16 KUUDESTOISTA LUKU.
Loppuajatuksia

 

TIConcluding2.jpg (12661 bytes)

Velvollisuuntemme totuutta kohtaan. 
– Mitä se maksaa; 
sen arvo ja sen hyöty.  

 

StarBlueMtnRockF.jpg (6111 bytes)

"...the LORD shall arise upon thee, and His glory
shall be seen
upon thee."
Isaiah 60:2

     EDELLISESTÄ olemme nähneet, että sekä luonnon että ilmestyksen valo osoittaa sevästi, että järkevä, viisas, kaikkivaltias Jumula on kaiken luoja, että hän on kaikkein korkein ja ainoa laillinen Herra, että hän johtaa kaikkia kappaleita, sekä eläviä että elottomia, sekä että Raamattu ilmoittaa hänen luonteensa ja sunnitelmansa siihen asti ku in hän on suvainnut niitä ihmisille paljastaa.

     Siitä olemme oppineet, että vaikka paha hallitseekin hänen muutamien luomuksiensa keskuudessa, niin on sen olemassaolo aikaan ja ulottuvaisuuteen nähden rajoitettu, ja on hän sallinut sen suunnitelmansa kanssa sopusoinnussa olevassa tarkoituksessa.  

     Me olemme myös oppineet, että vaikka pimeys nyt  peittääkin maan ja synkeys kansat, niin kuitenkin Jumalan valo hälventää oikeana aikanaan kaiken pimeyden ja koko maa täyttyy hänen kirkkaudellaan.

God’s great plan required ages for its accomplishment -- another age
will be required to complete it.
     Me olemme myöskin nähneet, että hänen suuri suunnitelmansa on sellainen, että se on vaatinut aikakausia toimeenpanemisekseen, niin pitkälle kuin se nyt on ennättänyt, että vielä yksi aikakausi tarvitaan sen täytäntöä varten, sekä että kaikkina kuluneina pimeinä aikakusina, jolloin Jumala on näyttänyt unohtaneen luodut olentonsa, hänen suunnitelmansa heidän tulevaa siunaamistansa varten on hiljaa, mutta ihanasti mennyt eteenpäin, vaikkakin hänen suunnitelmansa salaisuudet ovat ihmisiltä olleet viisaasti kätkettyinä näinä kaikkina aikakausina.  

     Me olemme myöskin nähneet, että päivä eli aikakausi, joka nyt on koittamaisillaan maailmalle, on maailman tuomio eli koetuspäivä, sekä että kaikki [396] edelliset valmistukset tehtiin siinä tarkoituksessa, että ihmissuku saisi niin suotuisan tilaisuuden kuin mahdollista, kun se yksityisinä henkilöinä asetetaan koetukselle iankaikkisen elämän saamiseksi.  

     Pitkä kuusituhatvuotinen ajanjakso on suuresti lisännyt sukua, ja sen vaikeudet ja kärsimykset pahan hallituskautena ovat antaneet sille kokemuksen, joka on sille suureksi hyödyksi, kun se joutuu tuomioon.  Ja vaikka suku kokonaisuudessaan on saanut kärsiä kuudentuhannen vouden kuluessa, niin ovat kuitenkin yksityiset päättäneet juoksunsa muutamassa lyhyessä vuodessa.

PKForgotten1.jpg (8969 bytes)

While God seems
to have forgotten his creatures,
his plan for their future blessing
has been silently, but grandly, working out.

Jumalan valtakunta perustetaan 
maan päälle
.

     Me olemme nähneet, että kun suku sai oppia tämän välttämättömän kasvatuksen, niin lähetti Jumala aikanaan Poikansa lunastamaan sen, ja kun ihmissuvun suuri enemmistö ei tuntenut Lunastajaa hänen alennustilassaan eikä tahtonut uskoa, että Herran Voideltu tällä tavalla tulisi sen pelastukseksi, on Jumula kuitenkin niiden joukosta, joiden sydämet olivat käätyeneinä  häneen, ja jotka uskoivat hänen llupauksiinsa, näinä kuluneina aikakausina valinnut kaksi joukkoa osallisiksi häen valtakuntansa kunniasta—kunniasta saada ottaa osaa Jumalan suunnitelman suoritukseen.  

     Nämä kaksi joukkoa muodostavat, kuten olemme nähneet, Jumalan valtakunnan kaksi puollta.  

     Ja profetoilta me opimme, että tämä valtakunta perustetaan kohta maan päälle, että kaikki maan sukukunnat sen viisaan ja vanhurskaan hallituksen kautta siunataan mitä suotuisimmalla tilaisuudella, jonka kautta he voivat osoittaa arvollisuutensa iankaikkiseen elämään, että tuloksena heidän lunastamisestaan Kristuksen kalliin veren kautta, valmistetaan suuremmoinen pyhyyden tie, jotta Herran lusastetut (koko ihmiskunta—Hebreal. 2: 9) vaeltaisivat sillä, että on yleinen tie, [397] joka on tehty verrattain helpoksi kaikille niille, jotka valavasti haluavat tulla puhtaiksi ja pyhiksi, sekä että kaikki loukkauskivet, ansat, houkutukset ja salahaudat poistetaan, ja kaikki ne siunataan, jotka tahtovat sillä vaeltaa täydellisyyttä ja iankaikkista elämää kohti.

ThroneYel.jpg (6797 bytes)      On ilmeistä, ettei tämä tuomio eli hallitus voi alkaa ennen, ennenkuin Kristus, jonka Jehova on määrännyt maailman tuomariksi eli hallitsijaksi, on tullut takasin—ei alennuksen tilassa, vaan voimassa ja suuressa kirkkaudessa.  

     Hän ei tulu silloin takasin lunastamaan maailmaa, vaan tuomitsemaan (hallitsemaan) maailmaa vankurskaudessa.  Tutkiminen ei voi missään tapauksessa alkaa, ennenkuin tuomari on asettunut paikalleen ja oikeusmiehet kokoontuneet määrättynä aikana, vaikkakin sitä ennen on voinut tapahtua suuria valmistavia töitä.  

     Silloin kuningas istuu kirkkautensa valtaistuimella, ja häten eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän tuomitsee tänä aikakautena heidät heidän töittensä mukaan.  Hän avaa heille Raamatun kirjat ja täyttää maan Herran tuntemisella.  

     Kaiken tämän suosion ja kaiken avun vallitessa on hän tuomitseva heidän käytöksensä mukaan, kutka heistä ovat arvokkaat iankaikkiseen elämään niinä kirkkauden ja ilon aikkausina, jotka tämän jälkeen seuraavat.—Matteus 25: 31; Ilmestysk. 20: 11 –13.

A glad day
for the world,
will be when the Church becomes the Bride

 

"They shall not hurt nor destroy
in all my holy mountain:
for the earth
shall be full
of the knowledge of the LORD,
as the waters
cover the sea."
Isaiah 11:9

     Siten olemme nähneet, että Messiaan toinen tuleminen perustaakseen valtakuntansa maan päälle on tapahtuma, joka sisältää toivon kaikille ihmiskunnan luokille, tapahtuma, joka, jos se oikein ymmäretään, tuo iloa ja reimua kaikkiin sydämiin.  

     Se on päivä, jolloin Herran vihkiytyneitten pyhien »pienellä laumalla« on suurin syy iloitsemiseen.  Se on iloinen päivä, jolloin kihlattu neitsytseurakunta tulee morsiameksi, Karitsan vaimoksi, kun hän tulee erämaasta nojaten rakastettunsa kärivarteen ja menee  sisälle hänen ihanaan perintöösä.  

     Se on päivä, jolloin [398] todellinen seurakunta, päänsä kanssa kirkastettuna, puetaan jumalallisella valialla ja voimalla ja maailman hyväksi alkaa suuren työn, jonka tuloksena on kaiken täydellinen ennalleenasettaminen.  

     Ja tämä on suuri ilon päivä  maailmalle, jolloin suuri vastustaja on sidottu, jolloin ne kahleet, jotka ovat sitoneet sukukuntaa kuudentuhannen vuoden kuluessa, ovat katkotut, ja jolloin Herran tunto täyttää maan, niinkuin vesi peittää meren pohjan.

Bird2F.jpg (1560 bytes)

"And when these things begin to come to pass, then look up, and lift up your heads; for your redemption draweth nigh." Luke 21:28

 

wpe720.jpg (2085 bytes)

[399]

Oletko halukas jättämää 
kaikki taivaallisen
Palkinnon tähđen.

     Mutta tämän tiedon ja voiman voittaminen, jonka Jumala siten aikoo antaa jokaiselle, joka rientää taivaallista palkintoa saavuttamaan, koettelee todellakin vihkiytymislupauksesi vilpittömyyttä.  Sinä olet vihkinyt kaiken aikasi, kaiken voimasi Herralle; kysymys on nyt:  kuinka paljon sinä annat siitä?  

     Oletko edelleen innokas vihkiytymislupauksesi mukaisesti jättämään kaiken – luopumaan omista suunnitelmistasi ja menettelytavoistasi sekä omista että toisten johtopäätöksistä omistaaksesi Jumalan suunnitelman sekä tavan että ajan hänen suuren työnsä suorittamista varten?  


PKGirlHowMuchF.jpg (3222 bytes)

 

If you HAVE consecrated all your time,
all your talents,
to the Lord:
the question is, How much of it ARE you giving?

           Oletko valmis tähän, jos silloin maallinen ystävyys loppuu jå yhteiskunnalliset siteet katkeavat?  

     Oletko halukas ottamaan aikaa, joka nyt käytetään toisiin asioihin, uhrataksesi sen näiden ihanien asioitten tutkimiseen, jotka niin virkistävät todellisesti vihkiytyneitten sydäntä, täysin tietäen, että se maksaa sinulle tämän itsekieltäytymisen?  

     Ellet ole kaikkea vihkinyt, tai jos ainoastaan puoleksi tarkoitit totta, kun annoit kaikkesi Herralle, niin annat hyvin vastenmielisesti aikasi ja teet vastenmielisesti niitä ponnistuksia, joita tarvitaan hänen sanansa kätkettyjen aarteitten etsimiseen, saadaksesi siten sitä voimaa, jota välttämättömästi tarvitaan kaikissa niissä uskonkoetuksissa, jotka muihin aikoihin verrattuna kuuluvat erityisesti nykyiseen aikaan (tuhatvuotispäivän sarastuksessa).

The truth will beget such a love for God and His plan
that it will become the all-absorbing theme of life.
     Mutta älä luule, että antaminen loppuu, kun olet antanuet tarpeellisen ajan ja voiman tähän tutkimiseen.  Ei toki!  

     Oman minäsi uhrin vilpittömyys koetellaan täydellisesti ja se todistaa sinut joko arvokkaaksi tai arvottomaksi »pienen lauman», voittavan seurakunnan jäsenyyteen, jolle annetaan Valtakunnan kunnia. 

     Jos ahkerasti tutki Jumalan sanaa ja otät vastaan sen totuuksia hyvällä, rehellisellä [400] ja vihkiytyneellä sydämellä, kasvattaa se sinussa sellaisen rakkauden Jumalaan ja hänen suunnitelmiinsa ja sellaisen halun kertoa iloista sanomaa, saarnata evankeliumia, että siitä sen jälkeen tulee elämäsi kaikkinielevä päämäärä, joka työntää syrjään kaiken muun.  

     Tämä ei erota ainoastaan hengessä sinua maailmasta ja useista nimikristityistä, vaan johtaa myöskin sinut ulkonaiseen, täydelliseen eroon sellaisista.  He pitävät sinua omituisena ja erottavat sinun seurapiiristään, ja sinua yeenkatsotaan ja pidetää houkkana Kristuksen tähden: sillä he eivät tunne meitä, samoin kuin he eivät tunteneet Herraakaan.  – 1 Korintt. 4: 8 – 10; Luukas 6: 22; 1 Johnannes 3: 1; 1 Korintt. 3: 18.

Are you willing
to follow the Lord through evil
and good report? Are you willing
to forsake all,
to follow as
He may lead?


Quickened to
fresh zeal and fervent spirit.

     Oletko valmis rientämään edelleen Herran tuntemisessa pahan ja hyvän maineen kautta?  

     Oletko valmis kieltäytymään kaikesta seurataksesi häntä, mihin ikinä hän johtaa sinua sanansa kautta? – unohtamaan ystäviesi toiveet samoin kuin omatkin toiveesi?  

     Me toivomme, että monet vihkiytyneet, jotka llukevat tämän osan, sen kautta eipyisivät hengessä, saadessan selvemmän käsityksen Jumalan suunnitelmasta, uuten intoon ja hehkuun jotta he voisvat sanoa.   »Jumalan armolla tahdon kilvoitella Herran tuntemisessa ja palveluksessa, makoi se miten vaikeita uhrauksia tahansa.»  

     Ne, jotka, innokkaasti tutkivat, mitä edellä olevilla sivuilla on estetty, noudattakoon jalomielisten berealaisten tapaa (Apost. teot 7:  11) ja koetelkoon sitä ei ihmisten ristiriitaisten perimätietojen ja uskontunnusten, vaan ainoan oikean ja Jumalan hyväksymän mittakaavan – Jumalan oman sanan – mukaan.  Tällaisen tutkimisen helpoittamiseksi olemme mainineet hyvin monta raamatunkohtaa.

The Divine Plan -- in perfect harmony with God’s character--
is a marvelous display of wisdom, justice, love
and power.

Seuraavat osat käsittelevät 
tämän Jumalan
suunnitelman eri osia

     On hyödytöntä koettaa saattaa sopusointuun tässä esitetty Jumalan suunnitelman monien sellaisten [401] ajatusten kanssa, joita ennen on suosinut ja pitänyt Raamatun mukaisina, mutta jotka eivät kkuitenkaan ole siksi osottautuneet.

     Huomattakoon, että Jumalan suunnitelma on täydellinen ja sopusointuinen kaikissa osissaan itsensä kanssa, ja että se on täydellisessä sopusoinnussa sen luonteen kanssa, jonka se ilmoittaa alkuunpanijakseen:  

     Se on ihmeellinen viisauden, vanhurskauden, rakkauden ja voiman kehitys.  

     Se sisältää itsessään todistuksen sen yli-inhimillisestä alkuperästä.  

     Se on inhimillisen keksimiskyvyn yläpuolella, melkeinpä inhimillisen käsittämiskyvynkin yläpuolella.

BibleChart.jpg (7213 bytes)      Epäilemättä nousee siellä ja täällä kysymyksiä, jotka etsivät ratkaisua sopusoinnussa tässä esitetyn suunnitelman kanssa.  

     Huolellinen, harkitseva raamatuntutkminen heti ratkaisee monta näistä kysymyksistä, ja me voimme luottamuksella sanoa kaikille: Ei ainoankaan kysymys, jonka te voittee tehdä tarvitse jäädä ilman riittävää vastausta täydellisessä sopusoinnussa tässä lausuttujen ajatusten kanssa.  

     Seuraavat osat käsittelevät lähemmin tämän nainoan ja saman suunnitelman eri jaksoja ja osoittavat askel askeleelta sen erinomaisen sopusoinnun, joka on ainoastaan totuudelle oleellista.  Ilmoitettakoon myös, ettei ainoakaan teolooginen järjestelmä ole edes koskaan väittänyt saaneensa Raamatun kaikkia esityksiä sopusointuun tai koskaan koettanut sitä tehdä, ja kuitenkin me väitämme meidän esityksemme juuri käsittävän tämän.

      Sopusoinnun, ei ainoastaan Raamatun vaan myös Jumalan luonteen ja pyhitetyn jären kanssa on täytynyt herättää omantunnontarkan lukijan huomion ja täyttää hänet sekä ihmettelyllä että toivolla ja luottamuksella.  

     Se on todelakin ihmeellinen.  Kuitenkin tulee meidän odottaa juuri tätä totuudelta ja Jumalan äärettömältä, viisaalta ja hyvältä suunnitelmalta.

 

 

 

 

 

 

 

PKCandles1.jpg (6565 bytes)

Responsibility:
Lift up the light!
Lift up a standard for the people!

[402] 

Kohoittakaa valo korkealle!  
Pystyttäkää lippu
Kansojen eteen!

     Kun Raamattu täten tältä näkökannalta avautuu ja antaa meidän nähdä ihmeellisiä asioita (Psalmi 119:18), niin vaikuttaa meidän päiviemme valo aivan päinvastaisesti, kun se sattuu ihmisten erilaisiin uskontunnustuksiin ja perimätietoihin.  

     Vieläpä heidän suosijansakin alkavat tunnustaa ne epätäydellisiksi ja vääristellyiksi, ja luonnollisesti aletaan niitä huomatussa määrässä syrjäyttää.  

     Ja vaikkakin niitä vielä suositaan, niin harvoin niitä kukitenkaan esitetään, koska niitä suorastaan hävetään.  

     Ja häpeä joka on takertunut inhimillisiin uskonoppeihin ja perimätietoihin, kohtaa myöskin Raamattua, koska sen luullaan todistavan näiden ajatusten valheellisuuden lähteneeksi Jumalasta.  

     Tästä johtuu vapaus, jolla erilaiset n. k. edistyneet ajattelijat alkavat kieltää niitä Raamatun eri osia, jotka eivät sovellu heidän käsityksiinsä.  Miten silmiin pistävä onkaan siis Jumalan kaitselmus, joka juuri tänä aikana avaa lapsilleen todellakin ihanan ja sopusuhtaisen suunnitelman – suunnitelman, joka ei hylkää pienintäkään osaa hänen sanassaan, vaan saattaa ne kaikki sopusointuun.  

     Totuus on, kun sen aiki on tullut, ruokaa uskon huonekunnalle, jotta he sen kautta kasvaisivat.  (Matteus 24: 45).  Jokainen, joka tulee kosketukseen totuuden kanssa ja ymmärtää sen, saa sen kautta edesvastuun totuuteen nähden.  

     Se täytyy joko ottaa vastaan ja noudattaa sitä tai myös hyljätä se ja ylenkatsoa sitä.  Edesvastuusta ei vapauduta, jos se jätetään huomioon ottamatta.  Jos itse omistamme totuuden, olemme samalla edesvastussa siitä, koska se on koko uskon huonekuntaa varten; ja jokanen, joka vastaanottaa sen, tulee sen velaliseksi ja täytyy hänen, jos hän on uskollinen huoneenhaltija, ilmoittaa siitä muille Jumalan perheen jäsenille.  

Antakaa valonne loistaa!  

Jos jälleen [403] tulee pimeys, kuinka suureksi tuleekaan pimeys.  
Kohoittakaa valo korkealle!  

Pystyttäkää lippu kansojen eteen!

 

Karitsan Morsian

Ken on hän, ken rientää kautta korpimaan
Ylkäänsä taivaallista kohtaamaan,
Katsve kohti kohoaa,
valkeissa vaatteissaan? 

Karitsan on morsian kallein, parhain tää
Vanhurskauđen valkovaipassaan.
Ensi-joukko kunnian Herran ompi tää
morsius vaatteissaan. 

Hänpä Herran kutsun kerran kuullut on.
Lamppunsa puhđas, kirkas, valmis on.
Kohta matkan pääsä on,
valkeissa vaateissaan.

Kaitaa, synkkää korpitietä kulkee hän.
Uhkaavat tappaa vaarat rientävän.
Mutta eespäin astuu hän
valkeissa vaatteissaan.
 

Ylkä häntä kutsuu kiirein joutumaan.
Eikä hän taakseen lainkaan katsokkaan,
tuohon tyhjään maailmaan
valkeissa vaatteissaan. 

[404] Onnellinen on, kun saa hän omistaa
yljän, ken taivaan häihin johđattaa,
jossa kruunun kirkkaan saa
valkelissa vaatteissaan.

Ei hä pelkää maailman synkkää pauhinaa.
Kuoleman laakson toivo kirkastaa.
Näin hän taivaan saavuttaa
valkeissa vaatteissaan.

Kuinka suuri oneen’ onkaan, kun mä vaan
 – joskin oon heiko, halpa lapsi maan –
tulla ylijän vaimoks’ saan
valkeissa vaatteissa.


PKWeaver1.jpg (14630 bytes)

 

Sky6F.jpg (7882 bytes)

 

To Return to Home Page
click on Chart.

HomeSymbol.jpg (6039 bytes)


Send E-Mail

English