5 Viides Luku.

Kätketty Salaisuus

 

TIBrideF1.jpg (3082 bytes)

»Se salaisuus, joka on ollut kätkettynä Ikuisista Ajoista (Alusta) Ja Sukupolvista (Sukupolvien Alusta) Asti, Mutta Joka Nyt On Ilmoitettu Hänen Pyhillensä. » Kol. 1:26

– Ensimmäinen lupaus ainoastaan heikko valjuova. 
– Aabrahamille annettu lupaus. – Lupauksen aika pidennetty. 
– Salaisuus alkaa selvitä helluntaina. 
– Mikä salaisuus on. 
– Miksi se oli niin kauan kätkettynä. 
– Se on edelleen salaisuus maailmalle. 
– Se on selviävä aikanaan kailkille. 
– Aika, jolloin salaisuus on täuttyvä.

 

TIPermissionEvilF.jpg (4316 bytes)
Cast out of Eden

     SAMAAN aikaan kuin ihmiskunta sai käydä pahan koulussa ymmärtämättä sen tarpeellisuutta, toisti Jumala monta kertaa aikomuksensa sen ennalleenasettamisesta ja siunaamisesta sen tulevan lunastajan kautta. Mutta kuka tämä lunastaja olisi, oli salaisuutena neljätuhatta vuotta, ja vasta Kristuksen ylösnousemisen jälkeen alkoi se kirkkaasti ja selvästi ilmetä kristillisen eli evankeliumikauden alussa.

     Jos luomme silmäyksen takaisin siihen aikaan, kun ensimäiset vanhempamme kadottivat elämän ja paratiisin autuuden, niin näemme heidät huolien ja vaivojen täyttämänä kärsimässä synnin oikeutettua rangaistusta ja ilman muut toivon tuiketta, kuin se, minkä he voivat saada siitä hämärästä esityksestä, jonka mukaan vaimon siemen oli rikkipolkeva käärmeen pään. 

     Vaikkakin tämä myöhempien tapausten valossa on meille suurimerkityksellinen, niin oli se heille ainoastaan heikko ja epävarma valojuova. Lähemmä kaksituhatta vuotta kului ilman minkäänlaista todistusta sen toteutumisesta.


Abraham and Isaac

     Noin kaksituhatta vuotta sen jälkeen Jumala kutsui Aabrahamin ja lupasi, että hänen siemenessänsä [88] siunattaisiin kaikki maan sukukunnat. Tuntui siltä kuin Jumala vielä pitäisi kiinni kerran lausutusta päätöksestään ja aikoisi nyt panna sen täytäntöön. Aika riensi; luvattu Kanaanin maa ei ollut vielä hänen hallussaan. Aabraham ja Saara alkoivat vanheta eikä heillä ollut vielä perillistä. Aabraham arveli, että hänen täytyi auttaa Jumalaa hänen lupauksensa täyttämisessä, ja Ismael syntyi. 

     Mutta hänen apunsa ei ollut tarpeen, sillä aikanaan syntyi Iisak, toivon ja lupauksen lapsi. Silloin näytti siltä, kuin se, joka hallitsisi kansoja ja siunaisi ne, olisi tullut. Mutta ei: vuodet vierivät, ja kaikesta päättäen ei Jumalan lupaus pitänyt paikkaansa, sillä Iisak kuoli samoinkuin hänen perillisensäkin, Jaakob. 

     Mutta muutamat harvat pitivät vielä varmasti kiinni lupauksista, ja Jumala hyväksyi heidän uskonsa ja vahvisti sitä, sillä sen liiton, »jonka hän teki Aabrahamin kanssa», varmensi »hänen valansa Iisakille», ja hän hyväksyi sen »Jaakobille säännöksi ja Israelille iankaikkiseksi liitoksi». – 1 Aikakirja 16:15-17

Slavery.jpg (9317 bytes)
Slavery

     Jaakobin kuollessa kutsuttiin ensi kerran hänen jälkeläisiään Israelin kahdeksitoista sukukunnaksi ja Jumala tunnusti heidät »valituksi kansaksi» (1 Mooseksenk. 49:28; 5 Mooseksenk. 26:5). Tällöin näytti ikäänkuin se toive olisi lähellä toteutumistaan, että tämä kansa kokonaisuudessaan, Aabrahamin luvattuna siemenenä, saisi haltuunsa Kanaanin maan sekä hallitsisi ja siunaisi koko maailman, sillä sen suosion perustuksella, jota he nauttivat Egyptissä, alkoivat he jo tulla mahtavaksi kansaksi. Mutta toivo oli tukahtua, ja lupaus aivan unohtua, kun egyptiläiset, saatuaan heidät valtaansa, pitivät heitä kauan aikaa orjuudessa.

Moses10a.jpg (12945 bytes)
Moses

     Jumalan lupaukset olivat todellakin kätketyt hämäryyteen, ja hänen tiensä näyttivät tutkimattomilta. Määrättynä aikana tuli kuitenkin Mooses, suuri lunastaja, jonka kautta Jumala vei heidät orjuudesta [89] ja teki suuria ihmeitä heidän tähtensä. Tämä suuri vapauttaja kuoli, ennenkuin he valloittivat Kanaanin maan, mutta hän selitti Jumalan puhetorvena: »Profetan, minun kaltaiseni, Herra, teidän Jumalanne, on teille herättävä veljistänne.» (5 Mooseksenk. 18:15; Apost. teot 3:22.) 

     Tämä antoi jonkun verran suuremman käsityksen Jumalan suunnitelmasta, sillä siitä ilmeni ei ainoastaan se, että he kokonaisena kansana tavalla tai toisella olivat tekemisissä tulevan hallitus- ja siunaustyön kanssa, vaan myös että heidän keskuudestaan valittu mies olisi johtava heidät voittoon ja lupauksien täyttymiseen. Senjälkeen tuli Joosua, mikä nimi merkitsee lunastajaa eli vapahtajaa, heidän johtajakseen, ja hänen avullaan he saivat suuria voittoja ja menivät todellakin siihen maahan, joka oli liitossa luvattu. Nyt näytti varmaan heidän oikea johtajansa tulleen ja lupaus olevan täyttymäisillään.

Kings.jpg (7655 bytes)
King David

     Mutta Joosua kuoli, eivätkä he edistyneet kansana millään tavalla, ennenkuin saivat Daavidin ja sitten Salomon kuninkaakseen. Silloin he saavuttivat suurimman kukoistuksensa, mutta sen sijaan, että lupaus olisi täyttynyt, riistettiin heiltä pian valta ja he joutuivat maksamaan veroa toisille kansoille. Muutamat pitivät kuitenkin kiinni Jumalan lupauksista ja odottivat edelleen suurta lunastajaa, josta Mooses, Joosua, Daavid ja Salomo olivat ainoastaan esikuvia.

Jesus18Simeon.jpg (4900 bytes)
Simeon and Jesus

Passover2.jpg (16282 bytes)
The Passover

 

 

Jesus19Thomas.jpg (4175 bytes)
Jesus and Thomas

Jesus43Emaus.jpg (11493 bytes)
Jesus and Disciples
going to Emaus

Salaisuus alkaa avautua.

     Niihin aikoihin, jolloin Jeesus syntyi, odottivat kaikki Messiasta, tulevaa Israelin kuningasta, ja Israelin kautta maailman kuningasta. Mutta Israelin toivo tulevan kuninkaansa kunniasta ja ihanuudesta, jota toivoa hänen esikuvissa ja ennustuksissa osotettu suuruutensa ja valtansa kannusti, johti heidät sivuuttamaan joukon toisia esikuvia ja ennustuksia, [90] jotka osottivat kärsimisen ja kuoleman työn välttämättömyyden syntisen lunastamiseksi, ennenkuin siunaus voisi tulla. 

     Tätä kuvasi pääsiäislammas ennen heidän Egyptistä vapautumistaan, eläinten teurastaminen lakiliittoa annettaessa (Hebrealaisille 9:11-20; 10:8-18) ja sovintouhrit, joita papisto vuodesta vuoteen lakkaamatta toimitti. 

     He sivuuttivat myös profettain todistukset, jotka »edeltäpäin ilmaisivat Kristusta kohtaavia kärsimyksiä ja niiden jälkeen tulevaa kunniaa». (1 Pietarink. 1:11.) 

     Kun Jeesus tuli uhrina, niin eivät he sentähden tietäneet kuka hän oli: he eivät tunteneet etsikkoaikaansa. (Luukas 19:44.) Vieläpä hänen lähimmät seuralaisensa olivat hyvin ymmällä, kun Jeesus kuoli, ja kaihoten he sanoivat: »Me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin». (Luukas 24:21.) 

     Nähtävästi olivat he luottamuksessaan häneen erehtyneet henkilön suhteen. He eivät nähneet, että heidän johtajansa kuolema oli välttämätön uuden liiton perustukseksi, joka juuri toisi siunaukset mukanaan, ja oli osa lupauksen liiton täyttymisestä.

      Kun he kuitenkin huomasivat, että hän oli noussut haudasta, alkoivat heidän kuihtuneet toiveensa jälleen elpyä (1 Piet. 1:3), ja kun hän oli aikeessa jättää heidät, kysyivät he häneltä kauvan kyteneen ja usein viivytetyn toiveensa suhteen, sanoen: »Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan?» 

     Se, että heidän toiveensa olivat itse asiassa oikeat, vaikkakaan heidän ei tarvitsisi tietää aikaa, jolloin ne täyttyvät, näkyy Herran vastauksesta: »Ei teidän tule tietää aikoja tai hetkiä, jotka Isä on valtansa nojalla määrännyt.» -- Apost. teot 1:6,7.

 

 

Pentecost2.jpg (15319 bytes)
Pentecost

     Minkähän käänteen Jumalan suunnitelma nyt on tehnyt? lienevät opetuslapset kysyneet itseltään, kun Jeesus oli mennyt ylös, sillä meidän täytyy muistaa, että Herramme opetti valtakunnasta pääasiallisesti vertauksilla ja arvoitusten tapaisilla sanoilla. [91] 

     Hän oli sanonut heille: »Minulla on vielä paljo sanomista teille, mutta ette voi nyt kantaa sitä; mutta kun hän tulee, totuuden henki, opastaa hän teidät koko totuuteen.»  

     »Hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teille kaikki, minkä olen sanonut teille.» (Johannes 16:12,13; 14:26.) He eivät siis voineet ymmärtää, ennenkuin helluntaisiunaus oli tullut.

PaulActs15.jpg (3629 bytes)
Preaching to the Gentiles

Bride3.jpg (10284 bytes)
"A people
for his name"
--A Bride

     Mutta vielä silloinkin kesti jonkun aikaa, ennenkuin he täysin ja selvästi ymmärsivät käsillä olevan työn ja sen yhteyden alkuperäisen lupauksen kanssa. (Apost. teot 11:9; Galatalaisille 2:2,12,14.)

      Kuitenkin näyttää siltä kuin Jumala olisi käyttänyt heitä puhetorvinaan, ennenkuin he täysin ja selvästi ymmärsivätkään asioita, ja todennäköistä on, että heidän hengen elähyttämät sanansa syvemmin ja selvemmin ilmaisivat totuuden kuin mitä he itse täysin käsittivät. Lue esim. 

     Jaakobin lausunto, jossa hän sanoo: »Simon on kertonut, kuinka Jumala ensi kerran ryhtyi ottamaan pakanoista kansan [morsiamen] nimelleen. Ja tämän kanssa profettain sanat pitävät yhtä, sillä näin on kirjoitettu: Sen jälkeen [kun tämä kansa on pakanamaailmasta koottu] minä palaan ja rakennan jälleen Daavidin luhistuneen majan [maallisen herrauden]; minä rakennan sen jälleen raunioistaan ja pystytän sen uudestaan.» -- Apost. teot 15:14-16.

 

 

 

 

What is the
great hidden mystery of God?

 

Jesus35Baptism.jpg (12298 bytes)
"Christ" means "Anointed"

     Jaakob alkoi nähdä Jumalan kaitselmuksessa, evankeliumin viemisessä Pietarin kautta ensimäiselle pakana-kääntyneelle ja Paavalin kautta pakanoille ylimalkaan, että suosio olisi tänä aikakautena samanlainen uskovia juutalaisia ja pakanoit kohtaan.

      Hän katsoi senjälkeen ennustuksiin ja huomasi niin kirjoitetuksi, sekä että sen jälkeen, kun tämä evankeliumikauden työ on päättynyt, täyttyvät luonnolliselle Israelille annetut lupaukset. Vähitellen alkoivat muutamat harvat – pyhät, Jumalan erityiset »ystävät» ymmärtää suurta, niin kauan kätkettyä salaisuutta. [92]

     Paavali selittää (Kolossil. 1:27), että tämä salaisuus, joka on ollut kätkettynä maailman alusta ja sukupolvien alkamisesta asti, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhilleen, on:

„Kristus teissä, kirkkauden toivo.”

     Tämä on suuri Jumalan salaisuus, joka on ollut kätkettynä kaikkina edellisinä aikakausina, ja joka vielä on kätkössä kaikilta muilta, paitsi erityiseltä luokalta, jonka muodostavat pyhät eli vihkiytyneet uskovaiset. Mutta mitä tarkoitta »Kristus teissä?»

      Me olemme nähneet, että Jeesus voideltiin pyhällä hengellä (Apost. teot 10:38), ja siten me ymmärrämme, että hän on Kristus, Voideltu, sillä sana kristus merkitsee voideltua. Ja apostoli Johannes sanoo, että se voitelu, jonka me (vihkiytyneet uskovaiset) olemme saaneet, pysyy meissä. (1 Johannes 2:27.) 

     Siis pyhät ovat evankeliumikautena voideltu joukko, voideltu Jumalan kuninkaiksi ja papeiksi (2 Korinttol. 1:21; 1 Pietarink. 2:9), yhdessä Jeesuksen, johtajansa ja Herransa kanssa ja he muodostavat Jehovan voidellun – Kristus-henkilön (pään ja ruumiin).

"The Christ "
...not one member, but many.
1 Corinthians 12:14

EngBre1.jpg (18330 bytes)

     Sopusoinnussa Johanneksen opin kanssa, että me myöskin olemme voideltuja, vakuuttaa Paavali meille, että tämä salaisuus, joka kuluneina aikakausina on ollut kätkettynä, mutta on nyt julistettu pyhille, on se, että Kristus-henkilö (Voideltu) »ei ole yksi jäsen, vaan niitä on siinä monta», samoin kuin ihmisruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä: mutta samoin kuin ruumiin kaikki jäsenet, vaikka niitä onkin monta, muodostavat yhden ruumiin, niin on myös Voidellun, Kristus-henkilön, laita. (1 Korinttol. 12:12-28.) 

     Jeesus on voideltu Seurakunnan pääksi eli Herraksi, joka Seurakunta on hänen ruumiinsa (eli morsiamensa, kun käytetään toista vertausta – Efessol. 5:25-30), ja he muodostavat [93] yhdessä luvatun »siemenen», - suuren Lunastajan: »Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan». – Galatal. 3:29.

Grapes.jpg (10577 bytes)
"I am the vine, ye are the branches."
John 15:5

     Apostoli varoittaa huolellisesti Seurakuntaa julkeitten vaatimusten suhteen, sanoessaan Jeesuksesta, että Jumala on kaikki »laskenut hänen jalkainsa alle, ja pannut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa», jotta »hän kaikessa olisi ensimäinen». (Efessol. 1:22,23; Kolossil. 1:18.) 

     Ottamalla kuvaksi ihmisruumiin osoittaa hän kuitenkin ihanalla ja miellyttävällä tavalla meidän läheisen yhteytemme. Tätä samaa yhteyttä opetti Jeesus, sanoessaan: »Minä olen viinipuu, te olette oksat.» -- Johannes 15:5

Pyramid.jpg (22454 bytes)
The top-stone is a perfect pyramid.

 Pyramiidi kuvaa sattuvalla tavalla yhteyttämme Herran Jeesuksen kanssa Kristus-henkilön voidellun joukon, jäseninä. Kivi, joka muodostaa huipun, on itsessään pyramiidi. Toiset kivet voidaan rakentaa sen alle, ja jos ne soveltuvat yhteen huippukiven kaikkien määräävien särmien kanssa, niin muodostaa koko joukko täydellisen pyramiidin. 

     Kuinka ihanasti tämä valaiseekaan asemaamme »siemenen» - »Kristus»-henkilön jäseninä. Liitettyinä yhteen päämme kanssa ja ollen täydessä sopusoinnussa hänen kanssaan olemme elävinä kivinä täydelliset; hänestä erillään emme ole mitään.

 

*Codex Sinaiticus on jättänyt sanan hengellisiä uhri-sanan edestä pois.

 

     [94] Jeesus, tuo täydellinen, on suuresti koroitettu, ja me jättäydymme nyt hänelle, jotta meidät muodostettaisiin ja luotaisiin hänen esimerkkinsä mukaan, ja jotta me rakentuisimme Jumalan rakennukseksi. 

     Tavallisessa rakennuksessa ei löydy huippu-kulmakiveä, mutta meidän rakennuksessanime on huippu-kulmakivi, huippukivi, niinkuin on kirjoitettu: »Katso minä panen Siioniin valitun kalliin huippukulmakiven» (Englant. Raamat. käännös) -- »ja menkää hänen tykönsä, elävän kiven tykö… ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi uhraamaan hengellisiä*) uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia.» (1 Pietarink. 2:4-6.) 

     Ja me uskomme, että Jeesuksen, »pään», ja »Seurakunnan, joka on hänen ruumiinsa», yhteys on pian täydellinen.

 


HumbleYourself.jpg (3357 bytes)
"Humble yourselves"

     Ja, rakkaani, suuren rakennusmestarin johdolla täytyy meidän kärsiä monta vasaran iskua ja paljon hiomista – meidän täytyy paljon muuttua ja tykkänään mukautua hänen esikuvansa mukaan suuren rakennusmestarin johdolla. 

     Ja jotta rakennusmestarin kyky ja täydellisyys tulisi meissä näkyviin, täytyy meidän pitää huolta siitä, ettei meidän oma tahtomme ole ärtyisä, asettuen hänen tahtoansa vastaan tai estäen tapahtumista meissä. 

     Meidän täytyy olla hyvin lasten kaltaisia ja nöyriä --  meidän täytyy pysyä lujasti nöyryydessä, sillä »Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon». Nöyrtykäämme sentähden Jumalan väkevän käden alle, jotta hän ajallaan ylentäisi meidät (1 Pietarink. 5:5,6), niinkuin hän on koroittanut päämme ja edelläjuoksijamme. – Filippil. 2:8,9.

Bible20DanChart.jpg (2575 bytes)

 

 

Bride10.jpg (2602 bytes)

 

 

 

Bible21Edith.jpg (7505 bytes)

 

     Tämä on todellakin ihmeellinen julistus, ja kun me Jumalan sanasta haluamme tietää suuresta kutsumuksestamme, niin huomaamme profetoista pelkkää [95] kaunopuheliaisuutta, kun on kysymyksessä sen armon (suosion eli siunauksen) julistus, joka on tullut meidän osaksemme (1 Pietarink. 1:10), samalla kuin esikuvat, vertaukset ja ne, mitkä tähän asti ovat olleet hämäriä arvoituksia, nyt alkavat itsessänsä loistaa ja levittävät valoa »kaidalle tielle», jolla voideltu (Kristus-) joukko on kutsuttu juoksemaan saavuttaakseen voittopalkinnon, joka nyt verhon poistuttua on silmäimme edessä. 

     Oli todellakin ennen aavistamaton salaisuus, -- että Jumalan tarkoitus ei ollut herättää ainoastaan vapahtaja, vaan sellainen vapahtaja, joka on kokoonpantu monesta jäsenestä. Vihkiytyneillä evankeliumikauden uskovaisilla on etuoikeus taistella »korkean kutsun» puolesta ja voittaa se. Jeesus ei ryhtynyt kehittämään tätä ajatusta oppilailleen, niinkauvan kuin he olivat luonnollisia ihmisiä, vaan odotti, kunnes heidät voideltiin helluntaina – heissä sikisi uusi luonto. 

     Paavalin selityksestä me ymmärrämme, etteivät muut kuin »uudet luomukset» nyt voi ymmärtää tai arvostella tätä korkeaa kutsua. Hän sanoo: »Me puhumme salaisuutena ollutta Jumalan viisautta, sitä kätkettyä [suunnitelmaa], jonka Jumala on edeltä määrännyt ennen maailman aikoja meidän kirkkaudeksemme, ja jota ei kukaan tämän maailman valtiaista [päämiehistä] ole tuntenut, … niinkuin on kirjoitettu siitä, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut, ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat». Sillä »meille Jumala on sen ilmaissut henkensä kautta». – 1 Korinttol. 2:6-14

The Christ
(Head and Body)
is the "seed of Abraham"
which is to bless
all the families
of the earth.
     Kirjeessään galatalaisille Paavali paljastaa koko salaisuuden ja osottaa miten aabrahamlainen liitto täyttyy. Hän osoittaa, että Israelille annettu laki ei kumonnut alkuperäistä liittoa (Galatal. 3:15-18), sekä että Aabrahamin siemen, joka siunaa kaikki kansat, on Kristus. (Värssy 16.) 

     Jatkaen edellämainittua ajatusta, että Kristus käsittää kaikki, jotka [96] ovat voidellut hengellä, sanoo hän edelleen: 

 

-- »Sillä niin monta kuin teitä on Kristukseen kastet tu, te olette Kristuksen päällenne pukeneet», ja »jos te olette Kristuksen omat, niin te [yhdessä Jeesuksen kanssa] siis olete Aabrahamin siementä, perillisiä [Aabrahamille annetun] lupauksen mukaan». (Värssyt 27, 29.) 

 

 

 

 

Why was it necessary
to keep the mystery hidden?

Jesus45BeholdF.jpg (3460 bytes)
"Behold the Man"

     Pitäen kiinni samasta ajatuksesta näyttää hän (Galatal. 4), että Aabraham kuvasi Jehovaa, Saara liittoa eli lupausta ja Iisak Kristusta (päätä ja ruumista) ja lisää sen jälkeen: »Ja te, veljet, olette lupauksen lapsia, niinkuin Iisak oli». (Värssy 28.) Siten oli Jumalan suunnitelma kätketty esikuviin, kunnes evankeliumiaikana Kristushenkilö alkoi kehittyä.

On ollut välttämätöntä pitää 
salaisuus kätkettynä.

     On ollut tarpeellista pitää tämä salaisuus kätkettynä, muuten ei olisi niin tapahtunut. Se oli välttämätöntä, sillä jos suunnitelma olisi kokonaisuudessaan ilmoitettu ihmiskunnalle, niin olisi se merkinnyt sen tyhjäksitekemistä. Jos ihmiset olisivat tunteneet sen, eivät he olisi ristiinnaulinneet kirkkauden Herraa, eivätkä myöskään seurakuntaa, joka on hänen ruumiinsa. (1 Korinttol. 2:8.) 

     Jollei Jumalan päätös olisi ollut maailmalle salaisuutena, niin ei ainoastaan Kristuksen kuolema, ihmisen vapahduksen hintana, olisi tullut ehkäistyksi, vaan myöskin Kristuksen kärsimisestä osallisen Seurakunnan uskonkoetus olisi tullut ehkäistyksi, vaan myöskin Kristuksen kärsimisestä osallisen Seurakunnan uskonkoetus olisi tullut estetyksi, sillä »sentähden maailma ei tunne meitä [hänen kanssaperillisinään], sillä koska [samasta syystä] se ei tunne häntä». – 1 Johannes 3:1.

Jesus22Teacher.jpg (4302 bytes)

     Ei ainoastaan Jumalan suunnitelma ja Kristushenkilö (pää ja ruumis), joka on itse suunnitelman täytäntö, ole maailmalle suuri salaisuus, vaan myöskin se erikoinen tie, jolla »pieni lauma» on kutsuttu vaeltamaan, erottaa sen jäsenet omituisina ihmisinä. [97] 

     Maailmalle pysyi salaisuutena, että niin rikaslahjainen henkilö kuin Jeesus nasaretilainen tuhlasi aikansa ja lahjansa sellaisella tavalla kuin hän teki, kun sitävastoin, jos hän olisi omistanut aikansa valtiotaidolle, oikeustieteelle, kaupalle tai sille uskonnolle, joka oli kansan mielen mukaista, o

     lisi voinut tulla suureksi ja arvossapidetyksi. Ihmiset ajattelivat, että hän tuhlasi mielettömästi elämänsä, ja he sanoivat: »Hänessä on perkele ja hän on järjiltään.» Hänen elämänsä ja oppinsa olivat heille arvoituksia. He eivät voineet ymmärtää häntä.

PaulAgrippa.jpg (4048 bytes)
Paul before Agrippa
      Apostolit ja heidän seurapiirinsä olivat samaten maailmalle arvoituksena, kun he jättivät maalliset toiveensa j. n. e. saarnatakseen syntein anteeksian tamusta halveksitun ja ristiinnaulitun Jeesuksen kuoleman perustuksella. 

     Paavali luopui korkeasta ja vaikutusvaltaisesta yhteiskunta-asemasta tehdäkseen työtä käsillänsä ja saarnatakseen Kristuksesta ja näkymättömästä kruunusta, joka annetaan kaikille niille uskovaisille, jotka vaeltaisivat hänen jäljissänsä. Tämä oli niin arvoituksellista, että muutamat sanoivat: »Olet järjiltäsi, Paavali! suuri oppisi vie sinut pois järjiltäsi.» Ja kaikkia, jotka siten seuraavat Mestarin jälkiä, pidetään hulluina Kristuksen tähden.

God’s Plan
will not always
be shrouded
in mystery.

 

Sky2.jpg (1948 bytes)

 Suunnitelma ei ole aina 
salaisuuden verhossa.

     Mutta Jumalan suunnitelma ei ole aina salaisuuden verhossa: Tuhatvuotispäivän sarastus tuo mukanaan Jumalalta täydellisempää valoa ihmisille, ja »maa on täynnä Herran tuntoa». 

     Vanhurskauden aurinko, joka tuo säteissään parannusta ja hajoittaa tietämättömyyden pimeyden, on Kristushenkilö tuhatvuotispäivän kirkkaudessa – ei ainoastaan pää, vaan myöskin hänen ruumiinsa jäsenet, sillä on kirjoitettu, että jos me »hänen kanssaan kärsimme», niin me myös hänen kanssaan kirkastumme. »

     Kun [98] Kristus, joka on meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa», ja »silloin vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niinkuin aurinko». – Roomalais. 8:17; 2 Timoteuks. 2:11,12; Kolossal. 3:4; Matteus 13:43.

God will
"pour out
His spirit
upon all flesh..."
Joel 2:28

 

     Nyt tuntuu kaikista muista, paitsi niistä, jotka ovat siinneet uuteen mieleen ottamalla vastaan »Kristuksen mielen», ikäänkuin ne lupaukset, joihin me uskomme, ja ne toiveet, jotka meitä elvyttävät, olisivat kuviteltuja ja liian epätodenmukaisia, jotta niihin voisi luottaa ja niiden antaa määrätä menettelytapamme. 

     Tulevana aikakautena, kun Jumala »vuodattaa henkensä kaiken lihan päälle», niinkuin hän nykyisenä aikakautena vuodattaa sen »palvelijainsa ja piikainsa» päälle, silloin totisesti kaikki ymmärtävät ja pitävät arvossa niitä lupauksia, jotka »pieni lauma» nyt omistaa itsellensä. Ja he iloitsevat seurakunnan kuuliaisuudesta ja korotuksesta, sanoen:

Bride5.jpg (21555 bytes)

"»Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen morsiamensa on valmistanut itsensä.» (Ilmestysk. 19:7.)

    
He iloitsevat siitä, että seurakunta, jonka kautta siunauksen virrat silloin vuotavat heille, on kirkastettu. Ja vaikka he näkevätkin, että ne »kalliit ja suuret lupaukset», jotka Voideltu (pää ja ruumis) on perinyt, eivät ole heitä varten, vaan ovat täyttyneet meissä, niin on se opetus, joka seurakunnan kautta on tehty havainnolliseksi, heille siunaukseksi. 

     Ja kun he rientävät saavuttamaan niitä siunauksia, jotka silloin tarjotaan heille, käyttävät he hyväkseen seurakunnan esimerkkiä ja kirkastavat Jumalaa seurakunnan tähden. Mutta tämä tieto ei herätä kateuden himoa, sillä uuden järjestyksen vallitessa tyydyttää täydellisen inhimillisen luonteen saavuttaminen heitä täydellisesti ja se on heidän mielestänsä toivottavampi kuin heidän luontonsa muutos.

Bible19Jerry.jpg (2874 bytes)

     Silloin salaisuus on loppunut, sillä maailma käsittää [99] silloin, että Jumalan henki oli Kristuksessa ja Kristuksen henki meissä – Jumala ilmestynyt lihassa --, jonka he tähän asti olivat väärinkäsittäneet. Silloin he näkevät, ettemme olleet hulluja emmekä houkkia, vaan että me valitsimme paremman osan, kun riensimme saavuttamaan ne rikkaudet, kunniasijat ja sen kruunun, joita he eivät nähneet, mutta jotka kuitenkin ovat iankaikkiset.

     Mitä aikaan tulee, niin on Jumalan salaisuus päättyvä seitsemännen pasunan (kuvannollisessa merkityksessä) soidessa. (Ilmestysk. 10:7.) Tämä koskee salaisuutta sen kahdessa merkityksessä, missä sanaa käytetään: salaisuus eli Jumalan suunnitelman salaiset puolet julistetaan silloin ja nähdään kirkkaasti samoinkuin »Jumalan salaisuus», seurakunta, tämän suunnitelman toteuttaja.

Bride1.jpg (3440 bytes)     Molemmat päätetään silloin. Salaisuus, kätketty suunnitelma, on silloin valinnut täyden määrän Kristuksen ruumiin jäseniä, ja tästä seuraa, että se, Kristuksen ruumis, on silloin tullut täydelliseksi. Suunnitelma lakkaa olemasta salaisuus, koska ei enää ole syytä, miksi se edelleen pidettäisiin salassa.

      Tämän salaisuuden suuruus, joka on niin kauvan pidetty salattuna, ja jonka lupaukset, esikuvat ja vertaukset ovat kätkeneet, samoinkuin se ihmeellinen armo, joka suodaan niille, jotka ovat kutsutut tämän salaisuuden osallisuuteen (Efessolaisille 3:9), antavat meille viittauksen siitä, että sen työn, joka täyttyy ja jota Jehova on antanut ihmiskunnan odottaa ja toivoa kuuden tuhannen vuoden kuluessa, täytyy olla jättiläistyö, suuremmoinen työ, joka on niin suurten valmistusten arvoinen. 

     Mitä siunauksia voimmekaan odottaa maailmalle, kun salaisuuden verho on otettu pois ja siunauksen kuurot virtaavat. Tämän tähden koko luomakunta huokaa ja on ahdistuksissa aina tähän asti, odottaen tämän salaisuuden täyttymistä – Jumalan lasten ilmestymistä, jotka muodostavat luvatun »siemenen», jossa kaikki maan sukukunnat siunataan. – Roomalaisille 8:19,21,22.

 

OI, MITKÄ AARTEET HERRA KANTOI.

Oi, mitkä aarteet Herra kantoi.
On suurta tuo, mutt’ tottakin.
Myös mulle Kristus elon antoi
Ja hengen, lapseuspantinkin.

Oi, kuinka halpa lapsi, sulle
Voin lainkaan, Herra, kelvata,
Kun suuret aarteet toit sä mulle,
Joit’ ei voi järki arvata.

Oon itse aina tyhjä ollut.
Oon vielä itse arvoton.
Vaan kaikki armostas’ on tullut.
Mi minus onpi, sun se on.

 Ett’ aukes’ korva kuulevaksi,
On armaan Taaton työtä vain.
Ett’ tulin tahtos’ tekeväksi,
On eelleen myöskin lahja ain’.

Oi, kiitos olkoon suuren Taattoin
Nyt armostansa kaikesta.
Myös kiitos aamuin sekä aattoin
Tuost’ ainaisesta elosta.

 On lahja suuri meille tuotu,
Ett’ olla Jeesuksemme ain’,
Kell’ Poika on, sill’ on se suotu,
Jos onkin aarre kätköss’ vain.

 Vaan heikko ruumiin’ kohta murtuu,
Ja aarre valkovaipan saa.
Kun kaikki kahleet silloin sortuu,
Voin taivaan häihin kiiruhtaa.

     Bride6.jpg (3437 bytes)

 

To Return to Home Page
click on Chart

HomeSymbol.jpg (6039 bytes)

Send E-Mail to   
 
English Only