1 Ensimmäinen Luku.

 Maan Synnin Yö Päättyy Riemun Aamuun.

 

– Itkun yö ja riemun aamu. 
– Kaksi tapaa totuuden etsimiseksi 
– Tässä seurattu esitystapa. 
– Teoksen rajoitus.  
– Raamatun tutkiminen kunnioituksella ja vaarallinen tapa ruveta arvaamaan ovat kaksi eri asiaa. 
– Ennustuksen tarkoitus. 
– Maailman nykyinen uskonnollinen tila katsottuna kahdelta näkökannalta.  
– Egyptiläistä pimeyttä.
– Lupauksen kaari.  
– Vanhurskasten polku tunnetaan edistymisestä.
– Suuren luopumisen syy. 
– Uskonpuhdistus. 
– Sama syy estää jälleen todellista edistymistä.
 – Täydellisyys tiedossa ei kuulu enneisyyteen vaan tulevaisuuteen.

 

wpe5AF.jpg (2183 bytes)
"Joy cometh in the Morning."
Psalms 30:5

     Tämän »Raamatuntutkielujen »  osan nimi – Jumalan aikakausisuunnitelma – viittaa Jumalan järjestystoimenpiteen eteenpäin menemiseen, jonka Jumala on edeltäpäin tuntenut ja hyvin järjestänyt.  Me uskomme, että ainoastaan tältä näkökannalta, eikä miltään muulta, voidaan Jumalan ilmestyksen totuudet nähäda kaikessa ihanuudessaan ja sopusoinnussaan. 

    Ajanjakso, jonka kuluessa synti on ollut sallittu, on ollut ihmiskunnalle pimeä yö, yö, jota ei koskaan voida unohtaa; mutta vanhurskauden ja Jumalan suosion ihana päivä, jonka Messias tuo nousten vanhurskauden aurinkona ja paistaen täydellisesti ja kirkkaasti kaikkiin ja kaikille sekä tuoden lääkettä ja siunausta, korvaa ylenmäärin tuon kauhistuttavan itkun, valituksen, pakotuskan, sairauden ja tiskan yön, jossa koko huokaava luomakunta niin kauan on ollut.

»Ehtoolla on itku, mutta aamulla ilo. » – Psalmi 30:6.

PKGoldenAge.jpg (7440 bytes)

What is the world waiting for?

    Koko luomakunta toivoo, odottaa ja ikävöi huokauksessaan ja tuskassaan ikäänkuin vaistomaisesti sitä päivää, jota se kutsuu kultaseksi ajaksi, ja kuitenkin hapuilevat ihmiset pimeydessä (Jesaja 50:10), [10] koska he eivät tunne suuren Jehovan armorikkaita aikomuksia.  Mutta heidän rohkeimmatkaan kuvittelunsa tällaisesta aikakaudesta eivät läheskään vastaa todellisuutta, sellaisena miksi se muodostuu. 

    Suuri Luoja valmistaa »lihavat pidot» (Jesaja 25:6), mikä on valtava yllätys hänen luoduille olennoilleen ja joka suuressa määrässä kay yli kaiken sen, mitä ne syystä ovat voineet pyytää tai odottaa.  Ja ihmetteleville olennoilleen, jotka katselevat Jumalan rakkauden pituutta ja leveyttä, korkeutta ja syvyyttä, mikä käy yli kaiken odotuksen, hän selittää:

»Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, ja teidän tienne eivät ole minun teitäni, sanoo Herra.  Sillä niin paljon kuin taivas on maata korkeampi, niin ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne, ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. » – Jesaja 55: 8, 9.


StarSunA.jpg (1891 bytes)
The Sun of Righteousness reveals "present truth" now due.

    Me tahdomme tässä teoksessa – ja, kuten toivomme, menestyksellä – koettaa asiaan innostuneelle ja ennakkoluulottomalle lukijalle esittää Jumalan suunnitelman, sellaisena kuin se ilmenee ja voidaan käsittää hänen menettelytapansa yhteydessä menneisyydessä, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa, sopusuhtaisemmalla, ihanammalla ja järkevämmällä tavalla kuin se yleisesti käsitetään.  

    Kuitenkin kielletään tämä jyrkästi tulokseksi siitä, että tekijä omaisi jonkun erinomaisen nerokkaisuuden tai kyvyn, vaan vaikuttaa tämän vanhurskaudenauringon valo tuhatvuotispäivän sarastuksessa.  Tämä valo ilmituo nämä asiat »nykyisenä totuutena», jonka aika on nyt tullut, jotta ne, jotka ovat rehellisiä – puhdassydämisiä, käsittäisivät ja omistaisivat sen.


What is a reasonable foundation for faith?

    Epäilys kuuluu päiväjärjestykseen; vieläpä vilpittömätkin asettavat kysymyksen alaiseksi itse todellisen uskonnon ja totuuden perustuksen.  Me olemme koettaneet riittävästi paljastaa tämän perustuksen, jolle kaikki usko on rakennettava – Jumalan sanan – jotta nekin, jotka eivät ole uskovaisia, saisivat [11] luottamuksen sen todistukseen.  

    Ja me olemme koettaneet tehdä sen tavalla, joka vetoaa järkeen ja jonka järki voi hyväksyä perustukseksi.  Sitten olemme koettaneet rakentaa tälle perustukselle Raamatun opit sillä tavalla, että, mikäli mahdollista, puhtaasti inhimillinen arvostelu voisi koetella kuviot ja kulmat sovellutettavissa olevien ankarimpien oikeuden lakien mukaan.


Objective:

A plan consistent with God’s character and harmonizing conflicting Scriptures

Kuinka Raamattuun saadaan sopusointu.

    Olemme vakuutetut siitä, että Raamattu sisältää ilmoituksen järjestetystä ja sopusuhtaisesta suunnitelmasta, jonka täytyy silloin, kun se käsitetään, puhua puolestaan jokaiselle pyhitetylle tietoisuudelle, ja tämä teos on julkaistu toivossa saada auttaa raamatuntutkijaa kiinnittämällä hänen huomionsa ajatuksiin, jotka ovat sopusoinnussa keskenään ja hengen elähyttämän sanan kanssa. 

    Ne, jotka tunnustavat, että pyhä Raamattu ilmoittaa Jumalan suunnitelman – ja juuri tällaisten puoleen erityisesti käännymmekin – ovat varmaan yhtämieltä kanssamme siitä, että jos se on Jumalan hengen elähyttämä, täytyy sen oppien, jos niitä kokonaisuutena tarkastetaan, ilmaista suunnitelma, joka on sopusoinnussa niin hyvin itsensä kanssa kuin jumalallisen alkuunpanijansa luonteen kanssa.

    Totuuden etsijöinä meidän tulee asettaa päämääräksemme saada selvä käsitys Jumalan ilmoitetusta suunnitelmasta koko täydellisessä, sopusointuisessa kokonaisuudessa, ja Jumalan lapsina on meillä täysi syy odottaa, että se on meille mahdollista, koska olemme saaneet lupauksen totuuden hengestä, joka on johtava meidät koko totuuteen. – Johannes 16:13.


Methods of study:

1. Investigate all religious beliefs
or
2. Study God’s Word

    Totuuden tutkijoina on meillä valittavana kaksi tapaa.  Toinen on tutkia kaikki ne mielipiteet, joita kirkon eri lahkot ovat esittäneet, ja ottaa jokaisesta ne osat, jotka me mahdollisesti voisimme pitää totuutena,[12] – loppumaton työ.

    Eräs vaikeuksista, joka kohtaisi meitä seuratessamme tätä tapaa, olisi, että jos arvostelumme olisi väärä tai ennen omaksumamme mielipiteet kallistuisivat johonkin määrättyyn suuntaan – ja kukapa siitä olisi vapaa? – estäisivät nämä epäkohdat oikean valinnan, niin että me omaksuisimme eksytyksen ja hylkäisimme totuuden. 

    Jos seuraisimme tätä tapaa, niin kadottaisimme sitäpaitsi paljon, sillä totuus menee eteenpäin – kasvaa kirkkaudessa, kunnes päivä on korkeimmillaan niillä, jotka sitä tutkivat ja sen valossa vaeltavat, kun sitävastoin eri lahkojen uskontunnustukset määrättiin vuosisatoja sitten kerta kaikkiaan ja ovat siitä lähtien pysyneet samalla kohdalla.  

    Ja jokaisen niistä täytyy sisältää suuri määrä eksytystä, koska kukin eri kohdissa vastustaa toisia.  Tämä tapa veisi meidät sekaannusten ja sekasotkujen umpikujaan.


Bible13StudentA.jpg (2641 bytes)

     Toinen tapa perustuu siihen, että vapaannutaan kaikista ennakkoluuloista ja muistetaan, ettei kukaan voi tietää enemmän Jumalan suunnitelmista, kuin mitä hän on ilmoittanut sanassaan, ja että tämä on annettu sävyisä- ja nöyräsydämisille.  

     Ja kun me sellaisina etsimme ainoastaan sen johdatusta ja opastusta, ohjaa sen suuri alkulähde meitä käsittämään sen oikein, aina sitä myöten kuin tulee aika sen täydellisemmälle ymmärtämiselle, jos me käytämme niitä erilaisia apuneuvoja, jotka Jumala on määrännyt. – Katso Efessol. 4:11-16.


Is there truth in tradition?


All religious teaching should guide the student to Scripture

Bible7GenevaA.jpg (3397 bytes)
Geneva Bible

    Tämänkaltaisten raamatuntutkijain avuksi on tämä teos erityisesti aiottu.  Tulee huomata, että se nojautuu ainoastaan Raamattuun, paitsi niissä tapauksissa, jolloin maailman historia kutsutaan todistajaksi, jotta se osottaisi Raamatun ennustusten toteutumisen.

    Uudenaikaisten jumaluusoppineiden ja n.k. kirkko-isien todistukset on jätetty huomioonottamatta.  Monet heistä ovat todistaneet sopusoinnussa tässä lausuttujen ajatusten kanssa, mutta me pidämme, ei ainoastaan meidän aikamme, vaan kaikkien [13] aikojen tavallisena puutteena sen, että uskotaan muutamiin opinkappeleihin pelkästään sentähden, että toiset, joihin on luotettu, uskoivat niihin.

    Tämä on selvästi antanut runsaan aiheen eksytykseen, sillä moni hyvä ihminen on uskonut siihen ja opettanut sitä täysin hyvällä omallatunnolla.  (Apost. teot 26:9.)

    Totuuden etsijäin tulee tyhjentää astiansa perimätiedon sameasta vedestä, ja täyttää ne totuuden lähteestä – Jumalan sanasta.  Eikä pidä kiinnittää huomiota mihinkään uskonnon opetukseen, ellei se johda totuudenetsijää tälle lähteelle.

    Tämän teoksen koko on aivan liian pieni, vaikka ei olisikaan kysymyksessä muu kuin aivan yleinen ja pintapuolinen Raamatun ja sen oppien tutkiminen; mutta aikamme kiireeseen nähden olemme koettaneet esittää asiamme niin lyhyesti kuin aineiden tärkeys on näyttänyt sallivan.


Thorough orderly study is necessary in the science of Divine revelation


Bible12StudentA.jpg (2662 bytes)

Enkelitkin haluavat katsahtaa Jumalan ilmaisemiin aikomuksiin.
1 Pietarink. 1:12.

    Todellisesti innostuneele totuudenetsijälle tahdomme sanoa, ettei hänen maksa vaivaa lukea ainoastaan pala sieltä toinen täältä ja nopeasti silmäillä tämä kirja ja kuitenkin toivoa voivansa nähdä sen suunnitelman voima ja sopusointu, mikä tässä esitetään, tai niiden Raamatun rodistusten pätevyys, jotka tässä mainitaan.  

    Olemme kauttaaltaan koettaneet esittää totuuden eri osat ei ainoastaan sellaisilla sanoilla vaan myös sellaisessa järjestyksessä, mikä parhaiten soveltuisi antamaan erilaisille lukijoille selvän käsityksen aineesta ja suunnitelmasta kokonaisuudessaan. 

    Perinpohjainen ja järjestetty tutkiminen on välttämätön, jos tahtoo perehtyä mihin tieteeseen tahansa, ja tämä koskee erittäinkin sitä tiedettä, minkä Jumalan ilmestys muodostaa.  Ja mitä erittäinkin tähän teokseen tulee, on se monin [14] verroin tärkeämpää, sillä tämä ei ole ainoastaan esitys Jumaln ilmoituksen totuuksista, vaan tutkimus, niin paljon kuin tiedämme, laadultaan ainoalta näkökannalta.  Tässä suhteessa se eroaa kaikista muista teoksista.

    Meillä ei ole mitään syytä pyytää anteeksi sitä, että käsittelemme useita sellaisia aineita, mitkä uskovaiset kristityt tavallisesti lyövät laimin – muun muassa Herran tulemista, Vanhan ja Uuden testamentin ennustuksia ja vertauskuvia.  Ei pidä esittää eikä hyväksyä mitään jumaluusopillista järjestelmää, joka jättää huomioonottamatta ja hylkää Raamatun opin huomatuimmat piirteet. 

     Toivomme kuitenkin, että käsitetään, mikä suuri ero on vakavasti, raittiisti ja kunnioittaen tutkia ennustuksia ja toisia Raamatun aineta toteutuneitten historiallisten tosi-asiain valossa tarkoituksessa tulla lopputuloksiin, jotka pyhitetty terve järki voi hyväksyä, verrattuna siihen liian yleiseen tapaan, joka arvelee kaikenlaisia asioita, mikä sovellutettuna jumalallisiin ennustuksiin, antaa liiankin helposti vapaat ohjat mahdottomille opeille ja tyhjille harhaiskuille.

    Niistä, jotka joutuvat tämän vaarallisen tavan valtaan, tulee lopulta profettoja (?) sensijaan että harjoittaisivat profetallisia tutkimuksia.


Bible10HandsA.jpg (2600 bytes)
    Ei mikään työskentely ole jalompaa ja korkeammassa määrässä jalostuttavaa kuin kunnioittavasti tutkia Jumalan ilmoittamaa aikomusta – » johon enkeiltkin haluavat katsahtaa». (1 Pietarink. 1:12.) 

    Se seikka, että Jumala viisaudessaan lahjoitti meille ennustuksi tulevaisuudesta niin hyvin kuin lausuntoja nykyisyydestä ja menneisyydestä, on jo itsessänsä nuhde.  Sen kautta Jehova soimaa muutamien lastensa hulluutta, jotka puolustavat tietämätömyyttään ja Raamatun tutkimisen laiminlyömistä sanomalla: »Matteuksen viides luku riittää tekemään autuaaksi kenen tahansa».


Object of prophecy:

To acquaint the child of God with his Father’s plans

    Emme saa myöskään otaksua, että ennustus annettiin ainoastaan siksi, että uteliaisuus tulisi tyydytetyksi kysymyksissä,[15] jotka koskevat tulevaisuutta.  Sen tarkoitus on ilmeisesti perehdyttää Jumalan vihkiytyneet lapset Isänsä suunnitelmiin, jotta heissä tällä tavoin heräisi harrastus ja myötätunto näihin suunnitelmiin ja jotta he voisivat katsoa Jumalan näkökannalta niinhyvin nykyisyyttä kuin tulevaisuuttakin.

    Siten innostuneina Herran työhön, voivat he palvella hengessä sekä myöskin ymmärryksellä, eikä ainoastaan palvelijoina, vaan myöskin lapsina ja perillisinä.  Kun sellaisille ilmoitetaan, mitä tulee tapahtumaan, on se vastavaikutuksena nykyään olevalle.  Huolelinen tutkiminen ei voi muuta kuin vaikuttaa uskoa vahvistavasti ja kiihoittaa pyhään vaellukseen.

Bible30Chart.jpg (7199 bytes)

 

Maailma on tietämätön Jumalan suunnitelmasta sen kohdelleen (ennalleen-) asettamiseksi.

    Koska maailma ei tunne Jumalan suunnitelmaa joka tarkoittaa sen vapauttamista synnistä ja sen seurauksista, ja koska sitä kahlehtivat sellaiset väärät kuvitelmat, että nimikirkko nykyisessä tilassaan on ainoa välikappale tämän työn toteuttamiseksi, on sen asema tänä hetkenä, sittenkuin evankeliumia on saarnattu lähes yhdeksäntoista vuosisataa, omansa herättämään vakavia epäilyksiä jokaisessa ajattelevassa henkilössä, joka on omaksunut tämän väärinkäsityksen.   

    Ja tällaisia epäilyksiä ei voiteta vähemmällä kuin totuudella.

Is the church’s mission to convert the world?

    Sanalla sanoen, jokaiselle ajattelevalle havainnontekijälle täytyy jompikumpi olla itsestänsä selvää: joko on kirkko tehnyt äärettömän erehdyksen, luullessaan, että sen tehtävänä nykyisessä ajassa ja nykyisessä tilassa on ollut kääntää maailma, tai sitten on Jumalan suunitelma surkeasti epäonnistunut. 

    Kumman näistä vaihtoehdoista omaksumme?  Moni on hyväksynyt ja moni epäilemättä hyväksyy vieläkin jälkimälsen ja tulee niin lisäämään epäuskon rivejä joko salaisesti [17] tai julkisesti.  Yksi tehtävistämme on sellaisten auttaminen, jotka lankeavat rehellisesti.

    Tässä esitämme kuvion, jonka on julkaissut »Lontoon lähetysseura» ja sittemmin Yhdysvaltain »Presbyteriläisten naisten lähetyshallitus».  Sitä kutsutaan »äänettömäksi avunhuudoksi pakanalähetykselle». Se kertoo surullisia asioita pimeydestä ja tietämättömyydestä sen ainoan nimen suhteen taivaan alla, joka on ihmisille annettu ja jossa meidän täytyy tulla pelastetuiksi.

 

 

wpeCB.jpg (32100 bytes)

Pakan-
oita

Muhamet-
tilaisia
Juuta-
laisia
  Room. katol Kreikk. katol. Protest-
antteja
856 miljoonaa 170 miljoonaa 8 miljoonaa 190 miljoonaa 84 miljoonaa 116 miljoonaa

                                                                                                                                  

 

EarthinSpace3.jpg (5921 bytes)

Relative Percentages
of World Population
Classified According to Religion

YEAR: 1881 1981
Pakanoita 60.5% 63.9%
Muhamettilaisia 12% 13.3%
Juutalaisia 0.5% 0.3%
Room. katol 13.0% 13.1%
Kreikk. katol. 6.0% 1.7%
Protestantteja 8.0% 7.7%

Non-Christian Population in 1881 - 72.5%
Non-Christian Population in 1981 - 77.3%

 

Totem.jpg (3687 bytes)

 

 

Nearly 2/3 of the world’s population are still heathen

 

 

Budda1.jpg (2949 bytes)

    »The Watchman» (Vartija) – »Nuorten miesten kristillisen yhdistyksen» Chicago’ssa ilmestyvä lehti julkaisi saman kuvion ja sanoi kirjoittaessaan siitä:

    »Muutamilla henkilöillä on hyvin sameat ja häälyvät käsitykset maailman  hengellisestä tilasta.  Kuu lemme puhuttavan suuremmoisista herätystöistä kotimaassa ja ulkomailla, uusista lähetysharrastuksista eri suuntiin; kuulemme puhuttavan, miten maa toisensa jälkeen avaa ovet evankeliumille ja miten suuria summia uhrataan sen levittämiseen, ja me saamme sen vaikutuksen, että tehdään täysin riittäviä ponnistuksia maan kansojen saattamiseksi osallisiksi evankeliumin vaikutuksesta. 

    »Maan asukasluvun lasketaan nykyään tekevän 1,424,000,000*), ja tutkimalla kuviota huomaamme, että melkoista enemmän kuin puolet – lähes kaksi kolmasosaa – vielä on täydellisiä pakanoita, ja jäännöksen muodostavat suurimmaksi osaksi joko muhamettilaiset tai nuo suuret luopuneet kirkkokunnat, joiden uskonto itse asiassa ei ole muuta kuin kristillisyydellä verhottua epäjumalanpalvelusta, ja joista tuskin voidaan sanoa, että je omaavat Kristuksenm evankeliumin tai opettavat sitä.

    »Mitä sitten tulee niihin 116 miljoonaan, jotka kantavat protestanttein nimeä, niin täytyy meidän [18] huomata, miten suuri osa heistä Saksassa, Englannissa ja meidän maassamme **) on joutunut vapaa-ajattelijoiksi tai epäuskoisiksi, – mikä, jos mahdollista, on vielä pimeämpää kuin pakanuus – ja kuinka nittä onkaan monta, jotka taikausko on soaissut tai jotka ovat vajonneet mitä suurimpaan tietämättömyyteen.  Kun siis 8 miljoonaa juutalaista hylkää Jeesus nasaretilaisen, ja yli 300 miljoonaa, jotka tunnustavat hänen nimeään, on lakannut uskomasta häneen, niin palvelee sitäpaitsi yli 170 miljoonaa Muhamettia, ja suunnaton jälelle jäänyt osa ihmiskuntaa on aina tähän päivään asti palvellut kantoja ja kiviä, esi-isiään, kuolleita sankareita tai vieläpä paholaista; kaikki he palvelevat tavalla tai toisella luotua Luojan asemesta, joka on kaiken Jumala, iankaikkisesti siunattu.  Eikö tämä riitä tekemään ajattelevan kristityn sydämen murheelliseksi? »

*) Tämä luku koskee aikaa, jolloin kysymyksessäoleva kirjoitus julkaistiin.  Suomentajan huomautus.

**) Am rikassa

Budda2A.jpg (5870 bytes)     Tämä on totisesti surullinen kuva.  Ja vaikkakin kuvassa erilainen varjostus erottaa toisistaan pakanat, muhamettilaiset ja juutalaiset, niin ovat kuitenkin nämä kaikki yhtäläiset siinä, että he ovat täysin tietämättömiä Kristuksesta.  

    Moni luulee ehkä ensin, että tämä käsitys kristittyjen suhteesta on liian pimeä ja jossain määrin liioiteltu, mutta me uskomme aivan päinvastoin.  Nimikristillisyys esitetään loistavimmassa valossaan.  Niin esimerkiksi lasketaan 116 miljoonaa protestanteiksi.  

    Se nousee paljon yli todellisen luvun.  Meidän kästyksemme mukaan niiden täysikasvuisten luku, jotka avonaisesti tunnustavat kuuluvansa kirkkokuntiin, on 16 miljoonaa, ja me pelkäämme, että yksi miljoona on aivan liian suuri luku tullakseen » pieneen laumaan», »Kristuksessa Jeesuksessa pyhitettyhin», jotka »eivät vaella lihan, vaan hengen mukaan».  

    Sillä täytyy aina muistaa, että suuren osan kirkon jäsenistä muodostavat lapset ja alaikäiset, jotka otetaan aina laskuissa huomioon.[19]  Erittäinkin koskee tämä Eurooppaa.  Siellä laskee moni lapset kirkon jäseniksi aina heidän varhaisimmasta lapsuudestaan.

Is there hope for past multitudes?
wpe5B8.jpg (2730 bytes)

    Uskontunnustukset opettavat, että nämä tuhannet miljoonat menevät suoraapäätä iankaikkiseen vaivaan.

     Niin synkkää kuin yllä oleva onkin, ei se kuitenkaan ole synkin langenneen ihmiskunnan tarjoomista kuvista.  Ylläoleva kuva koskee ainoastaan nykyään elävää sukupolvea.  

    Miten kaamea näytelmä avautuukaan silmäimme eteen, jos ajattelemme, miten kuluneena kuutena tuhantena vuotena vuosisata toisensa jälkeen on pyyhkäissyt pois valtavia joukkoja, jotka melkein kaikki ovat olleet samassa tietämättömyydessä ja synnissä!  Tavalliselta näkökannalta katsottuna on se todellakin kauhea kuva.

What is the fate of the heathen?     Meidän päiviemme eri uskontunnustukset opettavat, että kaikki nämä tuhannet miljoonat ihmiset, jotka eivät tunne sitä ainoaa nimeä taivaan alla, jossa meidän on pelastuminen, ovat suoraa päätä matkalla iankaikkiseen vaivaan, eikä siinä vielä kyllin, vaan myös kaikki nuo 116,000,000 protestanttia, muutamia tosikristittyjä lukuunottamatta, ovat varmat samasta kohtalosta.  
    Eipä siis ole ihme, jos ne, joilla on tuollaisia hirmuisia kuvitelmia Jehovan suunnitelmista ja tarkoituksista, intoilevat lähetyksen puolesta.  Ihmeellistä on, etteivät he tule mielipuoliksi.  Jos todellakin uskoisi sellaiseen ja täysin käsittäisi sen merkityksen, riistäisi se elämältä kaiken ilon ja heittäisi suruharson jokaisen ympäristössämme olevan valokipinän yli.

,,Äänetön huuto.“

    Osottaaksemme, ettemme ole väärin esittäneet n.k. »puhdasoppista» eli yleistä mielipidettä pakanoitten[20] kohtalosta, lainaamme muutamia sanoja kirjoituksesta »Äänetön avunhuuto pakanalähetykselle», jossa edelläoleva kuva julkaistiin.  Sen viimeinen lause kuuluu:

  »Viekää evankeliumi suunnattomille ihmisjoukoille vieraissa maissa – näille tuhansille miljoonille sieluille, jotka kuolevat epätoivossa, ilman Kristusta, satatuhatta joka päivä».

Lupauksen kaari valaisee 
synkkää pimeyttä.

    Mutta vaikka inhimillisten uskontunnustusten kannalta toiveet ovatkin synkät, antaa Raamattu kuitenkin valoisamman kuvan, ja tarkoituksemme on esittää se.  Jumalan sanan opastamina uskomme, että Jumalan suuren pelastussuunnitelman takoitus ei ole ollut eikä tule olemann näin epäonnistunut yritys. 

    Niille Jumalan lapsille, joita vaivaa epätietoisuus, on lohdutukseksi saada huomata, miten profetta Jesaja ennusti juuri tällaisen asiain tilan sekä parannuskeinon sitä varten ilmoittaessaan:


DarknessA.jpg (4505 bytes)

»Katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa Herra ja hänen kunniansa näkyy päälläsi.  Ja kansat [pakanat] kulkevat valkeudessasi. » (Jesaja 60: 2, 3.) 

     Tässä ennustuksessa valaisee pimeyttä lupauksen kaari:  »Kansat [maan kansallisuudet ylimalkaan] kulkevat valkeudessasi».

    Maailman yhtämittainen pimeys ja kurjuus ja totuuden hidas edistyminen ei ole ollut ainoastaan arvoitus Seurakunnalle, vaan myös maailma on tuntenut ja tuntee tilansa.  Tämä on ollut tuntuva pimeys niinkuin se, joka peitti Egyptin maan.  

    Tämän todistukseksi ota huomioosi, mikä henki on seuraavissa säkeissä, jotka eräs filadelfialainen sanomalehti on painanut.  Sitä epäilystä ja kaihoa, joka oli lisääntynyt yhteiskunnan toisiansa vastaan ristiriidassa olevien oppien kautta, eivätkä kirjoittajan sielusta olleet hälventäneet jumalallisen totuuden säteet, jotka lähtevät suoraan Jumalan sanasta.

[21] »Elo! Suuri kysyumys!  Luojan tarkoituksen  ken meidän suvun suhteen selvittää? 

Loi meille ihmeelliset voimat ja tahdon, älyn ymmärtää. – vain siks’kö, että surren kärsisimme?  

Vai onko kuolo yksin määränpää!  

Mit’ onkaan tuolla puolen kuolemamme?  

Ei kukaan vastausta siihen saa.  
Nyt lepää entispolvet tuonelassa.  
He vaivaa, tuskaa ovat tunteneet.  

Vaan eipä koskaan aikain vartiossa he jälleen meidän luokse palanneet, jott; meille selviäisi elon salaisuus, tuo tulevaisuus eessäpäin mi on. 

Oi, Luoja! anna teistäs meille tietoisuus sill’ ilman sit’ tää tiemme synkkä on.  

Ei säädös tyhjä meille lainkaan kelpaa.  

Nyt väärän uskon kahleet katkotaan.  

Ei kuiva lähde korvaa kaihon velkaa – ei tuota riitä ihmistieto maksamaan.  

Vaan rauha poistuu, polttaa toivo turha ja mieli tyyni vaihtunut on tuskaan.  

Kun emme tunne, tulee uskon surma.  

Oi, Taatto! valkeutes anna maailmaan, ja silmäys suunnitelmaan korkeaan, mi kätkös on; ja anna tietää se, kun silmäin verhon poistat kokonaan, miks’ olennon sä loit – ja ihmisen? »

Tähän me vastaamme:

» Herran salaisuus on niillä, jotka häntä pelkäävät, ja hän ilmoittaa liittonsa heille». – Psalmi 25:14.

Jo kohta Luoja täyden tarkoituksen myös meidän suvun suhteen selvittää.  

Loi meille ihmeelliset voimat ja tahdon, älyn ymmärtää, siks’, että kärsivälle ihmiselle vois antaa täyden elon ainaisen.  

On Herran sanat lohtu jokaiselle;  sai kohtalomme siinä päätöksen.  

Hän, Poika, jätti taivaan loistavuuden ja ihmiseksi tuli päälle maan.  

Hän antoi meidän eestä ihmisyyden ja kärsi kuolon tähden maailman.  

Hän elon salaisuuden meille selvittää, [22] Hän kuolon maasta jälleen tullut on. –

Näin meille Taaton tahdon ilmoittaa:ylösnousemus on varma vallan.

Kun ihmissäädös meit’ ei lainkaan ohjaa, kun väärän uskon kahleet katkotaan, niin Herra lähteellensä meitä johtaa.

Se riittää kaiken kaihon maksamaan.

Ei epätoivon nuolet meitä vaivaa, kun riemu syömmen täyttää, varmistuu; on usko saanut perustuksen kaivaa nyt sinuun Luoja, ja kaikk’ uudistuu, kun näimme suunnitelmaan korkeaan, mi kätkös ol’; nyt saimme tietoon sen ja ymmärrämme kohta kokonaan miks’ olennot sä loit – ja ihmisen.

Kultainen aika lähestyy nopeasti.

    Tällainen siunaus on tulossa maailmaan Jumalan aikomuksen täydellisen ilmaisemisen ja Jumalan sanan paljastamisen kautta, mistä, niinkuin rohkenemme toivoa, tämä teos on osa.

 

 

PKLamplighter.jpg (9159 bytes)

Lamplighter

    Ne, jotka kääntävät selkänsä pelkille ihmisten viisasteluille ja omistavat aikaa pyhän Raamatun tutkimiseen syrjäyttämättä järkeään, jota Jumala tahtoo meidän käyttämään (Jesaja 1: 18), huomaavat, miten siunauksen kaari kaartuu yli pilvien.  

    Kuitenkin on erehdys luulla, että ne, joilla ei ole uskoa, eikä siis vanhurskautta, kykenisivät kirkkaasti käsittämään totuuden, sillä se ei ole heitä varten.  

»Vanhurskaalle koittaa valkeus [totuus]. »  (Psalmi 97: 11.)  

    Jumalan lapsille on suotu kynttilä, jonka valo poistaa paljon pimeyttä heidän vaelluksensa polulta.  

»Sinun sanasi on minun jalkaini kynttilä ja valkeus minum telläni. »  (Psalmi 119: 105.)  

    Mutta ainoastaan 

»vanhurskasten vaellus on kuin aamukoiton valkeus, joka valkenee valkenemistaan aina täyteen päivään asti. » – Sananl. 4: 18.

Patriarchs, prophets, apostles and saints have walked in increasing light

    Todellisuudessa »ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan».  (Roomal. 3: 10.)  Tässä tarkoitetaan ainoastaan niitä, jotka ovat vanhyurskautetut uskon [23] kautta.  Ainoastaan sellaiset voivat vaeltaa sillä polulla, joka kasvaa kirkkaudessa: nähdä ei ainoastaan Jumalan suunnitelman nykyistä kehitystä vaan myös tulevia asioita.  

    Vaikkakin on totta, että jokaisen yksityisen uskovaisen polku kasvaa kirkkaudessa: niin koskee tämä erityisesti vanhurskaita (vanhurskautettuja) luokkana.  Patriarkat, profetat, apostolit ja pyhät menneisyydessä ja nykyisyydessä ovat vaeltaneet sen lisääntyvässä valossa, ja nykyinenkin valo kasvaa vielä – »aina täyteen päivään asti. »  Se on aina sama polku, ja lakkaamatta lisääntyvä valo on Jumalan muinoin annettu sana, joka aikanaan levitää uutta valoa sille.

    Sentähden te vanhurskaat, iloitkaa Herrassa ja odottakaa tämän lupauksen toteutumista.  Monella on niin vähän uskoa, ett’eivät he odota enempää valoa, vaan saavat epäuskonsa ja välinpitämättömyytensä tähden olla pimeydessä, vaikkakin olisivat voineet vaeltaa kasvavassa valossa.

    Jumalan henki, joka annettiin ohjaamaan seurakuntaa totuuteen, opastaa meitä siinä, mikä on kirjoitettu (Raamatussa), mutta enempää me emme tarvitse, sillä pyhä Raamattu voi tehdä meidät viisaiksi pelastukseen uskon kautta Kristuksessa Jeesuksessa. – 2 Timoteuks. 3: 15.

"The morning cometh"
– for all the world

Joy5A.jpg (2198 bytes)

    Vaikka onkin totta, että »pimeys peittää maan ja synkeys kansat», niin ei kuitenkaan maailma ainaiseksi jää tähän tilaan.  Meille vakuutetaan, että »aamu tulee».  (Jesaja 21: 12.)  

    Samoin kuin Jumala antaa luonnollisen auringon paistaa vanhurskaiden ja väärien yli, niin valaisee vanhurskauden aurinkokin tuhatvuotispäivänä koko maailman ja »saattaa valoon pimeyden piilot».  (1 Korinttol. 4: 5.)  

    Se hälventää pahan vahingolliset usvat ja tuo elämää, terveyttä, rauhaa ja iloa.

Jewish hope

Jesus20SimeonF.jpg (4872 bytes)

 

    Jos katsomme takasin menneisyyteen, niin huomaamme valon loistaneen silloin ainoastaan himmeästi.  Hämäriä ja epäselviä olivat menneiden aikakausien [24] lupaukset.  Abrahamille ja muille annetut lupaukset, joita luonnolisen Israelin lait ja jumalanpalvelus-muodot kuvannollisesti esittivät, olivat ainoastaan varjoja ja antoivat vaan heikon käsityksen Jumalan ihmeellisistä ja armorikkaista aikomuksista.  

    Sen mukaan kuin lähenemme Jeesuksen päiviä, nousee valo.  Korkeinta, mitä ennen sitä odotettiin, oli se, että Jumala lähettäisi Vapahtajan, joka pelastaisi Israelin sen vihollisten vallasta ja koroittaisi heidät maan etevimmäksi kansaksi, missä vaikutusvaltaisessa hallitusasemassa Jumala voisi käyttää heitä välikappaleinaan siunatakseen maan kaikki sukukunnat.  

    Kun he sitten saivat ottaa vastaan perintötarjouksen Jumalan valtakuntaan, olivat siihen liitetyt ehdot niin erilaiset kuin ne, joita he olivat odottaneet, ja valittavan luokan mahdollisuudet koskaan saavuttaa luvattu suuruus olivat ulkonaisesti ja inhimillisesti katsoen niin epätodenmukaiset, että kaikki, muutamia harvoja lukuunottamatta, tulivat sen kautta sokeiksi julistukselle.  

    Ja heidän sokeutensa ja vihamielisyytensä kasvoi aivan luonnollisesti, kun Jumalan suunnitelman edistyessä tuli tuo ennen määrätty aika, jolloin julistus oli vietävä laajemmalle ja tarjous osanottoon luvatussa valtakunassa oli tehtävä jokaiselle koko maapallolla olevalle ihmiselle, joka uskon kautta lasketaan uskovan Abrahamin lapseksi ja hänelle annettujen lupausten perilliseksi.

Church’s hope

Jesus40Teaching.jpg (5587 bytes)

    Mutta kun evankeliumi, jonka Jeesus opetti, ymmärrettiin oikein helluntaijuhlan jälkeen, käsitti seurakunta, että maailmalle aiotut siunaukset tulisivat olemaan pysyvää laatua, ja tämän tarkoitusperän toteuttamiseksi tulisi valtakunta olemaan hengellinen valtakunta ja se käsitäisi oikeat israelilaiset, »pienen lauman», joka valittaisiin sekä juutalaisista että pakanoista koroitettavaksi henkiseen luontoon ja voimaan.  

    Sentähden me luemme, että Jeesus toi valoon elämän ja katoamattomuuden (kuolemattomuuden.) [25] evankeliuminsa kautta.  (2 Timoteuks. 1: 10.)  Ja valo loistaa yhä runsaampana Jeesuksen päivistä asti, niinkuin hän ennusti: 

»Minulla on vielä paljon sanomista teille, mutta ette voi nyt kantaa sitä; mutta kun hän tulee, totuuden henki, opastaa hän teidät koko totuuteen ... ja tulevaiset asiat hän julistaa teille. » – Johannes 16: 12, 13.

Clergy developed

wpe5BC.jpg (3553 bytes)

Toivon vähentymisestä ovat monet sydämet käyneet sairaiksi.

    Tuli kuitenkin aika, apostolien nukuttua, jolloin seurakunnan suuri enemmistö alkoi lyödä laimin lampun ja jättäytyä inhimillisten mestarien opastettavaksi.  Nämä opettajat, joita kannusti ylpeys, ottivat arvonimiä ja virkoja ja alkoivat hallita herroina Jumalan perintöä.  

    Silloin muodostui vähittellen erityinen säätyluokka n. k. »papisto», jonka jäseniä he itse ja muut pitivät uskjon ja elämän asianomaisina opettajina, riippumatta Jumalan sanasta.  Siten kehittyi aikojen kuluessa suuri paavilaisuusjärjestelmä sopimattomasta vajavaisten ihmisten oppien kunnioittamisesta ja erehtymättömän Jumalan sanan laiminlyömisestä.

Reformation –
a bold and blessed strike for liberty and the Bible

ReformerLuther2B.jpg (20377 bytes)

Martin Luther
at Diet of Worms

    Siitä, että on oltu näin huolimattomia totuuden suhteen, ovat seuraukset todellakin olleet vakavat.  Niinkuin jokainen tietää, joutuivat sekä kirkko että sivistynyt maailma melkein kokonaan tämän järjestelmän orjuuteen ja palvelemaan inhimillisiä perimätietoja ja uskontunnustuksia.  

    Rohkea ja siunauksestarikas askel vapautta kohti otettiin sen liikkeen kautta, joka on tunnettu uskonpuhdistuksen nimellä.  Jumala herätti sellaisia rohkeamielisiä sanansa esitaistelijoita kuin Luther, Zwingli, Melanchton, Wycliffe, Knox y. m.  

    Nämä kohdistivat huomion siihen asiain tilaan, että paavilaisuus oli syrjäyttänyt Raamatun korvaten sen kirkon määräyksillä ja säädöksillä.  He viittasivat muutamiin paavilaisuuden [26] vääriin oppeihin ja tapoihin sekä osottivat, että ne perustuivat perimätietoon ja olivat ristiriidassa totuuden ja Jumalan sanan kanssa.  

    Näitä uskonpuhdistajia ja heidän kannattajiaan kutsuttiin protestanteiksi, koska he panivat vastalauseen (protesterasivat) paavilaisuutta vastaan ja esittivät Jumalan sanan uskon ja elämän ainoaksi ojennusnuoraksi.

 

ReformerLutherB.gif (7319 bytes)
Martin Luther
1483-1546, Germany

ReformerTyndale.jpg (7263 bytes)
William Tyndale
1484-1536, England

ReformerHussB.gif (5276 bytes)
John Huss
1369-1415, Bohemia

ReformerWycliffeB.gif (11063 bytes)
John Wycliffe
1324-1384, England

 

 

 

 

 

Noah1.jpg (4514 bytes)
Noah Building
the Ark

Noah3.jpg (4053 bytes)
Noah, Preacher of Righteousness

    Monet uskolliset sielut vaelsivat uskonpuhdistuksen päivinä valossa, siinä määrin kuin se silloin valaisi.  Mutta sen ajan jälkeen ovat protestantit edistyneet hyvin vähän, koska he, sen sijaan että olisivat vaeltaneet valkeudessa, pysähtyivät muutamien suossikkijohtajien ympärile, haluten nähdä yhtä paljon kuin he näkivät mutta ei yhtään enempää.  

    He asettivat itse rajan edistymiselleen siten, että ympäröivät sen totuuden murusen, jonka omistivat, suurella määrällä harha-oppeja, joita ottivat mukaansa »emä»-kirkosta.  Näitä uskontunnustuksia kohtaan, jotka muodostettiin siten monta vuotta sitten, tuntevat useimmat kristityt melkein taikauskon tapaista kunnioitusta ja arvelevat, että on mahdotonta tietää nyt Jumalan suunnitelmista enempää, kuin mitä uskonpuhdistajat tiesivät.

    Tämä on ollut kallis erehdys.  Silloin pelastettiin ainoastaan harvat suuret perustotuudet harhaoppien tunkiosta.  Mutta Jumalan järjestyksen mukaan tulee lakkaamatta uusia totuuden puolia päivän valoon, ja kristityt ovat menettäneet nämä uskontunnustus-aitauksien tähden.  

    Niin oli esimerkiksi Nooan päivinä totta, että vedenpaisumus tulisi, ja jokaisen oli silloin uskottava siihen, jos hän tahtoi vaeltaa valossa.  Aadam ja muut eivät sitävastoin olleet tienneet siitä mitään.  

    Nyt ei kuitenkaan olisi totta saarnata vedenpaisumuksen tulemisesta, mutta on toisia armotaloudentotuuksia, jotka lakkaamatta kypsyvät aikaansa varten, ja jos me vaellamme lyhdyn valossa, niin saamme niistä tiedon.  

    Jos me niinmuodoin omistaisimme kaiken sen valon, joka [27]kuului ajalle monta vuosistataa sitten, mutta emme enempää, niin me siitä huolimatta olisimme suuressa pimeydessä.
Bible11Student.jpg (4033 bytes)

Sanan laiminlyöminen on kaiken hämmennyksen syy.

    Jumalan sana on suuri varasto-aitta, täynnä ruokaa nälkäisille pyhiinvaeltajille heidän valoisalla tiellään.  Siellä on maitoa lapsille ja vahvempaa ruokaa kehittyneemmille (1 Pietarink. 2: 2; Hebreal. 5: 14), eikä siinnä vielä kyllin, vaan se sisältää ravintoa eri aikoja ja eri olosuhteita varten; ja Jeesus sanoi, että uskollinen taloudenhoitaja oli ajallaan antava ravintoa uskon huonekunnalle – »uutta ja vanhaa» varastosta.  (Luukas 12: 42; Matteus 13: 52.)  

Bible33Tyndale.jpg (18877 bytes)
Tyndale Bible

    Olisi aivan mahdotonta tuoda sitä jonkin lahkon tunnustuksesta tai varastohuoneesta.  Me voimme mahdollisesti jokaisesta sellaisesta ottaa joukon vanhoja ja hyviä asioita, mutta ei mitään uutta.  Se totuus, mikä löytyy eri lahkojen tunnustuksissa, on niin peitetty ja sekotettu eksytyksillä, ettei sen ihanuutta ja todellista arvoa voida huomata.  

    Eri tunnustukset ovat alituisessa riidassa ja taistelussa keskenään; ja kun kukin niistä väittää perustuvansa Raamattuun, niin syytetään Jumalan sanaa tästä ajatusten sekvuudesta ja silminnähtävästä erimielisyydestä.  Siitä on johtunut tuo yleinen sananparsi: »Raamattu on vanha viulu, jolla jokainen voi soittaa mitä kappaletta vaan haluaa. »

"...be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear."
I Peter 3:15

Bible14A.jpg (3066 bytes)

    Miten hämmästyttävästi tämä kuvaakaan aikamme epäuskoa, joka johtuu siitä että inhimilliset perimätiedot esittävät väärin Jumalan sanaa ja luonnetta ja siitä, että valistus on kasvamassa eikä taivu kauvemmin sokeasti ja taikauskoisesti kunnioittamaan ihmisten arveluja, vaan vaatii perustuksen meissä olevalle toivolle.  Sanan uskollisen tutkijan tulee aina voida esittää toivonsa perustus.  

    Yksin Jumalan [28]sana voi tehdä meidät viisaiksi ja on hyödyllinen opetukseksi, kurituksekse (eli kasvatukseksi) j.n.e., »jotta Jumalan ihminen olisi täydellinen,...valmistunut» (eli pikemmin täysin varustettu).  (1 Pietarink. 3: 15; 2 Timoteuks. 3: 15—17.)  

    Ainoastaan tämä ravintoaitta sisältää tyhjentymättömän varaston sekä uutta että vanhaa – ruokaa aikanaan huonekunnalle.  Varmaankaan ei kukaan, joka uskoo Raamatun sanaan: 

»vanhurskasten vaellus ... valkenee», tahdo väittää, että Lutherin aika olisi käsittänyt täyden valon; ja jos ei, niin teemme hyvin ottamalla vaarin lyhdystämme niinkuin »pimeässä paikassa loistavasta kynttilästä, kunnes päivä valkenee». – 2 Pietarink. 1: 19.

 

LampC.jpg (8481 bytes)

    Ei riitä, että nyt olemme valon polulla; meidän täytyy »vaeltaa valossa», mennä hyä edelleen, muuten valo, joka ei pysähdy, kulkee ohitsemme ja jättää meidät pimeyteen.  Monilla on se vika, että he istuutuvat ja laiminlyövät vaelluksen yhä edelleen valon polulla.  

    Ota konkordanssi ja tarkasta niitä lauseita, jotka ovat sellaisten sanojen yhteydessä kuin istua ja seisoa, varrattuna niihin, jotka liittyvät sanoihin vaeltaa ja juosta, niin huomataan suuri ero.  Ihmiset »istuvat pimeydessä» ja »istuvat pilkkaajain istuimella» ja »siesovat (Englant. Raamatt.) syntisten tiellä», mutta he »vaeltavat valossa» ja »juoksevat (»rientävät») voittopalkintoa kohti». – Jesaja 42: 7; Psalmi 1: 1; Hebreal. 12: 1.

"All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness."
II Timothy 3:16

Bible8A.jpg (2412 bytes)

    Täydelliseksi tuleminen tiedossa ei kuulu menneisyyteen, vaan tulevaisuuteen – aivan läheiseen tulevaisuuteen, niinkuin toivomme – ja vasta sitten, kun käsitämme tämän, kykenemme arvostelemaan ja odottamaan uusia Isämme suunnitelman paljastuksia.  

    On kyllä totta, että me yhä menemme taksin profettojen ja apostolien sanoihin pitäen niitä lähteenä, josta ammennamme kaiken tiedon nykyisyydestä ja tulevaisuudesta, ei kuitenkaan siksi, että he olisivat ymmärtäneet Jumalan suunnitelmia [29] ja aikomuksia paremmin kuin me, vaan koska Jumala käytti heitä puhetorvina ilmoittaakseen meille ja kaikille niille, jotka ovat kuuluneet seurakuntaan koko kristikautena, totuuden hänen suunnitelmistaan, niin pian kuin aika sitä varten on tullut.  

    Tämän asianlaidan todistavat apostolit täydellisesti.  Paavali antaa meidän tietää, että Jumala on ilmoittanut kristitylle seurakunnalle tahtonsa salaisuuden suosionsa jälkeen, jonka hän oli itsessään päättänyt, jotta meidän ymmärryksemme silmät avautuisivat näkemään tuon »korkean» (Filippiläis. 3: 14, englant. Raamatt. käännös) eli »taivaallisen kutsumuksen» (Hebreal. 3: 1) merikityksen, joka on aiottu yksinomaan uskovaisia varten kristinuskon aikakautena.  (Efessol. 1:9, 10, 17, 18; 3: 4—6.)  

    Tätä salaisuutta ei hän ollut koskaan ennen ilmoittanut, vaikka hän oli säilyttänyt sen Raamatun härärissä lauseissa, joita ei voitu ymmärtää, ennenkuin aika oli tullut.  Tämä osottaa selvästi, etteivät enkelit eivätkä profetat käsittäneet sitä ajatusta, mikä lausuttiin ennustuksissa.  

    Pietari sanoo, että kun he innokkaasti etsivät ja tutkivat niiden merkitystä, antoi Jumala heidän ymmärtää, että heidän ennustuksissaan kätketyt totuudet eivät oleet aiotut heitä itseään varten, vaan meille, jotka elämme kristinuskon aikakaudessa.  

    Ja hän kehoittaa seurakuntaa toivomaan yhä enemmän armoa (suosiota, suinausta) tähän suuntaan – vielä enemmän tietoa Jumalan suunnitelmista. – 1 Pietarink. 1: 10—13.


PeterB.gif (14724 bytes)

Apostle Peter

 

    On selvää, vaikka Jeesus lupasikin, että seurakunta johdettaisiin koko totuuteen, että tämä kuitenkin olisi edistyvää paljastamista.  Vaikka seurakunta apostolien päivinä olikin vapaa monista eksytyksistä, jotka saivat alkunsa paavilaisuudesta, niin emme kuitenkaan voi ajatella, että nuori seurakunta olisi nähnyt niin syvästi ja selvästi Jumalan suunnitelman, kuin nyt on mahdolista nähdä.  

    On myös ilmeistä, että eri apostolit näkivät eri määrässä Jumalan [30] suunnitelmaan, vaikka Jumalan henki johti ja elähytti kaikkia heidän kirjoituksiaan yhtä varmaan kuin profettainkin sanoja.  

    Valaistaksemme tätä tiedon erilaisuutta tarvitsee meidän ainoastaan muistaa sitä horjuvaisuutta ja epävarmuutta, joka huomataan Pietarissa ja muissa apostoleissa, Paavalia lukuunoitamatta, silloin kun evankeliumi alkaa levitä pakanain keskuuteen.  (Apost. teot 10: 28; 11: 1—3; Galatal. 2: 11—14.)  

    Pietarin epävarmuus oli selvässä ristiriidassa Paavalin varman vakaumuksen kanssa, mikä perustui profettain sanaan, Jumalan menettelytapaan menneisyydessä ja suoranaisiin ilmestyksiin, joita hän itse oli saanut vastaanottaa.

PaulB.gif (10829 bytes)

Apostle Paul

 

    Paavali oli selvästi saanut runsaammin ilmestyksiä kuin muut apostolit.  Hänellä ei ollut lupa julistaa näitä ilmestyksiä seurakunnalle, eikä edes kokonaan ja täydellisesti toisillekaan apostoleille.  (2 Korinttol. 12: 4; Galatal. 2: 2.)  

    Kuitenkin voimme näissä näyissä ja ilmestyksissä, joita Paavalille annettiin, huomata asian, joka oli arvokas koko seurakunnalle.  

    Sillä vaikka hänen ei sallittu puhua, mitä hän näki, eikä yksityiskohtia myöten ilmoittaa kaikkea, mitä hän tiesi Jumalan salaisuudesta, mikäli se koski »tulevia aikoja», niin antoi kuitenkin se, mitä hän näki, voimaa, väriä ja ajatuksen syvyyttä hänen sanoileen, joita me myöhempien tapausten ja täyttyneitten ennustusten valossa sekä hengen johdolla voimme käsittää selvemmin kuin varhainen seurakunta

JohnB.gif (9186 bytes)

Apostle John

   Väitteemme todistukseksi kohdistamme muistutuksemme Raamatun viimeiseen kirjaan, Johanneksen ilmestykseen, joka on kirjoitettu noin vuonna 96 j. Kr.  Johdanto-sanat ilmoittavat sen erityiseksi ilmestykseksi asioista, joita siihen asti ei oltu ymmärretty.  

    Tämä todistaa ratkaisevasti, ettei Jumalan suunnitelma ainakaan siihen asti ollut kokonaisuudessaan ilmoitettu.  Tämä kirja ei ole myöskään ennen kuin nyt ollut kaikkea sitä, mitä sen nimi [31] merkitsee – paljastaminen, verhon poistaminen.  Mitä varhaiseen seurakuntaan tulee, niin ei todenmuskaisesti ainoakaan ymmärtänyt mitään osaa tästä kirjasta.  

    Todennäköisesti ei Johanneskaan, joka näki näyt, ymmärtänyt niitä.  Hän oli sekä profetta että apostoli, ja kun hän apostolina ymmärsi ja opetti sitä, mikä oli silloin »ruokaa aikanaan», niin profettana hän sitävastoin ennusti asioita, jotka tulevina aikoina varustaisivat huonekunnan »ravinnolla».

 

Bible6RuthsA.jpg (7134 bytes)

    Kristikautena ovat muutamat pyhät kottaneet ymmärtää seurakunnan tulevaisuutta, tutkimalla tätä kuvannollista kirjaa, ja epäilemättä ovat kaikki, jotka lukivat ja ymmärsivät, vaikkakin ainoastaan jonkun osan sen totuuksista, tulleet siunatuiksi lupauksen mukaan.  (Ilmestysk. 1: 3.)  

    Sellaisille avasi kirja jatkuvasti aarteitaan ja oli Lutherille uskonpuhdistuksen päivinä tärkeä apu hänen käsittäessään, että katolinen kirkko, jonka omantunnontarkka palvelija hän oli, oli todellisuudessa apostolin mainitsema Antikristus, minkä historian me nyt näemme muodostavan niin suuren osan tätä ennustusta.

    Täten Jumala vähitellen kirkastaa totuutensa ja ilmoittaa armonsa ylenpalttisen rikkauden.  Tästä seuraa, että nyt voidaan odottaa paljon enemmän valoa kuin missään seurakunnan edellisessä vaiheessa.

KERRANPA VALKEUS PAISTAA.

Kerranpa valkeus paistaa,
Kerran on päivä vaan.
Sielu saa rauhaa maistaa,
Pimeys kun poistetaan.
Taivasta kohti katso,
Kuinka jo kirkastuu!
Pilvien kautta loisto
Silmiisi tunkeutuu.

Kerran ei pilvet varjoo,
Kerran jo poistuu yö.
Sen taivaan Herra tarjoo,
Hetkensä vaan kun lyö.
Poistuvi murheen haamu,
Päättyvi synkkä tie.
Kerranpa riemuyn aamu
Sun täyteen päivään vie.

Kerranpa tuuli vieno
Kuumeesi viepi pois,
Jotta vain tuoksu hieno
Tielläsi aina ois!
Kerran ei myrskyt vieri,
Kerran on rauhaa vaan.
Kerran ei kyynel kieri,
Ei murra murheetkaan.

Toivottu valkeus kerran
Voittavi synkeyden.
Tunkeutuu ääni Herran
Myös kautta hautojen.
Ällös sä pelkää yötä,
Jos kuinka synkkä lie,
Vaan katso päivän työtä
Loistoon se koht’ sun vie.

Beauties.jpg (14495 bytes)

 

To Return to Home Page
click on Chart

HomeSymbol.jpg (6039 bytes)

Send E-Mail to 

English Only