3 Kolmas Luku.
Jumalan Ilmestys

 

bible.gif (26819 bytes)

Raamattu Jumalallisena Ilmestyksenä 
Tarkastettuna Järjen Valossa.

– Raamatun vaatimukset ja sen ulkonaiset todistukset
   luotettavaisuudesta. 
– Sen pitkä ikä ja säilyminen. 
– Sen siveellinen vaikutus. 
– Kirjoittajain vaikuttimet. 
– Kirjoitusten yleinen luonne. 
– Mooseksen kirjat. 
– Mooseksen laki. 
– Mooseksen kautta toimeenpannun hallitustavan
   omituisuudet. 
– Tämä ei ollut pappisviekkauden järjestelmä.  
– Maallisten järjestysmiesten ohjesäännöt. 
– Lain edessä ovat rikas ja köyhä samalla tasolla. 
– Varmuustoimenpiteitä kansan oikeuksien suojelmiseksi.
– Pappissääty ei ollut suosikkiluokka. 
– Tapa sen ylläpitämiseksi j.n.e. 
– Suojelus vieraitten, leskien, isättömäin ja palvelijain
   sortamisen ehkäisemiseksi. 
– Raamatun profeetat. 
– Onko yhteistä sidettä lain, profeettain ja Uuden"
   Testamentin kirjoittajain välillä? 
– Ihmeet eivät ole ristiriidassa järjen kanssa. 
– Johtopäätös, joka meidän täytyy tehdä. 

 

TorchA.jpg (1266 bytes)
BibleRuthsB.jpg (7075 bytes)

A reasonable, thinking mind will examine God’s Word

    Raamattu on sivistyksen ja vapauden soihtu. Sen hyvän yhteiskunnallisen vaikutuksen ovat tunnustaneet suurimmat valtiomiehet, joskin he usein ovat katselleet sitä niiden ristiriidassa olevien uskontunnustusten kautta syntyneiden eriväristen silmälasien läpi, jotka, vaikkakin ovat Raamatun puolella, surullisesti vääristelevät sen oppeja. 

    Kunnioitettavan vanhan kirjan ovat sen omat ystävät asettaneet tahtomattaan perin valheelliseen valoon. Monet näistä olisivat valmiit uhraamaan elämänsä sen edestä Ja kuitenkin he vahingoittavat sitä todellisesti suuremmassa määrässä kuin sen viholliset väittämällä sen tukevan niitä sen totuuksien väärinkäsityksiä, jotka he niin kauan ovat kunnioittaen omaksuneet ja jotka he ovat perineet esi-isiltään. 

    Oi, jospa he heräisivät uudelleen katselemaan sitä, mikä on kirjoitettu Raamatussa, ja saattaisivat sen viholliset häpeään riistämällä heiltä heidän aseensa!

Bible1.jpg (5795 bytes)
Gutenberg Bible, printed 1452-1455 in Mainz, Germany, by Johannes Gutenberg

The Bible has been miraculously preserved

Bible33Tyndale.jpg (18877 bytes)
The Tyndale Bible

    Koska luonnon valo johtaa meitä odottamaan Jumalalta täydellisempää ilmestystä kuin mitä luonto [68] itse antaa, niin täytyy järkevän, ajattelevan ihmisen olla valmis tutkimaan jokaista vaatimusta, joka väittää olevansa Jumalan ilmestys ja jolla on järkevä ulkonainen todistus tällaisen vaatimuksen todennäköisyydestä. 

    Raamattu väittää olevansa sellainen Jumalan ilmestys, ja se tulee luoksemme riittävine ulkonaisine todistuksineen siitä, että sen vaatimukset todennäköisesti ovat oikeutettuja sekä antaa meidän syyllä toivoa, että sen tarkempi tutkiminen tuo valoon vielä täydellisempiä ja vieläkin sitovampia todistuksia siitä että se on Jumalan sanaa.

    Raamattu on vanhin kirja, mikä on olemassa. Se on kestänyt kolmenkymmenen vuosisadan myrskyt. Ihmiset ovat kaikin tavoin koettaneet hävittää sen maan päältä. 

    He ovat piiloittaneet sen, he ovat kaivaneet sen maahan, he ovat kuolemanrangaistuksen uhalla kieltäneet omistamasta sitä, ja mitä kiivaimmat ja säälimättömimmät vainot ovat kohdanneet niitä, jotka ovat uskoneet siihen; mutta kirja elää vielä. 

ISQumran.jpg (5924 bytes)
Qumran Caves

ISScroll2A.jpg (2453 bytes)
Dead Sea Scrolls

    Dating from 100 B.C. to 100 A.D., the Dead Sea Scrolls were preserved in clay urns in the Qumran caves until their discovery in 1948. 
   Every book in the Old Testament, except Esther, is represented.

ISStCatherinesA.jpg (12596 bytes)
St. Catherine's Monastery

ISCodex.jpg (3144 bytes)
Sinaitic Manuscript

    Priceless parchments of the Sinaitic Manuscript, 4th c. A.D., were preserved within the walls of St. Catherine’s Monastery in the heart of Sinai.  Discovered in 1859 A.D. by Count Tischendorf, the Codex Sinaiticus contains the New Testament and parts of the Old Testament.

Bible7GenevaA.jpg (3401 bytes)
The Geneva Bible

    Tänä päivänä, kun monet sen vastustajista nukkuvat kuolon unta, ja sadat nidokset, jotka on kirjoitettu sen huonoon huutoon saattamiseksi ja sen vaikutuksen tyhjäksi tekemiseksi, ovat kauan siteen unohdetut, on Raamattu raivannut itselleen tien maan kaikkiin kansoihin ja kieliin sekä tullut käännetyksi useammalle kuin neljällesadalle eri kielelle. 

    Se, että tämä kirja on elänyt kautta monien vuosisatojen, huolimatta kaikista vertojaan turhaan hakevista yrityksistä tuhota ja hävittää se, on tosiasia, joka ainakin on voimakas todistus siitä, että se suuri olento, jonka se väittää alkuunpanijakseen, on myös sen suojelija.

The Bible points and refers to one prominent character: Jesus of Nazareth.

Jesus13A.jpg (4363 bytes)

    On totta, että Raamatun siveellinen vaikutus on poikkeuksetta hyvä. Ne jotka ovat huolellisesti tutkineet sitä, ovat aina kohonneet parempaan, puhtaampaan elämään. 

    Toiset uskonnolliset ja tieteelliset teokset ovat aikaansaaneet hyvää, vaikuttaneet jalostuttavasti ja olleet ihmiskunnalle jossain määrin siunaukseksi, [69] mutta kaikki kirjat yhteensä ovat olleet kykenemättömät lahjoittamaan huokaavalle luomakunnalle sitä iloa, rauhaa ja siunausta, jonka Raamattu tuo sekä rikkaalle että köyhälle, oppineelle ja oppimattomalle. Raamattu ei ole aiottu ainoastaan luettavaksi. 

    Se on kirja, jota pitää tutkia huolella ja miettien, sillä Jumalan ajatukset ovat korkeammalla meidän ajatuksiamme, ja hänen tiensä ovat korkeammalla meidän teitämme. Jos me tahdomme käsittää äärettömän Jumalan suunnitelmia ja ajatuksia, niin meidän täytyy omistaa kaikki voimamme tähän tärkeään työhön. Totuuden rikkaimmat aarteet eivät aina ole pinnalla.

    Kauttaaltaan ja lakkaamatta tämä kirja viittaa ja vetoaa samaan etevään luonteeseen, Jeesus Nasaretilaiseen, jonka se sanoo olevan Jumalan Pojan. Alusta loppuun on hänen nimensä, kutsumuksensa ja työnsä huomattavassa asemassa. 

    Eri tavalla täysin todistettu, Raamatun ulkopuolella oleva, historiallinen tosiasia on, että mies, nimeltä Jeesus Nasaretilainen eli ja oli saavuttanut jonkinlaisen kuuluisuuden jotakuinkin samaan aikaan kuin Raamatun kirjoittajat ilmoittavat.

    Paitsi Uuden Testamentin tekijäin antamaa todistusta on vielä historia vahvistanut sen tosiasian, että tämä Jeesus ristiinnaulittiin, koska juutalaiset ja heidän pappinsa olivat loukkaantuneet häneen. 

    Uuden Testamentin kirjoittaja olivat, lukuunottamatta Paavalia ja Luukasta, Jeesus Nasaretilaisen henkilökohtaisia tuttuja ja oppilaita, ja he esittävät kirjoituksissaan hänen oppejaan.

   ISSiloamA.jpg (8766 bytes)
Pool of Siloam
Jesus healed a blind man at the Pool of Siloam John 9:11.

     The pool is one of the few undisputed localities in ancient Jerusalem. Waters from the Spring Gihon flow into the Pool of Siloam through a tunnel which was engineered by King Hezekiah in 715 BCE. Hezekiah's 1750 foot tunnel can still be traversed by foot today.

ISGolgothaA.jpg (6993 bytes)
Golgotha
"And he bearing his cross went forth into a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha."
John 19:17

ISGardenTomb1A.jpg (5664 bytes)
Garden Tomb
"Now in the place where he was crucified there was a garden; and in the garden a new sepulchre..." John 19:41

The disciples were committed to an unpopular cause.

 

 

 

 

Jesus41Cross.jpg (3997 bytes)

    Jokaisen kirjan olemassaolo edellyttää tekijän puolelta jonkinlaisia vaikuttimia. Me kysymme sentähden: Mitkä olivat ne vaikuttimet, jotka saivat nämä miehet omistamaan itselleen tuon henkilön asian? 

    Hänet tuomittiin kuolemaan ja juutalaiset ristiinnaulitsivat hänet pahatekijänä. Uskonnollisimmat heistä suostuivat siihen ja vaativat häntä tapettavaksi sellaisena joka ei ole arvokas elämään. 

    Omaksumalla hänen [70] asiansa ja julkisesti julistamalla hänen oppejaan alistuivat nämä miehet kantamaan ylenkatsetta, kieltäymyksiä ja katkeria vainoja, asettivat elämänsä alttiiksi ja vieläpä muutamissa tapauksissa kärsivät marttyyrikuoleman. 

    Jos me myönnämme, että Jeesu eläessään oli ihmeellinen henkilö sekä elämässään että opissaan, niin mitä syytä oli kenelläkään omistaa hänen asiaansa sitten kuin hän oli kuollut? — erittäinkin, kun hänen kuolemansa oli niin häpeällinen? 

    Ja jos me otaksumme, että nämä kirjoittajat ovat keksineet kertomuksensa, ja että Jeesus oli heidän mielikuvituksensa sankari tai ihanne, kuinka luonnotonta olisikaan ajatella, että järkevät ihmiset, väitettyään, että hän oli Jumalan Poika, että hän oli siinnyt yliluonnollisella tavalla, omisti yliluonnollisia voimia, joiden avulla hân paransi spitaalisia, antoi näön niille, jotka olivat sokeina syntyneet, ja kuulon kuuroille, vieläpä herätti kuolleitakin — kuinka äärettömän luonnotonta olisikaan ajatella, että he olisivat lopettaneet tällaisen luonteen kuvauksen ilmoittamalla, että kourallinen hänen vihollisiaan tappoi hänet suurkavaltajana, samalla kun toiseltapuolen hänen ystävänsä ja oppilaansa, niiden joukossa itse kirjoittajatkin, jättivät hänet ja ratkaisevassa silmänräpäyksessä pakenivat?

What motivated the writers of Scripture?

Jeremiah.jpg (3780 bytes)
Jeremiah

    Joskin maailman historia muutamissa kohdin poikkeaa näistä kirjailijoista, niin älköön se kuitenkaan johtako meitä pitämään heidän ilmmoituksiaan epätodenmukaisina. 

    Niiden jotka niin tekevät, täytyy esittää ja todistaa jokin vaikuttava syy, miksi nämä kirjoittajat olisivat tehneet vääriä väitteitä. Mitkä vaikuttimet olisivat voineet johtaa heitä? Olisivatko he mahdollisesti toivoneet sen kautta saavuttavansa onnea, mainetta, maltaa tai maallisia etuja? 

    Jeesuksen ystävien köyhyys ja heidän sankarinsa kärsimä arvonannon puute Juudaan suurten uskonnon harrastajien joukossa vastustaa sellaista ajatusta, jonka ohella se, että hän kuoli pahantekijänä, rauhanhäiritsijänä, ja oli halveksittu, [71] ei antanut mitään kadehdittavan maineen toiveita niille jotka ottivat asiakseen saada jälleen sijaa hänen opilleen. 

    Jos niillä, jotka saarnasivat Jeesuksesta, oli tällaista odotettavissa, niin eivätköhän he silloin olisi nopeasti jättäneet asiaa, kun he huomasivat, että se toi mukanaan häpeää, vainoa, vankeutta, vieläpä kuolemaa? Järki sano meille selvästi, että miehillä, jotka uhrasivat kodin, arvon, kunnian ja elämän, jotka eivät eläneet hetkellistä nautintoa varten, vaan joiden päämääränä oli lähimmäisten kohottaminen ja jotka teroittivat korkeinta siveysoppia ei ollut ainoastaan joku vaikutin, vaan että heidän vaikuttimensa täytyi myöskin olla puhdas ja heidän päämääränsä mitä ylevin. 

    Järki selittää edelleen, että sellaisten miesten todistus, joita ainoastaan puhtaat ja hyvät vaikuttimet johtivat, ansaitsee kymmenen kertaa enemmän luottamusta kuin tavallisten kirjailijain. 

    Nämä miehet eivät myöskään olleet uskonnollisia haaveilijoita. He olivat terveen järjen miehiä ja osoittivat jokaisessa tilaisuudessa uskonsa ja toivonsa perustuksen, ja tässä hyvin harkitussa vakaumuksessaan pysyivät he aina lujina.

The Biblical writers were honest and faithful to the Lord.

Prophets4A.jpg (4374 bytes)

    Ja mitä tässä olemme huomauttaneet, se voidaan myöskin samalla tavalla sovelluttaa myöskin Vanhan Testamentin eri kirjoittajiin. Pää-asiassa näissä miehissä kuvastuu heidän uskollisuutensa Herraa kohtaan, ja yhtä puolueettomasti kuin Raamatun historia kiittää heidän hyveitään, mainitsee ja soimaa se heidän heikkouksiaan ja puutteitaan. 

    Tämän täytyy hämmästyttää niitä, jotka otaksuvat, että Raamattu on tekaistu kertomus, jonka tarkoitus olisi herättää ihmisissä pyhää pelkoa ja kunnioitusta jotain uskonnollista järjestelmää kohtaan. Raamatussa esiintyvä oikeudellisuus todistaa sen totuudeksi. 

    Jos petturi tahtoisi kuvata jonkun suureksi mieheksi, ja ennen kaikkea, jos hän tahtoisi uskotella, että hänen kirjoituksensa olisivat Jumalan elähyttämiä, niin esittäisi hän epäilemättä sellaisen henkilön luonteen mitä suurimmassa määrässä [72] moitteettomaksi ja jaloksi. 

    Koska Raamattu ei ole tehnyt itseään syypääksi tällaiseen menettelytapaan, on se tyydyttävä todistus siitä, ettei se ole valheellisesti kyhätty ihmisten pimittämiseksi.

Examine the character of the writings

     Kun meillä siis on syy odottaa, että meille ilmoitetaan Jumalan tahto ja suunnitelma ja kun me olemme myös löytäneet Raamatun, joka väittää ilmoittavansa tämän ja jonka ovat kirjoittaneet miehet, joiden vaikuttimia meillä ei ole syytä epäillä, vaan hyväksyä, niin tarkastakaamme nyt niiden kirjoitusten luonnetta, jotka ilmoittavat olevansa Jumalan hengen elähyttämiä, nähdäksemme vastaavatko niiden opit sitä luonnetta, jonka me syyllä  omistamme Jumalalle, ja missä määrin näissä kirjoituksissa itsessään on todistus niiden luotettavaisuudesta.

The writers were acquainted first hand with the facts

MatthewA.jpg (5256 bytes)

     Uuden Testamentin viisi ensimmäistä kirjaa ja useat Vanhan Testamentin kirjoista ovat kertomuksia tosiasioista, jotka kirjoittajat tunsivat, kertomuksia, joiden totuuden takaa heidän luonteensa. 

    Jokaiselle on selvää, ettei tarvittu mitään erityistä ilmestystä kertoakseen yksinkertaisesti totuuden niissä asioissa, jotka olivat heitä lähellä ja jotka he täysin tunsivat. 

    Kun Jumala kuitenkin tahtoi antaa ihmiselle ilmestyksen, niin se, että näillä kertomuksilla menneistä tapauksista on merkitystä tähän ilmestykseen nähden, on riittävä syy, pitääksemme sitä johtopäätöstä järkevänä, että Jumala johtaisi ja järjestäisi niin, että se rehellinen kirjoittaja, jonka hän valitsisi aseekseen, tulisi yhteyteen tarpeellisten tosiasiain kanssa. 

    Näiden Raamatun historiallisten osien luotettavaisuus perustuu melkein yksinomaan tekijäin luonteeseen ja vaikuttimiin. Hyvä ihminen ei puhu valhetta. Puhdas lähde ei anna kitkerää vettä. 

    Ja Raamatun todistus kokonaisuudessaan poistaa pienimmänkin epäilyksen siitä, että sen kirjoittajat sanoisivat tai tekisivät pahaa, jotta sen kautta hyvä tulisi esille.

Jesus5BabeTempleA.jpg (5431 bytes)

     Määrättyjen Raamatun kirjain, kuten Kuningasten-[73], Aika- ja Tuomarienkirjain totuudellisuus ei kärsi siitä, että me aivan yksinkertaisesti sanomme niiden olevan tosia, huolella tehtyjä muistiinpanoja aikansa huomatuista tapauksista ja henkilöistä. 

    Hebrealaiset Raamatunkirjat sisältävät historiaa samoinkuin lain ja profeetat, ja kun muistetaan, että heidän historiansa, sukuluettelonsa j. n. e. kuvailivat niin paljon tarkemmin yskityiskohtaisia seikkoja siitä syystä, että Messias oli suoraan polveutuva Aabrahamista, niin saamme selvityksen siihen, miksi mainittiin muutamia historiallisia asioita, joita yhdeksännentoista vuosisadan valistus ei pidä oikein sopivina. 

    Niin esimerkiksi piti historioitsija todennäköisesti tarpeellisena koristelematta kertoa moabilais- ja ammonilaiskansojen alkuperän ja heidän sukulaissuhteensa Aabrahamin kanssa, jotta kertomus heidän alkuperästään olisi täydellinen. (1 Moos. 19:36-38) 

    Samoin on meille annettu erittäin tarkka kertomus Juudan lapsista, sillä hänestä polveutui kuningas Daavid, jonka kautta Marian, Jeesuksen äidin (Luuk. 3:23, 31, 33, 34), samoinkin Joosefin, hänen puolisonsa, sukuluettelo johdetaan takaisin Aabrahamiin. 

    Täydellinen sukuluettelo oli epäilemättä sitä välttämättömämpi, kun tästä suvusta (1 Moos. 49:10) oli polveutuva Israelin etevin kuningas samoinkuin luvattu Messiaskin. Tästä johtuu poikkeaminen yksityisseikkoihin, mikä ei muuten esiinny. — 1 Moos. 38.

We find a reason for details

     Tietenkin on samanlaisia tai muita syitä toisiin Raamatussa oleviin historiallisiin tosiasioihin, joiden hyödyn me ehkä aikaa myöten saamme nähdä ja jotka, elleivät ne koskisi historiaa, vaan ainoastaan siveellistä opetusta, voitaisiin poistaa ilman vahinkoa. 

    Kuitenkaan ei kukaan voi millään tavalla väittää, että Raamattu missään suosisi säädyttömyyttä. Tulee myöskin muistaa, että samoja asioita voidaan eri kielillä esittää paremmin ja huonommin, ja että vaikkakin Raamatun kääntäjät olivat liian omantunnontarkkoja jättääkseen pois mitään siitä, mikä esiintyi alkutekstissä,[74] elivät he kumminkin aikana, joka ei ollut niin tarkka kuin meidän aikamme, valitessaan sopivia lausuntatapoja. 

    Samaa voidaan ajatella vanhimmasta Raamatun ajasta ja sen tavasta ilmaista ajatuksiaan. Varmaan ei hienotunteisinkaan voi tähän nähden tehdä pienintäkään huomautusta ainoastakaan Uudessa Testamentissa esiintyvästä kohdasta.

 

Moses1A.jpg (14827 bytes)


Moses4A.jpg (10734 bytes)
Moses Leading Israel Out of Egypt

MOOSEKSEN KIRJAT JA NIISSA JULKAISTUT LAIT

     Raamatun viisi ensimmäistä tunnetaan Mooseksen viiden kirjan nimellä, vaikka ne eivät missään mainitse häntä tekijäkseen. On hyvin luultavaa, että Mooses tai joku hänen johdollaan on kirjoittanut ne. Mitä tulee kertomukseen hänen kuolemastaan ja hautaamisestaan, niin voimme ajatella, että hänen kirjurinsa on niistä tehnyt sopivan lisäyksen. 

Se, ettei varmasti mainita, että Mooses olisi kirjoittanut nämä kirjat, ei ole mikään todistus sellaista otaksumaa vastaan, sillä jos joku toinen olisi kirjoittanut ne pimittämis- ja pettämistarkoituksessa, niin hän olisi varmaankin saadakseen luotettavaisuutta, ilmoittanut, että Israelin suuri johtaja ja valtiomies oli kirjoittanut ne. (Katso 5 Moos. 31. 31:9-27) 

    On varma, että todellakin Mooses johti juutalaiset Egyptistä. Hän järjesti heidät kansaksi niiden lakien mukaan, jotka näissä kirjoissa ovat esitetyt, ja juutalaiset ovat yli kolmentuhannen vuoden kuluessa yksimielisesti väittäneet, että Mooses on lahjoittanut heille nuo kirjat, ja he ovat pitäneet niin pyhinä ne, ettei pistettä tai pilkkua ole saanut muuttaa, mikä takaa sen, että kirjoitukset ovat väärentämättömät.

Earth1A.jpg (3719 bytes)

 

"He stretcheth out the north over the empty place, and hangeth the earth upon nothing."
Job 26:7

     Nämä Mooseksen kirjat sisältävät ainoan uskottavan kertomuksen, mikä on olemassa siltä ajalta, jota ne käsittelevät. Kiinan historia on alkavinaan luomisesta kertosessaan, miten Jumala läksi venheessä vesille, otti maamöhkäleen käteensä ja heitti sen veteen. 

    Tästä maamöhkäleestä, niin kerrotaan, tuli tämä [75] maailma j. n. e.  Mutta koko satu on niin järjetön, että jo ihminen, jolla on lapsen ymmärrys, ei anna sen pettää itseänsä. Ensimmäisen Mooseksen kirjan esitys perustuu sitävastoin siihen järkevään oletukseen, että Jumala, Luoja, älykäs alkusyy jo oli olemassa. 

    Se ei koskettele Jumalan olemassaolon alkamista, vaan hänen työtään ja sen alkamista ja järjestelmällistä eteenpäin kehittymistä—»Alussa Jumala loi taivaan ja maan.» 

    Se ainoastaan mainitsee maan alkuperän ryhtymättä lähempiin selityksiin ja jatkaa sitten kertomalla kuudesta päivästä (ajanjaksosta), joiden kuluessa maa valmistettiin ihmistä varten. 

    Tämän esityksen vahvistaa pää-asiallisesti neljäntuhannen vuoden kuluessa kerätty tieteellinen valo. Tästä seuraa, että on paljon järkevämpää hyväksyä väite, että Jumalan henki on elähyttänyt niiden asiain kertojan, Mooseksen, kuin otaksua, että yksi mies yksinään tiesi enemmän kuin koko muu ihmiskunta tietää kolmentuhannen vuoden tutkimuksen jälkeen, tutkimusten, joita nyt helpottavat uudenaikaiset apuneuvot ja joilla on miljoonittain rahaa käytettävänä.

The Mosaic Law was unequaled.
Today we base our laws on the Law of Moses

     Tarkasta edelleen niitä lakimääräyksiä, joita nämä kirjoitukset sisältävät. Varmaa on, etteivät nämä lait ole löytäneet vertojaan, ennenkuin yhdeksännellätoista vuosisadalla. 

    Ja yhdeksännentoista vuosisadan lait nojautuvat Mooseksen laissa esitettyihin perusajatuksiin, ja itse asiassa ovat sellaiset miehet laatineet ne, jotka tunnustivat Mooseksen lain jumalallisen alkuperän.

Moses6A.jpg (15596 bytes)
Moses Teaching the People of Israel

     Jumalan kymmenen käskyä on lyhyt yhteenveto koko laista. Nämä kymmenen käskyä sisältävät jumalanpalveluksen ja siveyden suhteen määräyksiä, joiden jokaisen tutkijan silmissä täytyy näyttää suuressa määrin ihmeellisiltä, ja jos ne tähän asti olisivat olleet tuntemattomat ja nyt tavattaisiin Kreikan, Rooman tai Babylonin (kansoja, jotka ovat nousseet ja hävinneet paljon sen jälkeen kuin nämä lait säädettiin) raunioista [76] ja muinaisjäännöksistä, niin niitä pidettäisiin ihmeellisinä ellei yliluonnollisina. 

    Mutta näiden lakien ja niiden vaatimusten tunteminen on aikaansaanut jonkinlaisen välinpitämättömyyden, niin että niiden todellisen suuruuden näkevät ainoastaan muutamat harvat. On totta, että nämä käskyt eivät puhu mitään Kristuksesta, mutta niitä ei annettukaan kristityille, vaan juutalaisille, eikä heillekään siksi, että ne opettaisivat uskomaan lunastukseen, vaan vakuuttamaan ihmisiä heidän syntisestä tilastaan ja lunastuksen tarpeesta.  

    Ja näiden käskyjen pääsisällyksen yhdisti kristinuskon suuri perustaja ihmeellisellä tavalla sanoihin: »Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi ja koko sielustasi ja koko mielestäsi ja koko voimastasi» ja: »Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.» —Mark. 12:30, 31.

The Israelites lived under the government of God

TABPriesthood.jpg (3735 bytes)
The Levitical Priesthood

     Mooseksen toimeenpanema hallitusmuoto erosi kaikista muista sekä uudemmista että vanhemmista siinä, että se väitti, että tämä hallitus tuli itse Luojalta, ja että kansa oli vastuunalainen hänen edessään. 

    Heidän lakinsa ja maalliset ja uskonnolliset järjestysmuotonsa väittivät lähtevänsä Jumalasta ja olivat, niinkuin kohta saamme nähdä, täydellisessä sopusoinnussa sen kanssa, minkä järki sanoo meille Jumalan luonteeksi. 

    Keskellä leiriä olevan tabernaakkelin »kaikkein pyhimmässä» paikassa ilmeni Jehovan, heidän Kuninkaansa läsnäolo, ja siellä he saivat yliluonnollista opetusta kansansa asioitten hoitamisessa.

The Tabernacle, in the center of the Camp, had a manifestation of God’s presence in its Most Holy apartment.

TABMostHoly.jpg (2336 bytes)
Ark of Covenant in the Most Holy

TabPurpCourtA.jpg (19601 bytes)

      Järjestettiin pappissääty, jolla oli täydellinen valta tabernaakkelin hoidossa, ja ainoastaan pappien kautta voitiin tulla Jehovan luokse ja saatiin neuvotella hänen kanssaan. 

The privileges of the priests were limited

TabPriestMercy.jpg (3967 bytes)
Priest in Most Holy

      Joku voinee tässä ensin ajatella: 

»Kas niin, siinä on meillä heidän järjestelmänsä päämäärä: heillä, samoinkuin toisillakin kansoilla oli hallitusvalta papeilla. He käyttivät hyväkseen kansan herkkäuskoisuutta ja peloittivat sitä oman kunnian ja voiton tähden.» 

      Pysähdy kuitenkin, ystäväni; älkäämme otaksuko mitään ennenaikaisesti. Kun, niinkuin tässä tapauksessa, on helppo [77] tutkia itse tosiasiat, niin ei olisi järkevää tehdä huonoja johtopäätöksiä syrjäyttämällä tosiasiat. Kaikki puhuu eittämättömästi sellaista käsitystä vastaan. 

      Pappien oikeudet ja etuoikeudet olivat rajoitetut. He eivät saaneet mitään maallista valtaa ja heiltä puuttui kokonaan tilaisuus käyttää virkaansa kansan oikeuksien ja omantunnon vapauden sortamiseksi. Vieläpä nämä määräykset tehtiin Mooseksen kautta, joka itse oli pappissuvun jäsen.

A theocratic government
was established

Moses3A.jpg (4436 bytes)
Moses

 

 

 

 

EldersA.jpg (6063 bytes)
Elders of Israel

     Koska hän Jumalan lähettiläänä oli vienyt Israelin Egyptin orjuudesta, niin joutui toimeenpaneva valta olosuhteiden pakosta hänen käsiinsä ja teki hiljaisesta Mooseksesta itsevaltiaan hallituksessa ja vallassa, vaikkakin hänestä lempeän ja nöyrän luonteensa tähden tuli itse asiassa kansan liiaksi rasittama palvelija, joka tyhjensi elinvoimansa virkansa painostavissa huolissa. 

      Sellaisten olosuhteiden vallitessa perustettiin maallinen hallitus, joka itse asiassa oli kansanvalta. Välttääksemme kaikkea epäilystä tahdomme sanoa, että uskottoman kannalta katsoen oli Israelin hallitusmuoto kansanvalta, mutta omien vaatimustensa valossa se oli teokratia, s.o.  Jumalan hallitus, sillä lait, jotka Jumala Mooseksen kautta antoi, olivat muuttumattomat:  ei saanut mitään lisätä eikä ottaa pois heidän lakikokoelmastaan. 

      Tältä kannalta katsoen poikkesi Israelin hallitus kaikista muista sekä aikaisemmista että myöhemmistä maallisista hallituksista.

 »Ja Herra sanoi Moosekselle: ‘Kokoa minulle seitsemänkymmentä miestä Israelin vanhimmista, jotka tiedät kansan vanhimmiksi ja päämiehiksi, ja tuo heidät ilmestysmajan oven eteen, ja seisokoot he siinä sinun kanssasi. 

Ja minä tulen alas ja puhun siellä sinin kanssasi ja otan siitä hengestä, joka sinussa on, ja annan heille, että he yhdessä sinun kanssasi kantaisivat kansan kuormaa, ettet sinä yksinäsi sitä kantaisi. (4 Moos. 11:16, 17. Katso myös värssyjä 24-30, jotka ovat esimerkkinä todellisesta, vilpittömästä valtiomiestaidosta ja hiljaisesta [78] ja nöyrästä luonteesta.) 

Kun Mooses kertoi tästä, sanoi hän:  Silloin minä otin ylimmäiset suvuistanne, toimelliset ja tunnetut miehet, ja asetin ne teidän päämiehiksenne, tuhannen, sadan, viidenkymmenen ja kymmenen päämiehiksi, ja esimiehiksi teidän sukukunnillenne» — 5 Moos. 1:15; 2 Moos. 18:13-26.

This form of government was calculated to cultivate the spirit of true liberty

 

 

 

If Moses had been ambitious, he would have misused his power

 

Moses8Aaron.jpg (12676 bytes)
Moses anointing Aaron High Priest

     Täten osoittautuu, että tämä etevä lainsäätäjä, kaukana siitä, että olisi koettanut laajentaa tai vastaisen varalle lujittaa asemaansa jättämällä kansan hallituksen omille pappissäätyisille sukulaisilleen ja siten valmistaa heille tilaisuutta käyttää uskonnollista valtaansa kahlehtiakseen kansan oikeuksia ja vapauksia, päinvastoin toimeenpani kansan keskuudessa hallitusmuodon, joka oli omiansa kasvattamaan vapauden tunnetta. 

     Toisten kansain ja hallitsijain historiassa ei tavata mitään tätä vastaavaa. Jokaisessa tapauksessa on hallitsija etsinyt omaa koroitustaan ja suurempaa valtaa. Niissäkin tapauksissa, joissa hallitsija on auttanut tasavaltojen muodostamista, on myöhempi asiainkulku osoittanut, että he tekivät sen edellyttäen saavansa kansan suosiota ja lujittaakseen omaa valtaansa. 

     Kunnianhimoinen, viisaasti laskeva mies olisi Mooseksen asemassa ja pyrkiessään lujittamaan kansan pettämistä, koettanut saada vallan omiin ja perheensä käsiin, erittäinkin kun tämä näkyi olevan verrattain helposti saavutettavissa, koska uskonnollinen valta jo oli tämän suvun käsissä, ja koska kysymyksessä oleva kansa väitti, että Jumala hallitsi sitä tabernakkelista. 

     Ei myöskään voi otaksua, että mies, joka kykeni luomaan sellaiset lait ja hallitsemaan sellaista kansaa, olisi ollut niin lyhytnäköinen, ettei hän olisi nähnyt, mihin hänen toimintansa täytyi johtaa. 

     Niin täydelleen jätettiin kansan hallitus sen omiin käsiin, että vaikkakin tärkeimmät asiat, joita yllämainitut hallitusmiehet eivät voineet päättää, tuli jättää Mooseksen ratkaistaviksi, niin he saivat kuitenkin itse päättää, mitkä asiat joutuivat Moosekselle. 

»Mutta jos joku asia on teistä [79] liian vaikea, niin lykätkää se minulle, kuullakseni sitä.» — 5 Moos. 1:17.

The people asked for a king

SamuelA.jpg (5905 bytes)
Samuel anointing Saul king

     Tältä kannalta katsoen oli Israel tasavalta, jonka virkamiehet toimivat Jumalan määräysten mukaan. Ja tehdäksemme vastauksettomiksi ne, jotka tietämättömyydessään väittävät, että Raamattu hyväksyy yksinvaltaisen hallitusmuodon sen sijaan, että »kansaa hallitsisi kansa», tahdomme huomauttaa, että tämä tasavaltainen maallinen hallitusmuoto pysyi voimassa yli neljänsadan vuoden. 

     Ja ilman Herran hyväksymistä vaihdettiin tämä sitten kuningaskuntaan »vanhimpien» pyynnöstä. Herra sanoi Samuelille, joka silloin toimi jonkinlaisena väliaikaisena puheenjohtajan. 

»Kuule kansan ääntä kaikissa niissä, mitä he sinulle sanovat; sillä he eivät ole hylänneet sinua, vaan minut he ovat hylänneet, etten minä heitä hallitsisi.»  

     Jumalan käskystä selitti Samuel kansalle, kuinka heidän vapauttaan ja oikeuksiaan halveksittaisiin ja kuinka he tällaisen muutoksen kautta tulisivat palvelijoiksi; mutta turhaan, sillä tuo yleinen aate, jonka he ylt’ympärillään toisissa kansoissa näkivät toteutuneena, oli hurmannut heidät. (1 Sam. 8:6-22) 

     Kun tarkastaa tätä kertomusta heidän halustaan saada kuningas, niin kenenkä mieleen ei johtuisi ajatus, että Mooses ilman vaikeuksia olisi voinut asettautua suuren valtakunnan etunenään?


Prophets1A.jpg (3847 bytes)

Judges –
"Ye shall hear the small as well as the great..."
Deuteronomy 1:17

TabBreastplateA.jpg (2806 bytes)

Breastplate of the High Priest which had the Urim and Thummim

TABPriestHigh.jpg (13543 bytes)
The High Priest

     Vaikka Israel kokonaisuudessaan muodosti yhden kansan, niin otettiin kuitenkin Jaakobin kuoleman jälkeen sukujako aina huomioon. Jokainen suku eli heimo valitsi tau tunnusti yksimielisesti muutamat jäsenet asiamiehikseen eli päälliköikseen. 

     Tämä tapa oli voimassa heidän pitkän egyptiläisen orjuutensakin aikana. Näitä heimon edustajia kutsuttiin päällysmiehiksi eli vanhimmiksi, ja juuri näille Mooses jätti maallisen hallituksen kunnian ja vallan. Jos hän sitävastoin olisi aikonut säilyttää vallan itselleen ja suvulleen, niin olisi hän viime sijassa antanut näille miehille viran ja hallituksen. [80]

     Ne ohjeet, jotka annettiin niille, jotka Jumala ikäänkuin oli nimittänyt maallisiksi hallitusmiehiksi, olivat esikuvana yksinkertaisuudesta ja puhtaudesta. Mooses selitti kansalle tuomarien läsnäollessa ja sanoi: 

»Ja minä käskin tuomareitanne silloin sanoen: ‘Kuulkaa veljiänne ja tuomitkaa oikein jokaisen miehen ja hänen veljensä välillä ja hänen muukalaisensa (ulkomaalaisen) välillä Älkää katsoko henkilöön tuomitessanne, vaan kuulkaa pientä yhtä hyvin kuin suurtakin; älkää pelätkö ketään, sillä tuomio on Jumalan. Mutta jos joku asia on teistä liian vaikea, niin lykätkää se minulle, kuullakseni sitä». (5 Moos. 1:16, 17)  

     Mooseksen kuoleman jälkeen esitti ylimmäinen pappi tällaiset vaikeat asiat suorastaan Herralle. Urim ja Tummim antoivat silloin myöntävän tai kieltävän vastauksen.

     Mitä sanomme näiden tosiasiain edessä siitä opista, joka tahtoo väittää, että petolliset papit ovat kirjoittaneet nämä kirjat saadakseen itselleen vaikutusta ja valtaa kansaan nähden? 

     Olisivatkohan sellaiset miehet sellaisessa tarkoituksessa kirjoittaneet vääriä asiakirjoja, jotka olivat omiaan tekemään tyhjäksi juuri sen, mitä he koettivat aikaansaada — asiakirjoja, jotka sitovasti todistavat, että Israelin suuri päällikkö, heidän oman säätynsä jäsen, Jumalan käskystä eristi pappissäädyn maallisesta vallasta asettamalla vallan kansan omiin käsiin? Pitääkö kukaan sellaista päätelmää järkevänä?

"Jubilee"
– the economic leveler

 

Jubilee.jpg (15907 bytes)
Blowing the Jubilee Trumpets

     Ansaitsee edelleen huomata, etteivät yhdeksännentoista vuosisadan korkeimman sivistyksen lait pidä paremmin huolta siitä, että rikas ja köyhä olisivat samassa edesvastuuasemassa maallisen lain edessä, Mooseksen laissa ei tehty mitään eroa. 

     Ja mitä tulee niiden kansan vaarojen vastustamiseen, jotka johtuvat siitä, että muutamat tulevat hyvin köyhiksi ja toiset ylenmäärin rikkaiksi ja mahtaviksi, niin ei ole ainoakaan toinen kansa koskaan hyväksynyt lakia, joka niin huolellisesti pitäisi silmällä tätä asiaa. Mooseksen [81] laki piti huolta kaiken ennalleenasettamisesta joka viideskymmenes vuosi, mikä oli heidän riemuvuotensa. 

     Tämä laki teki mahdottomaksi kiinteän omaisuuden täydellisen omistusoikeuden ja esti sen kautta sen kerääntymisen muutamien harvojen käsiin. (3 Moos. 25:9, 13-23, 27-30) 

     Heidän piti todellakin oppia pitämään toisiaan veljinään ja toimimaan sen mukaan, ilman korvausta auttamaan toinen toistaan ja olemaan ottamatta korkoa toinen toiseltaan. —Katso 2 Moos. 22:25; 3 Moos. 25:36, 37; 4 Moos. 26:52-56.

All the laws were read aloud

ReadLawB.gif (14414 bytes)

God’s government protected Israel from dictatorship.

     Kaikki ait julkaistiin, jonka kautta juonittelijat estettiin menestyksellä sekaantumasta kansan oikeuksiin. Lait olivat asetetut esille sillä tavalla, että kuka tahansa voi jäljentää ne; ja jotta köyhimmät ja oppimattomimmatkin saisivat niistä tiedon, niin oli pappien velvollisuus lukea ne kansalle sen seitsenvuotisissa juhlissa. (5 Moos. 31:10-13) 

     Onko mahdollista ajatella että ilkeämieliset ja viekkaat miehet keksivät sellaisia lakeja ja määräyksiä ryöstääkseen viekkaudella kansalta sen vapauden ja onnen? Sellainen väite olisi ristiriidassa järjen kanssa.

     Vieraitten henkilöiden ja vihollisten oikeuksien ja harrastusten kunnioittamisessa oli Mooseksen laki kolmekymmentäkaksi vuosisataa aikansa edellä—jos edes meidän aikamme sivistyneimpien kansain lait voivat vetää sille vertoja oikeudellisuudessa ja ihmisystävällisyydessä. Me luemme:

Laws displayed love for the stranger

RuthA.jpg (5088 bytes)
Ruth and Boaz

»Sama laki olkoon maassa syntyneellä ja muukalaisella (ulkomaalaisella), joka asuu teidän keskellänne; sillä minä olen Herra, teidän Jumalanne.» —2 Moos. 12:49; 3 Moos. 24:22.

»Jos joku muukalainen asuu tykönäsi teidän maassanne, niin älkää sortako häntä. Vieras, joka muukalaisena oleskelee teidän kanssanne, olkoon teille niinkuin omainen. Rakasta häntä niinkuin itseäsi; sillä tekin olitte myös muukalaisia Egyptin maassa.» —Moos. 19:33, 34.

Animals were not forgotten, but were protected by laws of kindness.
PKYokedA.jpg (3738 bytes)
Animals were not to be unequally yoked.

[82] »Kun kohtaat vihollisesi härän tai aasin eksyksissä, niin saata se hänelle takaisin. Kun näet vihollisesi aasin makaavan kuorman alla, niin älä jätä häntä auttamatta, vaan auta päästämään sitä.» —2 Moos. 23:4, 5.

     Ei edes mykkiä eläimiä unohdettu. Julmuus niitä samoinkuin ihmisiäkin kohtaan oli ankarasti kielletty. Ei saanut sitoa riihtä puivan härän suuta, siitä hyvästä syystä, että työmies on ansainnut ravintonsa. 

     Kyntäessä ei saanut edes käyttää härkää ja aasia yhdessä, koska ne olivat niin erilaiset voimaan ja käyntiin nähden; se olisi eläinrääkkäystä. Niiden levosta oli myöskin huolehdittu. —5 Moos. 25:4; 22:10; 2 Moos. 23:12.

 

Tithing was voluntary.

Jesus10WidowsMite.jpg (2813 bytes)
The Widow's Mite

 

     Muutamat väittänevät pappissäädyn olleen itsekkään laitoksen, koska Leevin sukua ylläpitivät heidän toisiin sukukuntiin kuuluvat veljensä kymmenyksillä eli vuotuisella kymmenennellä osalla jokaisen maanviljelystuotteista. 

     Tällainen esitys on väärä kuvaus asian todellisesta tilasta, ja se on liiankin yleinen epäilijäin keskuudessa, jotka, ehkä tietämättään, asettavat väärään valoon ihmeellisimmät todistukset siitä, että Jumala on ollut laatimassa tätä järjestelmää, ja että se ei ole itsekkään ja viekkaan pappiskunnan työtä. 

     Niin, tapahtuupa usein, että nykyajan papisto esittää tämän väärin vaatiessaan nyt samanlaista järjestelmää, käyttäen Israelin järjestelmää todistuskappaleena, mainitsematta sen ohella asiaintilaa, johon se perustui tai tapaa, miten kymmenykset suoritettiin.

The Priests had no inheritance in the land.

 

TABPriestB.gif (20904 bytes)
The High Priest

 

     Se perustuisi itse asiassa mitä ankarimpaan oikeudenmukaisuuteen. Kun Israelin lapset saivat haltuunsa Kanaan maan, oli leviitoilla varmaan yhtä suuri oikeus maan omistamiseen kuin muillakin suvuilla. 

     Jumalan erityisestä määräyksestä eivät he kuitenkaan saaneet muuta kuin muutaman kaupungin tai kylän asuinpaikoikseen, jotka olivat sirotetut eri sukujen keskuuteen, joita heidän piti palvella uskonnollisissa asioissa. 

     Yhdeksän kertaa annetaan tämä määräys ennen maan [83] jakamista. Maaosuuden asemasta tuli heidän saada jonkinlainen korvaus, ja kymmenykset olivat täten oikeudenmukainen ja kohtuullinen korvaus. Eikä siinä vielä kyllin. 

     Sillä kymmenykset, kuten olemme nähneet, olivatkin oikeudenmukainen maksumääräys, mutta niitä ei kannettu kuitenkaan verona, vaan ne piti suorittaa vapaaehtoisena kannatuksena. Eikä mikään uhkaus pakoittanut heitä antamaan tätä kannatusta. 

     Kaikki riippui heidän omantunnontark kuudestaan. Ainoat kansalle annetut tätä asiaa koskevat kehoitukset ovat seuraavat:

»Ota vaari, ettet hyljää Leeviläistä, niin kauan kuin sinä elät maassasi.» (5 Moos. 12:19) 

»Äläkä Leeviläistä, joka on porteissasi, hyljää, sillä hänellä ei ole osuutta eikä perintöosaa sinun kanssasi.» —5 Moos. 14:27.

     Onko, me kysymme, luonnollista otaksua, että itsekkäät ja kunnianhimoiset papit olivat järjestäneet asian näin, kun he tämän kautta tekivät itsensä perinnöttömiksi ja elatuksensa veljistään riippuvaksi? Eikö järkenne sano teille aivan päinvastoin?

No provision was made for honoring the priests.

 

Protection for widows and orphans

Wage protection...

Honor for
the elderly

 

wpe682.jpg (2669 bytes)

"Thou shalt rise up before the hoary head and honor the face of the old man, and fear thy God: I am the LORD."
Leviticus 19:32

     Sopusoinnussa tämän kanssa ja yhtä selittämätön muilla perusteilla kuin edellä esitetyillä—nimittäin, että Jumala on näiden lakien laatija—on se seikka, ettei pappissäädyn kunnioittamiseksi oltu ryhdytty mihinkään erityisiin toimenpiteisiin. 

     Eivät petturit olisi missään huolellisempia kuin ryhtyessään toimenpiteisiin, joiden kautta kunnioitus ja arvonanto taattaisiin heille itselleen ja mitä ankarimmat rangaistukset ja kiroukset tulisivat niiden osaksi, jotka osoittaisivat halveksumistaan heitä kohtaan. 

     Mutta mitään sellaista ei esiinny: ei ole pidetty huolta minkäänlaisesta erityisestä kunniasta tai kunnioituksesta eikä turvasta väkivaltaa tai häväistystä vastaan. Yleinen laki, joka ei tehnyt mitään luokkaeroitusta eikä katsonut henkilön asemaan, oli heidän ainoa suojelijansa. 

     Tämä oli sitä huomattavampaa, kun palvelijain, muukalaisten ja [84] vanhusten kohtelu oli erinäisen lainlaadinnan esineenä. Esimerkiksi:

»Muukalaisia älä ahdista äläkä sorra…Älä sorra ketään leskeä tai orpolasta. Jos sinä heitä sorrat ja he huutavat hartaasti minun puoleeni, niin minä tahdon totisesti kuulla heidän huutonsa, ja minun vihani syttyy, niin että minä tapan teidät miekalla, ja teidän vaimonne joutuvat leskiksi ja lapsenne orvoiksi.» (2 Moos. 22:21-24; 23:9; 3 Moos. 19:33, 34) 

»Älä tee vääryyttä köyhälle ja tarvitsevalle päivämiehelle, olipa hän veljiäsi tai muukalaisia, jotka ovat sinun maassasi, porteissasi, vaan maksa hänelle hänen palkkansa samana päivänä, ennen auringon laskua; sillä hän on hätäytynyt, ja sitä hänen sielunsa halajaa; ettei hän sinun tähtesi huutaisi Herran puoleen, ja se luettaisiin sinulle synniksi.» (3 Moos. 19:13; 5 Moos. 24:14, 15; 2 moos. 21:26, 27) 

»Harmaapään edessä on sinun noustava ja kunnioitettava vanhaa.» (3 Moos. 19:32. Katso myös 3 Moos. 19:14)

     Tässä kaikki, mutta ei mitään erityistä papeista ja leviitoista eikä heidän kymmenyksistään.

Scientific sanitation

Sanitation3.jpg (16103 bytes)

     Lain terveysohjeet, jotka olivat niin ylen tarpeelliset niukkuudessa ja kauan sorrossa eläneelle kansalle, jekä määräykset ja rajoitukset, jotka koskivat puhtaita sa saastaisia eläimiä, joita sai tai ei saanut syödä, ovat ihmeellisiä ja ansaitsisivat toisten piireiden ohella huomiota, jos tila sallisi niiden tutkimisen osoittaaksemme, että heidän lakinsa olivat tulleet yhtä pitkälle, ellei pitemmälle kuin lääketieteen viimeiset tulokset tällä alalla. 

     Mooseksen lailla oli sitäpaitsi esikuvallinen luonne, seikka, jonka käsitteleminen meidän täytyy jättää tuonnemmaksi; mutta jo tämä nopea yleiskatsaus on valtavasti todistanut, että tämä laki, joka on itse koko tuon ilmoitetun uskontojärjestelmän runko, jota jäljellä oleva osa Raamattua yhä edelleen kehittää, todellakin ihmeellisellä tavalla osoittaa viisautta ja vanhurskautta, erittäinkin kun sen aikamäärä otetaan huomioon.

All this is evidence of a wise, just and loving God.

LawA.jpg (2937 bytes)

     [85] Järjen valossa täytyy jokaisen myöntää, ettei siinä ole kohtaakaan, joka osoittaisi sen olevan viekkaiden juonittelijain tekeleen, vaan se on kaikissa osissaan yhdenmukainen sen kanssa, minkä luonto osoittaa Jumalan luonteeksi. 

     Se todistaa hänen viisaudestaan vanhurskaudestaan ja rakkaudestaan. Ja edelleen, tuo ilmeisesti hurskas ja jalo lainsäätäjä, Mooses, kieltää lakien olleen hänen omiaan ja sanoo niiden lähteneen Jumalasta. (2 Moos. 24:12; 5 Moos. 9:9-11; 2 Moos. 26:30; 3 Moos. 1:1) 

     Kohdistaen katseemme hänen luonteeseensa ja hänen kansalle antamiinsa määräyksiin, etteivät he todistaisi väärin, vaan välttäisivät ulkokullaisuutta ja valhetta, kysymme, onko mahdollista otaksua, että sellainen mies itse olisi todistanut väärin ja esittänyt omat mielipiteensä ja lakinsa Jumalasta lähteneinä? 

     Täytyy myöskin muistaa, että me käytämme nykyisiä Raamatun painoksia, ja että sentähden se muuttumaton muoto, joka siinä on niin huomattava, on myöskin todistus Mooseksen seuraajain rehellisyydestä; sillä joskin näiden seuraajain joukossa oli pahoja miehiä, otka etsivät omaansa eikä kansan parasta, niin huomataan selvästi, etteivät he koskeneet pyhiin kirjoituksiin, jotka aina tähän päivään asti ovat säilyneet väärentämättöminä.

 

"Take, my brethren, the prophets, who have spoken in the name of the Lord, for an example of suffering affliction and of patience." James 5:10

Elijah1.jpg (12801 bytes)

Elijah Reproves King Ahab

RAAMATUN PROFEETAT

     Luokaamme nyt silmäys Raamatun profeettain luonteeseen ja heidän todistuksiinsa. Hyvin huomattava seikka on, etteivät profeetat, muutamia harvoja poikkeuksia lukuunottamatta, kuuluneet pappisluokkaan, ja että heidän päivinään heidän ennustuksensa ylimalkaan herättivät vastenmielisyyttä turmeltuneessa papistossa, joka piti parempana kulkea virran mukana sekä seurata epäjumalanpalvelukseen mieltynyttä kansaa. 

     Heidän Jumalalta kansalle välittämänsä ilmoituksen sisällys oli ylimalkaan synnin nuhtelemista tulevan rangaistuksen varoittamisen yhteydessä. Jonka [86] oheen silloin tällöin liittyi lupaus tulevista siunauksista, sitten kun he ensin ovat puhdistetut synnistä ja kun he ovat saavuttaneet jälleen Herran suosion. 

     Heidän kokemuksensa olivat kaikkea muuta kuin kadehdittavat: häväistys oli heidän tavallinen kohtalonsa, moni heistä heitettiin vankeuteen ja tapettiin väkivaltaisella tavalla. Katso 1 Kun. 18:4, 10, 17, 18; 19:10; Jer. 38:6; Hebr. 11:32-38. 

ReadLaw2A.jpg (4061 bytes)
The Prophets

     Muutamissa tapauksissa tunnustettiin heidän todellinen luonteensa Jumalan profeettoina vasta vuosikymmeniä heidän kuolemansa jälkeen. Mutta me puhumme profeetallisista kirjailijoista, joiden lausunnot esiintyvät suorastaan Jehovasta lähteneinä. Meidän tulee tässä yhteydessä muistaa, ettei lakia annettu Israelille papiston välityksellä. Jumala antoi sen kansalle Mooseksen kautta. (2 Moos. 19:17-25; 5 Moos. 5:1-5) 

     Ja edelleen: jokaisen velvollisuus oli, kun hän huomasi jonkun rikkovan lakia, nuhdella synnin tekijää. (3 Moos. 19:17) 

     Siten oli kaikilla oikeus opettaa ja rangaista, mutta koska useimmat, niinkuin meidänkin päivinämme, olivat kiinni elatushuolissa ja tulivat valinpitämättömiksi uskontoon nähden, niin verrattain harvat seurasivat lain määräystä nuhdellen synnistä ja kehoittaen jumalisuuteen, ja näitä saarnaajia kutsutaan »profeetoiksi» sekä Vanhassa että Uudessa Testamentissa. 

     Profeetta-nimitys, sellaisena kuin sitä tavallisesti käytetään, merkitsee julkista selittäjää, ja epäjumaluuden julkisia opettajia kutsuttiin myöskin niin, esimerkiksi »Baalin profeetat» j.n.e. Katso 1 Kor. 14:1-6; 2 Piet. 2:1; Matt. 7:15; 14:5; Neh. 6:7; 1 Kun. 18:40; Tiit. 1:12.

Prophets2A.jpg (4455 bytes)

Exhorting the Israelites
to Repentance

Prophets5DebA.jpg (4506 bytes)

Deborah
Reproving and Warning

DanielA.jpg (5177 bytes)

Daniel in the Den of Lions

"For the prophecy came not in old time by the will of man: but holy men of God spake as they were moved by the Holy Spirit."
2 Peter 1:21

     Profeetallinen opetus tavallisessa merkityksessä joutui myöhemmän käsityksen mukaan määrätyn luokan erikoisalaksi kehittyen farisealaisuudeksi, joka Jumalan käskyjen asemasta opetti vanhinten (kokeneempien) perinnäissääntöjä. Tämän suunnan kannattajista tuli totuuden vastustajia ja vääriä profeettoja eli vääriä opettajia. —Matt. 15:2-9. 

     [87] Niiden suuresta joukosta, jota kutsutaan profeetoiksi, valitsi Jumala eri aikoina muutamia, jotka hän valtuutti viemään julistusta, joka toisinaan tarkoitti juuri esillä olevia asioita, toisinaan tulevia tapahtumia. Me kiinnitämme nyt huomiomme sellaisten profeettain kirjoituksiin, jotka puhuivat ja kirjoittivat pyhän hengen vaikutuksesta. Heitä voidaan syyllä nimittää.

 

Prophets3A.jpg (3842 bytes)
Prophets of God

JUMALAN VALTUUTTAMIKSI PROFEETOIKSI ELI ENNUSTAJIKSI

     Kun muistamme, etä nämä profeetat olivat suurimmaksi osaksi maallikkoja, jotka eivät saaneet mitään pappien kymmenyksistä ylläpidokseen, ja kun sen lisäksi huomataan, että he usein nuhtelivat ei ainoastaan kuninkaita ja tuomareita, vaan myöskin pappeja (joskaan he eivät moittineet itse virkaa, vaan sen hoitajan henkilökohtaisia syntejä), niin on selvää, ettemme millään muotoa voi ajatella, että nämä profeetat kuuluivat johonkin pappisjoukkoon tai muuhun liittoon tekaistakseen valheita Jumalan nimessä. Asianhaarain valossa kieltää järki sellaisen epäilyksen.

The link between the Old and New Testaments

     Jos me siis emme löydä mitään syytä epäillä eri Raamatun kirjoittajain vaikuttimia, vaan havaitsemme, että Raamatun eri osien henki on vanhurskas ja totuudellinen, niin tarkastakaamme tämän jälkeen, missä määrin löytyy yhteyttä Mooseksen, toisten profeettain ja Uuden Testamentin kirjailijain kirjoitusten välillä. 

     Jos huomaamme, että sama perusajatus löytyy laissa, profeetoissa ja Uuden Testamentin kirjoituksissa, jotka yhteensä käsittävät yli tuhatviisisataa vuotta pitkän ajanjakson, niin anataa tämä kirjailijain luonteen yhteydessä riittävän syyn tunnustamaan heidän vaatimuksensa—että Jumalan henki on elähyttänyt heidät—erittäinkin, jos heidän yhteinen pää-aineensa on suuri ja jalo ja hyvin sopusoinnussa sen kanssa, mitä pyhitetty järki opettaa Jumalan luonteesta ja ominaisuuksista.

The Bible has one plan, one spirit, one aim, and one purpose

Bible34A.jpg (2713 bytes)
The Wycliffe Bible

The Bible contains more than morals, maxims, and words of comfort.

The Bible was written by many pens at various times under different circumstances.

     Ja katso, me huomaamme, että kirjan läpi kulkee [88] sama suunnitelma, henki, aikomus ja tarkoitus. Sen ensi sivut kertovat ihmisen luomisesta ja lankeemuksesta, sen viimeiset sivut kertovat ihmisen jälleen kohottamisesta tästä lankeemuksesta, ja sen välillä olevat sivut esittävät Jumalan suunnitelman asteettaista etenemistä tämän päämäärän täyttämiseksi. 

     Raamatun kolmen ensimmäisen ja kolmen viimeisen luvun sopusointuisuus ja samalla vastakohtaisuus on hämmästyttävä. Edelliset kuvaavat ensimmäistä luomusta jälkimmäiset uudistettua eli ennalleenasetettua luomusta, kun synti ja sen rangaistus, kirous, on poistettu. 

     Edelliset osoittavat, kuinka Saatana ja paha tekevät tuloansa maailmaan pettääkseen ja hävittääkseen, jälkimmäiset osoittavat, miten hänen työnsä on tehtytyhjäksi, turmeltuneet ennalleenasetettu, paha poistettu ja Saatana hävitetty. 

     Edelliset osoittavat miten herraus menetettiin Aadamin kautta, jälkimmäiset taas miten Kristus on ennalleenasettanut tämän herrauden ja lujittanut sen iankaikkisesti ja miten Jumalan tahto tapahtuu maan päällä niinkuin taivaassa. 

     Edelliset osoittavat, miten synti on ollut alennuksen, häpeän ja kuoleman va kuttava syy, jälkimmäiset taas, miten vanhurskauden palkka on kirkkaus kunnia ja elämä.

There is the redemption theme...

Jesus9Stripesa.jpg (3594 bytes)

"...with his stripes we are healed."
Isaiah 53:5

 

Jesus24APilate.jpg (4482 bytes)
Before Pilate

Jesus24Nailed.jpg (6421 bytes)

Jesus48Resurrection.jpg (4332 bytes)
Jesus' Resurrection

     Vaikka Raamattu onkin lähtenyt monesta kynästä eri aikoina ja eri olosuhteissa, ei se kuitenkaan ole ainoastaan kokoelma joka sisältää siveyssääntöjä viisaita periaatteita ja lohdullisia sanoja. Se on enemmän. 

     Se on järkevä ja sopusuhta nene esitys nykyisen pahan syistä maailmassa, sen ainoasta parannuskennosta ja lopputuloksesta Jumalan viisauden näkökannalta, joka näki suunnitelman ratkaisun ennen sen alkamista, ja se näyttää Jumalan kansalle tien sekä ylläpitää ja vahvistaa sitä ylen suurilla ja kalliilla lupauksilla, jotka aikanaan toteutuvat.

     Ensimmäisen Mooseksen Kirjan opista pidetään kiinni ja sitä kehitetään loppuun asti. Ja siten kerrotaan että ihminen asetettiin koetukselle alkuperäisessä täy-[89]dellisessä tilassaan, yhdessä edustajassa, että hän ei kestänyt koetta, sekä että nykyinen epätäydellisyys, sairaus ja kuolema on siitä seurauksena, mutta että Jumala ei ole hylännyt häntä, vaan asettaa lopulta ihmisen ennalleen lunastajan kautta, joka oli syntyvä vaimosta. (1 Moos. 3:15) 

     Aadaman ja Eevan nahkavaatteissa, Aabelin uhrin suosiollisessa vastaanottamisessa, Iisakissa alttarilla eri uhrien kuolemassa, joiden kautta patriarkat saivat lähestyä Jumalaa, ja niissä uhreissa, jotka laki sääsi ja joita jatkettiin läpi koko juutalaisen aikakauden, osoitettiin lunastajan kuoleman tarpeellisuus syntien uhrina ja hänen vanhurskautensa tarpeellisuus synt emme peittämiseksi. 

     Vaikka profeetat käsittivät ainoastaan heikosta muutamien auseittensa sisällyksen (1 Piet. 1:12), niin he mainitsevat, kuinka synnit asetetaan viattoman eläimen asemasta yhden ihmisen kannettavaksi, ja profeetan katsein he näkevät johdettavan häntä, joka oli lunastava ja vapauttava suvun, »niinkuin karista, joka teuraaksi viedään» ja että »rangaistus, joka meille rauhan tuotti oli hänen päällänsä», sekä että »hänen haavojensa kautta olemme me parannetut». 

     He kuvailevat, miten »Hän oli ylenkatsottu ja ihmisten hylkiö», ja selittävät, että »Herra heitti kaikkien meidän synnit hänen päällensä. (Jes. 53:3-7) He mainitsevat missä tämä Vapahtaja syntyy (Miika 5:1) ja koska hän kuolee, ja että tämä ei tapahtuisi »hänen itsensä tähden». (Dan. 9:26, engl. käänn.) 

     He mainitsivat joukon hänen ominaisuuksiaan—että hän olisi, »vanhurskas» ja vapaa »petoksesta», »vääryydestä» tai muusta ehdottoman kuoleman syystä (Jes. 53:8, 9, 11), että hänet kuollessaan luettaisiin pahantekijäin joukkoon (Jes. 53:12), ettei hänessä luutakaan särjettäisi (Ps. 34:21; Joh. 19:36), ja joskin hän kuolisi ja haudattaisiin, niin ei hänen lihansa muuttuisi, eikä hän jäisi hauraan. –Ps. 16:10; Ap. T. 2:31.

The ransom price...

Jesus6A.jpg (5209 bytes)

     [90] Uuden Testamentin tekijät kirjoittavat selvin ja mieltäliikuttavin ja kuitenkin yksinkertaisin sanoin kaikkien näiden ennustusten toteutumisen Jeesus Nasaretilaisessa sekä osoittavat johdonmukaisessa loppupäätöksissä, että sellainen lunastushinta, jonka hän antoi ja jota jo laki ja profeetat olivat ennustaneet, jotta maailman synnit voitaisiin pyyhkiä pois, oli välttämätön. (Jes. 1:18) 

     He kertovat koko suunnitelman mitä johdonmukaisimmalla ja sitovimmalla tavalla, jonka ohella he eivät vetoa kuulijainsa ennakkoluuloihin eikä haluihin, vaan ainoastaan heidän valaistuun ymmärrykseensä, ja me huomaamme, että heidän todistelutapansa on mitä tarkin ja vakuuttavin mitä missään koskaan esiintyy minkään aineen yhteydessä. Katso Room. 5:17-19 ja edelleen 12:nteen lukuun.

The blessing for ALL...

Scales2B.jpg (14516 bytes)

     Mooses ei viitannut laissa ainoastaan uhriin, vaan myös syntien poistamiseen ja kansan siunaamiseen suuren Vapauttajan kautta, jonka vallan ja hallituksen hän selitti olevan omaansa paljon suuremman, joskin se tulisi olemaan sen kaltainen. (5 Moos. 18:15, 19) 

     Luvattu Vapauttaja siunaisi ei ainoastaan Israelin, vaan myös Israelin kautta »kaikki sukukunnat maan päällä». (1 Moos. 12:3; 18:18; 22:18; 26:4) 

     Ja juudan Kansan ennakkoluuloista huolimatta jatkavat profeetat samassa hengessä ja selittävät, että Messias tulee myös »pakanain valkeudeksi» (Jes. 49:6; Luuk. 2:32), että pakanat tulevat hänen luoksensa »maailman ääristä» (Jer. 16:19), että hänen nimensä »on suuri kansojen keskuudessa» (Mal. 1:11), sekä että »Herran kunnia on ilmestyvä, ja kaikki liha saa sen yhdessä nähdä». Jes. 40:5. Katso myös Jes. 42:1-7.

The selection of a "little flock"...
Jesus17SheepA.jpg (4119 bytes)

     Uuden Testamentin tekijät sanovat omistaneensa Jumalan voitelun, joka teki heidät kykeneviksi näkemään Kristuksen uhria koskevien ennustusten täyttymisen. 

     Vaikka he juutalaisina suosivat sitä ennakkoluuloa, että jokainen siunaus oli rajoitettu heidän omaan [91] kansaansa (Ap. T. 11:1-18), kykenivät he kuitenkin näkemään, että samalla kun heidän kansansa siunataan, siunataan myös maan kaikki kansat yhdessä heidän kansaan ja heidän kauttaan. 

     He näkivät myös, ettei Israelin eikä maailman siunaus voinut tapahtua, ennenkuin juutalaisista ja pakanoista oli valittu »pieni lauma», joka koetuksen kautta oli havaittu arvolliseksi suuren Vapahtajamme ihanuuden ja kunnian kanssaperilliseksi ja yhdessä hänen kanssaan Israelin ja kaikkien kansain siunaajaksi.—Room. 8:17.

     Nämä kirjailijat huomauttavat, että tämä katsantokanta on sopusoinnussa sen kanssa, mitä on kirjoitettu laissa ja profeetoissa, ja me näemme, että sen suunnitelman suurenmoisuus ja laajakantoisuus, jonka he esittävät, vastaa ylenpalttisesti korkeinta kuvitelmaa siitä, miksi se sanoo itsensä—»suureksi iloksi, joka on tuleva kaikelle kansalle».

The Bible tells of Messiah and his kingdom...

 

 

 

And how death and sorrow will be wiped away

     Kaikkien profeettain pääaine, joka myös esiintyy Mooseksen kirjoissa, on ajatus Messiaasta, joka ei ole ainoastaan Israelin, vaan myös koko maailman hallitsija. 

     Myöskin apostolien opissa ja opetuksessa oli ensimmäisenä ajatus Valtakunnasta; ja Jeesus opetti meitä rukoilemaan: »Tulkoon sinun valtakuntasi», ja lupasi siinä osuuden niille, jotka ensin kärsisivät totuuden tähden ja niin osoittautuisivat sen arvoisiksi.

     Tämä toivo tulevasta ihanasta valtakunnasta antoi kaikille uskolliselle rohkeuden kestää vainoa, häväistystä, kieltäymystä ja puutteita aina kuolemaan asti. 

     Ja suuressa vertauskuvallisessa ennustuksessa, johon uusi Testamentti päättyy, kuvataan tarkkaan arvokas »Karista, joka on teurastettu» (ilm. 5:12), ja arvokkaat »voittajat», jotka hän tekee kuninkaiksi ja papeiksi valtakunnassaan, sekä ne koettelemukset ja vaikeudet, jotka heidän olisi voitettava, jotta he olisivat arvolliset tämän valtakunnan osallisuuteen. 

     Sitten seuraavat kuvaannolliset esitykset niistä siunauksista, jotka tulevat maailman osaksi tuhatvuotisen valtakunnan [92] aikana, kun Saatana on sidottu ja aadamlainen kuolema ja suru on poistettu ja kun kaikki maan kansat vaeltavat taivaan valtakunnan—uuden Jerusalemin—valossa.

The Bible gives the hope of the resurrection...

ISTombIn.jpg (3504 bytes)
Interior of
Jesus' Tomb

 

 

Jesus7EstellePlanet.jpg (14878 bytes)
"...in Christ shall all be made alive"

     Raamattu esittää alusta loppuun opin, jota ei löydy muualla ja joka on vastakohta kaikkien pakanallisten uskontojen opeille, nimittäin että kuolleitten tuleva elämä perustuu kuolleitten ylösnousemukseen

     Kaikki hengen elähyttämät tekijät lausuvat luottamuksensa lunastukseen, ja eräs selittää, että oitt »kun aamu kaa» kun Jumala on kutsuva heidät haudoistaan, ja kun he nousevat, niin eivät pahat enää kauemmin ole maan herroina, sillä silloin »saavat hurskaat heitä hallita». (Ps. 49:15, engl. käänn.) 

     Profeetat opettavat kuolleiden ylösnousemusta, ja Uuden Testamentin tekijät rakentavat kaiken toivonsa tulevasta elämästä ja siunauksesta tälle perustukselle. Paavali lausuu seuraa valla tavalla: 

»Vaan jos e ole kuolleiden ylösnouse musta, ei Kristuskaan ole herätetty, mutta jos Kristus ei ole herätetty, turha on silloin saarnammekin, turha teidän uskonnekin…sittenhän Kristuksessa nukkuneetkin ovat kadotetut

Mutta nytpä Kristus onkin kuolleista herätetty esikoisena kuoloon nukkuneista…

Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, samoin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa»—1 Kor. 15:13-22.

The Old Testament is confirmed by the New Testament writers, written 2,000 years apart, as well as by other Old Testament writers.

 

Bible35A.jpg (2780 bytes)
Dead Sea Scrolls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus16HealingB.jpg (24224 bytes)
Jesus Healing

 

     Samoinkuin kello jonka monet rattaat ensi näkemältä tuntuvat tarpeettomilta, mutta jonka hitaimminkin liikkuvat rattaat ovat välttämättömät, niin Raamattukin, joka on kokoonpantu monesta osasta ja jonka monet henkilöt ovat kirjoittaneet, on täydellinen sopusointuinen kokonaisuus. 

     Ei ainoakaan osa ole tarpeeton; vaikka toiset osat ovatkin enemmän toiminnassa ja huomatummassa asemassa kuin toiset niin ovat kaikki kumminkin hyödylliset ja välttämättömät. 

     Meidän päiviemme »vapaamielisten ajattelijain» ja »suurten teologien» keskuudessa alkaa olla tavallista ettei juuri oteta huomioon eikä välitetä monista Vanhan Testamentin »ihmeistä» jollei suorastaan kielletä [93] niitä, ja että kutsutaan niitä »turhanpäiväisiksi taruiksi»

     Näihin kuuluvat kertomukset Joonaasta ja suuresta kalasta, Nooasta ja arkista, Eevasta ja käärmeestä, auringon paikallaanpysymisestä Joosuan käskystä ja Bileamin puhuvasta aasintammasta. 

     Nähtävästi nämä viisaat miehet unohtavat sen, että Raamattu on eri osissaan niin kokoonpantu, että jos poistaa nämä ihmeet tai epäilee niitä, niin se merkitsee kaiken hävittämistä tai epäilemistä. 

     Sillä jos alkuperäiset kertomukset ovat vääriä, niin olivat ne, jotka toistivat niitä, joko väärentäjiä tai itse petettyjä, emmekä me kummassakaan tapauksessa voi pitää heidän todistustaan Jumalan hengen elähyttämänä. Jos Raamatusta poistettaisiin mainitut ihmeet, niin merkitsisi se sen etevimpien tekijäin ja Herramme Jeesuksen todistuksen hylkäämistä. 

     Paavali todistaa kertomuksen syntiinlankeemuksesta (Room. 5:17), samoin sen, että käärme kavalsi Eevan. (2 Kor. 11:3; 1 Tim. 2:14) Katso myöskin miten Herra viittaa siihen Ilm. 12:9:nnessä ja 20:2:sessa. 

     Auringon paikallaan pysyminen silloin kuin amorealaiset voitettiin oli ilmeisesti sen voiman esikuvana, mitä hän, jota Josua kuvasi, osoittaa »Herran päivänä». Kolme profeettaa todistaa tämän. (Jes. 28:21; Hab. 2:1-3, 13, 14 ja 3:2-11; Sak. 14:1, 6-7) 

     Juudas (värssy 11) ja Pietari (2 Piet. 2:16) todistavat kertomuksen puhuvasta aasintammasta. Ja suuri opettaja Jeesus todistaa kertomuksen Joonaasta ja suuresta kalasta sekä Nooasta ja vedenpaisumuksesta. (Matt. 12:40; 24:38, 39; Luuk. 17:26. Katso myös 1 piet. 3:20) 

     Itse asiassa eivät nämä olleet suurempia ihmeitä kuin ne, joita Jeesus ja apostolit tekivät, niinkuin veden muuttaminen viiniksi, sairaiden parantaminen y.m.; ja ihmeitten kannalta katsottuna on kuolleiden herättäminen kaikkein ihmeellisintä.

To eliminate the miracles from the Bible would invalidate the testimony of its principal writers.

Noah2A.jpg (3652 bytes)
NOAH
Genesis 6 and 7
&
Matthew. 24:38

Jonah.jpg (3252 bytes)
JONAH
Jonah 1:17 &
Matthew 12:40


ADAM AND EVE
Genesis 2:7,19
&
1 Corinthians 15:45

JoshuaA.jpg (5235 bytes)
JOSHUA
Joshua 10:12,
Isaiah 28:21, 
Habakkuk 3:11, &

Zechariah 14:1,6,7

BalaamA.jpg (5093 bytes)
BALAAM
Numbers 22 and 31:16,
2 Peter 2:15,16 
& Jude 11

PK2SeedsA.jpg (5982 bytes)
Seeds grow –
we cannot tell how... nor can the wisest philosopher explain the miracle.

     Näillä ihmeillä, jommoiset meidän kokemuspiirissämme ovat tavattomia, on vastaavaisuutensa meidän ympäristössämme joka päivä, vaikkakaan me emme kiin-[94] nitä niihin huomiotamme kun ne ovat hyvin yleisiä. Elävien eläin- tai kasvielimistöjen uudistuminen on niinhyvin käsitys- kuin luomiskykymmekin yläpuolella ja on siis ihme. 

     Me voimme nähdä elämän ilmauksia, mutta me emme voi niitä ymmärtää emmekä aikaansaada. Me kylvämme kaksi siementä rinnatusten. Edellytykset: ilma, vesi ja maaperä ovat samat. Ne kasvavat, mutta me emme voi sanoa miten, eikä viisain luonnontutkijakaan voi selittää tätä ihmettä. 

     Näistä siemenistä kehittyy elimistöjä, joilla on päinvastaiset taipumukset; toinen kasvaa luikerrellen pitkin maata, toinen pystysuorassa asennossa; muoto, kukka, väri, kaikki ovat erilaiset, vaikka elinehdot ovat samat. Tällaiset ihmeet tulevat aivan jokapäiväisiksi, ja kun lapsuuden ihmettely on jäänyt taaksemme, niin me lakkaamme niitä sellaisina muistelemasta. 

     Kuitenkin julistavat ne voimasta, joka on yhtä paljon meidän voimamme ja meidän rajoitetun järkemme yläpuolella, kuin ne muutamat ihmeet, jotka ovat kirjoitetut Raamattuun erityisessä tarkoituksessa ja jotka osoittavat Kaikkivaltiaan ja suuren Luojan kykyä voittaa jokainen este ja täyttää koko tahtonsa, johon myöskin kuuluu meille luvattu kuolleiden ylösnousemus, pahan poistaminen ja iankaikkisen vanhurskauden lopullinen hallitus.

Hourglass2A.jpg (2968 bytes)      Me annamme asian jäädä tähän. Jokainen askeleemme on asetettu järjen koeteltavaksi. Me olemme havainneet, että on Jumala, järkevä, korkein Luoja, jonka viisaus, vanhurskaus, rakkaus ja valta ovat täydellisessä sopusoinnussa. 

     Me olemme huomanneet järkeväksi odottaa, että hän ilmoittaa suunnitelmansa luoduille olennoille, jotka kykenevät pitämään sitä arvossa ja henkilökohtaisesti innostumaan siihen. Me olemme huomanneet, että Raamattu, joka esiintyy tänä ilmoituksena, ansaitsee tulla varteenotetuksi. 

     Me olemme sen kirjailijain omien sanojen valossa tutkineet heidän mahdollisia aikeitaan. Me olemme hämmästyneet, ja järkemme on sanonut meille, että sel-[95]lainen viisaus sellaisten puhtaitten vaikuttimien yhteydessä ei ole ilkeämielisten miesten keksintö itsekkäiden tarkoitusperien saavuttamiseksi. 

     Järki on väittänyt, että on todenmukaisempaa, että tällaiset vanhurskaat ja ihmisystävälliset ajatukset ja lait ovat lähteneet Jumalasta eikä ihmisistä, ja se on varmasti väittänyt, ettei se ole konnamaisten pappien työtä. 

     Me olemme nähneet sopusointuisen todistuksen Jeesuksesta, hänen lunastusuhristaan sekä siitä, miten kaikki nousevat ylös ja tulevat osallisiksi siunauksesta, joka on hänen tulevan ihanan valtakuntansa lopputulos; ja järki on sanonut meille, että niin suuren ja laajakantoisen suunnitelman, joka ulottuu paljon yli sen, mitä me muutoin olisimme syyllä odottaneet, ja joka kuitenkin perustui järkeviin johtopäätöksiin, täytyy olla se Jumalan suunnitelma, jota me etsimme. Se ei voi olla pelkkä ihmistekele, sillä sen ilmestyksen näkeminenkin on jo melkein liian suurenmoinenn, jotta ihmiset uskoisivat sen.

The Bible’s own testimony convinces us that God is its Author

 

Bible6.jpg (8473 bytes)

     Kun Kolumbus löysi Orinoko-joen, sanoi joku, että hän oli löytänyt saaren. Hän vastasi: »Ei mikään tällainen joki voi virrata saarella. Tämän mahtavan kosken täytyy laskea mannermaan vettä.» 

     Niin vakuuttavat meille Raamatun todistuksen syvyys, voima, viisaus ja lajuus, etteivät sen suunnitelmat ja ilmestykset ole lähteneet ihmisestä, vaan kaikkivaltiaasta Jumalasta. Me olemme heittäneet pikaisen silmäyksen Raamatun pinnalla oleviin vaatimuksiin sen jumalallisesta alkuperästä, ja olemme huomanneet ne järkeviksi. 

     Seuraavassa luvussa kehitämme Jumalan suunnitelman eri osia ja toivomme, että jokainen totuudelle avonainen mieli on löytävä rikkaita todistuksia siitä, että Raamattu on Jumalan hengen elähyttämä ilmestys, ja että sen paljastaman suunnitelman pituus ja leveys ja korkeus ja syvyys kuvastavat ihanasti Jumalan luonnetta, jota tähän asti on ainoastaan hämärästi käsitetty, mutta joka nyt nähdään selvemmin koittavan tuhatvuotispäivän valossa.

 

[96]

 EIKÖ SYÖMMEIN RIEMASTUISI

Eikö syömmein riemastuisi sanastansa kirkkaasta,
Joka meille ilmoittaapi pelastuksen armosta—
Jonk’on Herra valmistellut maailmalle aikanaan,
Jok’ on kauan kuljeskellut synneissänsä, murheissaan.

Eikö syömmein riemastuisi kiitostansa laulellen,
Kun saan uskon silmät luoda Eedenihin uutehen,
Jossa kansa vapahdettu vankilasta kuoleman
Nauttii terveyttä, rauhaa, omaa onnen kirkkahan. 

Mutta riemuin suureneepi, Siioniin kun katselen
Karitsan nään siellä kauniin joukkoinensa säteillen,
Jonka osti ihmisistä esikoiseks’ Herralleen;
Nyt on aina onnellinen, puhdas, kallis Yljälleen.

Täällä kuoloon asti kulki verisissä jäljissään.
Otsallaan nyt loistaa merkki kirkkahilla säteillään
ljän kutsun kuuli kerran varhaisessa koitossa.
Päivön kirkkaan lailla paistaa morsiusvaatteet kullassa.

Gleaners.jpg (23530 bytes)

 

To Return to Home Page click on Chart HomeSymbol.jpg (6039 bytes)
Send E-Mail to 
 
English Only