Erilaiset Luonnot

TINatures3.jpg (6673 bytes)

10 Kymmenes Luku.

 

Henki- Ja Ihmisluonnot Erilaiset Ja Selvään Eroitetut.

– Tavallisia väärinkäsityksiä. 
– Maalliset eli ihmisluonnot ja
   taivaalliset eli henkiluonnot. 
– Maallinen kirkkaus ja taivaallinen
   kirkkaus.  Raamatun todistus
   henkiolennoista. 
– Kuolevaisuus ja kuolemattomuus. 
– Voiko kuolevaisilla olennoilla olla
   iankaikkinen elämä? 
– Oikeus armolahjojen antamisessa. 
– Eräs luuloteltu periaate tutkittu. 
– Täydellisyyden moninaisuus.
– Jumalan yksinvaltiusoikeudet. 
– Jumala on pitänyt huolta
   ihmissuvusta tyydyttävällä tavalla. 
– Kristuksen ruumiin valitseminen. 
– Miten heidän luontonsa muuttuu.


Church1C.jpg (6458 bytes)      Kykenemättöminä huomaamaan, että Jumalan suunnitelma ihmissuvun suhteen ylimalkaan tarkoittaa sen ennalleenasettamista ihmisen alkuperäiseen tilaan – Eedenissä kadotettuun täydellisyyteen – sekä että kristitty Seurakunta saa poikkeuksena tästä yleisestä suunnitelmasta luonnon muutoksen, muuttuen ihmisluonnosta henkiluontoon, ovat kristityt ylimalkaan luulleet, etteivät muut pelastu kuin ne, jotka saavat henkiluonnon. 

     Samalla kun Raamattu lupaa elämän, siunauksen ja ennalleenasettamisen kaikille maan sukukunnille, se tarjoaa ja lupaa muutoksen henkiluontton ainoastaan evankeliumikautena valitulle Seurakunnalle, eikä löydy ainoatakaan kohtaa, joka antaisi muille tukea sellaiseen toivoon.

Family8.jpg (66939 bytes)      Jos ihmissuvun suuri enemmistö pelastetaan kaikesta siitä alennuksesta, heikkoudesta, tuskasta, kurjuudesta ja kuolemasta, joka on johtunut synnistä, ja asetetaan ennalleen ihmisenä täydellisyyden tilaan, jota nautittiin ennen lankeemusta, niin se on pelastettu tästä lankeemuksesta yhtä todellisesti kuin nekin, jotka evankeliumikauden erityisen korkean kutsun johdosta tulevat

 »osallisiksi jumalallisesta (Jumalan) luonnosta».

What is
a perfect man?

Jesus40Teaching.jpg (5587 bytes)

     Kykenemättömyys oikein käsittämään, mitä täydellinen ihminen on, ymmärtämättömyys kuolevainenja kuolematon-sanojen suhteen sekä väärät kuvaukset vanhurskaudesta ovat kaikki yhdessä aiheuttaneen tämän erehdyksen ja pimittäneet monta muutoin helposti ymmärrettävää raamatunkohtaa.

      Tavallinen käsitys on, vaikkakaan sitä ei tue ainoakaan kohta Raamatussa, ettei täydellistä ihmistä ole milloinkaan ollut maan päällä; että se, mitä ihminen näkee maan päällä, on ainoastaan osittain kehittynyt ihminen, ja että hänen täytyy saada henkiluonta tullakseen täydelliseksi. 

     Tämä ajatus saa aikaan sekaannusta Raamatun käsittämisessä, sen sijaan että se kehittäisi sopusointua ja ihanuutta, joka johtuu »totuuden sanan oikein jakelemisesta».

There were only two perfect men – Adam and Jesus.
Scales3.jpg (14707 bytes)
     Raamattu opettaa, että on löytynyt kaksi ja ainoastaan kaksi täydellistä ihmistä – Aadam ja Jeesus. 

     Aadam luotiin Jumalan kuvan mukaan, se on, omaavana samat sielun ominaisuudet, mitä järkeen, muistiin, arvostelukykyyn ja tahtoon tulee, sekä siveelliset ominaisuudet, joihin kuuluu vanhurskaus, hyväntahtoisuus, rakkaus j. n. e. »Maasta maallisena» hän oli maallinen kuva henkiolennosta, joka omisti samankaltaisia ominaisuuksia, vaikkakin hyvin erilaisia määrään ja ulottuvaisuuteen nähden. 

     Siinä määrin on ihminen Jumalan kuva, että Jumala voi sanoa langenneellekin ihmiselle: »Tulkaa ja katsokaamme, kummalla oikeus on. » -- Jes. I:I8

Adam was made ruler over
all earthly things...

GiraffF.jpg (4175 bytes)

...a little lower
than the angels.

     Niinkuin Jehova on kaiken valtias, niin tehtiin ihminenkin kaiken maallisen hallitsijaksi: -- »kuvaksemme, … ja vallitkoot he kalat meressä ja taivaan linnut ja karjan ja koko maan» j. n. e. (I Moos. I:26) 

     Mooses sanoo meille (I Moos. I:3I), että Jumala katsoi ihmistä, jonka hän oli tehnyt – ei ainoastaan alkanut, vaan myöskin päättänyt – ja Jumala näki luomuksensa »sangen hyväksi», se on täydelliseksi, sillä Jumalan kannalta katsoen ei mikään, joka ei ole täydellistä, ole sangen hyvää hänen järkevissä luoduissa olennoissaan.

     Ihmisen täydellisyydestä, sellaisena, miksi hän oli luotu, sanotaan Psalmissa 8:6-9: 

»Sinä teit hänet vähää vähemmäksi enkeleitä, ja kruunaat (kruunasit) hänet kunnialla ja kirkkaudella. 

Sinä asetit hänet kättesi tekojen herraksi; kaikki olet sinä hänen jalkojensa alle pannut: lampaat ja kaikki karjat, metsäeläimetkin, linnut taivaan alla ja kalat meressä.»

"All flesh is not the same; but there is one kind of flesh of men, another flesh of beasts, another of fishes, and another of birds."
I Cor. 15:39

Sheep2F.jpg (2924 bytes)

Bird4ParrotsF.jpg (2602 bytes)

Family1F.jpg (2160 bytes)

LionF.jpg (2749 bytes)

Fish1F.jpg (3039 bytes)

Family2F.jpg (2541 bytes)

     Muutamat, jotka tahtovat saatta Raamatun sopusointuun kehitysopin kanssa, ovat esittäneet sen ajatuksen, että tämän paikan mainitsemisen Hebr. 2:7:nnessä täytyisi ymmärtää merkitsevän vähäksi aikaa eikä vähässä määrin vähemmäksi enkeleitä. 

     Kuitenkaan ei löydy tukea eikä syytä sellaiselle selitykselle. Tämä on otettu Psalmista 8:6, ja tarkka kreikkalaisten ja hebrealaisten lauseitten vertaaminen ei jätä tässä kohdin epäilykselle sijaa. 

     Selvästi lausuttu ajatus on: arvossa vähän vähemmäksi enkeleitä.

 

 

 

 

 

 

Man.jpg (4290 bytes)

     Daavid puhuu Psalmissa ihmisestä hänen alkuperäisessä tilassaan ja viittaa profeetallisesti siihen, että Jumala ei ole jättänyt alkuperäistä suunnitelmaansa pitää ihmistä kuvanaan ja maan hallitsijana, sekä että hän tahtoo muistaa häntä, lunastaa hänet ja ennalleenasettaa hänet samaan tilaan jälleen. 

     Apostoli (Hebr. 2:7) kiinnittää huomion samaan seikkaan, että Jumala ei ole jättänyt alkuperäistä aikomustaan, että ihmistä, joka alkuaan oli ihana ja täydellinen maan kuningas, muistetaan, häntä etsitään ja hänet ennalleenasetetaan. 

     Hän lisää: Me emme näe vielä luvattua ennalleenasettamista, mutta me näemme ensimmäisen askeleen, jonka Jumala on ottanut sen toimeenpanemiseksi. Me näemme Jeesuksen kruunattuna miehuuden kunnialla ja ihanuudella, jotta hän voisi sopivana lunastushintana maistaa kuoleman kaikkien edestä ja raivata siten tien ihmisen ennalleenasettamiseksi kaikkeen siihen, mikä kadotettiin. 

     Rotherham, eräs omantunnontarkimpia kääntäjiä, kääntää tämä kohdan seuraavasti:

»Mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmisen poika, että sinä häntä etsit? Sinä teit hänet vähää vähemmäksi sanansaattajia: Ihanuudella ja kunnialla sinä kruunasit hänet ja asetit hänet kättesi töitten herraksi.»

"A little lower" does not mean
a little less perfect.
     Ei tule myöskään ajatella, että alempi aste olisi vähemmän täydellinen. Olento voi olla täydellinen, vaikka se onkin alemmalla olemassaolotasolla kuin toinen: siten on täydellinen hevonen alempana kuin täydellinen ihminen j. n. e. Löytyy eri luontoja, elollisia ja elottomia. 

     Valaistaksemme asiaa teemme seuraavan taulun:

 

Eri asteita taivaallisia eli henkiolentoja

Eri asteita maallisia eli lihaolentoja

Eri asteita kasvikunnassa

Eri asteita kivikunnassa

SpiritF.jpg (1550 bytes)


Jumalallinen olento
-------
-------
Enkeli

Bird3GeeseF.jpg (2699 bytes)


Ihminen
Nisäkäs
Lintu
Kala

Tree1F.jpg (3217 bytes)


Puu
Pensas
Ruoho
Sammal

EmeraldF.jpg (2559 bytes)


Kulta
Hopea
Kupari
Rauta

 

Perfecting a nature does not
change a nature.

There is
a variety
in perfection.

Flower11A.jpg (6170 bytes)

     Kukin näistä mineraaleista voi olla puhdas, mutta kulta on kuitenkin korkeimmassa arvossa. 

     Vaikka kaikki kasvilajit saatettaisiin täydellisiksi, niin ne olisivat kuitenkin erilaiset luontoon ja arvoon nähden, samalla tavalla on eläinten laita: jos kukin laji tehtäisiin täydelliseksi, olisi moninaisuus yhä edelleen olemassa, sillä luonnon täydelliseksi tekeminen ei muuta luontoa*. 

*Luonto-sanaa käytetään toisinaan esim, sanottaessa, että koiralla on kesytön luonto, tai että hevosella on lempeä luonto, tai että se on paha luontoinen. Mutta siten käytettynä tämä sana merkitsee vain kuvatun mielenlaatus verrattuna toisiin eikä tarkoita tarkasti puhuen luontoa.

There are
distinct differences of each nature.

The highest grade
of mineral
is a little lower than the lowest grade of vegetable, because
in vegetable
there is life.

     Vaikka henkiolennot ovatkin täydellisiä niin ne ovat suhteessaan toisiinsa korkeammalla tai alemmalla asteella luontonsa ja lajinsa puolesta. Jumalan luonto on korkein ja para kaikista henkiluon noista. 

     Ylösnoustessaan tuli Kristus »niin paljoa paremmaksi» täydellisiä enkeleitä kuin Jumalan luonto on enkeliluontoa korkeampi. – Hebr. I:3-5.

     Huomaa tarkoin, että vaikka edelläesitetyssä taulussa mainitut luokat ovatkin selvästi erotetut ja erilaiset, voi niitä kuitenkin verrata toisiinsa seuraavalla tavalla: korkein kivikunnan aste on alempi eli vähää vähempi kuin alin kasvikuunan aste, koska kasveissa löytyy elämää. 

     Siten on korkein kasvikunnan aste vähää vähempi alinta eläinkunnan astetta, koska eläinten elämä alemmassa asteessaankin omistaa tietoisuuden omast olemassaolostaan. 

     Siten on ihminenkin, vaikka hän on korkein liha- eli maallisista olennoista, »vähää vähempi enkeleitä», koska enkelit ovat henkieli taivaallisia olentoja.

There is
a great contrast between sinful
and restored mankind.

 

 

Kingdom2.jpg (3913 bytes)

     On suuri ero ihmisen välillä sellaisena, jollaisena me näemme hänet, synnin alentamana, ja sen täydellisen ihmisen välillä, jonka Jumala teki kuvakseen. Synti on muuttanut vähitellen aikojen kuluessa niin hyvin hänen piirteensä kuin hänen luonteensakin. 

     Sadat sukupolvet ovat tietämättömyyden, huikentelevaisuuden ja yleisen siveellisen turmeluksen kautta niin turmelleet ja häväisseet ihmiskunnan, että useimmista on Jumalan kuva melkein kokonaan hävinnyt. 

     Siveelliset ja henkiset ominaisuudet ovat kehittymättömät, ja eläimellisiä vaistoja, jotka ovat luonnottomassa määrässä kehittyneet, ei johda enää kauemmin korkeammat vaikuttimet. Ihminen on kadottanut ruumiillisen voimansa siinä määrin, että kaikesta lääketaidosta huolimatta hänen keski-ikänsä on nyt ainoastaan noin kolmekymmentä vuotta, kun hän ensin alussa eli yhdeksänsataa kolmekymmentä vuotta saman rangaistuksen alaisena. 

     Mutta vaikka ihminen onkin hänessä vaikuttavan synnin ja sen rangaistuksen, kuoleman, saastuttama ja alentama, asetetaan hänet kuitenkin ennallen alkuperäiseen ruumiin ja sielun täydellisyyteen sekä kunniaan, ihanuuteen ja valtaan Kristuksen tuhatvuotisessa hallituksessa ja sen kautta.

     Kristus ennalleenasettaa kaiken sen, mikä Aadamin rikoksen kautta menetettiin. (Room. 5:I8, I9) Ihminen ei menettänyt taivaallista, vaan maallisen paratiisin. 

     Kuolemantuomiossa ei hän menettänyt henkistä olemassaoloa, vaan olemassaolonsa ihmisenä; ja kaiken sen mikä menetettiin, ansaitsi Lunastaja takaisin, selittäen tulleensa etsimään ja lunastamaan kadonnutta. – Luuk. I9:I0.

Perfect man
is not
a spiritual being.
     Edelläolevaa lukuunottamatta on meillä todistuksia siittä, että täydellinen ihminen ei ole henkinen olento. Sanotaan, että ennenkuin meidän Herramme jätti kirkkautensa ja tuli ihmiseksi, niin hän oli »Jumalan muodossa» eli muotoinen – henkitilassa, henkiolento; mutta koska hänen, voidakseen tulla ihmissuvun lunastushinnaksi, täytyi tulla ihmiseksi, syntisen kaltaiseksi luontonsa puolesta, jonk sijaiseksi hän oli tuleva kuolemassaan, niin oli tarpeellista, että haänen luontonsa muutettiin. 

     Ja Paavali sanoo meille, ettei hän ottanut enkelin luontoa, joka oli hänen omaansa askeleen alempana, vaan hän astui kaksi askelta alaspäin ja otti ihmisen luonnon – tuli ihmiseksi; hän »tuli lihaksi». – Hebr. 2:I6; Fil. 2:7,8; Joh. I:I4.

Jesus13A.jpg (4363 bytes)      Huomaa, että tämä ei opeta ainoastaan, ettei enkeliluonto ole ainoa laatu henkiolentoja, vaan että se on alempi kuin se, mikä Herrallamme oli ennenkuin hän tuli ihmiseksi; eikä hän silloin ollut niin korkeassa asemassa kuin nyt, sillä »sentähden onkin Jumala hänet korkealle koroittanut», hänen kuuliaisuutensa tähden hänen tullessaan ihmisen vapaaehtoiseksi lunastushinnaksi. (Fil. 2:8,9) 

     Hän on nyt korkeimman asteen henkiolento, osallinen Jumalan (Jehovan) luonnosta.

    Mutta siten meillä on todistus, ei ainoastaan siitä, että Jumala-, enkeli- ja ihmisluonto ovat erilaisia ja selvästi erotettuja, vaan meillä on myös samalla todistus siitä, että täydellisenä ihmisenä oleminen ei ole enkelinä olemista, yhtä vähän kuin täydellisyys enkeliluonnossa merkitsee, että enkelit olisivat jumalallisia ja Jehovan kanssa tasa-arvoisia olentoja, sillä Jeesus ei ottanut enkelten luontoa, vaan toisen luonnon – ihmisten luonnon, ei epätäydellisten ihmisten luontoa sellaisena kuin me sen omistamme, vaan täydellisen ihmisluonnon. 

     Hän tuli ihmiseksi; ei siveellisesti turmeltuneeksi ja melkein kuolleksi olennoksi, niinkuin ihmiset nykyään ovat, vaan ihmiseksi, joka omisti täyden elinvoiman.

Jesus, being
a perfect man,
could keep
a perfect law.

Scales2B.jpg (16161 bytes)

     Lisäksi täytyi Jeesuksen ella täydellinen ihminen, muutoin ei hän olisi voinut pitää täydellistä lakia, joka on täydellisen ihmisen kyvyn täysi mitta. 

     Ja hänen täytyi olla täydellinen ihminen, muuten hän ei olisi voinut antaa lunnaita (vastaaavaa hintaa – I Tim. 2:6) täydellisen ihmisen Aadamin menetetystä elämaästä, »sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleiden ylösnousemus tullut ihmisen kautta». (I Kor. I5:2I) 

     Jos hän vähimmässäkään määrässä olisi ollut epätäydellinen, niin se olisi todistanut, että han olisi ollut kirouksen alainen, ja silloin hän ei olisi voihnut olla sovelias uhri eikä hän myöskään olisi voinut pitää täydelleen Jumalan lakia. 

     Täydellinen ihminen asetettiin koetukselle, hän ei kestänyt sitä, ja hänet tuomittiin kadotukseen, ja ainoastaan täydellinen ihminen voi Lunastajana antaa vastaavan hinnan.

Only a perfect man
could give a
corresponding price
for a perfect man.
     Nyt on kysymys tullut eteemme toisessa muodossa nimittäin: Jos Jeesus oli lihassa täydellinen, niinkuin Raamattu täten osoittaa, niin eikö se todista, että täydellinen ihminen on inhimillinen lihaolento – ei enkeli, vaan vähää vähempi kuin enkeli? 

     Järkevän johtopäätöksen tekemisessä ei voi erehtyä, ja sitäpaitis on meillä psalmistan hengen elähyttämä lausunto (Ps. 8:6-9) sekä Paavalin viittaus siihen (Hebr. 2:7-9)

 

 

 

 

Jesus35Baptism.jpg (8695 bytes)

     Ei Jeesus ollut myöskään kokoonpantu kahdesta luonnosta. Kahden luonnon sekoitus ei saa aikaan sitä eikä tätä, vaan jotakin epätäydellistä, sekasikiön tapaista, joka ei ole sopusoinnussa Jumalan järjestystoimenpiteen kanssa. 

     Kun Jeesus oli lihassa, oli hän täydellinen ihmisolento; ennen sitä hän oli täydellinen henkiolento, ja ylösnousemuksensa jälkeen hän on korkeimman eli jumalallisen esteen henkiolento. 

     Vasta sinä aikana, kun hän vihkiytyi kuolemaan, jota hänen kasteensa kuvasi – kolmenkymmenen vuoden vanhana (mikä on täysi-ikäisyys lain mukaan ja siis oikea aika vihkiytyä miehenä) – hän sai perintöpanttinsa Jumalan luontoon. (Matt. 3:I6,I7) 

     Ihmisluonto oli vihittävä kuolemaan, ennenkuin hän voi saada sen pantin, joka oikeuttaa Jumalan luontoon. Eikä Herramme Jeesus tullut ennen täysin osalliseksi Jumalan luonnosta, ennenkuin vihkiytyminen oli todellakin suoritettu, ja ennenkuin hän oli todella uhrannut ihmisluontonsa kuolemaan. 

     Kun hän oli tullut miehieksi oli hän kuuliainen kuolemaan asti: sentähden Jumala on hänet korkealle koroittanut Jumanalan luontoon. (Fil. 2:8,9) Jos tämä raamatunpaikka on totta, niin seuraa siitä, ettei häntä koroitettu Jumalan luontoon, ennenkuin ihmisluonto oli todellakin uhrattu – kuollut.

Jesus was not
a combination
of two natures.

Twice,
Jesus experienced
a change of nature.

Jesus38BabeF.jpg (9282 bytes)

"But when the fullness of the time was come, God sent forth his Son,
made of a woman, made under the law."
Galatians 4:4

Jesus39Estelle.jpg (10351 bytes)

"And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as the only begotten of the Father,) full of grace and truth."
John 1:14

Jesus gave
an equivalent
for what Adam lost.

Jesus15SamaritanF.jpg (4397 bytes)

"For such an high priest became us, who is holy, harmless, undefiled,
separate from sinners,
and made higher than the heavens." Hebrews 7:26

     Täten näemme, ettei Jeesus ollut sekoitus eri luonnoista, vaan että hänen luontonsa muuttui kaksi kertaa: ensin henkisestä ihmisluontoon, sitten ihmisluonnosta korkeimman asteen henkiseen, Jumalan luontoon, ja joka kerralla annettiin toinen luonto toisesta.

     Tässä suurenmoisessa täydellisen ihmisyyden esimerkissä, joka tahratonna seisoi maailman edessä, kunnes se uhrattiin maailman lunastukseksi, näemme sen täydellisyyden, josta meidän sukumme Aadamin kautta lankesi, ja johon se asetetaan ennalleen. 

     Tulemalla i hmisen lunnaik i Herramme Jeesus antoi korvauksen siitä, minkä ihminen kadotti, ja sentähden voi koko ihmissuku, uskomalla Kristukseen ja tottelemalla häntä saavuttaa jälleen ei henkiluontoa, vaan ihanan, täydelli sen ihmisluonnon – sen luonnon, mikä oli kadotettu.

     Täydellisen ihmisen täydellisiä ominaisuuksia ja kykyjä voidaan rajattomasti harjoittaa uusissa, vaihtelevissa ja mieltäkiinnittävissä asioissa, ja tieto ja taito voi lisääntyä äärettömästi; mutta ei mikään sellainen tiedon tai kyvyn lisäys voi aikaansaada luonnon muutosta tai tehdä sitä enemmäksi kuin mitä se täydellisenä on. 

     Se on vaan luonnollisen ihmisen kykyjen laajentamista ja kehittämistä. Ihmisen autuaallinen osa kaikessa iankaikkisuudessa on epäilemättä tiedon ja taidon lisääntyminen; siitä huolimatta on hän kuitenkin yhä edelleen ihminen, ja hän oppii yksinkertaisesti yhä täydellisemmässä määrässä käyttämään ihmisluontoon kuuluvia kykyjä, jotka hän jo omistaa. 

     Näiden kaukaisten rajojen toiselle puolelle hän ei voi toivoa pääsevänsä, eikä hän halua sinne tunkeutuakaan, sillä hänen toivomuksensa ovat hänen kykynsä rajojen sisäpuolella.

     Vaikka Jeesus ihmisenä olikin esimerkki siitä täydellisestä ihmisluonnosta, johon ihmissuvun suuri enemmistö tulee ennalleenasetettavaksi, niin hän on ylösnousemuksensa jälkeen esimerkki siitä ihanasta Jumalan luonnosta, jonka voittava Seurakunta saa jakaa hänen kanssaan ylösnousemuksessaan.

"There are also celestial bodies, and bodies terrestrial;
but the glory
of the celestial
is one,
and the glory
of the terrestrial
is another."
I Corinthians 15:40
     Vaikka tämä aikakausi onkin pääasiallisesti aiottu sen luokan kehittämistä varten, jolle on tarjottu luonnon muutos, ja vaikka apostolien kirjeet ovatkin omistetut tämän »pienen lauman» opastusta varten, niin ei pidä kuitenkaan luulla, että Jumalan suunnitelmat päättyisivät siihen, että hän tekee tämän valitun joukon täysilukuiseksi. 

     Ei pidä myöskään toiselta puolen mennä vastakkaiseen äärimmäisyyteen ja otaksua, että Jumala on aikonut koko ihmiskunnalle ne erityiset lupaukset Jumalan luonnosta, henkiruumiista j. n. e. jotka ovat annetut tälle »pienelle laumalle». 

     Näille on annettu nuo »kalliit ja suuret lupaukset» yli niiden ihanien lupausten, jotka ovat annetut koko ihmiskunnalle. Voidaksemme oikealla tavalla jaella totuuden sanaa meidän täytyy ottaa huomioon, että Raamattu puhuu kahtena er asiana »pienen lauman» jumalallisen luonnon täydellisyydestä ja ennalleena setetun maailman ihmisluonnon täydellisyydestä.

What is
a spirit being?

SpiritF.jpg (1534 bytes)

     Kyskäämme nyt lähemmin: Mitä ovat henkiolennot? Mitkä ovat niiden kyvyyt, ja mitkä lait hallitsevat niitä? Monet näyttävät luulevan, koska eivät ymmärrä henkiolentojen luontoa, että ne kuuluvat ainoastaan satumaailmaan, ja tämän aineen suhteen vallitsee paljon taikauskoa. 

     Mutta Paavali ei näytä suosivan sellaista ajatusta. Vaikka hän viittaakin siihen, että ihmiseltä puuttuu kyky käsittää korkeampaa henkluontoa (I Kor. 2:I4), niin hän sanoo selvästi, ikäänkuin vastustaakseen satumaisia ja taikauskoisia kuvitelmia, että löytyy henkiruumis samoin kuin luonnolline (ihmis-) ruumiskin, taivaallinen samoin kuin maallinenkin, ja maallisten kirkkaus samoin kuin tavaallistenkin kirkkaus. 

     Maallisen kirkkaus kadotettiin, kuten olemme nähneet, ensimmäisen Aadamin synnin kautta, ja Herra Jeesus ja hänen morsiamensa (Kristus-henkilö, Pää ja ruumis) asettaa sen ennallen ihmiskunnale tuhatvuotishallituskautena. 

     Taivaallisen kirkkautta ei nähdä vielä, lukuunottamatta sitä, mitä henki on antanut siitä ilmestyä uskon silmälle sanan kautta. Nämä kikkaudet ovat selvään erotetut ja erilaiset. (I Kor. I5:38-49) 

     Me tiedämme osaksi, mitä luonnollinen, maallinen, maahan kuuluva ruumis on, sillä meillä on nyt sellainen, vaikka me voimmekin ainoastaan sinnepäin kuvitella mielessämme sen täydellisyyden kirkkautta. Se on lihaa, verta ja luuta, sillä »se, mikä lihasta on syntynyt, on lihaa». 

     Ja koska löytyy kaksi selvästi erotettua lajia ruumiita, niin me tiedämme, että henkinen, mikä se sitten lieneekin, ei ole lihaa, verta ja luuta: se on taivaallinen, taivaaseen kuuluva, henkinen -- »se, mikä hengestä on syntynyt, on henki». 

     Mutta mitä henkiruumis on, sitä emme tiedä, sillä »ei ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen» -- Herramme Jeesuksen kaltaisiksi. – Joh. 3:6; I Joh. 3:2.

     Meillä ei ole mitään tietoa mistään olennosta, ei henki- eikä ihmisolennosta, joka joskus olisi muuttanut luontoa toisesta toiseksi, lukuunottamatta Jumalan Poikaa; ja se oli poikkeustapaus aivan erityisessä tarkoituksessa. 

     Kun Jumala loi enkelit, oli hänen tarkoituksensa epäilemättä, että ne jäisivät ainaisesti enkeleiksi, ja niin myös ihmiset ihmisiksi. Jokainen laji oli täydellinen omassa tasossaan. 

     Raamatussa ei ainakaan löydy viittausta mistään muusta tarkoituksesta. Samoinkuin elottomassa luonnossa löytyy suloinen, melkein ääretön moniaisuus, niin on myöskin elollisten ja järkevien luotujen olentojen samankaltainen moninaisuus täydellisyydessä mahdollisnen. 

     Jokainen luotu olento on täydellisyydessään ihnana. Mutta niinkuin Paavali sanoo, on taivaallisten kirkkaus yhtä laatua, ja maallisten kirkkaus taas toista ja erilaista kirkkauden laatua.

Spirit beings
can be present,
yet invisible.

ElishaF.jpg (4630 bytes)
Elisha's Servant
saw Angels in Chariots

Spirit beings
can assume
human forms.

GideonF.jpg (6148 bytes)
An Angel Appeared
to Gideon

     Tutkien niitä tosiasioita, jotka ovat kirjoitetut Herrastamme Jeesuksesta hänen ylösnousemuksensa jälkeen ja enkeleistä, jotka myöskin ovat henkiolentoja, ja siten »selittäen hengellisiä asioita hengellisellä tavalla» (I Kor. 2:I3) voimme saada jonkinlaisen yleisen tiedon henkilennoista. 

     Ensiksikin siis voivat enkelit olla ja ovat usein läsnä, vaikka näkymättöminä. »Herran enkeli asettuu niiden ymparille, jotka häntä pelkäävät», ja »eivätkö he kaikki ole palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä, niitä varten, jotka saavat autuuden periä?» (Ps. 34:8; Hebr. I:I4) 

     Ovatko ne toimittaneet palvelustaan näkyväisellä tai näkymättömällä tavalla? Epäilemättä jälkimmäisellä tavalla. Elisaa piiritti joukko assyyrialaisia, ja hänen palvelijansa oli pelon vallassa; Elisa rukoili Herraa, ja nuoren miehen silmät avaantuivat, ja hän näki vuoret heidän ympärillään täynnä tulisia vaunuja ja hevosia (ne olivat tulen kaltaisia). Jälleen, kun enkeli oli Bileamille näkymätön, niin aasintamma näki sen, kun sen silmät avattiin.

     Toiseksi voivat enkelit ottaa ihmismuodon ja esiintyä ihmisten kaltaisina. Herra ja kaksi enkeliä näkyi sillä tavoin Aabrahamille, joka valmisti heille aterian, josta he söivät. 

     Aluksi luuli Aabraham, että siinä oli kolme miestä, ja vasta silloin, kun he aikoivat lähteä, hän huomasi, että yksi niistä oli Herra, ja toiset enkeleitä, jotka sittemmin menivät Sodomaan ja vapauttivat Lootin. (I Moos. I8:I,2) 

     Eräs enkeli näkyi Gideonille miehen muodossa, mutta kertoi sittemmin, kuka hän oli. Eräs toinen enkeli näkyi Simsonin isälle ja äidille, ja he luulivat, että hän oli ihminen, kunnes hän nousi alttarin tulessa taivaaseen. Tuom. 6:II-22; I3:20.

Spirit beings
are glorious
and bright.

Paul2.jpg (12026 bytes)
Saul of Tarsus

   "At midday, O King, I saw in the way a light from heaven, above the brightness of the sun, shining round about me and them which journeyed with me.
   And when we were all fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me, and saying in the Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest thou me?
   It is hard for thee to kick against the pricks."
Acts 26:13,14
Paul4.jpg (4600 bytes)
     Kolmanneksi ovat henkiolennot kirkkaita varsinaisessa tilassaan, ja heidät kuvataan usein kirkkaina ja sätelevinä. Sen enkelin muoto, joka vieritti kiven haudan ovelta, oli »kuin pitkäisen leimaus». 

     Daniel näki vilahdukselta henkiruumiin, jonka hän kuvaili täten: Hänen silmänsä olivat kuin tulisoihdut, hänen kasvonsa salaman näköiset, hänen kätensä ja jalkansa kuin hohtavan vasken paiste ja hänen äänensä kuin kansanjoukon hyminä. Hänen edessään lankesi Daniel maahan ikäänkuin kuollut. (Dan. I0:6,I0,I5,I7) 

     Saulus Tarsolainen näki samankal taisen vilahduksen Kristuksen kirkkaasta ruumiista, jonka loisto oli suurempi kuin keskipäivän auringon kirkkaus. Saulus menetti näkönsä ja lankesi maahan.

    Täten olemme nähneet, että henkiolennot ovat todellakin ihania; kuitenkaan ei ihminen näe niitä, paitsi silloin kun ihmisten silmät avataan, niin että he voivat nähdä niitä, tai silloin kun ne esiintyvät lihassa ihmisinä. 

     Nämä lopputulokset tulevat vahvistetuiksi, kun tutkimme lähempiä seikkoja niiden ilmestymisissä. Saulus yksin näki Herran, ja ne miehet, jotka vaelsivat hänen kanssansa, kuulivat äänen, mutta eivät nähneet mitään. (Ap. T. 9:7) 

     Ne miehet, jotka olivat Danielin kanssa, eivät nähneet sitä kirkasta olentoa, jota hän kuvailee, mutta suuri pelko valtasi heidät, ja he juoksivat ja piilottivat itsensä. Edelleen selittää tämä kirkas olento: 

»Persian valtakunnan ruhtinas seisoi minua vastaan kaksikymmentä yksi päivää». (Dan. I0:I3)

    Lankesiko Daniel, jota Herra niin suuresti rakasti, hänen edessään kuin kuollut, jota Persian ruhtinas vastusti kaksikymmentä yksi päivää? Mitenkä on tämän asian kanssa? 

     Varmaankaan ei ruhtinas nähnyt häntä kirkkaudessa! Ei, joko hän oli näkymättömänä läsnä hänen luonansa tai sitten hän esiintyi ihmisen kaltaisena.

     Herramme on ylösnousemuksestaan asti ollut henkiolento, ja niinollen kuuluvat samat kyvyt, joita tapaamme enkeleillä (henkiolennoilla), myöskin hänelle. Ja asianlaita on niin, niinkuin näemme selvemmin eräässä seuraavassa luvussa.

Spiritual and human natures
are distinct.
     Siten näemme, että Raamattu käsittelee henki- ja ihmisluontoa erilaisina selvästi erotettuina luontoina, eikä anna pienintäkään todistusta siihen, että toinen muuttuisi kehityksen kautta toiseksi; mutta toiselta puolen se selittää, että ainoastaan muutamat harvat milloinkaan muuttuvat ihmisluonnosta Jumalan luontoon, johon Jeesus, heidän Päänsä, jo on koroitettu. 

     Ja tämä ihmeellinen ja erityinen piirre Jehovan suunnitelmassa on ihmeellistä ja erikoista tarkoitusta varten: valmistaa näistä Jumalan erityisiä välikappaleita suuren tulevaisuustyön, kaiken ennalleenasettamisen suorittamiseen.

          Tutkikaamme sanoja:
Mortality
means
death is possible.

Grave1.jpg (10620 bytes)

Kuolevaisuus ja kuolemattomuus

     Me huomaamme niiden oikean merkityksen olevan täydessä sopusoin nussa sen kanssa, mitä olemme oppineet vertaamalla Raamatun lausuntoja ihmis- ja henkiolennoista sekä maallisista ja taivaallisista lupauksista toisiinsa. 

     Nämä sanontatavat käsitetään tavallisesti hyvin epäselvästi, ja väärät esitykset niiden merkityksestä aiheuttavat vääriä käsityksiä niiden aineitten suhteen, joiden yhteydessä ne ovat, niin hyvin yleisessä puheessa kuin Raamatunkin kielessä.

     »Kuolevaisuus» merkitsee asemaa eli tilaa, joka on altis kuolemalle, ei kuolemantilaa, vaan tilaa, jossa kuolema on mahdollinen.

     »Kuolemattomuus» merkitsee asemaa eli tilaa, joka ei ole altis kuolemalle; ei ainoastaan tilaa vapaana kuolemasta, vaan tilaa, jossa kuolema on mahdoton.

Immortality
means
death is impossible.

There is confusion on mortality
and immortality.

     Tavallinen, mutta väärä käsitys kuolevaisuudesta on se, että se on asema eli tila, jossa kuolema on välttämätön, samalla kun tavallinen käsitys kuolemattomuudesta lähentelee totuutta.

     Sana kuolematon merkitsee sitä, mikä ei kuole, joten sanan muodostus juuri ilmaisee sen oikean merkityksen. 

     Kuolevaisuudesta yleisesti vallallaolevan väärän käsityksen perustuksella ovat monet pulmallisessa asemassa, kun he koettavat ratkaista kysymystä: Oliko Aadam kuolevainen tai kuolematon ennen lankeemustaan? 

     He ajattelevat, että jos hän oli kuolematon, niin ei Jumala olisi voinut sanoa: »Jona päivänä sinä siitä syöt, on sinun kuolemalla kuoltava», koska kuolemattoman olennon on mahdoton kuolla. Tämä on järkevä johtopäätös. 

     Toiselta puolen he sanovat: Jos hän oli kuolevainen, niin millä tavalla voi silloin selitys: »Sinun on kuolemalla kuoltava», olla uhkaus tai rangaistus, koska hän (heidän väärän käsityksensä mukaan) ei olisi voinut välttää kuolemaa minkäänlaisissa olosuhteissa?

Mortal life
is sustained by external elements.

 

     Vaikeus on, niinkuin huomataan, siinä väärässä merkityksessä, joka annetaan sanalle kuolevaisuus. Sovelluta oikea määritelmä, ja kaikki selviää. Aadam oli kuolevainen, s. o. hän oli sellaisessa tilassa, jossa kuolema on mahdollinen. Hänellä oli täydessä määrin täydellinen elämä, mutta ei elämää itsessään

     Hänen elämänsä oli elämää, joka sai ylläpitonsa »kaikkinaisista puista paratiisissa», kiellettyä puuta lukuunottamatta, ja niinkauan kuin hän oli tottelevainen ja sopusoinnussa Luojansa kanssa, oli hänen elämänsä taattu – ylläpitäviä voimia ei häneltä kielletty. 

     Tältä kannalta katsoen oli Aadamilla elämä, ja kuolema oli kokonaan vältettävissä, ja kuitenkin hän oli sellaisessa tilassa, että kuolema oli mahdollinen – hän oli kuolevainen.

     Me tulemme siis seuraavaan kysymykseen: Jos Aadam oli kuolevainen ja koetuksella, niin koeteltiinko häntä kulemattomuutta varten? Yleinen vastaus on myöntävä. 

     Me vastaamme kieltävästi. Hänen koetuksensa oli osoittava, oliko hän arvollinen tai arvoton sen elämän ja niiden siunauksien jatkuvaan nauttimiseen, jotka hän jo omisti. Koska ei missään ole luvattu, että hän tulisi kuuliaisuutensa nojalla kuolemattomaksi, niin olemme velvolliset jättämään sellaiset arvelut sikseen. 

     Hänelle oli luvattu niiden siunausten jatkuminen, joita hän silloin nautti, niinkauan kuin hän oli tottelevainen, ja häntä uhkasi kaiken menetys – kuolema – jos hän oli tottelematon. Väärä käsitys kuolevaisuus-sanan merkitykestä aiheuttaa sen, että yleisesti ajatellaan, että kaikki olennot, jotka eivät kuole, ovat kuolemattomia. 

     Tähän luokkaan lasketaan sentähden taivaallinen Isämme, Herramme Jeesus, enkelit ja koko ihmissuku. Tämä on kuitenkin harhaluulo; suurin osa ihmiskuntaa, joka kerran pelastetaan lankeemuksesta, samoinkuin taivaan enkelitkin, ovat aina kuolevaisia; vaikka he ovatkin täydellisyyden ja autuuden tilassa, on heillä aina kuolevainen luonto, joka voisi kuolla, jos he rikkoisivat. 

     Heidän tilansa turvallisuus riippuu, niinkuin Aadaminkin, kuuliaisuudesta kaikkiviisasta Jumalaa kohtaan, jonka vanhurskauden, rakkauden ja viisauden sekä voiman – joka antaa kaiken vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka häntä rakastavat ja palvelevat – todistaa täydelleen se tapa, jolla hän nykyaikana on kohdellut syntiä.

Only the
Divine Nature
is immortal.
The great mass
of mankind will always be mortal.

Satan is to be destroyed,
which proves that angels are mortal.

     Ei missään raamatunpaikassa sanota, että enkelit olisivat kuolemattomia, eikä myöskään, että ihmiskunta, kun se on tullut ennalleenasetetuksi, olisi kuolematon. 

     Päinvastoin omistetaan kuolemattomuus ainoastaan Jumalan luonnolle – alkuaan yksin Jehovalle ja sittemmin Herrallemme Jeesukselle hänen nykyisessä korkealle koroitetussa asemassaan; ja lopuksi on kuolemat tomuus luvattu Seurakunnalle, Kristuksen ruumiille, kun se kirkastetaan hänen kanssaan. – I Tim. 6:I6; Joh. 5:26; 2 Piet. I:4; I Kor. I5:53,54.

     Meillä ei ole todistusta ainoastaan siitä, että kuolemattomuus kuuluu ainoastaan Jumalan luontoon, vaan myöskin siitä, että enkelit ovat kuolevaisia, koska Saatana, joka kerran oli ruhtinas heidän joukossaan hävitetään. (Hebr. 2:I4) *) Se seikka, että hänet voidaan tehdä tyhjäksi, todistaa, että enkelit, samaan, luokkaan kuuluvina, ovat kuolevaisia.

*Jos teillä on jonkun muun kielinen Raamattu, niin verratkaa suomalaista siihen, koska suomalainen ilmaisee asian epäselvästi. – Suom. huom.

     Siten näemme, että kun parantumattomat syntiset ovat poistetut, elävät sekä kuolemattomat että kuolevaiset olennot ainaisessa ilossa, autuudessa ja rakkaudessa. 

     Korkein luokka omistaa luonnon, johon ei kuolema voi vaikuttaa, ja jossa asuu elämä– elämä itsessään (Joh. 5:26), ja toisella uokalla on luonto, johon kuolema voi vaikuttaa, mutta joka kuitenkaan omistaessaan täydellisen elimistön ja täydellisen tiedon pahasta ja synnin synnillisyydestä, ei ana mitään aihetta kuolemaan. 

     Jumalan laki hyväksyy heidät, ja heille varataan aina ne aineet, jotka ovat välttämättömät heidän täydellisyytensä ylläpitämiseksi, eivätkä he kuole milloinkaan.

Man being mortal – destroys
the doctrine
of eternal torment.

"The soul
that sinneth,
it shall die."

     Kuolevaisuus- ja kuolemattomuus-sanojen oikea käsittäminen ja tapa, jolla niittä käytetään Raamatussa, tekee tyhjäksi iankaikkisen vaivan opin perustuksen. 

     Tämä oppi johtuu Raamattua vääristelevästä olettamuksesta, että Jumala loi ihmisen kuolemattoomaksi, niin ettei hänen olemassaolonsa voi lakata, ettei Jumala voi tehdä häntä tyhjäksi. 

     Tästä johtuu ajatus, että parantumattomien täytyy jatkaa elämäänsä jossakin ja jollakin tavalla, ja lopputulos on, että koska he eivät ole sopusoinnussa Jumalan kanssa, niin heidän iankaikkisuutensa täytyy olla iankaikkista kurjuutta. 

     Mutta Jumalan sana vakuuttaa meille, että hän on ryhtynyt toimenpiteisiin sellaista synnin ja syntisten iankaikkista oloa vastaan, että ihminen on kuolevainen, sekä että täysi rangaistus tahallisesta rikoksesta täyttä valoa ja tietoa vastaan ei ole iankaikkinen elämä vaivassa, vaan toinen kuolema. »Se sielu, joka syntiä tekee, on kuoleva.»

»mikä sinä olet inttämään jumalaa vastaan?»
-- Room. 9:20 –

     Muutamat suosivat sitä väärinkäsitstä vankurskauden vaatimuksista, ettei Jumala saisi tehdä mitään eroa jakaessaan armolahjojaan luotujen olentojensa kesken, että jos hän koroittaa yhden korkeaan asemaan, niin hänen täytyy oikeudenmukaisesti tehdä kaikkien kanssa samalla tavalla, ellei voitaisi osoittaa, että muutamat ovat menettäneet oikeutensa, missä tapauksessa heidät voitaisiin määrätä alempaan asemaan.

God had a right
to create Jesus higher than
the angels.
     Jos tämä periaate olisi oikea, seuraisi siitä, ettei Jumalalla olisi ollut oikeutta luoda Jeesusta enkeleitä korkeammaksi ja edelleen koroittaa häntä Jumalan luontoon, ellei hän aikoisi tehdä samalla tavalla kaikkien enkelien kanssa – ja kaikkien ihmisten kanssa. 

     Ja sovelluttaaksemme tätä periaatetta vielä pidemmälle: jos jotkut ihmiset tulevat korkealle koroitettaviksi ja osallisiksi Jumalan luonnosta, täytyy kaikkien lopullisesti tulla koroitetuiksi samaan asemaan. 

     Ja miksikä ei jatkaa periaatetta äärimmäisyyteen asti ja sovelluttaa sitä nisäkkäisiin ja hyönteisiin, jotka myös ovat luotuja olentoja, ja sanoa, että koska Jumala on ne kaikki luonut, niin täytyy niiden kaikkien lopulta saavuttaa korkein olemassaolo – Jumalan luonto? 

     Tämä on selvästi mahdottomuus, mutta yhtä järkevä kuin mikä toinen johtopäätös tahansa, joka perustuu tällaiseen otaksuttuun periaatteeseen.

Galalxy7.jpg (15555 bytes)

     Ehkä ei kukaan tahtoisi jatkaa vääriä otaksumisia niin pitkälle. Mutta jos tämä oli yksinkertaiselle oikeudelle perustettu periaate, niin missä se päättyisi olematta enää oikeudenmukainen? 

     Ja jos Jumalan suunnitelma olisi todellakin sellainen, niin missä olisi silloin kaikkien Jumalan töitten suloinen moninaisuus? Mutta tämä ei ole Jumalan suunnitelma. Koko luonto, sekä elävä että eloton, todistaa Jumalan vallan ja viisauden ihanuutta ja moninaisuutta. 

     Ja samoin kuin »taivaat ilmoittavat Jumalan kunniaa, ja avaruus julistaa hänen kättensä tekoja» ihmeellisessä vaihtellevaisuudessa ja ihanuudessa, niin hänen järkevät olentonsakin todistavat moninaisuutensa kautta vielä paljon enemmän hänen valtansa ylenmääräistä kirkkauta. 

     Meteemme tämä johtopäätöksen Jumalan sanan järkähtämättömän opin perustuksella, ja tämän kanssa pitää yhtä järjen ja luonnon todistus.

Justice understood.      On erittäin tärkeätä, että meillä on oikeat käsitykset vanhurskaudesta. Suosiosta johtunutta lahjaa ei saa milloinkaan pitää oikeudella ansaittuna palkintona. 

     Pelkkä oikeudenmukainen teko ei anna aihetta erityiseen kiitollisuuteen, ei se myöskään ole mikään todistus rakkaudesta mutta Jumala osoittaa suuren rakkautensa luotujaan kohtaan antamalla heille äärettömän määrän ansaitsemattomia armolohjoja, joiden tulee herättää heissä vastarakkautta ja hänen ylistystään.

Mouse.jpg (34144 bytes)     Jumalalla olisi ollut oikeus, jos hän olisi tahtonut tehdä meistä ainoastaan olentoja, joilla on hyvin lyhyt olemassaolo, vaikka emme olisikaan milloinkaan tehneet syntiä. Hän on tehnyt muutamat alemmat luo tunsa sellaisiksi. 

     Hän olisi voinut antaa meidän nauttia siunauksistaan jonkun aikaa ja sitten, ilman vääryyttä, hävittää kaikki meidät olemassaolosta. Sellai nenkin lyhyt olemassaolo olisi suosio. 

     Hänen suosiostaan on meillä ensinkään olemassaolo. Kuinka paljon suurempaa suosiota osoittaakaan synnin kautta menetetyn olemassaolon jälleen lunastaminen!

   Aspiration of Lucifer--
   "How art thou
fallen from heaven,
O Lucifer,
son of the morning!
   "How art thou cut down to the ground,
which didst weaken
the nations!
   "For thou hast said

in thine heart, I will ascend into heaven,
I will exalt my throne above the stars of God:
   "I will sit also upon the mount of the congregation, in the sides of the north."
   Isaiah 14:12,13
     Ja edelleen: Jumalan suosiosta me olemme ihmisiä emmekä eläimiä. Ainoastaan Jumalan suosiosta johtuu, että enkelien luonto on jonkun verran ihmisluontoa korkeampi, ja samoin tulevat Herra Jeesus ja hänen morsiamensa Jumalan suosion perustuksella osallisiksi Jumalan luonnosta. 

     Sentähden tulee Jumalan järkevien luomusten ottaa kiitollisuudella vastaan mitä ikinä hän antaa. Jokainen mu ajatus ansaitsee oikeudenmukaisen kadotustuomion, ja jos sitä suositaan, niin se päättyy alennukseen ja tyhjäksitekemiseen. 

     Ihmisellä ei ole oikeutta tavoitella enkeliksi tulemista, koska häntä ei ole milloinkaan kutsuttu tähän asemaan; ei myöskää enkelillä ole oikeutta pyrkiä Jumalan luontoon, koska hänelle ei ole sitä milloinkaan targjottu. 

     Siinä oli Saatanan ylpeys, joka aikaansai hänen kukuistumisensa korkeasta asemastaan ja joka päättyy hänen tyhyjäksitekemiseensä. (Jes. I4:I4)

 »Jokainen, joka ylentää itsensä, hän alennetaan, ja joka alentaa itsensä hän ylennetään» (Luuk. I4:II), mutta ei välttämättömästi korkeimpaan asemaan.

 

 


Abraham

     Osaksi vanhurskauden väärinkäsittä misestä ja osaksi muista syistä on valintaoppi, sellaisena kuin Raamattu opettaa sitä, antanut aihetta paljoon riitaan ja väärinkäsitykseen. 

     Ainoastaan muutama kieltänee sen, että Raamattu opetta valintaa, mutta mihin periaatteeseen valinta perustuu, on kysymys, joka on melkoisen, ajatusten eroavaisuuden esineenä, siitä syystä, että muutamat väittävät, että se on mielivaltainen, ehdoton valinta, ja toiset, että se on ehdellinen, Me uskomme, että näissä molemmissakin käsityskannoissa on vähän totta. 

     Valinta Jumalan puolelta ilmaisee hänen valintansa jotakin erityistä tarkoitusta, virkaa tai asemaa varten. Jumala on valinnut eli nähnyt hyväksi, että muutamat hänen luoduistaan olisivat enkeleitä, että muutamat olisivat ihmisiä, että muutamat olisivat nisäkkäitä, lintuja, hyönteisiä j. n. e., ja että muutamat tulisivat osallisiksi hänen omasta jumalallisesta luonnostaan. 

     Ja vaikka Jumala valitseekin määrätyillä ehdoilla kaikki, jotka otetaan Jumalan luontoon, niin ei voida sanoa, että nämä enemmän kuin toisetkaan ansaitsisivat sitä, sillä luotu olento omistaa olemassaolon jollakin tasolla ainoastaan armosta.

     »Niin, se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka armahtaa» - hyvyydestä, suosiosta. (Room. 9:I6) 

     Se että Jumala kutsui valitut Jumalan luontoon, ei johtunut siitä, että he olisivat olleet toisia paremmat, sillä hän sivuutti enkelit, jotka eivät olleet tehneet syntiä, ja kutsui muutamia lunastetuista syntisistä Jumalan kunniaan. 

     Jumalalla on oikeus tehdä, mitä hän omallaan haluaa, ja hän näkee hyväksi käyttää tätä oikeutta suunnitelmiensa toteuttamiseksi. Koska kaikki, mitä meillä on , on Jumalan armosta, niin:

Potter1.jpg (7009 bytes)

Hath not the potter power
over the clay?

Potter2.jpg (6651 bytes)

»Oi ihminen… mikä sinä olet inttämään Jumalaa vastaan? Ei kai teos sano tekijälleen: ‘Miksi minut tämmöiseksi teit?’ 

Vai eikö savenvalajalla ole valtaa savensa samasta soeksesta tehdä toista astiata jaloa, toista halpaa käytäntöä varten»

     -- eli pienempään kunniaan? (Room. 9:20,2I) Sama jumalallienen valta loi kaikki, muutamat korkeampaan luontoon ja suurempaan kunniaan ja toiset alempaan luontoon ja pienempään kunniaan.

»Näin sanoo Herra, Israelin Pyhä, hänen (ihmisen) tekijänsä: Kysykää tulevia minulta. Lapsieni ja tekojen suhteen  määräättekö te minua? 

Minä olen tehnyt maan ja luonut ihmiset sen päälle, minun käteni ovat levittäneet taivaat, ja minä olen koko niiden joukolle käskyn antanut.» 

»Siliä näin sanoo Herra, joka taivaat on luonut, Jumala itse, joka maan on muodeostanut ja tehnyt, hän on sen asettanut, ei hän sitä turhaan luonut, asuttavaksi hän on sen muodostanut: 

Minä olen Herra, eikä kukaan muu.» (Jes. 45:II, I2, I8, engl. käänn.)

     Ei kenelläkään ole oikeutta määrätä Jumalan menettelytapaa. Jos hän perusti maan, ja jos hän ei muodostanut sitä turhan tähden, vaan että siinä asuisivat ennalleenasetetut, täydelliset ihmiset, niin minkä arvoiset me silloin olemme inttämään Jumalaa vastaan ja sanoamaan, että hän tekee väärin, kun hän ei muuta heidän luontoaan eikä tee heitä kaikkia osallisiksi henkiluonnosta, joko enkelien kaltaisiksi tai hänen oman jumalallisen luontonsa kaltaisiksi?

     Kuinka paljon paremmin sopiikaan meille tulla nöyrinä Jumalan sanan luo ja »kysyä» tulevia asioita kuin »määrätä» tai tahtoa, että hän tekisi meidän suunnitelmiemme mukaan. Herra, pidätä palvelijasi röyhkeyden synneistä; älä anna niiden saada valtaa meihin! 

     Me uskomme, ettei kukaan Jumalan lapsista tietoisesti tahtoisi tehdä määräyksiä Herralle hänen menettely tapansa suhteen; mutta kuinka helposti ja melkein tietämättään monet lankeavat tähän eksytykseen!

The human race are God’s children by creation – the work of his hands.      Ihmiset ovat Jumalan lapsia luomisen kautta – hänen kättensä työ – ja hänen suunnitelmansa heidän suhteensa on selvästi ilmoitettu hänen sanassaan. 

     Paavali sanoo, että ensimmäinen ihminen (joka oli näyte siitä, miksi suku tulee, kun se on täydellinen) oli maasta maalinen, ja että hänen jälkeentulevaisense, evenkuliu miseurakuntaa lukuunottamatta, tulevat ylösnousemuksessa edelleen olemaan maallisia, ihmisolentoja, sovellutettuja maata varten. (I Kor. I5:38, 44) 

     Daavid selittää, että ihminen luotiin ainoastaan vähää vähemmäksi enkeleitä ja kruunattiin kirkkaudella, kunnialla, herraudella j. n. e. (Ps. 8:5-9) 

     Ja Pietari, meidän Herramme ja kaikki profeetat maailman alusta alkaen selittävät, että ihmissuku ennalleenasetetaan tuohon ihanaan täydellisyyteen, ja tulee jälleen maan herraksi, kuten sen edustaja, Aadam, oli. – Ap. T. 3:I9-2I.

 Tämä on se onnellinen osa, jonka Jumala on nähnyt hyväksi antaa ihmissuvulle.

 

Close1.jpg (4491 bytes)
Close2.jpg (6357 bytes)
Close3.jpg (4255 bytes)

     Ja mikä ihana osa! Sulje silmäsi hetkeksi niiltä kurjuuden ja tuskan, alennuksen ja surun näytelmiltä, jotka vielä nyt synnin johdosta vallitsevat, ja kuvittele mielessäsi täydellisen maan ihanuutta. 

     Ei pieninkään synnin tahara häiritse sitä sopusointua ja rauhaa, joka vallitsee täydellisessä yhteiskunnassa, ei katkeraa ajatusta, ei epäystävällistä silmäystä eikä sanaa; rakkaus, joka ylitsevuotavana täyttää jokaisen sydämen, löytää vastakaikua jokaisessa toisessa sydämessä, ja hyvänsuopaisuus painaa leimansa jokaiseen tomeen. 

     Ei mitään sairautta ole anää siellä, ei mitää kipua eikä tuskaa, ei katoavaisuudesta merkkiäkään – ei edes sellaisesta pelkoakaan. Ajattele kaikkia niitä ihmisten muotojen ja piirteitten, terveyden ja ihanuuden kuvia, joita joskus olet nähnyt, ja tiedä, että täydellinen ihminen omistaa vielä suuremman ihanuuden. 

     Sisäinen puhtaus ja henkinen ja siveellien täydellisyys painavat leimansa kaikkiin säteileviin kasvoihin ja kirkastavat niitä. 

     Sellaiseksi muodostuu maallinen yhteiskunta, ja kaikkien niiden kyyneleet, jotka itkien surevat omaisiaan, pyyhitään pois, kun he täten näkevät, että ylösnousemistyö on täytetty. – Ilm. 2I:4.

 

Man will be absorbed
and enraptured with the glory on the human plane.

FlowerRose3.jpg (15468 bytes)

As God rejoices
in perfection,
so will it be
with man.

 

 

Flower9.jpg (2124 bytes)
Flower7.jpg (2137 bytes)
Flower10.jpg (15686 bytes)
FlowerRose4.jpg (30082 bytes)

     Ja tämä muutos koskee ainoastaan ihmisten yhteiskuntaa. Me muistamme myöskin, että maa, joka »valmistettiin asuttavaksi» tällaista sukua varten, tulee heille sopivaksi ja miellyttäväksi asuinpaikaksi, jota kuvasi Eedenin paratiisi, johon ihmiskunnan edustaja ensin asetettiin. 

     Paratiisi ennalleen asetetaan. Maa ei kasvata enää orjantappuroita jo ohdakkeita eikä vaadi ihmistä tekemään työtä otsansa hiessä leivän hankkimiseksi, vaan »maa antaa [helpost ja luonnollisesti] satonsa». 

     »Erämaa kukoistaa kuin kaunokukka», eläimet ovat täydellisiä, halukkaita ja tottelevaisia palvelijoita, luonto kaikessa suloisessa moninaisuudessaan kaikkialla kehoittaa ihmistä näkemään ja tuntemaan Jumalan ihanuuden, vallan ja rakkauden, ja mieli ja sydän iloitsee hänessä. 

     Se levoton pyrikiminen saavuttamann jotakin uutta, joka nyt on vallalla. ei ole luonnollinen, vaan luonnoton tila, joka johtuu meidän epätäydellisyydestämme ja nykyisestä ympäristöstämme, joka ei meitä tyydytä.

     Rauhaton uuden tavoitteleminen ei ole Jumalan kaltaista. Useimmat asiat ovat Jumalalle vanhoja, ja Herraa miellyttävät enimmin ne asiat, jotka ovat vanhoja ja täydellisiä. Samoin on ihmisenkin laita, kun hän on asetettu ennalleen Jumalan kuvaksi. 

     Täydellinen ihminen ei täysin tunne eikä käsitä henkiolentojen kirkkautta eikä sentähden pidä toisen luonnon saavuttamista suotavana, koska hän on toista luontoa, samoin kuin kalat ja linnutkin pitävät omasta luonnostaan ja valtakunnastaan enemmän. 

     Ihmisen valtaa niin se ihanuus, joka ympäröi häntä ihmistasossa, ettei hän ikävöi eikä toivo toista luontoa tai toisia olosuhteita kuin ne, joista silloin nautitaan. 

     Silmäys Seurakunnan nykyiseen tilaan valaisee tätä. »Kuinka vaikea» onkaan niiden, joilla on tämän maailman rikkauksia, mennä Jumalan valtakuntaan. 

     Niillä harvoilla asioilla, jotka nyt omistetaan, on tänä pahana ja kuoleman herrauden aikanakin sellainen valta ihmisluontoon, että me tarvitsemme erityistä Jumalan apua kiinnittääke seemme katseemme henkisiin lupauksiin.

What is God’s
plan for the
Christian church?
     Se, että kristillinen Seurakunta, Kristuksen ruumis, on poikkeus Jumalan yleisestä suunnitelmast ihmissuvun suhteen, selviää siitä esityksestä, että sen valitseminen oli määrätty Jumalan suunnitelmassa ennen maailman perustusta (Ef. I:4,5), jona aikana Jumala ei ainoastaan nähnyt suvun lankeamista syntiin, vaan myöskin määräsi ennakolta sen luokan vanhurskauttamisen, pyhittämisen ja kirkastamisen, jonka hän on kutsunut evankeliumiaikana maailmasta tulemaan Poikansa kuvan kaltaiseksi, tulemaan osalliseksi Jumalan luonnosta ja Kristuksen Jeesuksen periontötoveriksi tuhatvuotisessa valtakunnassa saattaakseen koko maailmaan vanhurskauden ja rauhan. – Room. 8:28-30.
The Church
is being selected
for a purpose.

The church class
is chosen by
an individual trial and by individually overcoming.

     Tämä osoittaa, että valinta eli Seurakunnan vaali oli Jumalan puolesta ennakolta määrätty; mutta huomaa: se ei ollut Seurakunnan yksilöllisten jäsenten ehdoton valinta. 

     Jumala määräsi ennen maailman perustamista, että sellainen joukko valittaisiin sellaisessa tarkoituksessa, määrättynä aikana, evankeliumiaikana. 

     Vaikka emme epäilekään, että Jumala olisi voinut ennakolta nähdä kuinka kukin yksityinen Seurakunnan jäsen menettelee ja tietää tarkoin ennakolta, kutka tulisivat arvollisiksi ja siitä syystä »pienen lauman» jäseniksi, niin ei tämä kuitenkaan ole se tapa, jolla Jumalan sana esittää opin valitsemisesta. 

     Apostolit eivät koettaneet teroittaa ajatusta henkilökohtaisesta ennakolta määräämisestä, vaan että Jumala oli määrännyt aikomuksessaan ennakolta erään luokan eli määrätyn joukon, joka saisi omistaa tuon kunnia-aseman, ja että sen valitseminen tapahtuisi määrätyillä ehdoilla, joihin kuuluisivat vaikeat koettelemukset uskoon, kuuliaisuuteen ja maallisten oikeuksien uhraamiseen nähden j. n. e. aina kuolemaan asti. 

     Henkilökohtaisen koetuksen ja henkilökohtaisen »voittamisen» kautta valitaan eli hyväksytään siten ennakolta määrätyn luokan yksityiset jäsenet kaikkiin niihin siunauksiin ja etuihin, jotka Jumala on ennakolta määrännyt tätä luokkaa varten.

"Glorified" signifies "Honored."

 

Jesus7EstellePlanet.jpg (7982 bytes)

     Sana »kirkastanut» (Room. 8:30) johtuu kreikkalaisesta sanasta, doxazo ja merkitsee: kunnioittanut. Se asema, johon Seurakunta valitaan, on suuri kunniasema. 

     Ei kukaan olisi voinut ajatella niin suuren kunnian saavuttamista. Niinpä Herramme Jeesus kutsuttiin ensin, ennen kuin hän voi tavoitella tuota kunniaa, kuten luemme: 

»Niinpä Kristuskaan ei itse nostanut [doxazo – kunnioittanut] itseään (tullakseen tehdyksi ylimmäiseksi papiksi) tuohon ylimmäisen papin kunniaan, vaan hän, joka sanoi hänelle: ‘Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin’.» 

     Taivaallinen Isä kunnioitti siis Herraamme Jeesusta, ja Jumalan suosio kunnioittaa siten tuossa valitussa joukossa jokaista, joka tulee hänen perintötoverikseen. 

     Seurakunta saa kokea samalla lailla kuin sen Pääkin tämän »kunnian» alkua, silloin kun Jumala siittää sen Jumalan luontoon totuuden sanan kautta (Jaak. I:I8), ja se tulee kunniasta täydelleen osalliseksi, silloin kun sen jäsenet ovat syntyneet hengestä henkiolennoiksi – jotka ovat kirkastetun Pään kaltaisia. 

     Niiden, joita Jumala tahtoo täten kunnioittaa, täytyy olla täydelliset ja puhtaat; mutta kun me perinnön kautta olimme syntiset, niin ei hän ainoastaan kutsunut meitä ja tarjonnut meille kunniaa, vaan hän piti myös huolta meidän vanhurskauttamisest amme synnistä Poikansa kuoleman kautta tehdäkseen meidät kykeneviksi saavuttamaan sen kunnian, johon hän meidät kutsuu.

Called, chosen,
and faithful.

Bible17JulieF.jpg (2439 bytes)

     Valitessaan pientä laumaa Jumala lähettää hyvin yleisen kutsun -- »monet ovat kutsutut». 

     Kaikki eivät ole kutsutut. Kutsu rajoitettiin ensin Herramme toiminnan aikana luonnolliseen Israeliin; mutta nyt vaativat Jumalan palvelijat niin monta kuin tapaavat (Luuk. I4:23) tulemaan tähän erityiseen armojuhlaan. 

     Mutta eivät kaikki nekään, jotka kuulevat ja tulevat, ole arovllisia. Häävaatteet (Kristuksen meidän hyväksemme laskettu vanhurskaus) tarjotaan jokaiselle, mutta muutamat eivät tahdo pukea niitä yllensä, ja heidän täytyy tulla hylätyiksi, ja ne, jotka pukeutuvat vanhurskauden vaippaan ja saavat kunnian tulla siitetyiksi uuteen luontoon, eivät kaikki onnistu pysymään lujina kutsussaan ja valinnassaan olemalla uskolliset liitossaan. 

     Niistä, jotka ovat arvolliset esiintymään Karitsan kanssa kirkkaudessa, sanotaan, että he ovat »kutsutut ja valitut ja uskolliset». – Ilm. I4:I ja I7:I4.

The call
is conditional.

Bible19Jerry.jpg (3525 bytes)

     Kutsu on tosi. Jumalan aikomus valita ja koroittaa Seurakunta on muuttumaton mutta tähän valittuun luokkaan tuleminen riippuu ehdoista. 

     Kaikkien, jotka tahtovat tulla osallisiksi edeltäpäin määrätystä kunniasta, täytyy täyttää kutsun ehdot. 

»Varokaamme siis, koska lupaus päästä hänen lepoonsa vielä pysyy voimassaan, ettei vain havaittaisi kenenkään teistä jäänen taipaleelle.» (Hebr. 4:I) 

     Vaikka suuri suosio ei riipukaan hänes, joka tahtoo, eikä hänestä, joka juoksee, niin on se kuitenkin hänelle, joka tahtoo, ja hänelle, joka juoksee sitten kuin hän on tullut kutsutuksi.

     Senjälkeen kuin me täten, kuten toivomme, olemme selvästi osoittaneet Jumalan ehdottoman oikeuden ja aikomuksen tehdä, mitä hän tahtoo omalleen, niin kiinnitämme huomiomme siihen, että se periaate, joka painaa leimansa kaikkien Jumalan suosiolahjojen antamiselle, on toimiminen kaikkien parhaaksi.
There is no
blending
of natures.
     Kun me siis, Raamattuun vedoten, pidämme todistettuna, että ihmis- ja henkiluonto ovat erilaiset ja selvästi erotetut – että kahden luonnon sekoitus ei sisälly Jumalan aikomukseen, vaan että tällainen luonto olisi epätäydellinen, sekä että muutos luonnosta toiseen, ei ole tavallista, vaan poikkeus yhdessä ainoassa tapauksessa, Kristus-henkilössä, Päässä ja ruumiissa – niin herää meissä silloin syvä mielenkiinto oppia tuntemaan, miten muutos toteutuu, millä ehdoilla se voidaan saavuttaa, ja millä tavalla se tapahtuu.
The change
of nature
from human
to divine
is a reward.

Jesus37Resur.jpg (11749 bytes)
"He is risen."

     Ne ehdot, joilla Seurakunta yhdessä Herransa kanssa voi tulla koroitetuksi Jumalan luontoon (2 Piet. I:4), ovat aivan samat kuin ne, joilla hän sen sai – astuminen hänen askeleissaan, itsensä jättäminen eläväksi uhriksi ja sitten uskollinen toimiminen vihkiytymislu pauksensa mukaan, kunnes uhraus päättyy kuolemaan. 

     Tämä luonteen muutos, ihmisluonnosta Jumalan luontoon, annetaan palkintona niille, jotka uhraavat evankeliumikautena ihmisluontonsa, kuten Herra teki, kaikkine sen harrrastuksineen, toiveineen ja pettymyksineen, nykyisine ja tulevaisine – aina kuolemaan asti. 

     Ylösnousemuksessa eivät sellaiset herää tullakseen muun ihmissuvun kanssa osallisiksi siunatusta ennalleenaset tamisesta ja kaikista siitä johtuvista siunauksista, vaan tullakseen osallisiksi Herransa kaltaisuudesta, kuuniasta ja ilosta, saaen yhdessä hänen kanssaan Jumalan luonnon. – Room. 8:I7; 2 Tim. 2:I2.

The New Nature: Begetting,
and then
a Birth.

Baptism1.jpg (13827 bytes)
Water Baptism

     Uuden luonnon alkua ja kehitystä verrataan ihmiselämän alkuun ja kehitykseen. Kuten toisessa tapauksessa ensin on sikiäminen ja sitten syntyminen, niin on myös toisessakin. 

     Pyhien sanotaan siinneen Jumalan totuuden sanan kautta. (I Piet. I:3; I Joh. 5:I8; Jaak. I:I8) S. o. Jumala antaa heille ensimmäisen herätyksen jumalalliseen elämään sanansa kautta. 

     Kun he, tultuaan vanhurskautetuiksi vapaasta armosta uskomalla lunastukseen, kuulevat kutsun: 

     »Antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi [lunastettuna, vanhurskautettuna] ja [sentähden] Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpal veluksenne» (Room I2:I), ja kun he kuuliaisina kutsulle vihkivät vanhurs kautetun ihmisyytensä täydelleen Jumalalle eläväksi uhriksi, Jeesuksen uhrin rinnalla, niin hyväksyy Jumala sen, ja heidän henkinen elämänsä alkaa heti tässä menettelyssä. 

     Sellaisina he alkavat heti ajatella ja toimia, kuten uusi [muuttunut] mieli vaatii, inhimillisten pyyteiden ristiinnaulitsemiseksi. 

     Vihkiytymissilmänräpäyksestä asti Jumala laskee heidät »uusiksi luomuksiksi».

Embryo
"New Creature" development

Bible16Student.jpg (2841 bytes)

     Sikiötilassa olevilta »uusilta luomuksilta» häviävät entiset asiat [inhimilliset toivomukset, toiveet, suunnitelmat j. n. e.], ja kaikki tulee uudeksi. Kehittymätön uusi luomus jatkaa kasvamistaan ja kehittymistään siinä määrin kuin vanha inhimillinen luonto toiveineen, aikomuksineen, toivomuksineen j. n. e. ristiinnaulitaan.

     Nämä kaksi toimintaa jatkuvat samanaikuisina aina siitä ajasta asti kuin vihkiytyminen alkaa, kunnes inhimillisen luonnon kuolema ja henkisen luonnon syntyminen seuraavat. Sitä myöten kuin Jumalan henki jatkaa sanansa kautta yhä edelleen suunnitelmiensa paljastamista, hän tekee meidän kuolevaiset ruumiimme eläviksi (Room. 8:II) ja saattaa täten nämä kuolevaiset ruumiit kykeneviksi palvelemaan häntä, mutta kun aika tulee, niin me saamme uudet ruumiit – henkiset, taivaalliset, kaikissa suhteissa sovellutetut uuden taivaallisen mielen mukaisiksi.

The First Resurrection      »Uuden luomuksen» syntyminen tapahtuu ylösnousemuksessa (Kol. I:I8), ja tämän luokan ylösnousemusta kutsutaan ensimmäiseksi (eli ylevimmäksi) ylösnousemukseksi. (Ilm. 20:6) 

     Tulee muistaa, ettemme me todellisuudessa ole henkiolentoja, ennenkuin ylösnousemuksessa, vaikkakin meidät siitä ajasta, kun saimme lapseuden hengen, lasketaan niiksi. (Room. 6:23-25; Ef. I:I3,I4; Room. 6:I0,II) 

     Kun tulemme todellisiksi henkiolen noiksi, s. o. kun olemme syntyneet hengestä niin emme ole enää lihaolentoja, sillä »mikä hengestä on syntynyt, on henki».

Consecration      Hengestä sikiämisen vihkiytymisessä täytyy tapahtua ennen tätä syntymistä henkiluontoon ylösnousemuksessa yhtä varmasti kuin lihassa sikiäminen tapahtuu ennen lihassa syntymistä. 

     Kaikki, jotka ovat syntyneet lihast ensimmäisen Aadamin, maallisen, kuviksi, sikisivät ensin lihasta; ja muutamat ovat siinneet uudelleen Jumalan hengestä, totuuden sanan kautta, jotta he, kun aika on tullut, syntyisivät hengestä taivaallisen kuviksi ensimmäisessä ylösnousemuksessa: 

»Niinkuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meisä [Seurakunnassa] on myös oleva taivaallisen kuva» -- ellei lankeemusta tapahdu. – I Kor. I5:49; Hebr. 6:6.

Renewing your minds – a transforming work
"I beseech you therefore, brethren,
by the mercies
of God,
that ye present your bodies
a living sacrifice, holy acceptable unto God,
which is your reasonable service."
Romans 12:1
     Vaikka taivaallisen kutsumuksen vastaanottaminen ja vihkiytymisemme kuuliaisuuteen sitä kohtaan ratkaistaankin yhdessä hetkessä, niin tapahtuu kuitenkin jokaisen ajatuksen saattaminen sopusointuun Jumalan mielen kanssa asteettain; se on sen asteettaista suuntaamista taivaaseen päin, joka luonnostaan taipuu maata kohti. Apostoli kutsuu tätä muuttumiseksi, sanoen: 

»Älkää muodostautuko tämän maailmanajan mukaan vaan muuttukaa [taivaalliseen luontoon] mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.» -- Room. I2:2.

     Tulee huomatta, että nämä apostolin sanat eivät ole kohdistetut uskottomaan maailmaan, vaan niihin jotka hän tunnustaa veljiksi, kuten edellisestä värssystä huomataan: 

»Niin minä … kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi.»

Transformation
of character
and nature.

TabAltar.jpg (7871 bytes)
Altar of Sacrifice

 

 

 

 

Church1C.jpg (6466 bytes)

     Luullaan ylimalkaan, että kun ihminen kääntyy synnistä vanhurskauteen ja epäuskosta ja vihollisuudesta Jumalaa kohtaan ja rupeaa luottamaan häneen, niin tämä on se muutos, jota Paavali tarkoittaa. 

     Tämä on todellakin suuri muutos, mutta ei se muutos, jota Paavali tarkoittaa. Tämä on luonteen muutos, mutta Paavali tarkoittaa luonnon muutosta, joka on luvattu määrätyillä ehdoilla uskovaisille evankeiumikautena, ja hän kehoittaa uskovaisia täyttämään nämä ehdot. 

     Ellei tällainen luonteen muutos olisi jo tapahtunut niissä, joita hän puhuttelee, niin ei hän olisi voinut kutsua heitä veljiksi – vieläpä veljiksi, joilla olisi jotain »pyhää ja Jumalalle otollista», jonka he voivat uhrata; sillä ainoastaan ne, jotka ovat vanhurskautetut uskomalla lunastukseen, laskee Jumala pyhiksi ja otollisiksi. 

     Luonnon muutos tulee niille lopputulokseksi, jotka uhraavat evankeliumikautena vanhurskautetun ihmisyytensä, kuten Jeesus uhrasi täydellisen ihmisyytensä, luopuen kaikista oikeuksistaan ja vaatimuksistaan vastaiseen olemassaoloon ihmisenä ja jättäen huomioonottamatta nykyiset ihmisten nautinnot, etuudet, oikeudet j. n. e.

     Ensiksi uhrataan inhimillinen tahto, ja sen jälkeen me emme saa antaa oman tai minkään toisen ihmisen tahdon, vaan ainoastaan Jumalan tahdon ohjata itseämme. 

     Jumalan tahto tulee meidän tahdoksemme emmekä me pidä inhimillistä tahtoa omanamme, vaan toisen tahtona, joka on jätettävä huomioonottamatta ja uhrataan. 

     Sitten kuin Jumalan tahto on tullut meidän tahdoksemme, me alamme ajatella, päättää ja ratkaista asioita Jumalan näkökannan mukaan: Jumalan suunnitelma tulee meidän suunnitelmaksemme, ja Jumalan tiet tulevat meidän teiksemme. 

     Tätä muutosta ei voi ymmärtää täysin kukaan, joka ei ole täydellä todella uhrannut itseään ja sen perustuksella saanut kokea sitä. Ennen me saimme nauttia kaikesta, mikä ei ollut todella synnillistä, sillä maailma ja kaikki sen hyvyys tehtiin sitä varten, että ihminen saisi nauttia siitä, ja ainoa vaikeus oli kukistaa syntiset paipumukset. 

     Mutta vihkiytyneiden, muuttuneiden ei tarvitse ainoastaan kukistaa syntisiä taipumuksiansa, vaan heidän täytyy uhrata myös nykyajan maallinen hyvyys ja omistaa kaikki voimansa Jumalan palvelukseen. 

     Ja ne, jotka ovat uskolliset palveluksessa ja uhraamisessa, saavat todellakin kokea päivittäin, että tämä maailma ei ole heidän lepopaikkansa, ja ettei heillä ole täällä pysyväistä sijaa.
Mutta heidän sydämensä ja toiveensa kääntyvät siihen »sapattilepoon, joka Jumalan kansalla on vielä odotettavana». Ja tämä siunattu toivo elähyttää ja kiihoittaa puolestaan jatkuvaan uhrautumiseen.

"And be not conformed
to this world;
but be ye transformed
by the renewing
of your mind,
that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect will
of God."
Romans 12:2

 

 

The "earnest"
of our inheritance

SpiritF.jpg (1519 bytes)

     Siten uusiutuu eli muuttuu mieli vihkiytymisen kautta, ja toivomukset, toiveet ja päämäärät alkavat kohoutua henkisiin ja näkymättömiin luvattuihin asioihin, samalla kun inhimilliset toiveet j. n. e. kuolevat. 

     Ne, jotka näin ovat muuttuneet tai ovat muuttumassa, lasketaan »uusiksi luomuksiksi», jotka Jumala on siittänyt, ja jotka ovat samassa määrin osalliset Jumalan luonnosta. Huomaa tarkoin, mikä ero on näiden »uusien luomuksien» ja niiden uskovaisten ja »veljien» välillä, jotka ovat ainoastaan vanhurskautetut. 

     Ne, jotka kuuluvat tähän jälkimmäiseen luokkaan, ovat vielä maasta maallismieliset, ja synnillisiä himoja lukuunottamatta, heidän toiveensa, toivomuksensa ja tarkoitusperänsä ovat sellaisia, jotka tyydytetään täysin luvattuna ennalleenasettamisaikana. 

     Mutta ne, jotka kuuluvat edelliseen luokkaan, eivät ole tästä maailmasta niinkuin ei Kristuskaan ollut tästä maailmasta, ja heidän toiveittensa keskipisteenä ovat ne näkymättömät asiat, missä Kristus istuu Jumalan oikealla puolella.

     Maallisen kunnian mahdollisuus, joka niin hurmaa luonnollista ihmistä, ei olisi kauemmin tyydyttävä osuus niille, jotka taivaallinen toivo on siittänyt, niille, jotka näkevät taivaallisten lupausten kirkkauden ja jotka näkevät sen tehtävän, joka on heille osoitettu Jumalan suunnitelmassa. 

     Tämä uusi jumalallinen mieli on meidän perintöpanttimme jumalalliseen luontoon – mieleen ja ruumiiseen. Muutamat ehkä hämmästyvät tästä lauseparresta, jumalallinen ruumis; mutta meille sanotaan, että Jeesus on nyt Isänsä olemuksen perikuva, ja että ne, jotka voittavat, »tulevat hänen kaltaisikseen» ja »saavat nähdä hänet sellaisena kuin hän on». (I Joh. 3:2)

      »On sielullinen [ihmisen] ruumis, niin on myös hengellinen.» (I Kor. I5:44) 

     Me emme voisi ajatella taivaallista Isäämme tai Herraamme Jeesusta ainoastaan suurina luonteina ilman ruumiita. Heidän ruumiinsa ovat kirkkaat henkiruumiit, vaikka ei vielä olekaan ilmestynyt kuinka suuri se kirkkaus on, eikä se ilmestykään ennenkuin me tulemme osallisiksi Jumalan luonnosta.

Transforming of the mind –
gradual

Change of the body – instantaneous

     Kun mielen muuttuminen inhimillisestä hengelliseksi tapahtuu vähitellen, niin ruumiin muuttuminen ihmisruumiista henkiruumiiksi ei tapahdu vähitellen, vaan silmänräpäyksessä. (I Kor. I5:52) 

     Nyt, kuten Paavali sanoo, on meillä tämä aarre (jumalallinen mieli) saviastiassa, mutta kun aika tulee, tulee lahja olemaan ihanassa astiassa, joka sopii sitä varten – henkiruumiissa.

Spiritual natures have a wider range of faculties
than the human.

Sky4.jpg (24453 bytes)

     Me olemme nähneet, että ihmisluonto on henkiluonnon kuva. (I Moos. 5:I) Esimerkiksi Jumalalla on tahto, samoin on ihmisillä ja enkeleillä; Jumalalla on järki ja muisti, samoin on hänen järkevillä luomuksillaan – enkeleillä ja ihmisillä. Sielun toiminnan luonne on molemmilla sama. 

     Samojen tosiasiain ja samankal taisten olosuhteitten vallitessa voivat nämä eri luonnot saavuttaa samat lopputulokset. Vaikka Jumalan luonnon, enkeliluonnon ja ihmisluonnon sielunkyvyt ovat samankaltaiset, niin me tiedämme kuitenkin, että henkiluonnoilla on voimia, jotka ulottuvat ihmisluonnon voimien yläpuolelle ja ovat niitä suuremmat – voimia, joiden me emme usko johtuvan erilaisista kyvyistä, vaan samojen kykyjen suuremmasta toiminta-alasta ja niistä eri olosuhteista, joissa ne vaikuttavat. 

     Ihmisluonto on henkiluonnon täydellinen maallinen kuva, omistaen samat lahjat, joita kuitenkin maallinen piiri rajoittaa sekä kyvyn ja mielen nähdä ainoastaan niin paljon maallisen piirin ulkopuolelle kuin Jumala näkee hyväksi ilmoittaa ihmiselle hänen hyödykseen ja autuudekseen.

We catch
only glimpses
of the divine
wisdom, power
and goodness.

Universe2.jpg (12908 bytes)

     Jumalan luonto on henkiluontojen korkein aste; ja kuinka mittaamaton onkaan Jumalan ja hänen luotujensa etäisyys toisistaan! 

     Me voimme nähdä ainoastaan vilahdukselta jossain määrin Jumalan viisauden, voiman ja hyvyyden kirkkautta, kun hän kuvasarjan tavoin antaa muutamien voimakkaiden töittensä kukea ohitsemme. Mutta me voimme mitata ja käsittää täydellisen ihmisyyden kirkkautta.

      Nämä ajatukset selvänä edessämme voimme ymmärtää, miten saadaan aikaan muutos ihmisluonnosta henkiluontoon, nimittäin että samat sielun kyvyt siirretään korkeampiin olemassaolon ehtoihin. 

     Kun olemme puetut taivaalliseen ruumiiseen, niin omaamme ne taivaalliset voimat, jotka kuuluvat tuohon kirkkaaseen ruumiiseen, ja meillä on siihen kuuluva laaja ajatuskyky ja voiman ääretön suuruus.

    Maallisen mielen muuttuminen eli muutos taivaalliseksi, jonka vihkiytyneet kokevat täällä, on alku tuohon luonnon muutokseen. Se ei ole aivojen muuttuminen, ei myöskään ihmetyö niiden muuttuneessa toiminnassa, vaan tahto ja mielen suunta muuttuvat. 

     Meidän tahtomme ja ajatustapamme muodostavat yksilöllisyytemme; niinollen me muutumme, ja meidät lasketaan todellakin Jumalan luontoon kuuluviksi, kun meidän tahtomme ja ajatustapamme muuttuvat sillä tavalla. 

     Tosin on tämä hyvin pieni alku, mutta sikiytyminen, kuten tätä kutsutaan, on aina ainoastaan pieni alku; kuitenkin on se sinetti eli vakuus täydelleen suoritetusta työstä. – Ef. I:I3,I4.

A change of nature does not cause
a loss of identity.

 

     Muutamat ovat kysyneet: Kuinka me tunnemme itsemme, kun olemme muutetut? Kuinka tiedämme, että olemme samoja olentoja, jotka elimme, kärsimme ja uhrasimme, jotta tulisimme osallisiksi tästä kirkkaudesta? Olemmeko me samoja tietoisia olentoja? 

     Olemme aivan varmasti. Jos me olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me saamme elääkin hänen kanssaan. (Room. 6:8) Ne muutokset, jotka päivittäin tapahtuvat meidän ruummiissamme, eivät aiheuta, että me unohtaisimme entisyyden tai kadot taisimme oman yhtäläisyytemme. *

    * Ihmisruumiimme muuttuu lakkaamatta. Tiedemiehet se littävät, että joka seitsemäs vuosi tapahtuu niiden ainesten täy dellinen muuttuminen, joista ruumiimme on pantu kokoon. 

Samoin ei luvattu muutos ihmisruumiista henkiruumiiseen tee tyhjäksi muistia tai yhtäläisyyttä, vaan se lisää niiden voimaa ja toiminta-alaa. 

Sama jumalallinen mieli, joka nyt kuuluu meille, saman muistin, saman ajatuskyvyn j. n. e. yhteydessä, laajentuu silloin voimassaan mittaamattoman syvyyteen ja korkeuteen, joka on sopusoinnussa uuden henkiruumiin kanssa; ja muisti muistaa koko meidän elämämme kulun varhaisimmasta lapsuudesta asti, ja me käsitämme vertaillessamme täysin uhrimme ihanan palkinnon sisällyksen. 

Mutta tämä ei tapahtuisi, ellei maallinen olisi henkisne kuva.

 

 

 

 

Jesus12Praying.jpg (8892 bytes)

     Nämä ajatukset auttavat meitä ymmärtämään kuinka Poika, muututtuaan henkisestä maalliseen tilaan – ihmisluontoon ja maallisiin elinehtoihin – oli ihminen; ja vaikka hän olikin molemmissa tapauksissa sama olento, niin hän oli edellisissä elinehdoissaan henkiolento ja jälkimmäisissä ihminen. 

     Koska molemmat luonnot ovat erilaiset ja selvästi erotetut, ja toinen on kuitnkin toisen kuva, niin voi Jessus, koska samat sielunkyvyt (muisti j. n. e.) olivat molemmille yhteiset, muistaa entisen kirkkautensa, joka hänellä oli, ennenkuin hän tuli ihmiseksi, mutta jota hänellä ei ollut ihmiseksi tultuaan kuten hänen sanansa todistavat: »Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi, ennenkuin maailma olikaan» (Joh. I7:5) – henkiluonnon kirkkaudella. 

     Ja tämä rukous on tullut enemmän kuin kuulluksi hänen nykyisessä koroituksessaan henkiolentojen korkeimpaan muotoon, Jumalan luontoon.

You who are consecrated,
to which influences are you submitting?

"...Be ye transformed."

wpe6C3.jpg (3212 bytes)

    Palatessamme Paavalin sanoihin me huomaamme ettei hän sano: »Älkää muodostako itse itseänne tämän maailman mukaan, vaan muuttakaa itse itsenne Jumalan luontoon», vaan hän sanoo: »Älkää muodostautuko vaan muuttukaa.» 

     Tämä on tärkeätä huomata, sillä me emme itse muodosta itseämme, emmekä myöskään itse muuta itseämme, vaan me joko alistumme muodostumaan maailman kanssa maallisten vaikuttimien kautta, maailman henki ympärillämme, tai myöskin alistumme Jumalan tahtoon, pyhään tahtoon eli henkeen muodostumaan taivaallisten vaikutusten kautta, jotka Jumalan sana saa aikaan. 

     Sinä, joka olet vihkiytynyt, minkälaisten vaikutusten alaiseksi sinä antaudut? Muutoksen aikaansaavat vaikutukset johtavat nykyajassa uhrautumiseen ja kärsimiseen, mutta lopputulos on ihana. Jos sinä kehityt näiden muuttuvien vaikutusten alaisena, niin sinä toteat päivittäin, mikä on Jumalan hyvä, otollinen ja täydellinen tahto.

Sky3F.jpg (2214 bytes)      Muistakoot ne, jotka ovat panneet kaikkensa uhrialttarille, alituisesti, että vaikka Jumalan sana sisältääkin sekä maallisia, että taivaallisia lupauksia, niin meille kuuluvat ainoastaan jälkimmäiset. 

     Meidän aarteemme on taivaassa; olkoon sydämemme aina siellä. Me emme ole kutsutut voittamaan ainoastaan henkiluonta, vaan korkeimman asteen henkiluonnon, Jumalan luonnon – joka on »enkeleitä niin paljoa parempi.» (2 Piet. I:4; Hebr. I:4) 

     Taivaallinen kutsumus rajoittuu evankeliumikauteen: sitä ei ole lähetetty milloinkaan ennen, ja se päättyy sen lopussa. Tämä aikakauden valo on tuonut elämän [niille, jotka ennalleenasetetaan ihmisolennoiksi] ja kuolemattomuuden (engl. käänn.) [palkinnon, jonka puolesta Kristuksen ruumis taistelee]. (2 Tim. I:I0) 

     Sekä ihmis- että henkiluonto ovat kirkkaita täydellisyydessään, mutta kuitenkin selvästi erotetut ja erilaiset. Huomattavana piirteenä Jumalan täydellisen työn kirkkaudessa on ihana moninaisuus ja kuitenkin ihana sopusointu, joka vallitsee kaikessa, sekä elollisessa että elottomassa luomakunnassa – keskinäinen sopusointu ja sopusointu Jumalan kanssa.

 

StarBlueMtnRockF.jpg (6112 bytes)

 

To Return to Home Page
click on Chart

HomeSymbol.jpg (6039 bytes)


Send E-Mail

English Only