että koko maailma on rikollinen Jumalan edessä (Roomalais. 3:19), että pakanat, joilla ei ollut kirjoitettua lakia, tuomitsi omantunnon valo, eikä suinkaan vanhurskaus auttanut heitä, se vaan joko puolusti sitte tai syytti heitä, todisti, että he olivat epätäydellisiä ja arvottomia elämään, samoinkuin juutalaiset tuomitsi heidän kirjoitettu lakinsa, » sillä lain kautta tulee synnin tunto». (Roomalais. 3:20.) 

     Juutalaisille annettu laki ilmaisi heidän heikkoutensa ja oli aiottu osottamaan heille, että he olivat kykenemättömät vanhurskauttamaan itsensä Jumalan edessä, sillä »ei yksikään ihminen tule vanhurskautetuksi hänen [Jumalan] edessään lain teoista». Kirjoitettu laki tuomitsi juutalaiset, ja pakanoilla oli riittävästi omantunnon valoa, niin että se tuomitsi heidät; ja siten on jokaisen suu tukittu vaatimasta elämisen oikeutta, ja niin on koko maailma syyllinen Jumalan edessä. 

Many Christians wrongly say that God will not condemn the ignorant.      Muistaen Jaakobin sanoja (2:10), että se, joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhdessä, on vikapää kaikessa eikä voi vaatia mitään lakiliitossa luvattua siunausta, me käsitämme, ettei todellakaan »ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan». (Roomalais. 3:10.) 

     Ja siten sulkee Raamattu kaikki muut toivon ovet, paitsi yhden, osoittaessaan, ettei ainoakaan tuomituista kykene vakuuttamaan itselleen iankaikkista elämää töitten ansioiden kautta, sekä että yhtä vähän kannattaa kenenkään vedota tietämättömyyteen [116] pelastuksen perustuksena. Tietämättömyys ei oikeuta ketään uskon ja kuuliaisuuden palkintoon.

God has a blessing for all, a better way.      Monet kristityt, jotka eivät voi uskoa, että niin monta miljoonaa tietämätöntä lasta ja pakanaa joutuisi iankaikkiseen kadotukseen (mikä sen mukaan kuin heille on opetettu, merkitsee, että heidät lähetetään iankaikkiseen ja toivottomaan piinaamispaikkaan), väittävät ja pitävät kiini siitä, Raamatun lausunnoista huolimatta, ettei Jumala tuomitse tietämättömiä. 

     Me ihailemme heidän lämminsydämistä vapaamielisyyttään ja korkeaa ajatustaan Jumalan hyvyydestä, mutta varoitamme heitä liian pikaisesti hylkäämään tai sivuuttamaan Raamatun esitykset. Jumalalla on siunaus kaikkia varten paremmalla tavalla kuin tietämättömyyden kautta.

Heathen1.jpg (12703 bytes)
Heathen2.jpg (8487 bytes)
Heathen3.jpg (7076 bytes)
What will happen
to the heathen?

     Mutta toimivatko nämä sopusoinnussa lausutun uskonsa kanssa? Eivät, sillä vaikka he tunnustavat uskovansa, että tietämättömät pelastetaan tietämättömyytensä perustuksella, niin jatkavat he siitä huolimatta lähetyssaarnaajain lähettämistä pakanain luokse monen arvokkaan elämän ja miljoonien markkojen kustannuksella. Jos kaikki tai edes puoletkaan heistä pelastuisi tietämättömyyden perustuksella, niin tehdään heille eittämätöntä vahinkoa lähettämällä lähetyssaarnaajia opettamaan heille Kristuksesta, sillä ainoastaan noin yksi tuhannesta uskoo, kun lähetyssaarnaajat tulevat heidän luoksensa. 

     Jos tämä käsitys olisi oikea, niin olisi paljon parempi antaa heidän olla tietämättömyydessä, sillä silloin pelastuisi paljon suurempi osa. Jos me jatkamme samaa ajatusta, emmekö voi silloin tehdä sitä johtopäätöstä, että jos Jumala olisi jättänyt kaikki tietämättömyyteen, niin olisivat kaikki pelastuneet? 

     Siinä tapauksessa olisi Kristuksen tuleminin ja kuolema ollut hyödytön, apostolien ja pyhien saarna ja kärsiminen turha, ja niin kutsuttu evankeliumi sisältäisi hyvien uutisten asemasta hyvin huonoja uutisia. Vielä luonnottomampaa ja [117] järjettömämpää on se, että sellaiset lähettävät lähetyssaarnaajia pakanain luokse, jotka suosivat kalvinlaista tai fatalistista käsitystä armonvalitsemisen suhteen minkä mukaan jokaisen yksityisen henkilön iankaikkinen kohtalo on järkähtämättömästi määrätty, ennenkuin hän on syntynyt.

In due time, there will be full knowledge AND appreciation.

Jesus36AngelsA.jpg (23136 bytes)
How will the "good tidings of great joy" be to "ALL PEOPLE"?

Raamattu opettaa ainoastaan yhdestä pelastuksen tiestä.

     Mutta Raamattu, joka on täynnä lähetyshenkeä, ei opeta, että löytyy eri pelastuksen teitä – tie uskon kautta, toinen töitten kautta ja vielä eräs tietämättömyyden kautta. Raamattu ei myöskään opeta Jumalaa häpäisevää ennakolta määräämistä. Mutta kun se opettaa, että kaikki muut toivon ovet ihmiskunnalle ovat suletut, niin se avaa sitä laveammaksi yhden oven, ainoan oven, ja huutaa, että jokainen, joka tahtoo, menköön sisälle elämään.

      Ja se osottaa, että kaikki ne, jotka nyt eivät näe eivätkä osaa arvostella siunattua etua saada mennä sisälle, saavat aikanaan täyden tiedon siitä ja sen arvosta. Ainoa tapa, jolla kirottu ihmiskunta saa ja voi tulla Jumalan luo, ei ole ansiokkaissa töissä eikä tietämättömyydessä, vaan uskossa Jeesuksen kalliiseen vereen, joka ottaa pois maailman synnin. (1 Pietarink. 1:19; Johannes 1:29.) Tämä on evankeliumi se hyvä sanoma suuresta ilosta, joka »on tuleva kaikelle kansalle».

Why is mankind
in a condition of suffering?
     Olettakaamee, että katsomme näitä asioita niinkuin Jumala ne meille kertoo, jättäen hänen luonteensa kirkastamisen hänelle itselleen. Kysykäämme: Mitä on tullut noista sadasta neljästäkymmenestä kahdestatuhannesta miljoonasta?

     Mitä heistä sitte lieneekään tullut, niin voimme olla varmat siitä, etteivät he nyt ole kärsimisen tilassa. Sillä Raamattu ei opeta ainoastaan, että koko ja täysi palkinto jaetaan seurakunnalle vasta Kristuksen [118] tulemisessa, jolloin hän maksaa jokaiselle (Matteus 16:27), vaan myös, että pahat saavat silloin rangaistuksensa. 

     Mikä heidän nykyinen tilansa sitte lieneekään, niin ei se ainakaan voi olla heidän täydellinen kostonsa; sillä Pietari sanoo, että Herra tietää »säilyttää pahat rankaisemista varten tuomiopäivään asti» (2 Pietarink. 2:9, Englant. Raamat. käännös); ja sen hän myös tekee.

"God is love."

Jesus34Cross.jpg (5390 bytes)

     Mutta sellainen ajatus, että niin monet kanssaihmisistämme kadotettaisiin, koska heiltä on puuttunut se tieto, mikä on tarpeellinen pelastumiseksi, olisi todellakin surullinen jokaiselle, jolla on kipinäkin rakkautta tai osanottoa. Sitäpaitsi on lukuisia raamatunpaikkoja, joita näyttää olevan mahdoton yhdistää kaiken tämän kanssa.

      Katsokaamme: Jos ajattelemme, että menneenä ja nykyisenä aikana on ollut ainoa mahdollinen tilaisuus ja sivuutamme kaiken toivon ennalleenasettamisesta tulevana aikakautena, niin kuinka ymmärrämme sellaiset sanat kuin: 

»Jumala on rakkaus» ja »Niin Jumala on rakastanut maailmaa, että hän antoi ainosyntyisen Poikansa, jotta jokainen häneen uskova ei hukkuisi.» (1 Johannes 4:8; Johannes 3:16.) 

     Eikö näytä siltä, että jos Jumala rakasti maailmaa näin suuresti, niin hän voi keksiä keinoja ei ainoastaan uskovien pelastamista varten, vaan myöskin järjestää asiat siten, että kaikki voisivat kuulla, ja uskoa.

Every man has not yet been enlightened.      Kun jälleen luemme: »Tämä oli totinen valo, joka valistaa jokaisen ihmisen, joka tulee maailmaan» (Johannes 1:9, Englant. 

     Raamatun käännös), niin sanoo meidän huomiomme: Ei ole niin, jokainen ihminen ei ole tullut valistetuksi; me emme voi nähdä, että Herra olisi valistanut enempää kuin joitakuita harvoja maan tuhansista miljoonista. Eipä edes tänä verrattain valistuneena aikakautena miljoonat pakanat osota jälkeäkään sellaisesta valistuksesta. Samanlaisessa asemassa kuolivat sodomalaiset ja suuret joukot muita kuluneina aikakausina.

Was redemption a failure?

Jesus30AngelsA.jpg (22907 bytes)
"Behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to ALL PEOPLE."
Luke 2:10

Christ Died for All

     [119] Me luemme, että Jeesus Kristus Jumalan armosta maistoi kuoleman »kaikkien edestä». (Hebrealais. 2:9.) Mutta jos hän kärsi kuoleman sadan neljänkymmenen kolmentuhannen miljoonan edestä, ja jostakin syystä uhri vaikutti ainoastaan yhteentuhanteen miljoonaan, niin eikö lunastus ollut verrattain epäonnistunut työ? Ja eikö apostoli niin ollen sano liian paljon? 

     Kun jälleen luemme: »Katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle». (Luukas 2:10), ja kun me katsoen ympärillemme huomaamme, että se on ollut ainoastaan »pienelle laumalle» iloinen uutinen, eikä kaikelle kansalle, niin voisimmeko olla ihmettelemättä ja kysymättä: missähän määrin enkelit liioittelivat julistuksen hyvyyttä ja laajakantoisuutta ja arvostelivat suuremmaksi sen työn merkityksen, jonka Messias, jonka syntymisen he ilmoittivat, tekisi.

Will all benefit from Christ’s death?      Vielä eräs esitys kuuluu: 

»Yksi on Jumala, yksi myös välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä». (1 Timoteuks. 2:5,6.) 

     Kaikkienko edestä lunnaiksi? Jos niin on, niin minkätähden ei kaikilla lunastetuilla olisi hyötyä Kristuksen kuolemasta? Minkätähden eivät kaikki tulisi totuuden tuntoon, jotta voisivat uskoa?

The key is the ransom: "To be testified IN DUE TIME."

 

Jesus31Nailed.jpg (4310 bytes)
The Crucifixion

Ihmisen Kristuksen Jeesuksen tekemä lunastus julistetaan oikeina aikoinaan.

     Kuinka pimeiltä, kuinka yhteydettömiltä tuntuvatkaan nämä lauseet ilman avainta, mutta kun löydämme Jumalan suunitelman avaimen, niin selittävät nämä lauseet yhdestä suusta: »Jumala on rakkaus. » Tämä avain löytyy äskenmainitun raamatunlauseen jälkimäisessä osassa – »joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä josta oli todistettava oikeina aikoinaan. » Jumalalla on asianomainen »aika» [120] kaikkea varten. 

     Hän olisi voinut vakuuttaa tämän heille heidän kuluneessa elämässään; mutta se, ettei hän tehnyt niin, todistaa, että heidän asianomainen aikansa täytyy olla tulevaisuudessa. Niille, jotka kuuluvat seurakuntaan, Kristuksen Morsiameen, ja jotka saavat jakaa Valtakunnan kunnian, on nykyinen aika asianomainen eli »otollinen aika» kuulemiselle, ja sillä, jolla nyt on korvat kuulaa, hän kuulkoon ja ottakoon vaarin, ja hän tulee siunatuksi sen mukaan. 

     Vaikka Jeesus maksoikin lunastushinnan meidän puolestamme, ennenkuin me synnyimme, niin meidän aikamme kuulla puhuttavan siitä tuli vasta monta vuotta senjälkeen, ja ainoastaan sen oikea käsittäminen toi edesvastuun, ja sen siinä määrin kuin meillä oli lahjoja ja ymmärrystä. Sama perusajatus koskee kaikkia: kun Jumalan »aika» tulee, niin todistetaan se kaikille, ja jokaisella on silloin mahdollisuus uskoa ja tulla siunatuksi sen kautta.

Does death end all hope?

Jumala…tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat totuuden tuntemaan.

     Vallitsevana on ajatus siitä¸ että kaikki koetteleminen loppuu kuolemassa; mutta ei ainoakaan raamatunpaikka opeta sitä, ja kaikki edellä kosketellut raamatunpaikat olisivat merkityksettömiä, jopa pahempiakin, jos maailman tietämättömien joukkojen kaikki toivo loppuisi kuolemassa. Raamatunpaikka, joka ennen muuta esitetään tämän yleisesti suositun ajatuksen todistamiseksi, on »kuhunka paikkaan puu kaatuu, siinä se on oleva». (Saarnaaja 11:3.)

Grave2A.jpg (16352 bytes)
How will "all men" come to know the truth?

 

 

 

The two Adams
of the Bible--
Adam and Jesus.

 

      Jos tämä tarkoittaa ihmisen tulevaisuutta, niin ilmoittaa se, että mikä hänen tilansa sitte lieneekin, kun hän joutuu hautaan, niin ei tapahdu mitään muutosta ennenkuin hänet herätetään sieltä. Ja tätä opettavat poikkeuksetta kaikki raamatunkohdat, jotka koskettelevat tätä ainetta, niinkuin edempänä osotamme. 

     Koska Jumalan tarkoitus ei ole pelastaa [121] ihmisiä tietämättömyyden perustuksella, vaan koska hän »tahtoo, että kaikki ihmiset…tulisivat totuuden tuntemaan» (1 Timoteuks. 2:4), ja koska ihmissuvun enemmistö on kuollut tietämättömyydessä, sekä koska »haudassa…ei ole mitään työtä, taitavaisuutta, tietoa eikä viisautta» (Saarnaaja 9:10), niin Jumala on ryhtynyt valmistuksiin kuolleitten herättämiseksi, jotta he saisivat tiedon, uskon ja pelastuksen. 

     Sentähden on hänen suunnitelmansa, että »niinkuin kaikki Aadamissa kuolevat, samoin myös kaikki Kristuksessa tehdään eläviksi, mutta jokainen vuorollaan» – evankeliumi-seurakunta, morsian, Kristuksen ruumis, ensin, sitten tuhatvuotiskautena, kaikki ne, jotka tulevat hänen omikseen hänen tuhatvuotisessa läsnäolossaan (väärin käännetty tulemisessaan), Herran määräämänä aikana, jolloin kaikki tuntevat hänet, pienimmästä suurempaan. – 1 Korinttol. 15:22.

     Niinkuin kuolema tuli ensimäisen Aadamin kautta, niin tulee elämä Kristuksen, toisen Aadamin kautta. Kaikki, minkä ihmiskunta kadotti ensimäisen Aadamin kautta, ennalleenasetetaan toisen Aadamin kautta. Elämään herätettynä on jokaisella pahan kokemuksen etu, mikä puuttui Aadamilta, ja ne, jotka kiitollisina ottavat vastaan lunastuksen Jumalan lahjana, elävät edelleen iankaikkisesti alkuperäisen ehdon mukaan, mikä on kuuliaisuus Jumalaa kohtaan. Rauhanruhtinaan vanhurskaana hallituskautena vaaditaan täydellistä kuuliaisuutta ja silloin annetaan myös täydellinen kyky totella.

God will not give everlasting life against man’s will.      Tästä johtuu, että me voimme käyttää toista raamatunkohtaa, jonka tavallisesti kaikki muut paitsi universalistit sivuuttavat, ja vaikka emme olekaan universalisteja, niin piämme kuitenkin oikeutenamme saada käyttää jokaista Jumalan sanan todistusta, uskoa jokaiseen ja iloita jokaisesta sen todistuksesta. Tämä on: 

»Me olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin [122] uskovaisten (1 Timoteuks. 4:10.)

      Tässä meille osotetaan, että Jumala tahtoo pelastaa kaikki ihmiset, mutta hän ei erityisesti (»täydellisesti» ) pelasta muita kuin ne, jotka tulevat hänen luoksensa Kristuksen kautta. Jumala ei pelasta ihmisiä siten, että se olisi ristiriidassa heidän vapaan valintansa kanssa tai tekisi sen tyhjäksi ja antaisi heille elämän vastoin heidän tahtoaan: 

»Minä olen pannut eteenne elämän ja kuoleman…niin valitse elämä, että eläisit, sinä ja siemenesi.»

Jesus32Simeon.jpg (4989 bytes)
Simeon and Jesus

     Simeon esitti nämä pelastuksen kaksi eri puolta sanoen: 

»Silmäni ovat nähneet pelastuksesi …valoksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille» [todellisille israelilaisille]. 

     Tämä on sopusoinnussa apostolin selityksen kanssa siitä, että se tosiasia, että Jeesus antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, todistettaisiin kaikille oikeina aikoinaan. Se todistetaan kaikille ihmisille heidän uskostaan tai tahdostaan huolimatta. Tämä iloinen sanoma vapahtajasta on kaikelle kansalle (Luukas 2:10,11), mutta erityinen pelastus synnistä ja kuolemasta on ainoastaan hänen kansalleen (Matteus 1:21) – niille, jotka uskovat häneen, sillä me luemme, että Jumalan viha pysyy niiden päällä, jotka eivät usko. – Johannes 3:36.

A general salvation and the special salvation.

Juutalaiset nostetaan ylös haudoistaan ja he tulevat omaan maahansa.

     Me näemme siis, että yleinen pelastus, joka tulee jokaisen yksityisen osaksi, on valo totisesta valosta ja tilaisuus valita elämä. Ja kun suurin osa ihmiskunnasta on haudassa, niin on välttämätöntä kutsua ne sieltä pois, jotta heille voitaisiin julistaa iloinen sanoma pelastuksesta. 

     Me näemme myös, että se erityinen pelastus, jota uskovaiset nyt nauttivat toivossa (Roomalais. 8:24), ja jonka todellisuus myöskin tuhatvuotiskautena ilmenne niille, jotka »sinä [123] päivänä...uskovat», on täydellinen vapautus synnin ja kuoleman orjuudesta Jumalan lasten ihanaan vapauteen. 

     Mutta kaikkien näiden siunausten saavuttaminen riippuu sydämen kuuliaisuudesta Kristuksen valtakunnan laille ja nopeus, jolla täydellisyys saavutetaan, osottaa rakkauden suuruuden Kuningasta ja hänen rakkaudenlakiansa kohtaan. Jos joku, jonka totuuden valo on vienyt Jumalan rakkauden tuntemiseen ja ennalleenasettanut (joko todellisuudessa tai laskemalla) inhimilliseen täydellisyyteen, tulee »pelkuriksi» ja »vetäytyy pois» (Hebrealais. 10:38, 39), niin hävitetään hän yhdessä epäuskoisten kanssa (Ilmestysk. 21:8) kansasta. (Apost. teot 3:23.) Tämä on toinen kuolema.

 

 

True light will eventually enlighten every man.

Candle.jpg (2946 bytes)

    Niin muodoin näemme, että kaikki tähän asti vaikeasti ymmärretyt raamatunkohdat saavat selityksensä näissä sanoissa: »josta oli todistettava oikeina aikoinaan. Oikeana aikanaan tulevat hyvät uutiset »suuresta ilosta» »kaikelle kansalle».Oikeana aikanaan valaisee totinen valo jokaisen ihmisen, joka on tullut maailmaan. 

     Ja millään muulla tavalla ei näitä raamatunpaikkoja voida oikein sovelluttaa. Roomalais. 5:18, 19 jatkaa Paavali erityisellä painolla tätä todistelua. Hän päättää, että samoin kuin Aadamin lankeemuksen perustuksella kaikki ihmiset tuomittiin kuolemaan, niin on myös Kristuksen vanhurskaus ja kuuliaisuus aina kuolemaan asti tullut vanhurskauttamisen perustukseksi, ja että samoin kuin kaikki menettivät elämän ensimäisessä Aadamissa, niin voivat kaikki, henkilökohtaisesta arvottomuudesta huolimatta, saada elämän vastaanottamalia toisen Aadamin.

Restoration of Israel

 

 

God says to Israel,

     Pietari sanoo meille, että Jumala on ammoisista ajoista asti »puhunut ennalleenasettamisesta kaikkien (Engl. Raamat. käännös) pyhäin profettainsa suun kautta» (Apost. teot 3:19-21.) Kaikki opetavat sitä. Hesekiel sanoo laaksosta, jossa hän näki kuivuneet luut: 

»Nämä luut, ne ovat koko Israelin [124] huone.» Ja Jumala sanoo Israelille; 

»Katso, minä avaan teidän hautanne ja saatan teidät ulos haudoistanne, sinä, minun kansani, ja tuotan teidät Israelin maalle. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra, kun minä avaan teidän hautanne, ja saatan teidät ulos haudoistanne, te minun kansani. Ja minä annan henkeni teihin ja te tulette eläviksi, ja minä annan teidän asettua omalle maallenne ja te tulette tietämään, että minä Herra olen puhunut, ja teenkin sen, sanoo Herra.» Hesekiel 37:11-14.

 

wpe68D.jpg (11899 bytes)

Ezekiel’s Vision – Valley of Dry Bones

 

ISMenorah.jpg (6353 bytes)
Menorah in Israel

 

 

ISVineyard.jpg (4664 bytes)
Vineyard in Israel

     Tämän kanssa pitävät yhtä Paavalin sanat (Roomalais. 11:25, 26) – »Israelia on osaksi kohdannut paatumus, kunnes pakanat täysilukuisina (valittu joukko, Kristuksen morsian) ovat tulleet…ja niin koko Israel on pelastuva», eli pääsevä takasin hyljätystä asemastaan. Sillä »ei Jumala ole hyljännyt kansaansa, jonka hän on edeltätuntenut». (Värssy 2.) He ovat olleet erotetut hänen suosiostaan Kristuksen morsianta valittaessa, mutta pääsevät entiseen asemaansa, kun tämä työ on suoritettu. (Värssyt 28-33). 

     Profettain esitykset sisältävät lukuisia vakuutuksia siitä, miten Jumala istuttaa heidät jälleen, eikä heitä enää revitä pois maastaan. 

»Näin sanoo Herra, Israelin Jumala:…olen heidän hyväksensä pitävä heitä silmällä, ja minä palautan heitä tähän maahan ja rakennan heitä, enkä hajoita, ja istutan heitä, enkä revi heitä ylös. 

Ja minä annan heille sydämen tuntemaan minua, että minä olen Herra, ja he saavat olla minulle kansana ja minä olen heidän Jumalansa; sillä he kääntyvät minun puoleeni kaikesta sydämestänsä». (Jeremia 24:5-7; 31:28; 32:40-42; 33:6-16.) 

     Nämä lauseet eivät voi yksinomaan tarkoittaa ennalleenasettamista Babylonin, Syrian y. m. entisten vankeuksien jälkeen, sillä he ovat sen jälkeen tulleet maastansa poisrevityiksi.

All who die in the Millennium shall die for their own sins.

Grave15.jpg (2607 bytes)

[125] Jokainen, joka silloin kuolee, kuolee omien syntiensä tähden.

      Edelleen Herra sanoo: 

»Niinä päivinä ei enää sanota: ‘isät söivät happamia viinimarjoja ja lasten hampaat ovat heltyneet’. Vaan kukin (joka kuolee) on oman syntinsä tähden kuoleva. » (Jeremia 31:29, 30.) 

      Nyt ei tapahdu niin. Ei kukaan kuole oman syntinsä tähden, vaan Aadamin synnin tähden: »kaikki kuolevat Aadamissa». 

      Hän söi synnin happaman viinirypäleen, ja isämme jatkoivat niiden syömistä, jonka kautta he jättivät lapsilleen perinnöksi vielä enemmän sairautta ja kurjuutta ja jouduttivat siten synnin rangaistusta – kuolemaa. Aika, jolloin »kukin [joka kuolee] on oman syntinsä tähden kuoleva», on tuhatvuotiskausi eli ennalleenasettamisaika.

Israel’s promises have wide application.
TabPriest2.gif (14856 bytes)
     Vaikka moni ennustus ja lupaus tulevista siunauksista näyttääkin koskevan ainoastaan Israelia, niin täytyy muistaa, että he olivat esikuvallinen kansa, jonka tähden ne lupaukset, jotka annettiin heille, tosin joskus koskivat erikoisesti heitä itseään, mutta soveltuvat kuitenkin tavallisesti laveammassa merkityksessä koko maailmaan, josta tämä kansa oli esikuva. 

      Kun Israel kansana esitti koko maailmaa, niin oli sen papisto kuva valitusta »pienestä laumasta», Kristuksen päästä ja ruumiista, kuninkaallisesta papistosta. Ja ne uhrit, se puhdistus ja sovitus, joka tehtiin Israelia varten, kuvasivat »parempia uhreja», täydellisempää puhdistusta ja todellista »koko maailman syntien» sovitusta, johon (maailmaan) he kuuluvat.

Restitution is promised for all mankind, including the people of Sodom.

 

 

ISLotsWife.jpg (19649 bytes)
Lot leaving Sodom

     Eikä siinä kyllin: Jumala mainitsee nimeltä muitakin kansoja ja antaa lupauksen heidän ennalleenasettamisestaan. Voimakkaana esimerkkinä mainitsemme sodomalaiset. Jos huomaamme, että sodomalaisten ennalleenasettaminen on Raamatun ylen selvä oppi, niin voimme varmasti olla täysin vakuutetut [126] ihanan koko maailmaa käsittävän ennalleenasettamisopin totuudesta, josta Jumala on puhunut kaikkien pyhäin profettainsa suun kautta. Ja minkätähden eivät sodomalaiset saisi tilaisuutta saavuttaa täydellistä ja iankaikkista elämää samoinkuin Israel tai kuka tahansa meistä? 

      Tosin he eivät olleet vanhurskaita, mutta ei Israelkaan ollut emmekä myöskään me, jotka nyt kuulemme evankeliumia. »Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan», lukuunottamatta Kristuksen uskon kautta saatua vanhurskautta, hänen, joka kuoli kaikkien puolesta. Herramme omat sanat sanovat meille, että vaikka Jumala antoikin sataa tulta taivaasta ja hävittää heidät kaikki heidän pahuutensa tähden, niin eivät sodomalaiset kuitenkaan olleet hänen silmissään niin suuria syntisiä kuin juutalaiset, joilla oli suurempi tieto. (1 Mooseksenk. 19:24; Luukas 17:29.) 

Kapernaumin asukkaile hän sanoi: »jos Sodomassa olisivat tapahtuneet ne voimateot, jotka ovat tapahtuneet sinussa, niin se seisoisi vielä tänä päivänä.» – Matteus 11:23.

There will be an opportunity for all in the Day of Judgment.

 

 

ISCapernaum1.jpg (2606 bytes)
Synagogue ruins at Capernaum

Sodomalaiset palaavat entiseen tilaansa.

      Siten Herramme opettaa, ettei sodomalaisilla ollut täyttä tilaisuutta, ja hän takaa heille sellaisen tilaisuuden, kun hän lisää (Värssy 24): 

»Mutta minä sanon teille: Sodoman maalle on oleva tuomiopäivänä huokeampi kuin sinulle.» 

      Mikä tuomiopäivä on, ja mitä silloin tapahtuu, osotetaan edempänä. Me tahdomme tässä ainoastaan kiinnittää huomion siihen asiain tilaan, että silloin Kapernaumilla on siedettävä olo ja Sodomalla vielä siedettävämpi olo, siitä syystä että vaikka kummallakaan ei ollut täyttä tietoa, eikä kaikkia niitä siunauksia, jotka ovat määrätyt tulemaan »siemenen» kautta, oli Kapernaum kuitenkin tehnyt syntiä suurempaa valoa vastaan.

The "New Covenant."

     [127] Ja jos Kapernaumia ja koko Israelia muistetaan ja siunataan »uuden liiton» aikana, joka on taattu Kristuksen veren kautta, niin miksi ei myöskin sodomalaisia siunattaisi »kaikkien maan kansojen» kanssa? 

      Heidät siunataan varmasti. Ja älköön unohdettako, että koska Jumala antoi sataa »tulta ja tulikiveä taivaasta ja hukutti heidät kaikki» monta sataa vuotta ennen Jeesuksen aikaa, jolloin puhutaan heidän ennalleenasettamisestaan, niin se merkitsee siis heidän herättämistänsä, heidän ulostulemistansa haudasta.

ISSodomSalt.jpg (2957 bytes)
Salt at the Dead Sea near the Area of Sodom and Gomorrah

 

 

ISSodomRuins.jpg (3548 bytes)
Ruins at Area of Sodom

     Tutkikaamme nyt Hesekielin ennustusta 16:48-63. Lue se tarkkaan. Jumala puhuu tässä Israelista ja vertaa sitä sen naapuriin, Samariaan, ja myöskin sodomalaisiin, joista hän sanoo: »Minä otin heidät pois, kun minä sen hyväksi näin (Englant. Raamat. käännös.) 

      Ei Jeesus eivätkä profetatkaan anna mitään selitystä Jumalan näennäisesti puolueelliseen menettelytapaan, kun hän hukutti Sodoman ja antoi toisten, rikollisempain, kulkea rankaisemmattomina. Kaikki tämä selviää, kun »oikeina aikoina» hänen suuret tarkoituksensa ilmaistaan. Jumala »näki hyväksi» viisaudessaan tehdä niin, ja Jeesus sanoo, että tuomiopäivänä tulee heillä olemaan siedettävämpi olo kuin niillä, jotka ovat enemmän rikkoneet. 

      Mutta olettaen, että kaikki koetus loppuu kuolemassa, ja ettei sen jälkeen kukaan saa tilaisuutta sitä kohtaan, voimme syyllä kysyä: Miksi katsoi Jumala parhaaksi ottaa pois nämä ihmiset antamatta heille minkäänlaista pelastumisen tilaisuutta sen ainoan nimen tuntemisen kautta, jossa he voivat pelastua? 

      Vastaus on, koska heidän aikansa ei ollut vielä tullut. »Oikeina aikoinaan» heidät herätetään kuolleista ja saatetaan totuuden tuntoon ja siunataan siten maan toisten sukujen kanssa luvatun »siemenen» kautta. Silloin heille tulee iankaikkisen elämän koetus.

Every member of the human race has a place in God’s plan.

 

[128] Esimerkkejä vanhurskaasta mielipahasta, jotka tulevaisuudessa 
ovat hyödyksi kaikille.

      Ainoastaan sillä tavalla eikä muuten voidaan käsittää rakkauden Jumalan menettelytapa amalekilaisia ja muita kansoja kohtaan, joita hän ei ainoastaan sallinut Israelin hävittää, vaan käskikin, sanoen: 

»Mene siis nyt ja lyö Amalek, ja hukuta kaikki, mitä hänellä on, äläkä säästä häntä, vaan tapa miehet ja vaimot, lapset ja imeväiset, karja ja lampaat, kamelit ja aasit». (1 Samuelink. 15:3.)

       Tämä näennäinen monen elämän huolimaton hävittäminen, näyttää mahdottomalta sovelluttaa sen rakkaudesta rikkaan luonteen kanssa, minkä me laskemme Jumalalle, ja sen kanssa mitä Jeesus opetti: »Rakastakaa vihollisianne» j.n.e., kunnes käsitämme Jumalan suunnitelman tarkan järjestyksen sopivan ajan sen jokaisen osan toimeenpanemiseksi, sekä sen seikan, että jokaisella ihmissuvun jäsenellä on paikkansa siinä.

     Me voimme nyt nähdä, että amalekilaiset, sodomalaiset ja muut kansat olivat esimerkkejä Jumalan vanhurskaasta mielipahasta ja hänen järkähtämättömästä päätöksestään perin juurin hävittää pahantekijät, mitkä esimerkit ovat hyödyksi ei ainoastaan muille, vaan myös heille itselleen, kun heidän tuomio eli koettelemuspäivänsä tulee. 

      Näille ihmisille oli aivan yhdentekevää, jos he kuolivat näin tai sairauden ja ruton kautta. Se oli heille vähämerkityksellistä, koska heidän tuli ainoastaan oppia tuntemaan paha, jotta he asianomaisena aikana saisivat oppia tuntemaan, mitä vanhurskaus on, ja kykenisivät erottamaan pahan ja hyvän, sekä valitsemaan hyvän ja perimään elämän.

Useful examples of God’s just indignation.

BattleAmalikites.gif (32266 bytes)
Slaying of the Amalekites

Christ returns to open the doors of the grave.

wpe69B.jpg (3494 bytes)

     Mutta jatkakaamme ennustuksen tutkimista. Verrattuaan Israelia Sodoman ja Samarian kanssa ja selitettyään Israelin olevan moitittavimman näistä kolmesta (Hesekiel 16:48-52) sanoo Herra: 

»Mutta [129] minä olen palauttava heidän vankeutensa: Sodoman ja sen tytärten vankeuden ja Samarain ja sen tytärten vankeuden ja sinun omien vankiesi vankeuden heidän keskellänsä.» 

      Palauttaminen, jota tässä tarkoitetaan, ei voi olla muuta kuin palauttaminen kuolemasta, sillä mainitut henkilöt olivat silloin kuolleet. Kuolemassa ovat kaikki vankeja, ja Kristus avaa haudan ovet ja vapauttaa vangit. (Jesaja 61:1; Sakaria 9:11.) Värssyssä 55 sanotaan, että he »palaavat vielä entisellensä» – heidät asetetaan ennalleen.

Promises of God are a certainty – "Confirmed to God in Christ."

 

 

 

Law2.jpg (5296 bytes)
The Old Law Covenant will be replaced with a New Covenant

     On muutamia, jotka ovat kyllä halukkaita omaksumaan Jumalan armon Kristuksessa, kun on kysymys heidän tehtyjen rikoksiensa ja heikkouksiensa anteeksiantaminen suuremman valon ja tiedon vallitessa, mutta eivät voi ymmärtää, miten uuden liiton aikana sama armo voisi koskea muuta, vaikka he näyttävätkin hyväksyvän apostolin esityksen siitä, että Jeesus Kristus maistoi Jumalan armosta kuoleman kaikkien edestä. 

      Muutamat näistä esittävät sen arvelun, että Herra on tässä ennustuksessa puhunut ivallisesti juutalaisille, viitaten, että hän yhtä kernaasti tahtoi kutsua takasin sodomalaiset, kuin heidät, mutta ettei hänen aikomuksensa ollut asettaa ennalleen kumpaakaan. Mutta katsokaamme kuinka seuraavat lauseet sopivat yhteen tämän ajatuksen kanssa. Herra sanoo: 

»Minä muistan liittoni sinun kanssasi nuoruutesi päivinä ja vahvistan sinulle iankaikkisen liiton. 

Ja sinä olet muistava tiesi ja häpeävä, kun otat…sisaresi…joukkoon…Ja minä perustan liittoni sinun kanssasi ja sinä olet tietävä minun olevan Herran, että muistaisit ja häpeisit, ettet rohkenisi suutasi avata häpeän tähden, kun minä annan sinulle anteeksi kaikki, mitä sinä tehnyt olet, sanoo Herra (Jehova).» 

      Kun lupaus on täten suuren Jehovan allekirjoittama, voivat kaikki ne, jotka ovat vakuutetut siitä, että Jumala on totuudellinen, luottamuksella [130] iloita sen varmuudesta, erittäinkin ne, jotka näkevät, että nämä uuden liiton siunaukset on Jumala vahvistanut Kristuksessa, joka on taannut liiton omalla kalliilla verellään.

Israel is beloved for their fathers’ sakes.


Father Abraham

     To this Paul adds his testimony, saying,

Tähän liittää Paavali todistuksensa, sanoen: 

»Ja niin koko Israel [elävät ja kuolleet] on pelastuva, [parantuva sokeudestaan], niinkuin on kirjoitettu: 

‘Pelastaja on tuleva Siionista, hän on poistava kaiken jumalattomuuden Jaakobista; ja tämä on oleva minun liitoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä’

…He ovat rakastettuja isien tähden. Sillä armolahjojaan ja kutsumistansa Jumala ei kadu.» – Roomalais. 11:26-29.

     Ei meidän tarviste ihmetellä, jos juutalaiset, sodomalaiset, samarialaiset ja koko ihmiskunta häpeävät, kun Jamala omana otollisena aikanaan esittää armonsa rikkauden. Niin, monet niistä, jotka nyt ovat Jumalan lapsia, häpeävät ja ihmettelevät, kun he näkevät, kuinka Jumala niin rakasti maailmaa, ja kuinka paljon hänen ajatuksensa ja suunnitelmansa olivat korkeammat kuin heidän.
God’s thoughts and plans are above our own.      Ylimalkaan kaikki kristityt luulevat, että Jumalan siunaukset ovat ainoastaan valitulle seurakunnalle, mutta nyt alamme nähdä, että Jumalan suunnitelma käsittää paljon enemmän kuin mitä olemme ajatelleet, ja että, vaikka hän onkin antanut seurakunnalle ylenpalttisen »kalliit ja suuret lupaukset,» hän on runsaasti pitänyt huolta myöskin maailmastakin, jota hän niin rakasti, että lunasti sen. 

      Juutalaiset erehtyivät samalla tavalla, kun he arvelivat, että Jumalan lupaukset olivat ainoastaan heitä varten; mutta kun oikea aika tuli ja pakanat tulivat suosion esineeksi, sai Israelin jäännös, ne, joiden sydämet olivat kyllin vapaita iloitakseen tästä Jumalan armon laajemmasta ilmestyksestä, olla osallisena tästä enennetystä suosiosta smalla kuin muut paatuivat ennakkoluulojen ja inhimillisten perimätietojen kautta. 

      Pitäkööt ne seurakunnan jäsenet, jotka [131] nyt huomaavat tuhatvuotiskauden koittaven valon armoetuineen koko maailmaa varten, varansa, etteivät he olisi ristiriidassa koittavan valon kanssa ja niin tulisi joksikin aikaa soaistuiksi näkemään sen ihanuutta ja siunauksia.

Distortions of truths.

Miten ihana onkaan Jumalan 
suunitelma verrattuna 
uskontunnustusten käsityksiin.

      Miten erilainen onkaan tämä Jumalan ihana suunnitelma, valita nyt muutamia siunatakseen heidän kauttaan sittemmin monet, tämän totuuden vääristelyn rinnalla, sellaisena kuin kaksi vastakkaista katsantokantaa – kalvinlainen ja arminialainen – sen esittävät. Edellinen kieltää Raamatun opin vapaasta armosta ja väärentää valitsemisen ihanan opin surkealla tavalla. Jälkimäinen kieltää valitsemis opin eikä kykene käsittämään Jumalan vapaan armon siunattua täydellisyyttä.
Calvinism says God is wise and all powerful, but ignores love and justice.      Kalvinlaisuus sanoo: Jumala on kaikkitietävä, hän tiesi lopun alusta alkaen; ja koska kaikki hänen aikomuksensa menee täytäntöön, niin ei hänen aikomuksensa ole voinut koskaan olla muuta kuin pelastaa muutamat harvat, seurakunnan. Nämä hän valitsi ja edeltäpäin määräsi iankaikkiseen pelastukseen; kaikki toiset määrättiin edeltäpäin ja valittiin samalla tavalla iankaikkiseen vaivaan, sillä: »Jumala tietää tekonsa maailman alusta alkaen» (Englat. Raamat. käännös).

     Tällä käsityksellä on hyvät puolensa. Se tunnustaa Jumalan kaikkitietäväisyyden. Tämä olisi meidän ihanteemme suuresta Jumalasta, ellei kaksi suuruuden oleellista ominaisuutta puuttuisi, nimittäin rakkaus ja vanhurskaus. Sillä ei kumpikaan näistä ominaisuuksista osottaudu siinä, että Jumala antoi syntyä maailmaan sata neljäkymmentä kaksituhatta miljoonaa olentoa, jotka olivat tuomitut iankaikkisiin vaivoihin, ennenkuin he syntyivät, ja [132] joita sitte vielä ivaa juhlallinen vakuutus hänen rakkaudestaan. Koska Jumala on rakkaus ja koska vanhurskaus on hänen valtaistuimensa perustus, niin ei hänen luonteensa voi olla sellainen.

Armenianism says God is loving and just, but ignores wisdom and power.      Arminialaisuus sanoo: – Niin, Jumala on rakkaus; ja kun hän antoi ihmiskunnan syntyä maailmaan, niin ei hän tahtonut heille mitään pahaa, aionastaan hyvää. Mutta Saatana onnistui yrityksessään, kun hän kiusasi ensimäistä pariskuntaa, ja niin tuli synti maailmaan ja synnin kautta kuolema. Ja sen jälkeen on Jumala tehnyt kaiken, mitä hän on voinut, vapauttaakseen ihmisen hänen vilhollisestaan, niin, vieläpä on hän mennyt niin pitkälle, että antoi oman Poikansa. 

     Ja vaikkakin evankeliumi nyt, kuusituhatta vuotta myöhemmin, on raivannut itselleen tien hyvin pieneen osaan ihmiskuntaa, niin me toivomme ja uskomme varmasti, että toisen kuudentuhannen vuoden perästä Jumala on seurakunnan innokkaisuuden ja uhratuvaisuuden kautta niin paljastanut Saatanan tuoman pahuuden, että kaikki, jotka silloin elävät, saavat ainakin tietää hänen rakkaudestaan sekä saavat tilaisuuden uskoa ja pelastua.

People4A.jpg (15717 bytes)

God is the Master of His purposes.

Muutamain ihmisten käsitykset 
ylistävät Saatanan viisautta 
ja valtaa ja arvostelevat 
Jumalan kyvyn liian alhaiseksi.

     Samalla kuin tämä käsitys esittää Jumalan olentona, joka on täynnä rakkaudestarikkaita ja ystävällisiä suunnitelmia luotuja olentoja kohtaan, merkitsee se, että häneltä puuttuu riittävää kykyä ja ennakkotietoa suunnitelmiensa toteuttamiseksi: että häneltä puuttuu viisautta ja valtaa. T

     ästä mielipiteestä kävisi ilmi, että kun Jumala järjesti ja suunnitteli asioita äsken luotujen lastensa parhaaksi, niin Saatana tuhosi yhdellä mestari-iskulla siinä määrin kaikki Jumalan suunnitelmat, että Jumala, vaikka [133] käyttääkin kaiken voimansa, tarvitsee kaksitoista tuhatta vuotta asettaakseen ennalleen vanhurskauden, ja senkin ainoastaan siinä määrin, että sukukunnan silloin vielä elävä jäännös on tilaisuudessa valitsemaan hyvän yhtä helposti kuin pahan. 

     Mutta kuluneen kuudentuhannen vuoden sata neljäkymmentä kaksi tuhatta miljoonaa ja yhtä monta tulevan kuudentuhannen vuoden aikana ovat, tämän käsityksen mukaan, iankaikkisesti kadotetut, huolimatta Jumalan rakkaudesta heitä kohtaan, koska Saatana tunkeutui hänen suunnitelmiinsa. Siten saisi Saatana tuhansia iankaikkiseen vaivaan yhtä vastaan, jonka Jumalan pelastaa kirkkauteen.

Rejoice!
Your deliverance draweth nigh!

 

     Tämän mielipiteen täytyy antaa ihmisille korkea käsitys Saatanan viisaudesta ja voimasta ja alhainen käsitys Jumalan vastaavista ominaisuuksista, joista psalmin kirjoittaja selittää päinvastoin: »Hän sanoi, ja se tuli; hän käski ja niin tapahtui.» Mutta ei: Vastustaja ei hämmästyttänyt eikä yllättänyt Jumalaa, eikä Saatana ole pienimmässäkään määrin ehkäissyt Jumalan suunnitelmia. 

     Jumala on ja on aina ollut aseman täydellinen valtias, ja viimein saadaan nähdä, että kaikki on myötävaikuttanut hänen aikomuksiensa toteuttamiseksi. Kun oppeja valinnasta ja vapaasta armosta, sellaisina kuin kalvinlaiset ja arminialaiset esittävät ne, ei koskaan voi sovittaa toistensa kanssa, ei järjen eikä Raamatun kanssa, niin ovat nämä kaksi Raamatun oppia kuitenkin täysin sopusointuiset ja ihanat, kun niitä katsotaan aikakausien suunnitelman valossa.

     Kun näinollen niin monta suurta ja ihanna piirrettä Jumalan suunnitelmassa ihmisten pelastamiseksi synnistä ja kuolemasta kuuluu tulevaisuuteen, ja kun Herramme Jeesuksen toinen tuleminen on aijottu ensimäinen askel näiden niin kauan luvattujen ja odotettujen siunausten toteuttamiseksi, niin emmekö me silloin ikävöisi vielä innokkaammin hänen [134] toista tulemistaan kuin juutalaiset, joilla oli vähemmän valistusta, odottivat ja ikävöivät hänen ensimäistä tulemistaan. 

     Kun pahan, vääryyden ja kuoleman aika lopetetaan sen voiman herrauden kautta, jolla hän hallitsee, ja kun vanhurskaus, totuus ja rauha käsittävät koko maailman, niin kukapa ei silloin iloitsisi nähdessään hänen päivänsä? 

     Ja kukapa, joka nyt kärsii Kristuksen kansaa, ja jota elähyttää tuo kallis lupaus, että jos me kärsimme hänen kanssaan, saamme myöskin hallita hänen kanssaan, ei nostaisi päätänsä ja iloitsisi jokaisesta Mestarinsa saapumisen merkistä, tietäen siitä, että lunastuksemme ja kirkastumisemme hänen kanssansa lähenee? 

     Varmaankin tervehtivät kaikki, joilla on myötätuntoa hänen siunauslähetykseensä ja hänen rakkauden henkeensä, jokaista hänen tulemisensa merkkiä enteenä »sille suurelle ilolle, joka on tuleva kaikelle kansalle».

Church1B.jpg (7616 bytes)

KAIPUUNI TYYDYTETTY.

Jos Jeesus sun kaltaisna nousta mä saan
on mulla myös kirkkaus sun.
Mä tyydyn ja kiitän mun Herraani vaan, 
ett’ luoksensa johdatti mun. 

Tuo armahin aamu jo koittamaan saa.
Pois haihtuvat varjotkin nuo.
Kas luomus tuo uusi se sua kirkastaa
ja Luojalle kiitoksen tuo.

Kun sitten sun kaltaisna kulkea saan
kautt’ taivahan tannerten ain’, 
ja päästä mun Taattoni helmahan vaan,
jo kaipunni sammuttaa sain.

 

To Return to Home Page
click on Chart

HomeSymbol.jpg (6039 bytes)

Send E-Mail to   
 
English Only